Bài tập tiếng anh 9 nguyễn đình luyện

Bài tập Tiếng Anh 9

Bài tập Tiếng Anh 9
... the house What you ask? (May I .?) EXERCISE 199 Translate the following sentences into English Using May or Might Dịch câu sau sang tiếng Anh Sử dụng May Might Chúng dọn đến thành phố vào ... without / homes / are / people / or / families / jobs EXERCISE 1 29 Translate the following sentences into English Dịch câu sau sang tiếng Anh Các trạm xăng đóng cổng rào phải lái xe nhà Những kính ... novelist He dressed himself in uniform for the occasion EXERCISE 1 39 Translate the following sentences into English Dịch câu sau sang tiếng Anh Tôi đề nghị hái nhiều hoa vườn hoa Cô ta đề nghị sửa chữa...
 • 66
 • 10,193
 • 90

Bài tập Tiếng anh 9

Bài tập Tiếng anh 9
... the 198 0’s jeans finally became high fashion clothing, when famous (9) ………… started making their own styles of jeans, with their own (10)………… on them Sales of jeans went up and up But in the 199 0’s ... In the 196 0’ many university and college students (6)………….jeans Designers made different (7)………… of jeans to match the 196 0’s fashion: Embroidered jeans, painted jeans and so on In the 197 0’s more ... to get there ? A How B How long C How often D How soon I haven’t heard any news of Peter _ 199 9 A in B since C on D before Not many people think that country life is _ A bore B boring...
 • 66
 • 4,551
 • 7

Bài tập Tiếng anh 9 từ Unit 1-10

Bài tập Tiếng anh 9 từ Unit 1-10
... Câu 19: …… is the primary language of instruction in all secondary schools A.Bahasa Malaysia B.English C.Tamil D.Chinese Câu 20:The area of Malaysia is ………….sq km A. 392 ,758 B.3 69, 758 C.3 29, 758 ... the 198 0’s jeans finally became high fashion clothing, when famous (9) ………… started making their own styles of jeans, with their own (10)………… on them Sales of jeans went up and up But in the 199 0’s ... In the 196 0’ many university and college students (6)………….jeans Designers made different (7)………… of jeans to match the 196 0’s fashion: Embroidered jeans, painted jeans and so on In the 197 0’s more...
 • 72
 • 28,572
 • 75

TỔNG HỢP BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 – ÔN VÀO 10

TỔNG HỢP BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 – ÔN VÀO 10
... E TỔNG HỢP BÀI TẬP ÔN VÀO 10 concerned a appeared 10 a sacrificed 11 a laughed 12 smoked 13 a demanded b raised b agreed ... November I have no time ……………… The moment 10 I don’t like getting up early …………….the morning 11 Is Mrs Smith …………… home? E TỔNG HỢP BÀI TẬP ÔN VÀO 10 12 My father is interested ……………….playing ... _ 18 He is very slow, so we won’t wait for him E TỔNG HỢP BÀI TẬP ÔN VÀO 10 → If 19 You’ll ask the teacher He’ll explain the lesson to you →...
 • 9
 • 3,182
 • 218

Gián án Bài tập tiếng Anh 9

Gián án Bài tập tiếng Anh 9
... GV: Huỳnh Đức Danh 16/ This building .in 199 8 by the excellent engineers A/ are built B/ was built C/ is built D/ will be built ... Why are you (3) English ? Nga : I need it for my (4) GV: Huỳnh Đức Danh ...
 • 3
 • 3,916
 • 76

Bài giảng Bài tập tiếng Anh 9 G

Bài giảng Bài tập tiếng Anh 9 G
... catching C gaining D raising 10 II.Fill in each gap with one suitable word An important development of English outside Great Britain occurred …(1)…the colonization of North American American English ... for groups and singers to write their own songs The Beatles did not have a long career Their first hit record was in 196 3 and they split up in 197 0 They stopped doing live performances in 196 6 ... these songs Then they started writing their own songs and that was when they became really popular The Beatles changed pop music They were the first pop group to achieve great success from songs they...
 • 6
 • 862
 • 14

Tài liệu Bài tập tiếng Anh 9 giỏi

Tài liệu Bài tập tiếng Anh 9 giỏi
... his mother, ? Trang 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 A is no one B are they C isn't she D aren't ... When Trang 98 She hasn't received a single letter from him _ they both left school 98 A as B because C since D now that 99 _ I am aware, this is the last talk on the topic 99 A Where B ... shamed B shameful C ashamed D shameless 197 198 I spent a(n) night because of my toothache I'm very tired now A sleepy B sleeping C sleepless D asleep 198 199 His low scores in the mock tests ...
 • 20
 • 1,056
 • 15

Bài tập Tiếng anh 9 cả năm (Ôn thi HK và lên lớp 10)

Bài tập Tiếng anh 9 cả năm (Ôn thi HK và lên lớp 10)
... introduced me to her parents 21 They have not used this machine for ages 58 Someone ought to repair this window 22 Peter has sung this song 59 Dickens created the most wonderful characters 23.They ... to these exercises right away 29 Who has written that novel ? 65 Has someone posted my parcel ? 30 Nobody has seen Tim since he left school in 199 0 66 Who broke this window ? 31 People play soccer ... seldom writes poems and stories, ? 37 Nothings makes you bored, ? You always look happy 38 You have read this article on the website, ? 39 You dont read this article on the website, ? 40 She never...
 • 33
 • 1,178
 • 56

Bài tập tiếng Anh 9 cả năm 2016 2017

Bài tập tiếng Anh 9 cả năm 2016 2017
... choice that best completes the sentence I’ve played the piano A two years ago B since 199 5 C before 199 5 D tomorrow He me about it last night A tells B have told C has told D told ... A so far B one year ago C last year I’ve played the piano A two years ago B since 199 5 C before 199 5 He me about it last night A tells B have told C has told you from George ... designer A as B by C in D from 19 Many designers have taken from VietNam ethnic minorities A inspirate B inspiration C inspirated D inspirational 20 In the 199 0s the sale of Jeans stopped...
 • 66
 • 2,351
 • 12

Bài tập tiếng anh lớp 10 ôn luyện tiếng anh lớp 10

Bài tập tiếng anh lớp 10  ôn luyện tiếng anh lớp 10
... _her 9/ It’s unusual for Khanh to get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ... (n.): (Mỹ) sinh viên năm thứ hai đại học - associate (adj.): kết hợp, công tác - junior (n.): sinh viên đại học học lớp liền lớp cuối cấp - segment (n.): đoạn, khúc, đốt 1/ A learning B education ... five and arrive in the field at exactly 5.30 A 10 minutes B 15 minutes C 20 minutes D 30 minutes 4/ I continue to work from a quarter past eight till 10. 30 A keep away B keep back C keep down D...
 • 121
 • 620
 • 0

bai tap tieng anh 9

bai tap tieng anh 9
... 29 I have… .…milk in the fridge 30 Are there tomatoes in the kitchen? IV-Đọc đoạn văn sau viết ... kilos of rice 38 A bowl of noodles is five thousand dong 39 My favorite drink is orange juice 40 I need two bars of soap ...
 • 2
 • 335
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: 178 tr bài tập tiếng anh 9 mai lan hương nguyễn thanh loan fullbài tập tiếng anh 9 mai lan hương nguyễn thanh loan có đáp ánbài tập tiếng anh 9bài tập tiếng anh 9 unit 9bài tập tiếng anh 9 unit 6bài tập tiếng anh 9 theo từng unitbài tập tiếng anh 9 unit 2bài tập tiếng anh 9 lưu hoằng tríbài tập tiếng anh 9 nâng caobài tập tiếng anh 9 unit 3bài tập tiếng anh 9 mai lan hươngbài tập tiếng anh 9 có đáp ánbài tập tiếng anh 9 unit 1giải bài tập tiếng anh 9 lưu hoằng tríbai tap tieng anh 9giáo án bài không khí sự cháyUNG DUNG CASIO GIAI LOGARIT“Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện mỹ đức, thành phố hà nội hiện nay luận văn thạc sĩmôn tường thuật phát thanh tường thuật mít tinh kỉ niệm 40 năm chiến thắng điện biên phủ trên khôngSKKN2016 cấp thành phố “KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH – LỚP 9”Ôn tập lý thuyết và bài tập hữu cơ 12Introduction to probability strategics 4th mendelhall 1(TRIẾT học) vận DỤNG NGUYÊN tắc KHÁCH QUAN PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG một số NGHỊ ĐỊNH của CHÍNH PHỦ RA đời mà CHẾT yểu THẬM CHÍ CHƯA kịp RA THỰC HIỆN đã PHẢI DỪNG lạiHoc thuyet ve CNTB DQ va CNTB DQ nha nuocTài liệu đào tạo động cơ TDI 2.0 của Audi VolkswaganLý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng caoPháp luật thừa kế thời kỳ nhà lê, nhà nguyễn và sự vận dụng trong hoàn thiện pháp luật thừa kế ở việt namNghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe thủy thủ tàu ngầmPháp luật thừa kế thời kỳ nhà lê, nhà nguyễn và sự vận dụng trong hoàn thiện pháp luật thừa kế ở việt nam (tt)2017 đáp án soạn lý THUYẾT 3 đềHướng dẫn giải bài 111 Ước và bội SGk toán lớp 6 tập 1Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa hà quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện hà quảng tỉnh cao bằngQuản lý bồi dưỡng năng lực cho hiệu trưởng các trường tiểu học huyện xuân trường tỉnh nam định theo định hướng đổi mới giáo dụcĐánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 2015Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà f1(đông tảo x lương phượng) nuôi tại thái nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập