Truyện ngắn Xuân Thiều Những vấn đề về thể loại

Truyện ngắn xuân thiều những vấn đề về thể loại (LV01857)

Truyện ngắn xuân thiều những vấn đề về thể loại (LV01857)
... đổi thể loại truyện ngắn góp phần khẳng định giá trị truyện ngắn vai trò ông đổi văn xuôi Việt Nam đương đại Đó lí chọn đề tài: Truyện ngắn Xuân Thiều - Những vấn đề thể loại Lịch sử vấn đề ... cụ thể, cách hệ thống Đó gợi dẫn cho lựa chọn truyện ngắn Xuân Thiều làm đối tượng nghiên cứu Đến với đề tài: Truyện ngắn Xuân Thiều - Những vấn đề thể loại cố gắng đưa kiến giải riêng truyện ... giá truyện ngắn Xuân Thiều nói lên phần phong cách nhà văn thể phương diện chưa thật sâu vào vấn đề thể loại truyện ngắn ông Qua nghiên cứu, phê bình, ý kiến đánh giá truyện ngắn Xuân Thiều mang...
 • 107
 • 183
 • 0

Truyện ngắn Xuân Thiều Những vấn đề về thể loại

Truyện ngắn Xuân Thiều Những vấn đề về thể loại
... đổi thể loại truyện ngắn góp phàn khẳng định giá ừị truyện ngắn vai trò ông đổi văn xuôi Việt Nam đương đại Đó lí chọn đề tài: Truyện ngắn Xuân Thiều - Những vấn đề thể loại Lịch sử vấn đề Nghiên ... cụ thể, cách hệ thống Đó gợi dẫn cho lựa chọn truyện ngắn Xuân Thiều làm đối tượng nghiên cứu Đến với đề tài: Truyện ngắn Xuân Thiều - Những vấn đề thể loại cố gắng đưa kiến giải riêng truyện ... giá truyện ngắn Xuân Thiều nói lên phần phong cách nhà văn thể phương diện chưa thật sâu vào vấn đề thể loại truyện ngắn ông Qua nghiên cứu, phê bình, ý kiến đánh giá truyện ngắn Xuân Thiều mang...
 • 106
 • 201
 • 0

Những vấn đề về nông thôn trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp (LV00911)

Những vấn đề về nông thôn trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp (LV00911)
... 1: Vấn đề nông thôn truyện ngắn Việt Nam đương đại Chương 2: Đời sống nông thôn truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệpnhững xung đột rạn vỡ văn hóa Chương 3: Phương thức biểu vấn đề nông thôn truyên ngắn ... Hiến), Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp ( Trần Duy Thanh), Về “ma lực” truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp (Đông La), Đi tìm Nguyễn Huy Thiệp (Phạm Xuân Nguyên), hay Khảo sát mười truyện ngắn Những gió Hua ... định đặc sắc nghệ thuật truyện ngắn viết nông thôn Nguyễn Huy Thiệp, nhà phê bình Nguyễn Đăng Mạnh Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp vài cảm nghĩ lại đặc biệt ý đến Những học nông thôn việc nhà văn sử...
 • 121
 • 84
 • 0

Những vấn đề về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Lạng Sơn.DOC

Những vấn đề về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Lạng Sơn.DOC
... triển nông thôn thành phố Lạng Sơn Em lựa chọn nghiên cứu chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: Những vấn đề tổ chức toán không dùng tiền mặt Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Lạng ... chuyên đề em đề xuất số vấn đề tổ chức toán không dùng tiền mặt Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Lạng Sơn Kết cấu chuyên đề nh sau: Chơng I: Cơ sở lý luận toán không dùng tiền mặt ... phép Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn thành lập thêm Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Kỳ Là, Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Thành phố...
 • 61
 • 508
 • 7

NHỮNG VẦN ĐỀ VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.docx

NHỮNG VẦN ĐỀ VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.docx
... Nam A NHỮNG VẦN ĐỀ VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: I Các sản phẩm huy động vốn ngân hàng thương mại: Nguồn vốn huy động tiền gửi: - Tiền gửi không kì hạn: Là loại tiền gửi mà khách hàng ... đến hoạt động ngân hàng Đối với hoạt động huy động vốn: lạm phát tăng cao, việc huy động vốn ngân hàng gặp nhiều khó khăn Để huy động vốn, không muốn vốn từ ngân hàng chạy sang ngân hàng khác, ... hoạt động nguồn vốn để ngân hàng thực hoạt động dịch vụ ngân hàng khác Để có vồn phục vụ cho hoạt động vậy, ngân hàng cần phải huy độngvốn từ nhiều nguồn khác Do vậy, công tác huy động vốn có...
 • 40
 • 819
 • 11

Những vấn đề về nghiệp vụ thị trường mở của Ngân Hàng Trung Ương.doc

Những vấn đề về nghiệp vụ thị trường mở của Ngân Hàng Trung Ương.doc
... cung cu tin trung ng thay i s dn n lói sut th trng tin NHTW thay i Mc lói sut ngn hn ny, thụng qua d oỏn ca th trng v cỏc hot ng arbitrage v lói sut, s truyn tỏc ng ti cỏc mc lói sut trung v di ... giao nhn GTCG cn c thc hin nhanh chúng Cỏc GTCG ang lu ký ti cỏc t chc lu ký nh Trung tõm giao dch chng khoỏn, Trung tõm lu ký chng khoỏn, cỏc cụng ty chng khoỏn cú th nhanh chúng c chuyn vo ... NHTW cú th bit chớnh xỏc c lng tin cn bm thờm hoc rỳt v t lu thụng b i vi cỏc i tỏc ca ngõn hng trung ng Hot ng kinh doanh ca cỏc ngõn hng c ch th trng ngy cng a dng dn n hot ng qun lý v s dng...
 • 26
 • 655
 • 0

Ngân hàng thương mại và những vấn đề về công tác huy động vốn tại ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại và những vấn đề về công tác huy động vốn tại ngân hàng thương mại
... Chuyên đề tốt nghiệp Chơng ngân hàng thơng mại vấn đề công tác huy động vốn ngân hàng thơng mại 1.1 Ngân hàng thơng mại hoạt động NHTM kinh tế thị trờng 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thơng mại NHTM ... cờng hiệu hoạt động phân tán rủi ro Đối với hoạt động huy động vốn ngân hàng đa dạng hoá hình thức huy động vốn giúp ngân hàng tăng cờng hiệu huy động vốn công cụ tiền gửi mà ngân hàng đa có đặc ... coi trọng công tác huy động vốn, ngân hàng Vụ Bản đặc biệt coi trọng công tác sử dụng vốn hoạt động chủ yếu đem lại lợi nhuận cho ngân hàng Mặt khác làm tốt công tác sử dụng vốn tác động trở lại...
 • 71
 • 415
 • 0

Ngân hàng thương mại và những vấn đề về công tác huy động vốn tại ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại và những vấn đề về công tác huy động vốn tại ngân hàng thương mại
... Chuyên đề tốt nghiệp Chơng ngân hàng thơng mại vấn đề công tác huy động vốn ngân hàng thơng mại 1.1 Ngân hàng thơng mại hoạt động NHTM kinh tế thị trờng 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thơng mại NHTM ... cờng hiệu hoạt động phân tán rủi ro Đối với hoạt động huy động vốn ngân hàng đa dạng hoá hình thức huy động vốn giúp ngân hàng tăng cờng hiệu huy động vốn công cụ tiền gửi mà ngân hàng đa có đặc ... coi trọng công tác huy động vốn, ngân hàng Vụ Bản đặc biệt coi trọng công tác sử dụng vốn hoạt động chủ yếu đem lại lợi nhuận cho ngân hàng Mặt khác làm tốt công tác sử dụng vốn tác động trở lại...
 • 70
 • 246
 • 0

Những vấn đề về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Lạng Sơn

Những vấn đề về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Lạng Sơn
... triển nông thôn thành phố Lạng Sơn Em lựa chọn nghiên cứu chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: Những vấn đề tổ chức toán không dùng tiền mặt Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Lạng Sơn ... chuyên đề em đề xuất số vấn đề tổ chức toán không dùng tiền mặt Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Lạng Sơn Kết cấu chuyên đề nh sau: Chơng I: Cơ sở lý luận toán không dùng tiền mặt ... hình thức không dùng tiền mặt Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông nghiệp thành phố Lạng Sơn: Hiện Ngân hàng nông nghiệp thành phố Lạng Sơn chủ yếu áp dụng thể thức toán không dùng tiền mặt sau:...
 • 64
 • 156
 • 0

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
... nh nào? II- Rủi ro tín dụng ngân hàng kinh tế thị trờng Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1- Những rủi ro hoạt động kinh doanh nhà ngân hàng Trong hoạt động kinh doanh mình, ngân hàng phải ... vấn đề nghiên cứu đợc hoàn thiện hơn./ Chơng I Ngân hàng thơng mại nhữngvấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng kinh tế thị trờng I - Hoạt động ngân hàng thờng mại kinh tế thị trờng Hoạt động Ngân hàng ... dung giới hạn đề tài, bố cục viết gồm ba phần nh sau: Chơng I: Ngân hàng thơng mại vấn đề rủi ro tín dụng Ngân hàng kinh tế thị trờng Chơng II: Thực trạng tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông...
 • 102
 • 533
 • 0

ngân hàng thương mại và những vấn đề về công tác huy động vốn tại ngân hàng thương mại

ngân hàng thương mại và những vấn đề về công tác huy động vốn tại ngân hàng thương mại
... đổi công nghệ có tác động mạnh mẽ tới kinh tế xã hội Hoạt động ngân hàng hoạt động chụi tác động mạnh mẽ công nghệ, hoạt động ngân hàng hoạt động tách rời khỏi phát triển công nghệ đặc biệt công ... lập công ty thương mại, xuất nhập dựa vào ngân hàng ngân hàng cung cấp đủ vốn cho họ Do vị ngân hàng ngày nâng cao ngân hàng trở thành phận thiếu kinh tế Bước chuyển lớn hệ thống ngân hàng ... ngân hàng cung ứng 1.3.3 Cách xác định nguồn vốn huy động Để công tác huy động vốn ngày có hiệu cao đòi hỏi lãnh đạo ngân hàng phải có chiến lược huy động vốn đắn: có nghĩa là: lãi suất huy động...
 • 21
 • 187
 • 0

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... đổi công nghệ có tác động mạnh mẽ tới kinh tế xã hội Hoạt động ngân hàng hoạt động chụi tác động mạnh mẽ công nghệ, hoạt động ngân hàng hoạt động tách rời khỏi phát triển công nghệ đặc biệt công ... lập công ty thương mại, xuất nhập dựa vào ngân hàng ngân hàng cung cấp đủ vốn cho họ Do vị ngân hàng ngày nâng cao ngân hàng trở thành phận thiếu kinh tế Bước chuyển lớn hệ thống ngân hàng ... ngân hàng cung ứng 1.3.3 Cách xác định nguồn vốn huy động Để công tác huy động vốn ngày có hiệu cao đòi hỏi lãnh đạo ngân hàng phải có chiến lược huy động vốn đắn: có nghĩa là: lãi suất huy động...
 • 21
 • 210
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ NGUỒN VỐN VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ NGUỒN VỐN VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... nguồn ngân hàng tạm thời chiếm dụng, ảnh hưởng đáng kể tới nguồn vốn hoạt động huy động vốn ngân hàng 1.3 CÁC CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Đa dạng hoá sản phẩm huy ... thức huy động vốn : Ngân hàng muốn dễ dàng tìm kiếm nguồn vốn trước hết phải đa dạng hoá hình thức huy động Hình thức huy động phong phú ngân hàng dễ huy động Ngân hàng đưa nhiều hình thức huy động ... cao khiến ngân hàng gặp khó khăn việc huy động vốn vay Khi chi phí huy động vốn NHTM phải cao để thu hút nhiều vốn tốt, đồng thời vốn huy động vay nhỏ Các ngân hàng nhỏ, vốn ít, khả huy động hạn...
 • 23
 • 267
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNGNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNGNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... có rủi ro người vay không trả nợ cho NH, rủi ro lãi suất thay đổi, rủi ro tỷ giá thay đổi, rủi ro nguyên nhân khác trộm, cháy, giấy tờ giả…Có loại rủi ro phổ biến như: rủi ro tín dụng, rủi ro ... theo loại tài sản gồm có: Rủi ro quản lí kinh doanh ngân quỹ, rủi ro tín dụng, rủi ro quản lý kinh doanh chứng khoán, rủi ro cho thuê rủi ro tài sản khác NH Phân chia rủi ro theo nguyên nhân – nhân ... khấu thương phiếu Bảo lãnh Cho thuê tài Tín dụng có tài sản đảm bảo Tín dụng tài sản đảm bảo Tín dụng công nghiệp Tín dụng thương mại dịch vụ Tín dụng nông, lâm nghiệp 1.1.2.2 Hoạt động tín dụng...
 • 26
 • 106
 • 0

Tài liệu Đề tài " NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI " pdf

Tài liệu Đề tài
... Nguyªn Líp : 3012 - HVNH Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Chương NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM TRONG NỀN ... Hoạt động huy động vốn Ngân hàng Vụ Bản xác định chức ngân hàng thương mại vay vay ngân hàng Vụ Bản coi trọng công tác huy động vốn coi công tác chủ yếu nhằm mở rộng nâng cao hiệu hoạt động Từ ... trường công nghệ Sự thay đổi công nghệ có tác động mạnh mẽ tới kinh tế xã hội Hoạt động ngân hàng hoạt động chụi tác động mạnh mẽ công nghệ, hoạt động ngân hàng hoạt động tách rời khỏi phát triển công...
 • 74
 • 198
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những vấn đề về chất lượng tín dụng trung dài hạn của ngân hàng thương mạinhững vấn đề về tài nguyên môi trườngnhững vấn đề về stressnhững vấn đề về kỹ thuật thi côngnhững vấn đề về thuếnhững vấn đề về mắtnhững vấn đề về lãi suấtnhững vấn đề về tài chính tiền tệnhững vấn đề về tiền tệnhững vấn đề về tín dụngnhững vấn đề về marketingnhững vấn đề về thương hiệunhững vấn đề về sức khỏe hiện naynhững vấn đề về sức khỏenhững vấn đề về sức khỏe sinh sảnThống kê Bayes nhiều chiều và ứng dụngNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học của viêm dạ dày ở trẻ emNghiên cứu giá trị của thử nghiệm kích thích trong chẩn đoán dị ứng NSAIDsNghiên cứu nồng độ HBsAg, HBV DNA ở bệnh nhân viêm gan b mạn tính luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành nội khoaVai trò của chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán chấn thương khớp gối trên máy cộng hưởng từ 1 5 teslaNhận xét đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị tổn thương mòn cổ răng ở nhóm răng hàm nhỏ bằng compositePhân tích một số chỉ tiêu vi sinh đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ở các mẫu tiết canh trên địa bàn thành phố hải dươngTìm hiểu vị thế trong tập thể của thanh niên học sinhTính sáng tạo trong hoạt động học tập của học sinh THPT kinh môn hải dươngTích hợp giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh lớp 12, địa bàn miền núi qua dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô HoàiTổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật lí lớp 12 nâng cao trung học phổ thôngKhảo sát giá trị xét nghiệm lipase trong chẩn đoán viêm tụy tại bệnh viện trung ương quân đội 108HẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÓ CHỨNG TỰ KỶHoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamKHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌCNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng mua hàng may mặc nội địa của người tiêu dùng Việt Nam ở các thành phố (LA tiến sĩ)Đề cương quá trình thiết bị công nghệ sinh họcBÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎTKVThực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại Công Ty TNHH TM Tổng Hợp VHP Việt Namgiao trinh mo dun nhan giong va san xuat nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập