De 1 môn vật lí mới nhất

ÔN THI THPT MÔN VẬT MỚI NHẤT THEO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ÔN THI THPT MÔN VẬT LÍ MỚI NHẤT THEO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
... truyền phần tử vật chất theo thời gian B Sóng học lan truyền dao động theo thời gian môi trường vật chất C Sóng học lan truyền vật chất không gian D Sóng học lan truyền biên độ dao động theo thời ... xo khối lượng không đáng kể có chiều dài tự nhiên l 0, treo vào điểm cố đònh Treo vào lò xo vật khối lượng = 100g độ dài cuả lò xo l = 31cm Treo thêm vật khối lượng m2 = 100g vào lò xo độ dài ... khối lượng không đáng kể, đầu gắn cố đònh, đầu lại dùng để treo vật Biết độ giãn lò xo tỉ lệ với khối lượng vật treo vào nó: 9,8 mm cho 40g Bỏ qua lực cản Lấy g = 9,8m/s2 Treo vào lò xo vật có khối...
 • 207
 • 118
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ ĐÁP ÁN NĂM 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT SỐ 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ ĐÁP ÁN NĂM 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ SỐ 1
... Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn 10 −3 10 −3 ... Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn Câu 19 : Lực ... IA =10 0IB =10 000IC và BC=225m Khoảng cách AC bằ ng Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi...
 • 7
 • 237
 • 2

Đề ôn thi học kỳ 1 môn Vật lớp 11

Đề ôn thi học kỳ 1 môn Vật lí lớp 11
... bit lng ca prụtụn 1, 67 .10 -27 kg A a = 4,3 .10 13 m/s2 ; v = 6,8 .10 6 m/s B a = 9 ,1. 1 013 m/s2 ; v = 18 ,3 .10 6 m/s C a = 19 .10 13 m/s2 ; v = 7,8 .10 6 m/s D a = 19 .10 13 m/s2 ; v = 13 ,8 .10 6 m/s 39 Chn cõu ... 575 .10 11 electrụn B 775 .10 11 electrụn C 675 .10 11 electrụn D 875 .10 11 electrụn 39 Chn cõu tr li ỳng Mt in tớch im q = 2,5 C c t ti im M in trng ti M cú hai thnh phn E X = 6000 V/m ,EY = - 10 3 ... 0985809459) B 10 ụn thi hc k I lp 11 11 Hai in tớch im q1 = 10 -8 C v q2 = - 2 .10 -8C t cỏch 3cm du cú hng s in mụi = 2.Lc hỳt gia chỳng cú ln A 10 -4N B 0,5 10 -4N C 2 .10 -3N D 10 -3N 12 Chn cõu tr...
 • 18
 • 306
 • 11

LÊ KHẮC HÙNG ĐỀ & ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKÌ 1 MÔN VẬT 6NGÀY 10-12-2010

LÊ KHẮC HÙNG ĐỀ & ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKÌ 1 MÔN VẬT LÍ 6NGÀY 10-12-2010
... ĐT NÔNG CỐNG TRƯỜNG THCS TRUNG CHÍNH KIỂM TRA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2 010 – 2 011 ) ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÍ Đáp án Vật có 02 trang đề Câu (2đ) a b Điểm 0,5 Trọng lực có phương ... CHÍNH KIỂM TRA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2 010 – 2 011 ) ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ - MÔN VẬT LÍ Câu (2đ) a b Điểm 0,5 Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều hướng phía Trái Đất 0,5 + 41, 5kg ... sỏi, dẻ lau,… 2,0 1, 0 1, 0 a (2đ) + Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật làm 0,5 biến dạng + Dùng lực kế để đo lực 0,25 D= b m 12 .000 = = 1. 500kg / m3 V d = 10 D = 15 000N/m3 0,5 0,25...
 • 7
 • 180
 • 0

Tài liệu Đề thi môn Vật - đề thi số 1 docx

Tài liệu Đề thi môn Vật lí - đề thi số 1 docx
... động x1 = sin (10 πt )(cm) x = sin (10 πt + A x = sin (10 πt + x = sin (10 πt + π π )(cm) )(cm) π )(cm) Phương trình dao động tổng hợp vật B x = sin (10 πt + π )(cm) D x = sin (10 πt + π )(cm) C Câu 31: ... 2, có giá trị 1 λ ⎛ A d − d1 = 2k λ B d − d1 = ⎜ k + ⎟ λ C d − d1 = k D d − d1 = k λ 2⎠ ⎝ Câu 37: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 16 0N/m Vật dao động điều ... = 220 sin (10 0πt ) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 11 0Ω Khi hệ số công suất đoạn mạch lớn công suất tiêu thụ đoạn mạch A 17 2.7W B 460W C 440W D 11 5W Câu 23:...
 • 4
 • 174
 • 0

Đề thi học ký 1 môn Vật lớp 10 pps

Đề thi học ký 1 môn Vật lí lớp 10 pps
... gμmax/r )1/ 2 / 2π = 7/2π ( Hz ) 0,25 0,25 Chọn chiều dương chiều chuyển động vật B 0,25 Phân tích lực biểu diễn lực P1 – T1 = mA.a (1 ) T2 – P2 = mB.a (2) T1 A Từ (1) (2) => P1 – P2 = ( mA + mB )a T1 ... gian rơi vật chạm đất Thang điểm 0,5 Từ công thưc: h = gt2/2 =>t = (2h/g )1/ 2 = ( 2 .19 ,6/9,6 )1/ 2 = (s) * Vận tốc vật chạm đất là: v = g.t = 9,8.2 =19 ,6 m/s 0,5 Trong trình chuyển động vật chịu ... 0,75 Cách 2: Theo quy tắc hình bình hành ta có: F = F1 + F2  F2 = F12 + 2F1.F2cos(F1,F2) + F22  F2 = F12 + F22 = 32 + 42 = 25 => F = N (F1,F2) = 900 = π/2 0,25 0,75 0,25 Theo định luật Húc ta...
 • 3
 • 195
 • 1

Đề thi học phần kì 1 môn vật 1

Đề thi học phần kì 1 môn vật lí 1
... a, t = 19 ,5 (s) b, x =16 9 (m) c, y = 0,58x + 0,66x ;0 ≤ x ≤ 16 9 quĩ đạo đoạn parabol Trang 19 / 34 Bài 19 : Thả rơi vật tự từ độ cao h = 19 ,6 m Tính : a, Quãng đường mà vật rơi 0,1s đầu 0,1s cuối ... = 0,5; m = 9 ,1. 10- 31 kg +) Cho o Mà Wđ = c2(m – m0) = c2.mo (    ÷  − 1 ÷; v2 Wđ =moc2   1 ÷ c   m − m0 m − m0 = 0, 05 ); m0 m0 Đáp số:4 ,1. 10 -15 (J) Bài 51: Tìm độ biến thi n lượng ứng ... xo.Tính gia tốc nặng M số T lực kế, M2 ≠ M3, M1 > M2 + M3 T A Đáp số: a= M 1M + M 1M − M M 16 M 1M M g; T = ; M 1M + M 1M + M M M M + M 1M + M M M1 B Bài 39: Một xe chở cát, đỗ đường ray nằm ngang...
 • 34
 • 189
 • 0

Kiểm tra học kì 1_(Đề số 1) Môn: vật 12 pps

Kiểm tra học kì 1_(Đề số 1) Môn: vật lí 12 pps
... điện hiệu dụng chạy qua tụ điện A 12 A B 0,3 A C A D 1,5 A phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Kiểm tra học Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... động cm D Tần số dao động vật Hz Câu 10 : Tại nơi có g =10  2(m/s2) lắc đơn dao động điều hoà với chu T= 1s, chiều dài l lắc có giá trị sau A 25cm B 250cm C 125 cm D 50cm Câu 11 : Vật sáng AB ... Câu : Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox theo phương trình: x=12sin(t + /2) (cm) Nhận định sau dao động vật A Gốc thời gian chọn lúc vật vị B Chu dao động 1/2 s trí...
 • 4
 • 54
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Môn: Vật - MÃ ĐỀ: 002 pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Môn: Vật lí - MÃ ĐỀ: 002 pptx
... sáng đơn sắc, hai khe Y-âng cách 1, 2mm khoảng vân i =1, 21mm Nếu khoảng cách hai khe giảm 0,1mm khoảng vân A Tăng thêm 0 ,10 mm B Tăng thêm 0 ,11 mm C Giảm 0 ,10 mm D Giảm 0 ,11 mm Câu 57 Nguyên tắc chọn ... 900 D.lệch pha 12 00 Câu 31: lắc lò xo treo thẳng đứng, vật có m = 400g, có độ cứng lò xo K = 10 0N/m lấy g = 10 m/s2,  = 10 Kéo vật xuống vị trí cân 2cm truyền cho vật vận tốc v = 10  cm/s, hướng ... lượng vật rắn quay giảm từ 18 kg.m2/s xuống kg.m2/s thời gian 1, 5s.Mômen lực hãm trung bình tác dụng lên vật rắn khoảng thời gian nói bao nhiêu? A 18 N.m B 2N.m C -8 N.m D -1 2 N.m Câu 49 Có số vật...
 • 6
 • 125
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 MÔN VẬT 2 pdf

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 MÔN VẬT LÍ 2 pdf
... điện R  22 , 75mm Cho h  6, 625 .10 34 Js ; c  3 .10 8 m / s ; qe  e  1, 6 .10 19 C ; me  9 ,1. 10 31 kg Độ lớn cảm ứng từ B từ trường là: A 2, 5 .10 4 T B 1, 0 .10 3 T C 1, 0 .10 4 T D 2, 5 .10 3 T ... 0 026 03u , mX  20 5,974468u 1u  9 31, 5MeV / c Vận tốc hạt  bay xấp xỉ ? A 1, 2 .10 6 m / s B 12 .10 6 m / s C 1, 6 .10 6 m / s D 16 .10 6 m / s 11 Vật kính thị kính kính thi n văn có tiêu cự +16 0cm +5cm ... / s Tại thời điểm t2 li độ x2  2cm vận tốc v2  60 2cm / s Biên độ tần số góc dao động chất điểm bằng: A 6cm ; 20 rad/s B 6cm ; 12 rad/s C 12 cm ; 20 rad/s D 12 cm ; 10 rad/s 27 Phát biểu sau sai...
 • 6
 • 69
 • 0

KIỂM TRA 1TIẾT(Lần 1-HKI) - ĐỀ 02 MÔN VẬT LỚP 11 NC potx

KIỂM TRA 1TIẾT(Lần 1-HKI) - ĐỀ 02 MÔN VẬT Lí LỚP 11 NC potx
... bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện Biết vật A hút vật B nhng lại đẩy C Vật C hút vật D Khẳng định sau không đúng? A Điện tích vật A D trái dấu B Điện tích vật A D dấu C Điện tích vật ... Khi cho vật nhiễm điện dương tiếp xúc với vật cha nhiễm điện, êlectron chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương C Trong trình nhiễm điện cọ sát, êlectron chuyển từ vật sang vật D ... Khi nhiễm điện tiếp xúc, electron dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện Cõu 16: Hai điện tích điểm q1 = 0,5 (nC) q2 = - 0,5 (nC) đặt hai điểm A, B cách (cm) không khí Cường độ...
 • 5
 • 81
 • 1

KIỂM TRA 1TIẾT(Lần 1-HKI) - ĐỀ 01 MÔN VẬT LỚP 11 NC pps

KIỂM TRA 1TIẾT(Lần 1-HKI) - ĐỀ 01 MÔN VẬT Lí LỚP 11 NC pps
... tự B Vật dẫn điện vật có chứa điện tích tự C Vật cách điện vật có chứa điện tích tự D Vật dẫn điện vật có chứa nhiều điện tích tự Cõu 29: Hai điện tích điểm q1 = 2.1 0-2 (ỡC) q2 = - 2.1 0-2 (ỡC) ... tích 2.1 0-4 (N) Độ lớn điện tích là: A q = 1,25.1 0-3 (C) B q = 12,5.1 0-6 (ỡC) C q = 12,5 (ỡC) D q = 8.1 0-6 (ỡC) Cõu 24: Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện Biết vật A hút vật B nhng ... vật A hút vật B nhng lại đẩy C Vật C hút vật D Khẳng định sau không đúng? A Điện tích vật A C dấu B Điện tích vật A D trái dấu C Điện tích vật A D dấu D Điện tích vật B D dấu Cõu 25: Hiệu điện...
 • 5
 • 72
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ))Chương 5 Toán 10 Phương sai và độ lệch chuẩn PowerPointPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của người dân vào Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))đề thi thử tiếng anh tốt nghiệp thptbai3cacppxsthuonggap 130303223102 phpapp02KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM DỰA THEO ĐỘ ĐO VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CHO CÁC CÔNG TY GIA CÔNG PHẦN MỀMKỹ thuật lưu lượng MPLS và ứng dụng trong mạng VNPTMô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranhNGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN TRUYỀN TIN DỰA TRÊN CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG CHỈ SÔNghiên cứu mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn nhà hàng TP. Cần ThơNghiên cứu về khai phá dữ liệu WEB và ứng dụng xây dựng WEBSITE tích hợp thông tinPhát triển văn hoá doanh nghiệp của Công ty Thông tin di độnPHƢƠNG PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TƢƠNG TÁC GIAO DIỆN NGƢỜI DÙNG CHO ỨNG DỤNG WEBPhương pháp mô hình hóa và kiểm chứng các hệ thống hướng sự kiệnPHƯƠNG PHÁP SAT ENCODING V ÙNG DÖNG TRONG MËT SÈ TRÁ CHÌI LOGISử dung bộ lọc Kalman trong bài toán bám mục tiêuTEACHING AND LEARNING SCHEDULER SYSTEMTHE ROLE OF SOCIAL TIES IN SOCIAL RECOMMENDATION SYSTEMSVăn hóa doanh nghiệp tại Công ty điện toán và truyền số liệuXây dựng hệ thống thử nghiệm đánh giá chất lượng vùng phủ sóng 3G
Đăng ký
Đăng nhập