Mau theo doi qua trinh lam do an tot nghiep

Mẫu tờ nhiệm vụ làm đồ án tốt nghiệp (BKĐN)

Mẫu tờ nhiệm vụ làm đồ án tốt nghiệp (BKĐN)
... THÔNG QUA BỘ MÔN Ngày tháng năm 201 TRƯỞNG BỘ MÔN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGUYỄN VĂN A NGUYỄN VĂN B SINH VIÊN ĐÃ NỘP ĐỒ ÁN Ngày tháng năm 201 ...
 • 2
 • 1,442
 • 5

Hướng dẫn sử dụng chương trình tính toán kết cấu làm đồ án tốt nghiệp Version 3

Hướng dẫn sử dụng chương trình tính toán kết cấu làm đồ án tốt nghiệp Version 3
... ng chương trình tính toán k t c u làm ñ án t t nghi p Version Phone: 0975 36 5 777 * Website: www.phamvanan.com Hư ng d n s d ng chương trình tính toán k t c u làm ñ án t t nghi p Version Chương ... www.phamvanan.com Hư ng d n s d ng chương trình tính toán k t c u làm ñ án t t nghi p Version Khi xu t n i l c chương trình yêu c u ñ i v i d m xu t ñi m, ñ i v i c t xu t ñi m Phone: 0975 36 5 777 * Website: ... Define→ Load cases Phone: 0975 36 5 777 * Website: www.phamvanan.com Hư ng d n s d ng chương trình tính toán k t c u làm ñ án t t nghi p Version Sau ñó ch nh ti p Phone: 0975 36 5 777 * Website: www.phamvanan.com...
 • 9
 • 526
 • 0

Mẫu trình bày đồ án tốt nghiệp

Mẫu trình bày đồ án tốt nghiệp
... May 2010, Double click to delete] Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN 1.1 Hướng dẫn sử dụng mẫu đồ án tốt nghiệp (Tiêu đề mục – Style Heading ... Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa THÔNG TIN ... bảng, xem kết Bảng : Chọn bảng cần gán nhãn, Click chuột phải chọn Insert Caption chọn mẫu nhãn (nếu chưa có tạo thiết lập kiểu hiển thị kiểu đánh số) Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc...
 • 16
 • 180
 • 0

Mau trinh bay do an tot nghiep diện tử truyền thông

Mau trinh bay do an tot nghiep diện tử truyền thông
... hạn chế đề tài cần giải thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần sinh viên liệt kê tài liệu tham khảo để thực đồ án Chú ý: Liệt kê rõ ràng, chi tiết, quy định Thank you ... giới thiệu phương pháp sử dụng để thực đề tài này: Phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp quan sát, phương pháp mô phỏng, phương pháp thực nghiệm, … KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Phần sinh viên trình ... DUNG Lý chọn đề tài Phương pháp thực Kết bàn luận Kết luận hướng phát triển Tài liệu tham khảo LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Phần giới thiệu ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài, tính cấp thiết đề tài phạm vi...
 • 8
 • 149
 • 0

DANH SÁCH ĐỀ TÀI GỢI Ý CHO HS – SV LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA

 DANH SÁCH ĐỀ TÀI GỢI Ý CHO HS – SV LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA
... dựng chương trình đăng ký học phần qua mạng Xây dựng Website Joomla Xây dựng Website quảng cáo Cty Nghiên cứu tìm hiểu Web semantic Xây dựng ứng dụng quản lý đề tài tốt nghiệp Xây dựng Website ... ứng dụng quản lý đề tài tốt nghiệp Xây dựng Website học tiếng anh trực tuyến Chương trình quản lý khách sạn Xây dựng Website ...
 • 2
 • 1,331
 • 5

Quy định trình bày đồ án tốt nghiệp đại học

Quy định trình bày đồ án tốt nghiệp đại học
... 19 Khoa Công nghệ Tin Học – Viện Đại học Mở Hà Nội Quy định nội dung hình thức đồ án báo cáo tốt nghiệp đại học Trình bày đồ án tốt nghiệp 1.1 Bố cục nội dung Số chương đồ án tùy thuộc vào chuyên ... Viện Đại học Mở Hà Nội 12 Quy định nội dung hình thức đồ án báo cáo tốt nghiệp đại học PHỤ LỤC Khoa Công nghệ Tin Học – Viện Đại học Mở Hà Nội 13 Quy định nội dung hình thức đồ án báo cáo tốt nghiệp ... học Mở Hà Nội 14 Quy định nội dung hình thức đồ án báo cáo tốt nghiệp đại học VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NÔI KHOA CÔNG NGHỆ TIN HỌC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI Chuyên ngành: TIN HỌC ỨNG DỤNG Gi¸o...
 • 22
 • 1,604
 • 4

QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
... cứu - Trình bày nội dung lý thuyết vấn đề cần nghiên cứu: + Khái niệm Sinh viên: Nguyễn Văn A 47 Lớp: Động - Khóa Bộ môn: Động Đốt nghiệp Đồ án tốt + Chỉ tiêu đánh giá phương pháp xác định tiêu ... khối tiếng Nội dung đồ án tốt nghiệp Phần tæng quan (1-3 trang) - Sự cần thiết phải thực đề tài - Mục đích phạm vi nghiên cứu đề tài - Phương pháp nghiên cứu - Kết cấu đồ án Phần sở lý thuyết ... cải thiện tiêu đánh giá - Số liệu nguồn số liệu phục vụ cho việc thực đề tài (lưu ý nội dung lý thuyết trình bày áp dụng vào phần phân tích đề xuất giải pháp phía sau - tránh trình bày lan man không...
 • 3
 • 1,125
 • 8

Hướng dẫn trình bày Đồ án tốt nghiệp

Hướng dẫn trình bày Đồ án tốt nghiệp
... tên tác giả đồ án, khóa luận TÊN ĐỀ TÀI CỦA ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC (Ghi ngành đào tạo) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tên thành phố - năm  Nếucó2cánbộ hướng dẫn ghirõHọtêncảhai ... TÀI CỦA ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC (Ghi ngành đào tạo) Tên thành phố - năm Trênbìaghi:Tênđềtàicủa đồ án, bỏtừkhoáluận KhôngghiHọtêngiáoviên hướng dẫn ởtrangbìa ... luận thực tiễn vấn đề liên quan đến đồ án; ‐ Phân tích đánh giá công trình nghiên cứu có tác giả nước liên quan đến đồ án; ‐ Nêu vấn đề tồn tại; ‐ Đặt vấn đề đồ án cần nghiên cứu, giải 13 CHƯƠNG...
 • 33
 • 1,076
 • 1

Quy định trình bày đồ án tốt nghiệp

Quy định trình bày đồ án tốt nghiệp
... II đánh giá cho điểm: - Nội dung đồ án : / 80 - Hình thức đồ án : / 20 Tổng cộng: / 100 ( Điểm : ) Ngày tháng năm 200 Giáo viên duyệt Nội dung đồ án tốt nghiệp Đồ án tốt nghiệp đại ... thức trình bày: - Kết cấu đồ án : Những nhận xét khác: II đánh giá cho điểm: - Tiến trình làm đồ án : / 20 - Nội dung đồ án : / 60 - Hình thức đồ án ... thành đồ án tốt nghiệp trớc thời gian bảo vệ 10 ngày, sinh viên phải đóng thành 02 nộp cho giáo viên hớng dẫn (01 nộp cho hội đồng, 01 nộp cho khoa (hoặc môn)) Đồ án tốt nghiệp đợc đa hội đồng...
 • 9
 • 241
 • 0

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
... động Nội dung chương mục đồ án (ghi chú, bố cục nội dung sau mang tính hướng dẫn, sinh viên cần trao đổi cụ thể với GVHD bố cục ĐATN) Chương 1: Tổng quan, phần thường trình bày vấn đề tổng quan bao ... (Bold, size 16) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Bold, size 16) ………………(Tên đề tài)……… ……………………………………………………………………… (Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… tên đề tài) Giảng viên hướng dẫn : TS NGUYỄN ... trích dẫn tài liệu tham khảo cần phải để số thứ tự tài liệu tham khảo sau câu trích dẫn Ví dụ “Cấu trúc liệu + Giải thuật = Chương trình [10] (trang 120) câu trích dẫn lấy trang 120 tài liệu đánh...
 • 14
 • 695
 • 3

Mẫu bìa và lời nói đầu đồ án tốt nghiệp ngành kĩ thuật

Mẫu bìa và lời nói đầu đồ án tốt nghiệp ngành kĩ thuật
... TÀU BIỂN BỘ MÔN - ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ LAI MÁY PHÁT TRONG TRẠM PHÁT DỰ PHÒNG – ĐI SÂU PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN...
 • 2
 • 16,918
 • 87

qui định về hình thức trình bày đồ án tốt nghiệp CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP

qui định về hình thức trình bày đồ án tốt nghiệp CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP
... xuất phương án phát triển đề tài TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HẢI PHÒNG – 2012 KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ BỘ MÔN - ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÊN ... ví dụ: công thức chương đánh số (2.1), công thức đánh số (2.2) Chú ý: không thiết phải đánh số tất công thức, mà nên đánh số công thức chủ đạo, công thức sử dụng nhắc lại nhiều lần đồ án - Những ... vào đồ án phải đánh số đặt tên (căn center) Nếu cần thiết hình vẽ, bảng biểu trình bày khổ giấy A3 đóng kèm theo đồ án Số hình vẽ bảng đánh theo chương, ví dụ: hình vẽ bảng chương đánh số 3.1, hình...
 • 7
 • 404
 • 2

Hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp

Hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp
... hay đồ án hoàn chỉnh câu hỏi lớn làm luận văn tốt nghiệp Quá trình làm luận văn tốt nghiệp hay nhận nhiệm vụ thực tập, sinh viên cần nhớ trả lời câu hỏi lớn sau: Làm ? Làm ? Kết ? Trả lời tốt ... Trước bảo vệ tốt nghiệp, Khoa tổ chức Hội đồng xét duyệt tư cách bảo vệ tốt nghiệp xem xét nghiêm túc trường hợp sau: Sinh viên đợt làm luận văn tốt nghiệp không gặp thầy giáo hướng dẫn sau lần ... chiếu, vẽ loại Trình bày luận văn tốt nghiệp Luận văn thể kết cuối trình làm luận văn tốt nghiệp Báo cáo Luận văn tốt nghiệp sở quan trọng để thầy giáo hội đồng chấm điểm - Chữ Việt: Soạn thảo...
 • 14
 • 650
 • 0

hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật viễn thông

hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật viễn thông
... toán thiết kế tốt nghiệp: - Bảo vệ đồ án tốt nghiệp Bộ môn Kỹ thuật viễn thông Các vẽ chính: - 10 vẽ khổ Ao: Những yêu cầu bổ xung thêm nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp chuyên đề: - Cán hướng dẫn: ... Nội - 2010 Bảo vệ đồ án tốt nghiệp Bộ môn Kỹ thuật viễn thông Phụ lục 3: MẪU TỜ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ (In mặt, GV hướng dẫn tự làm, sau có đầy đủ chữ ký dấu đóng, SV dán vào đồ án, nộp cho môn trước ... trang Mục lục đồ án Bảo vệ đồ án tốt nghiệp Bộ môn Kỹ thuật viễn thông Phụ lục 1: MẪU BÌA CỨNG VÀ GÁY ĐỒ ÁN CÓ IN CHỮ NHŨ (Gáy)Khổ 210 X 297 mm - Di chuột vào dòng chữ để biết thông tin định...
 • 11
 • 738
 • 0

HƯỚNG dẫn SINH VIÊN KHI làm đồ án tốt NGHIỆP

HƯỚNG dẫn SINH VIÊN KHI làm đồ án tốt NGHIỆP
... THÔNG TIN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHI LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1- Lời giới thiệu Có thể nói đồ án tốt nghiệp sản phẩm quan trọng, đứa tinh thần sinh viên Song làm nào, viết nào, bảo vệ sinh viên có nhiều ... liệu hướng dẫn nhằm giúp sinh viên phần tháo gỡ khó khăn Đồng thời làm sở thống toàn Khoa việc quản lý, quy trình tổ chức cho sinh viên làm đồ án tốt nghiệp, giúp cho giáo viên trình hướng dẫn sinh ... thiết kế, đồ án hay luận văn hoàn chỉnh 4- Ba câu hỏi lớn làm đồ án tốt nghiệp Quá trình làm đồ án tốt nghiệp hay nhận nhiệm vụ thực tập, sinh viên cần nhớ trả lời câu hỏi lớn sau: Làm ? Làm ? Kết...
 • 16
 • 361
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy trình làm đồ án tốt nghiệpquá trình làm đồ án em rất biết ơn các thầy trong bộ môn hệ thống điện em xintổng kết quá trình làm đồ ántrình tự làm đồ án tốt nghiệpmẫu trình bày đồ án tốt nghiệphướng dẫn làm đồ án tốt nghiệpphương pháp làm đồ án tốt nghiệpgiáo trình và đồ án tốt nghiệphướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp xây dựnghướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp ngành xây dựnghướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp cntthướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp đườnghướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp cơ khítài liệu làm đồ án tốt nghiệphình thức trình bày đồ án tốt nghiệpNghiên cứu phát triển thủy điện nhỏ và nâng cao ổn định cho thủy điện nhỏ có kênh dẫn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo Điện Biên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)Lunchtime Games BookHoàn thiện hệ thống đo lường thành quả hoạt động trên cơ sở vận dụng bảng điểm cân bằng (balanced scorecard) tại công ty TNHH MTV cao su hà tĩnhNghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh long anPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trên địa bàn huyện tuy phước, tỉnh bình địnhSự tham gia của người dân trong quản lý rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh bình địnhTác động của điều chỉnh lợi nhuận đến thanh khoản của cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namVai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namVốn chủ sở hữu và rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại việt namCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhNghiên cứu đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư ven biển xã nam điền, huyện nghĩa hưng, tỉnh nam địnhNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcBiến đổi của một số đặc trưng khí hậu và các hiện tượng thiên tai có liên quan ở khu vực bắc trung bộ trong những thập kỷ gần đây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập