Expect wait and hope grammar exercise

Expect wait and hope grammar exercise

Expect wait and hope grammar exercise
... a) expect b) wait Answers I waited for her till 11 o’clock Then I went home I was hoping that I would win the first prize I am waiting for John I hope she’s has got some good news I am still waiting ... her I am expecting a phone call from him in the afternoon Sandra is expecting a baby It is hard to wait for things when you are a child I expected her at five, but she didn’t come 10 I expect them ... expect them to turn up at eleven o’clock Stay on top of your writing! Download our grammar guide from www.englishgrammar.org to stay up-to-date Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ...
 • 2
 • 24
 • 0

Across and through grammar exercise

Across and through grammar exercise
... a) across b) through 10 The baby was crying all ……………………… the night a) across b) through 11 Most pubs remain open …………………… the night a) across b) through 12 The summer classes ... mid-September a) through b) across Answers Who was the first woman pilot to fly across the Atlantic? She walked across the road and disappeared in the crowd There is a bridge across the river ... me through The workmen were drilling through the concrete wall 10 The baby was crying all through the night 11 Most pubs remain open through the night 12 The summer classes will continue through...
 • 2
 • 74
 • 0

As and like grammar exercise

As and like grammar exercise
... b) as c) either could be used here Answers A butterfly starts his life as a pupa She worked as a teacher for twenty years before turning writer She looks exactly like / as her mother ... when she was younger She looks a bit like Sharon Stone I am sending you the payment, as we agreed Be first to know when grammar rules change! Sign up to our newsletter here: englishgrammar.org...
 • 2
 • 84
 • 0

Do and make grammar exercise

Do and make  grammar exercise
... I don’t speak French well, but I can make myself understood I had to shout to make myself heard Paper is made from wood It is time to the accounts He likes doing nothing She is old enough to make ... a) doing b) making c) Either could be used here She is old enough to …………… her own bed now a) make b) She lost her money I wasn’t surprised that ... Have you ever made wine from blackberries? Be first to know when grammar rules change! Sign up to our newsletter here: englishgrammar.org (It's free) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ...
 • 2
 • 83
 • 0

For since in and from grammar exercise

For since in and from grammar exercise
... How long are you here for? It was the worst storm in / for years I will be here from four o’clock onwards I work from nine to five I have known her for three days 10 Since / from the dawn of civilization ... the dawn of civilization people have made war Be first to know when grammar rules change! Sign up to our newsletter here: englishgrammar.org (It's free) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ...
 • 2
 • 71
 • 0

Later and latter grammar exercise

Later and latter grammar exercise
... a) later b) latter Question I am not hungry now I will have lunch …………………………………… a) later b) latter Answers Most of us liked the latter suggestion The former part ... interesting than the latter part You are later than I expected Bye! See you later She was happy when she got a job but six months later she was fired He said that he would finish the job later I am not ... the job later I am not hungry now I will have lunch later Be first to know when grammar rules change! Sign up to our newsletter here: englishgrammar.org (It's free) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)...
 • 2
 • 57
 • 0

All and whole grammar exercise

All and whole grammar exercise
... a) all b) whole c) the whole Answers We can’t spend the whole time arguing Why you argue all the time? All the thieves have been caught The whole family attended the function ... for this You have eaten a whole loaf All London was talking about her affairs That is the whole point It is all in the mind 10 If I were a millionaire, I would travel the whole world Stay on top ... millionaire, I would travel the whole world Stay on top of your writing! Download our grammar guide from www.englishgrammar.org to stay up-to-date Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ...
 • 2
 • 35
 • 0

Early and soon grammar exercise

Early and soon grammar exercise
... like to get up early By Charlie, see you soon Susie left her office at o’clock, so she should be here soon The government is expected to announce revised tax policies soon I arrived early so I went ... you finish this job as soon as possible? She is in her early twenties My parents immigrated to Canada in the early 1980s Look at the sky It is going to rain soon 10 Get well soon Stay on top of ... is going to rain soon 10 Get well soon Stay on top of your writing! Download our grammar guide from www.englishgrammar.org to stay up-to-date Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ...
 • 2
 • 36
 • 0

Ever and never grammar exercise

Ever and never grammar exercise
... a) ever b) never c) always Answers I have never been to a foreign country Have you ever seen her perform? Do you ever go to Ireland on holiday? I shall always remember you Do you ever go ... you ever go to live concerts? Nobody ever visits them I have never seen a ghost I never want to see you again I don’t ever want to see you again 10 I hardly ever see my brother or sister Stay on ... I hardly ever see my brother or sister Stay on top of your writing! Download our grammar guide from www.englishgrammar.org to stay up-to-date Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ...
 • 2
 • 30
 • 0

Though and although grammar exercise

Though and although  grammar exercise
... Stay on top of your writing! Download our grammar guide from www.englishgrammar.org to stay up-to-date Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ...
 • 2
 • 24
 • 0

To with and by grammar exercise

To with and by grammar exercise
... a) with b) by c) to Our team won the match by six goals …………………………… three a) by b) with c) to We stayed …………………………… the end of the play a) with b) for c) to 10 I prefer walking ... a) to b) with c) by Answers Be patient with children I parted with her after many years of courtship Oil does not mix with water Are you with me or against me in this matter? Let me know by tomorrow ... has just gone by the window It is two o’clock by my watch Our team won the match by six goals to three We stayed to the end of the play 10 I prefer walking to climbing Stay on top of your writing!...
 • 2
 • 28
 • 0

Expect hope wait and look forward to

Expect hope wait and look forward to
... a) expecting b) waiting c) hoping Answers I hope he wins the match Maria is expecting a baby She is hoping that it will be a girl I expected him to call, but he didn’t We are looking forward to ... visit I expect him to call any minute now My parents expected so much of me I hope I’m not disturbing you We expect our employees to work a six-day week 10 We are still waiting for him Stay on top ... a) expected b) hoped c) Either could be used here I …………… I’m not disturbing you a) hope b) expect We ………………… our employees to work a six-day week a) expect b) hope c) Either could...
 • 2
 • 20
 • 0

Grammar and phrasal verbs exercise

Grammar and phrasal verbs exercise
... The book must be old for its cover is torn Be first to know when grammar rules change! Sign up to our newsletter here: englishgrammar.org (It's free) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ...
 • 2
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng phân giải chất thải hữu cơ của giun quế tại thành phố Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Phát triển năng lực giao tiếp của học sinh trong dạy học nhóm bài hành động nói ở lớp 8 (LV tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Kinh tế, văn hóa huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá đặc điểm, điều kiện môi trường sinh thái vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sơn La (LV thạc sĩ)Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)VÙNG ĐẤT AN GIANG THỜI KỲ 1757-1867XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬNQuản lý ngân sách tại ủy ban nhân dân phường trần hưng đạo thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhQuản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở trưng vương, uông bí, quảng ninhhiệu ứng plasmon bề mặt, quá trình tạo hạt nano bạcNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngLearning guides in speaking english in in class and out of class activities for vietnamese freshman students in the thai nguyen university systemPhát triển tư duy thuật giải cho học sinh THPT tỉnh hà giang trong dạy học nội dung phương trình lượng giácĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập