Nghiên cứu về các yếu tố gây mất hứng thú trong các bài học nghe của sinh viên không chuyên năm thứ hai trường đại học công nghiệp hà nội

Nghiên cứu về các yếu tố gây mất hứng thú trong các bài học nghe của sinh viên không chuyên năm thứ hai trường đại học công nghiệp nội

Nghiên cứu về các yếu tố gây mất hứng thú trong các bài học nghe của sinh viên không chuyên năm thứ hai trường đại học công nghiệp hà nội
... MAJOR STUDENTS AT HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY (Nghiên cứu yếu tố gây hứng thú học nghe sinh viên không chuyên năm thứ hai trường đại học Công Nghiệp Nội ) M.A Minor Programme Thesis Field: English...
 • 12
 • 8
 • 0

Tài liệu SỰ KHÁC BIỆT VỀ VÙNG MIỀN TRONG VIỆC SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC HỌC NGOẠI NGỮ CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN ANH VĂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ pptx

Tài liệu SỰ KHÁC BIỆT VỀ VÙNG MIỀN TRONG VIỆC SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC HỌC NGOẠI NGỮ CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN ANH VĂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ pptx
... rút kết luận khác biệt đáng kể việc sử dụng chiến lược học ngoại ngữ sinh viên đại học Cần Thơ 20 tỉnh thành khác Việt Nam; nói cách khác, đa số sinh viên sử dụng chiến lược học ngoại ngữ mức độ ... luận sinh viên không chuyên Anh văn Đại học Cần Thơ không sử dụng nhiều chiến lược trình học ngoại ngữ; nhìn chung, trình độ sinh viên mức trung bình, theo Cohen Aphek (1981), người học ngoại ngữ ... cứu Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả mong muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Có khác biệt việc sử dụng chiến lược học ngoại ngữ sinh viên không chuyên Anh văn trường đại học Cần Thơ đến từ vùng...
 • 7
 • 295
 • 0

Tài liệu MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHIẾN LƯỢC HỌC NGOẠI NGỮ VÀ KẾT QUẢ HỌC MÔN NGOẠI NGỮ CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN ANH VĂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ potx

Tài liệu MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHIẾN LƯỢC HỌC NGOẠI NGỮ VÀ KẾT QUẢ HỌC MÔN NGOẠI NGỮ CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN ANH VĂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ potx
... số sinh viên có nhận thức việc sử dụng chiến lược học ngoại ngữ, nhiên, tần suất sử dụng chiến lược vào trình học ngoại ngữ thấp 3.1.2 Mối tương quan việc sử dụng chiến lược học ngoại ngữ kết học ... thực đề tài nghiên cứu có câu hỏi nghiên cứu sau: Việc sử dụng chiến thuật học ngoại ngữ sinh viên năm không thuộc chuyên ngành Anh văn mối tương quan với kết học môn Anh văn họ? KẾT QUẢ VÀ THẢO ... Thêm vào đó, nhà nghiên cứu muốn sâu để tìm hiểu mối tương quan việc sử dụng chiến lược học ngoại ngữ với kết học tập môn ngoại ngữ Mặc dù có nhiều nghiên cứu mối tương quan việc sử dụng chiến lược...
 • 8
 • 269
 • 0

CÁC CHIẾN LƯỢC HỌC NGÔN NGỮ CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN ANH VĂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ pptx

CÁC CHIẾN LƯỢC HỌC NGÔN NGỮ CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN ANH VĂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ pptx
... thuộc chuyên ngành Anh văn khoa Sư phạm trường Đại học Cần Thơ sử dụng chiến lược học ngôn ngữ mức độ nào? Trong nhóm chiến lược, chiến lược sinh viên năm không thuộc chuyên ngành Anh văn khoa ... thấp) 45 Tạp chí Khoa học 2012:23b 42-49 Trường Đại học Cần Thơ 3.1.1 Mức độ chung sinh viên sử dụng chiến lược học ngôn ngữ Bảng 1: Mức độ sử dụng chiến lược học tiếng Anh sinh viên N MEAN Valid ... Khoa học 2012:23b 42-49 Trường Đại học Cần Thơ học ngôn ngữ phát triển Oxford (1990) giúp người học ngôn ngữ, cụ thể tiếng Anh, phát triển khả ngôn ngữ thân Yang (1999) khẳng định chiến lược học...
 • 8
 • 253
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố gây nên sự lo lắng trong giờ học kỹ năng nói của sinh viên không chuyên năm thứ nhất ở Học Viện Chính Sách và Phát Triển

Nghiên cứu các yếu tố gây nên sự lo lắng trong giờ học kỹ năng nói của sinh viên không chuyên năm thứ nhất ở Học Viện Chính Sách và Phát Triển
... DEVELOPMENT- SOME POSSIBLE TECHNIQUES TO OVERCOME THE PROBLEMS (NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ GÂY NÊN SỰ LO LẮNG TRONG GIỜ HỌC KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NĂM THỨ NHẤT HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ ... VIÊN KHÔNG CHUYÊN NĂM THỨ NHẤT HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN: MỘT SỐ THỦ THUẬT KHẮC PHỤC) M.A MINOR THESIS Field: English Methodology Code: 6014.0111 Supervisor: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, ... in more details under the headings below Sources of foreign language anxiety 1.1 Personal and interpersonal anxiety Strongly Disagree Partly agree Agree Strongly disagree agree I never feel quite...
 • 56
 • 153
 • 0

demotivating factors in listening lessons of 10 grade students at no.1 lao cai high school = những yếu tố gây mất hứng thú trong các giờ học nghe của học sinh khối 10 tại trường thpt số 1 thành phố lào cai

demotivating factors in listening lessons of 10 grade students at no.1 lao cai high school = những yếu tố gây mất hứng thú trong các giờ học nghe của học sinh khối 10 tại trường thpt số 1 thành phố lào cai
... 30 17 17 20 25 20 26 32 23 20 23 24 19 20 23 24 30 25 21 16 35 21 29 14 18 16 12 20 13 15 15 12 20 17 21 11 36 12 11 3.03 2.89 24 21 23 16 31 30 20 19 12 14 3.49 3 .19 3.64 11 11 15 14 23 17 15 ... process in listening 1. 2 Aims of the study The study aims at investigating possible demotivating factors in listening lessons of the 10 th grade students at No .1 Lao Cai High School The main purposes ... orientation were the main demotivating factors that caused 10 th grade students at No .1 Lao Cai High School demotivated in listening lessons In terms of teacher’s techniques, the teachers at No .1 Cai...
 • 54
 • 147
 • 0

SURVEY OF FACTORS THAT DEMOTIVATE EFL TEACHERS AT VINH PHUC TECHNICAL - ECONOMIC COLLEGE Khảo sát các yếu tố gây mất hứng thú của giáo viên dạy tiếng Anh trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

SURVEY OF FACTORS THAT DEMOTIVATE EFL TEACHERS AT VINH PHUC TECHNICAL - ECONOMIC COLLEGE Khảo sát các yếu tố gây mất hứng thú của giáo viên dạy tiếng Anh trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc
... DEMOTIVATE EFL TEACHERS AT VINH PHUC TECHNICAL - ECONOMIC COLLEGE Khảo sát yếu tố gây hứng thú giáo viên dạy tiếng Anh trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc M.A MINOR PROGRAMME THESIS Field: ... conduct “A Survey of Factors that Demotivate EFL Teachers at Vinh Phuc Technical Economic College Aims of the study The first aim of the study is to investigate demotivating factors among EFL teachers ... CANDIDATE’S STATEMENT I certify that the minor thesis entitled: “A Survey of Factors that Demotivate EFL Teachers at Vinh Phuc Technical Economic College is submitted in partial fulfillment of...
 • 64
 • 62
 • 0

Nghiên cứu về sự lo lắng trong lớp học nói tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Nghiên cứu về sự lo lắng trong lớp học nói tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
... anxiety Cụ ang tin hnh mt nghiờn cu cú ta : Nghiên cứu lo lắng lớp học nói tiếng Anh sinh viên không chuyên năm thứ Tr-ờng Đại Học S- phạm Kỹ thuật H-ng Yên thu thp d liu tin cy cho nghiờn cu, ... AND TECHNOLOGY ( NGHIêN CU V S LO LNG TRONG LP HC NóI TING ANH CA SINH VIêN KHôNG CHUYêN NM TH NHT TRNG I HC S PHM K THUT HNG YêN) M.A Minor Programme Thesis Field : English Methodology Code ... 33% 30% 17% tõm núi ting Anh trc lp 2.Tụi s phi núi ting Anh m khụng cú s chun b bn khỏc lp Tụi thy lo s vỡ khụng hiu t no cụ giỏo cha bi 5 .Trong lp hc núi, tụi hay lo lng n ni quờn mi th m tụi...
 • 52
 • 362
 • 4

Nghiên cứu việc sử dụng công cụ Internet để bổ trợ quá trình tự học tiếng Anh cơ bản của sinh viên không chuyên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam

Nghiên cứu việc sử dụng công cụ Internet để bổ trợ quá trình tự học tiếng Anh cơ bản của sinh viên không chuyên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam
... công cụ Internet để bổ trợ trình tự học tiếng Anh sinh viên không chuyên năm thứ trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định- Sử dụng hoạt động nghe dựa mạng Internet để phát triển kỹ nghe lấy thông ... AT NAMDINH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EDUCATION IN BASIC ENGLISH SELF-STUDY (Using web-based listening activities to develop the skill of listening for details) (Nghiên cứu việc sử dụng công cụ Internet ... this end, the Internet is a valuable resource to both language teachers and learners The Internet allows language learners to communicate with native speakers In this manner, the Internet facilitates...
 • 62
 • 92
 • 0

Nghiên cứu thực trạng dạy kỹ năng nghe cho sinh viên không chuyên năm thứ 2 trường đại học công nghiệp nội khó khăn và một số giải pháp đề xuất

Nghiên cứu thực trạng dạy kỹ năng nghe cho sinh viên không chuyên năm thứ 2 trường đại học công nghiệp hà nội khó khăn và một số giải pháp đề xuất
... PROBLEMS AND SOME SUGGESTED SOLUTIONS Nghiên cứu thực trạng dạy kỹ nghe cho sinh viên không chuyên năm thứ trường Đại học Công nghiệp Nội: Khó khăn số giải pháp đề xuất M.A Minor Programme Thesis ... approach (2nd ed.) (p.179 -21 2) Lanham, MD: University Press of America Đào Thị Ngân (20 12) The reality of teaching and learning English listening skills in grade 10 at Yen Mo B High School, Ninh ... Volume 69, p .27 6 -28 3 19 Kaufmann, T., Sterkens, J., & Woodgate, J M (20 15) Hearing loops, the preferred assistive listening technology Journal of the AES, Volume 63, Issue 4, p .29 8-3 02 20 Liz, Soars,...
 • 12
 • 9
 • 0

luận văn ngành thể dục thể thao đại học sư phạm nội Biện pháp nâng cao tính tích cực trong hoạt động ngoại khóa các môn thể thao của sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất trường Đại học Sư phạm Nội

luận văn ngành thể dục thể thao đại học sư phạm hà nội Biện pháp nâng cao tính tích cực trong hoạt động ngoại khóa các môn thể thao của sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất trường Đại học Sư phạm Hà Nội
... khóa môn thể thao sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất trường Đại học phạm Nội - Thực trạng tính tích cực sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất trường Đại học phạm Nội hoạt động ngoại khóa môn ... cứu: Biện pháp nâng cao tính tích cực hoạt động ngoại khóa môn thể thao sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất trường Đại học phạm Nội 5.2 Khách thể nghiên cứu: Hoạt động học tập sinh viên Khoa Giáo ... sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất trường Đại học phạm Nội 3.2 Nhiệm vụ 2: Đề xuất ứng dụng biện pháp nâng cao tính tích cực hoạt động ngoại khóa môn thể thao sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất...
 • 89
 • 553
 • 10

Mối quan hệ giữa việc sử dụng các chiến lược học từ vựng với tính tự chủ của sinh viên không chuyên năm thứ nhất của trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Thái

Mối quan hệ giữa việc sử dụng các chiến lược học từ vựng với tính tự chủ của sinh viên không chuyên năm thứ nhất của trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Thái
... UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (Mối quan hệ việc sử dụng chiến lược học từ vựng với tính tự chủ sinh viên năm thứ không chuyên tiếng Anh trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên) M.A MINOR PROGRAM ... scale for the checklist are interpreted as follows: 1-1 .4: very low degree 1. 5-2 .4: low degree 2. 5-3 .4: medium degree 3. 5- 4.4: high degree 4. 5- 5: very high degree The analysis includes two aspects: ... Adapting classroom-based strategy instruction to a distance learning context TESL-EJ, 7/2, 1-1 7 Retrieved July 21, 2008 from the World Wide Web: http://www.writing.berkeley.edu/tesl-ej/ej 16/a l...
 • 69
 • 79
 • 0

luận văn thạc sĩ Tìm hiểu thực trạng hứng thú học tập các môn lý luận của sinh viên khoa giáo dục thể chất –Trường Đại học sư phạm Đồng Tháp

luận văn thạc sĩ Tìm hiểu thực trạng hứng thú học tập các môn lý luận của sinh viên khoa giáo dục thể chất –Trường Đại học sư phạm Đồng Tháp
... sở luận, trục luận để xem xét đánh giá hứng thú học tập môn luận sinh viên khoa giáo dục thể chất 1.4 HỨNG THÚ HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN 1.4.1 Khái quát chung hứng thú học tập môn luận ... đề tài: Tìm hiểu thực trạng hứng thú học tập môn luận sinh viên khoa giáo dục thể chất –Trường Đại học phạm Đồng Tháp MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu hứng thú học tập môn luận, nhằm ... thân môn học hứng thú với hoạt động học tập môn Đối tượng hứng thú học tập môn luận bao gồm nhóm môn luận chung, nhóm môn luận chuyên ngành, nhóm môn luận sở hoạt động học môn luận...
 • 124
 • 337
 • 0

Tiểu luận hành vi người tiêu dùng nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người thuê nhà trọ của sinh viên trường đại học bách khoa nội

Tiểu luận hành vi người tiêu dùng nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người thuê nhà trọ của sinh viên trường đại học bách khoa hà nội
... vi n Do đó, sinh vi n Bách Khoa dựa vào yếu tố để đưa định hành vi thuê trọ ? Xuất phát từ thắc mắc trên, nhóm sinh vi n tiến hành nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi thuê trọ sinh vi n Qua ... hành vi thuê nhà trọ sinh vi n Bách Khoa khu vực khảo sát Xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố tác động đến hành vi thuê trọ sinh vi n Bách Khoa Tìm hiểu đánh giá sinh vi n Bách Khoa trọ phòng trọ ... phòng trọ cho sinh vi n Bách Khoa thuê nhằm kịp thời sửa đổi để tạo cho sinh vi n môi trường sống học tập tốt Mục tiêu nghiên cứu: • • • Phạm vi nghiên cứu: • • • Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hành...
 • 20
 • 163
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: những yếu tố gây bất mãn và mô tả mối quan hệ của nhân viên với bối cảnh hay môi trường mà anh ta làm việcxác định các yếu tố gây xói mòn và khả năng dự báo xói mòn trên đất dốc luận án pts khkt trường đại học thuỷ lợi hà nộide tai nghien cuu ve cac bai tap nang cao the lucphiếu điều tra nghiên cứu về thái độ của sinh viên không chuyên đối với việc dạy đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành điện tử ở trƣờng cao đẳng kinh tế kỹ thuật hải dƣơngnghiên cứu hành vi sử dụng sim điện thoại khuyến mãi của sinh viên khóa 8 khoa kinh tếqtkd trường đại học an giangcác cơ sở đại học công nghiệp hà nộicác bài hát chế của sinh viên tình nguyệnđại học công nghiệp hà nội điểm chuẩn các nămbãi đỗ xe ô tô tự động đại học công nghiệp hà nộithực trạng về quản lý đào tạo nghề ở trƣờng đại học công nghiệp hà nộitổ chức bộ máy quản lý của trường đại học công nghiệp hà nộicác giải pháp phát triển nguồn lực thông tin tại trung tâm thông tin thư viện trường đại học công nghiệp hà nộiđề tài nghiên cứu nghiên cứu về các yếu tố quyết định sự hài lòng thỏa mãn của người dùng đối với các dịch vụ trực tuyến tại tp hcmtóm tắt kết quả nghiên cứu về các yếu tố quyết định đến thực hành ndtnnghiên cứu về các yếu tố dịch tễ liên quan đến pemphigoidChính sách của Trung Quốc đối với Myanmar từ sau Chiến tranh lạnh đến 2015cơ sở dữ liệu nâng caoKiến trúc mã hóa khối và AESHỆ THỐNG TẬP TIN, THƯ MỤCBÀI GIẢNG TÍNH TOÁN PHẦN MỀMGIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO SEOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ BẰNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER 7.0QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHUNG TRÊN TRỤC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG t h ủ đ ô h à n ộ i đ ế n n ă m 2030QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHUNG TRÊN TRỤC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG t h ủ đ ô h à n ộ i đ ế n n ă m 2030Xây dựng mô hình truyền sóng ngắn và ứng dụng tính toán đường truyền trong dải tần từ 6MHZ đến 16MHZXây dựng mô hình truyền sóng ngắn và ứng dụng tính toán đường truyền trong dải tần từ 6MHZ đến 16MHZTriển khai mạng thông tin di động 4G tại Việt NamTích hợp các hệ thống thông tin của cơ quan Đảng trên cơ sở kiến trúc hướng dịch vụNghiên cứu giải pháp tư vấn lai sử dụng đồng huấn luyệnCông nghệ big data và ứng dụng phân tích số liệu kinh doanh của tập đoàn viettelNghiên cứu xây dựng chữ ký số và ứng dụng trong hóa đơn điện tử tại Công ty LDVC Quốc tế Hải VânNghiên cứu xây dựng chữ ký số và ứng dụng trong hóa đơn điện tử tại công ty LDVC quốc tế hải vânHoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại agribank chi nhánh láng hạĐào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.OGiải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị nhân lực tại tổng công ty CP đầu tư quốc tế viettel
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập