Tài liệu toán cấp ba tiếng anh

Tài liệu 10 cặp từ tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn (Phần 1) ppt

Tài liệu 10 cặp từ tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn (Phần 1) ppt
... giống như, như, like as gây không bối rối cho người học Quy tắc dễ nhớ hay dùng like giới từ liên từ Khi like dùng giới từ, động từ sau like Nếu có động từ phải dùng as if Liên từ as nên dùng để giới ... about his age (Tôi nghi ngờ nói dối tuổi anh ta.) Lí mà người học tiếng Anh hay nhầm lẫn lay lie dạng khứ khứ phân từ chúng giống Động từ Quá khứ Quá khứ phân từ Nghĩa Lay Laid Laid Đặt, để Lay Laid ... hước Mình cười cười thôi.) lose / loose từ thường gây nhầm lẫn ngôn ngữ viết Tuy nhiên, chúng mang ý nghĩa hòan tòan khác lose: động từ tại, dạng khứ khứ phân từ lost Lose có hai nghĩa: Lose: Ví...
 • 6
 • 174
 • 0

Tài liệu Một số từ tiếng anh chuyên ngành kế toán doc

Tài liệu Một số từ tiếng anh chuyên ngành kế toán doc
... Depreciation of intangible fixed assets Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình Depreciation of leased fixed assets Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài Equity and funds Vốn quỹ Exchange rate ... đồng Financial ratios Chỉ số tài Financials Tài Finished goods Thành phẩm tồn kho Fixed asset costs Nguyên giá tài sản cố định hữu hình Fixed assets Tài sản cố định General and ... giá tài sản cố định thuê tài Leased fixed assets Tài sản cố định thuê tài Liabilities Nợ phải trả Long-term borrowings Vay dài hạn Long-term financial assets Các khoản đầu tư tài...
 • 6
 • 662
 • 14

Tài liệu lập trình mạng Tiếng Anh

Tài liệu lập trình mạng Tiếng Anh
... Tài Liệu Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường boolean isMCGlobal() Utility routine to check if the ... listen backlog, and local IP address to bind to http://dontruongbt.spaces.live.com/ -2- Tài Liệu Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường Method Summary Socket accept() Listens for a connection ... ServerSocket void setReceiveBufferSize(int size) http://dontruongbt.spaces.live.com/ -3- Tài Liệu Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường Sets a default proposed value for the SO_RCVBUF option...
 • 16
 • 458
 • 3

Tài liệu test trắc nghiệm tiếng anh - testkey

Tài liệu test trắc nghiệm tiếng anh - testkey
... Grade 9-1 2 RPTE - Proficiency Levels and Objectives Measured Refer to the RPTE Grades 3-1 2: Educator's Guide to TEKS-Based Assessment for more information Proficiency ... Assessment for more information Proficiency Levels Beginning Level (1): The reading selections and test items at this level are written at a beginning level of English comprehension The readings ... to help them figure out the meaning of what they read Intermediate Level (2): The readings and test items at this level are written at an intermediate level of English comprehension The readings...
 • 2
 • 905
 • 5

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng Anh

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng Anh
... made cry by my joke Tài liệuBDHSG tham khảo Author: Bùi Ngọc Bích Trờng THCS Cẩm Phong - Tài liệu lu hành nội Tài liệuBDHSG tham khảo 173 ... Cẩm Phong - Tài liệu lu hành nội Đề số 1: Trờng thcs nguyễn du Quảng Xơng Tài liệuBDHSG tham khảo Đề thi chọn đội tuyển thi học hsg cấp huyện lớp THCS Năm học 2005-2006 Môn tiếng anh Thời gian ... Cẩm Phong - Tài liệu lu hành nội Tài liệuBDHSG tham khảo Đề số 2: Trờng thcs nguyễn du Quảng Xơng Đề thi chọn đội tuyển thi học hsg cấp huyện lớp THCS Năm học 2005-2006 Môn tiếng anh Question...
 • 83
 • 770
 • 10

Tài liệu tập huấn môn Tiếng Anh 2010

Tài liệu tập huấn môn Tiếng Anh 2010
... GDPT môn Tiếng Anh Tài liệu gồm phần : Phần một: Những vấn đề chung Giới thiệu chương trình tài liệu tập huấn giáo giáo viên thực dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn KT, KN chương trình GDPT môn ... Hướng dẫn tổ chức công tác tập huấn địa phương III Giới thiệu tài liệu tập huấn Hướng dẫn dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ chương trình giáo dục phổ thông; Tài liệu tập huấn giáo viên thực dạy học ... góp ý cho tài liệu, bình luận, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, giúp tác giả chỉnh sửa, nâng cao chất lượng tài liệu; Phát triển tài liệu: Trên sở tài liệu Bộ, giáo viên phát triển tài liệu phù hợp...
 • 119
 • 205
 • 2

TAI LIEU ON THI TN Tiếng Anh 2010

TAI LIEU ON THI TN Tiếng Anh 2010
... đất nước , miền in London , in Vietnam, in the South, , in the east , in the north … On : ( on the table , on the floor , on TV/ radio , on the beach , on foot (đi ) A Prepositions + Noun 1.in time ... –ic, -sion, tion trọng âm rơi vào âm tiết thứ tính từ lên Ví dụ: Những từ có tận –ic: GRAphic, geoGRAphic, geoLOgic Những từ có tận -sion, tion: suggestion, reveLAtion Ngoại lệ: TElevision có ... In On In + năm / tháng / mùa / buổi In 1980 , in June , in Spring/ summer / autunm / winter ,in the morning / afternoon / evening Note : at night On + ngày tuần ( on Monday , On Sunday ) On...
 • 41
 • 323
 • 3

Tài liệu giao lưu CLB tiếng anh THCS . hot

Tài liệu giao lưu CLB tiếng anh THCS . hot
.. . TRÌNH GIAO LƯU CÂU LẠC BỘ TIÊNG ANH NGÀY THỜI GIAN 1 4.0 0 NỘI DUNG Opening – Khai mạc 1 4.1 0 – 1 4.2 5 Music program – Văn nghệ chào mừng NGƯỜI THỰC HIỆN Mrs Hoa Thang Minh students 1 4.2 5 – 1 4.4 5 Getting .. . Cùng hát Cat Binh – students 1 6.1 5 – 1 6.3 0 Eloquence – Phần hùng biện A representative from each group 1 6.3 5 – 1 7.3 Ringing The Golden Bell –Rung chuông vàng 1 7.3 0 – 1 7.4 5 Conclusion- Tổng kết trao .. . Tổng kết trao giải 40 students Thang Minh – Cat Binh The judge Chiều 1 5.0 0 – 1 5.3 0 28/10 1 5.3 0– 1 5.4 5 / 2010 1 5.4 5 – 1 6.0 5 Exchanging English Club -Thang Minh - Cat Binh Secondary Schools Exchanging...
 • 14
 • 454
 • 14

Tài liệu ôn thi môn Tiếng Anh ( Bộ Lets go 1B )

Tài liệu ôn thi môn Tiếng Anh ( Bộ Lets go 1B )
... , chị I ( / like ) dogs This is Nam ( He / she ) is a teacher This ( is / am / are ) my father This is his sister ( My / His/ Her ) name is Van This is ... nhảy Bài tập Dịch sang Tiếng Anh Nó không ? Nó bơi không ? Nó bay không ? Nó nhảy lò cò không ? Nó nhảy “vọt” không ? Có chó Bạn thích chó không ? Tôi không thích Tôi thích ... This is her brother ( My / His / Her ) name is An Nam and Nga ( is / am / are ) students What ( dose / / It ) you want ? ( How many / How ) old is...
 • 7
 • 6,766
 • 223

Tài liệu GIAO LƯU OLYMPIC TIẾNG ANH

Tài liệu GIAO LƯU OLYMPIC TIẾNG ANH
... kịch, kể chuyện tiếng Anh Thời gian cho mi đội phần thi từ đến phút Điểm tối đa cho phần thi 30 điểm Start Greeting Chào hỏi Golden Hand Greeting Chào hỏi Primary school olympic English contest ... time is from to minutes The total point is 20 * Lần lượt đội chào khán giả giới thiệu đội chơi tiếng Anh Thời gian tối đa cho đội phút * Điểm tối đa phần chào hỏi 20 điểm Start Greeting Chào hỏi ... câu điểm Cả hai đội có phút chuẩn bị Sau thành viên đội chạy tới bảng viết câu hoàn chỉnh thật nhanh, quay trở vị trí thành viên khác tiếp tục Thời gian tối đa phần thi phút Writing skill 06 02...
 • 39
 • 757
 • 26

Tài liệu De thi Olympic tieng anh tieu hoc

Tài liệu De thi Olympic tieng anh tieu hoc
... Saturday ? “ “ A Yes, they have B No, they don’t C Yes, they don’t D No, they not have 23 Mr Manh gets up at seven o’clock and eats A big breakfast B the big breakfast C a big breakfast D ... always swimming in summer A go B goes C going D to go C©u 3: §Æt c©u hái cho phÇn g¹ch ch©n : This is a table I am twenty years old ` We live on Tran Hung Dao street ... people in my family My telephone number is 8823456 We get up at five thirty His name is Nguyen Viet An 10 Her school has forty classroom...
 • 4
 • 1,452
 • 119

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu ve de thi tieng anh cap huyen lop 8tai lieu luyen thi olympic tieng anh lop 5 cap quoc giatài liệu ôn thi olympic tiếng anhtài liệu luyện thi olympic tiếng anhtài liệu luyện thi violympic tiếng anhtài liệu tham khảo môn tiếng anh lớp 8 đề thi tiếng anhtài liệu máy tính bằng tiếng anhtài liệu luận văn mẫu tiếng anhtài liệu lập trình bằng tiếng anhtài liệu từ đẹp trong tiếng anhtài liệu ôn tập môn tiếng anhtài liệu ôn tập ôn tiếng anhtài liệu luyện ngữ pháp tiếng anhtài liệu học ngữ pháp tiếng anhtài liệu học tập môn tiếng anhBài tập chương 8: Tính liên thông trong đồ thị Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Bài tập chương 2: Predicate Logic Proof Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Bài tập chương 3: Set and function Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Chapter 9 Graph connectivity Discrete Structures for ComputingĐề kiểm tra mẫu môn thi Cấu trúc rời rạc cho KHMT năm 2016 Đề 1Đề kiểm tra mẫu môn thi Cấu trúc rời rạc cho KHMT năm 2016 Đề 2Data Structure and Algorithms CO2003 Chapter 2 Algorithm ComplexityData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 4 ListData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 6 TreeData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 8 HeapChapter 1: INTRODUCTION TO COMPUTER AND PROGRAMMINGChapter 5a: REPETITION STRUCTURES IN C++Chapter 5c: STRUCTURED TYPE IN C++Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 51+: file handling)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 52+: keyboard mouse interaction)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 53:child window controls)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 61:blockingvsnonblocking)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 62: code review techniques)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 72:automated unit testing with CPPUnit)TRONG DIEM HOA HUU CO HAY GAP NHAT TRONG DE THI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập