CHUẨN KIÊN THỨC KĨ NĂNG HÓA 12

Chuẩn kiến thức,kĩ năng hóa học 12 nâng cao

Chuẩn kiến thức,kĩ năng hóa học 12 nâng cao
... kim Kiến thức loại Hiểu: - Định nghĩa cặp oxi hoá - khử, suất điện động chuẩn pin điện hoá - Thế điện cực chuẩn cặp ion kim loại/ kim loại, dãy điện cực chuẩn kim loại ý nghĩa dãy điện hoá chuẩn ... mạnh( chuẩn độ HCl dung dịch NaOH) - Nguyên tắc chuẩn độ chất oxi hoá- khử ( chuẩn độ Fe 2+ dung dịch KMnO4) - Cách xác định điểm tương đương chuẩn độ, tính toán để xác định nồng độ dung dịch Kĩ năng: ... trình thí nghiệm Kiến thức Biết được: - Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực thí nghiệm cụ thể: + Chuẩn độ axit - bazơ : Chuẩn độ dung dịch HCl + Chuẩn độ oxi hoá- khử.: Chuẩn độ dung dịch...
 • 24
 • 558
 • 7

CHUAN KIEN THUC KI NANG HOA HOC 12

CHUAN KIEN THUC KI NANG HOA HOC 12
... kim loại 5.1 Vị trí cấu tạo kim loại 5.2 Tính chất kim loại Dãy điện hoá kim loại 5.3 Hợp kim 5.4 Ăn mòn kim loại 5.5 Điều chế kim loại Kim loại ki m – Kim loại ki m thổ – Nhôm 6.1 Kim loại ki m ... cương kim loại Bài luyện tập 8, : Kim loại ki m - Ki m thổ - Nhôm Bài luyện tập 10,11 : Sắt, hợp chất sắt số kim loại quan trọng Bài luyện tập 12 : Phân biệt số chất vô KI M TRA Ki m tra tiết : Ki m ... loại ki m hợp chất quan trọng kim loại ki m 6.2 Kim loại ki m thổ số hợp chất quan trọng kim loại ki m thổ 6.3 Nhôm hợp chất quan trọng nhôm 10 NỘI DUNG Sắt số kim loại quan trọng 7.1 Sắt Một...
 • 169
 • 186
 • 2

CHUẨN KIẾN THỨC NĂNG HÓA 10+11+12

CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG HÓA 10+11+12
... vòng benzen) - Tính chất hóa học naphtalen: phản ứng brom nitro hóa; cộng hiđro, oxi hóa oxi không khí có xúc tác V2O5.) - Viết công thức cấu tạo, từ dự đoán tính chất hóa học stiren naphtalen ... tập thực nghiệm nhận biết dung dịch :NaCl, NaBr, NaI Phản ứng oxi Kiến thức Biết hoá - khử năng ược mục đích, bước tiến hành, thuật thực thí nghiệm: + Phản ứng cụ hoá chất tiến hành an H ... liên quan Kiến thức Nguồn hiđrocacbon Biết: thiên nhiên - Thành phần hóa học, tính chất, cách chưng cất chế biến dầu mỏ phương pháp hóa học; ứng dụng sản phẩm từ dầu mỏ - Thành phần hóa học, tính...
 • 75
 • 287
 • 2

Chuẩn kiến thức,kĩ năng hóa học 11 nâng cao

Chuẩn kiến thức,kĩ năng hóa học 11 nâng cao
... benzen) - Tính chất hóa học naphtalen: phản ứng brom nitro hóa; cộng hiđro, oxi hóa oxi không khí có xúc tác V2O5.) Kĩ - Viết công thức cấu tạo, từ dự đoán tính chất hóa học stiren naphtalen ... hiđrocacbon Biết: thiên nhiên - Thành phần hóa học, tính chất, cách chưng cất chế biến dầu mỏ phương pháp hóa học; ứng dụng sản phẩm từ dầu mỏ - Thành phần hóa học, tính chất, cách chế biến ứng dụng ... cần đạt Kiến thức Hiểu được: - Vị trí silic bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học, cấu hình electron nguyên tử dạng ô lượng tử - Tính chất hoá học : Là phi kim hoạt động hoá học yếu, nhiệt độ cao tác...
 • 31
 • 607
 • 8

Chuan kien thuc - ki nang Hoa 8-9

Chuan kien thuc - ki nang Hoa 8-9
... nghiệp Kĩ - Không viết phương trình hoá học kim loại với HNO3 - Không nêu điều ki n để kim loại tác dụng với dung - Quan sát thí nghiệm rút tính chất hoá học axit nói chung - Dự đoán, ki m tra ... với nước, với dung dịch ki m, tính tẩy màu clo ẩm - Nhận biết khí clo giấy màu ẩm - Tính thể tích khí clo tham gia tạo thành phản ứng điều ki n tiêu chuẩn Ki n Thức Biết : - Công Thức Phân Tử, Công ... giải phóng khí hidro - Chỉ viết phương trình hoá học H2SO4 đặc, nóng với Cu 4 Etilen Biết : - Tính chất vật lí clo - Clo có số tính chất hoá học phi kim nói chung (tác dụng với kim loại, với hidro),...
 • 6
 • 747
 • 18

Chuẩn kiến thức kỉ năng Hóa 9

Chuẩn kiến thức kỉ năng Hóa 9
... thứ hai Đ2 Hớng dẫn thực chuẩn kiến thức kĩ chơng trình giáo dục phổ thông môn hoá học lớp thcs Chơng 1: Các loại hợp chất vô Bài 1, : oxit A Chuẩn kiến thức, Kiến thức Biết đợc: - Tính chất ... Phân biệt axetilen với me tan Làm tập SGK trang 122 Bài 39: BENZEN A Chuẩn kiến thức kỹ Kiến thức Biết đợc: Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo benzen Tính chất vật lí: Trạng ... pháp hóa học + Bài toán tính khối lợng, nồng độ dung dịch, tính % khối lợng hỗn hợp chất xác định công thức hợp chất Bài 14: thực hành tính chất hoá học bazơ muối A Chuẩn kiến thức, Kiến thức...
 • 41
 • 177
 • 0

Chuẩn kiến thức kỹ năng Hóa 12

Chuẩn kiến thức kỹ năng Hóa 12
... ========================== Vụ giáo dục trung học Bộ giáo dục đào tạo Hớng dẫn thực chuẩn kiến thức kĩ 31 Của chơng trình giáo dục phổ thông Môn hoá học lớp 12 Chơng trình nâng cao Hà nội - 2009 32 CHNG 1: ESTE - LIPIT ... c im cu to: + Saccaroz, isaccarit: C12H22O11 (cu to t gc -glucoz + gc -fructoz bng liờn kt 1,2-glicozit), phõn t khụng cha nhúm CH=O + Mantoz, isaccarit: C12H22O11 (cu to t gc -glucoz bng liờn ... * Trong dung dch nc cú mụi trng axit Al3+ + 3H2O Al(OH)3 + 3H+ * ng dng: phốn chua KAl(SO4)2.12H2O Cỏch nhn bit ion Al3+ dung dch: dựng dung dch NaOH t t n d + trc ht xut hin kt ta: Al3+ +...
 • 73
 • 232
 • 2

Chuẩn kiến thức - kỹ năng Hóa 12

Chuẩn kiến thức - kỹ năng Hóa 12
... tripeptit Ala-Gly-Val; Ala-Val-Gly; Gly-Ala-Val; Gly-Val-Ala Tớnh cht húa hc in hỡnh ca peptit v protein l phn ng thy phõn to cỏc peptit ngn hn (ipeptit, tripeptit, tetrapeptit ) v cui cựng l -amino ... tripeptit Ala-Gly-Val; Ala-Val-Gly; Gly-Ala-Val; Gly-Val-Ala Tớnh cht húa hc in hỡnh ca peptit v protein l phn ng thy phõn to cỏc peptit ngn hn (ipeptit, tripeptit, tetrapeptit ) v cui cựng l -amino ... isaccarit: C12H22O11 (cu to t gc -glucoz + gc -fructoz bng liờn kt 1,2-glicozit), phõn t khụng cha nhúm CH=O + Mantoz, isaccarit: C12H22O11 (cu to t gc -glucoz bng liờn kt 1,4-glicozit), gc -glucoz...
 • 73
 • 280
 • 0

Chuẩn kiến thức - năng hóa 9

Chuẩn kiến thức - kĩ năng hóa 9
... nhôm, sắt A Chuẩn kiến thức, Kiến thức Biết đợc: Mục đích, bớc tiến hành, thuật thực thí nghiệm: - Nhôm tác dụng với oxi - Sắt tác dụng với lu huỳnh - Nhận biết kim loại nhôm sắt - Sử dụng ... Đ2 Hớng dẫn thực chuẩn kiến thức chơng trình giáo dục phổ thông môn hoá học lớp thcs Chơng 1: Các loại hợp chất vô Bài 1, : oxit A Chuẩn kiến thức, Kiến thức Biết đợc: - Tính chất hoá học ... loại không bị ăn mòn A Chuẩn kiến thức, Kiến thức Biết đợc: - Khái niệm ăn mòn kim loại số yếu tố ảnh hởng đến ăn mòn kim loại - Cách bảo vệ kim loại không bị ăn mòn 11 - Quan sát số thí nghiệm...
 • 41
 • 161
 • 2

Tap huan giao vien CHUAN KIEN THUC, KI NANG 15-12-2010.ppt

Tap huan giao vien CHUAN KIEN THUC, KI NANG 15-12-2010.ppt
... thực chuẩn ki n thức, kĩ B- Giới thiệu chung chuẩn ki n thức, kĩ C- Tổ chức dạy học theo chuẩn ki n thức, kĩ môn GDCD THCS A- LÍ DO VÀ MỤC ĐÍCH BIÊN SOẠN TÀI LIỆU Trong CTGDPT, Chuẩn ki n thức, ... lĩnh vực có liên quan 4 Chuẩn ki n thức, kĩ Chuẩn ki n thức, kĩ chương trình môn học yêu cầu bản, tối thiểu ki n thức, kĩ môn học mà HS cần phải đạt sau đơn vị ki n thức (mỗi bài/chủ đề/chủ điểm) ... giáo khoa tài liệu hướng dẫn dạy học, ki m tra, đánh giá, đổi phương pháp dạy học, đổi ki m tra, đánh giá - Chỉ đạo, quản lí, thanh, ki m tra thực dạy học, ki m tra, đánh giá, sinh hoạt chuyên...
 • 29
 • 157
 • 0

Chuẩn kiến thức, kỉ năng Hóa học 9

Chuẩn kiến thức, kỉ năng Hóa học 9
... khoa học hố học tương đối đại Hệ thống tri thức hố học lựa chọn bảo đảm: - Kiến thức, kĩ hố học phổ thơng, bản, ban đầu - Tính xác khoa học hố học cấp THCS - Sự cập nhật cách với thơng tin khoa học ... nghiệm học SGK - Sử dụng câu hỏi tập hố học khơng chir củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ mà nguồn tri thức để HS tích cực, chủ động nhận thức kiến thức, hình thành kĩ vận dụng tích cực kiến thức kĩ học ... hố học mơn khoa học thực nghiệm nên phương pháp dạy học hố học cần phải coi trọng thực nghiệm phát triển tư hố học Trong dạy học hố học cần ý: - Sử dụng thiết bị, thí nghiệm hố học theo định hướng...
 • 23
 • 212
 • 1

chuẩn kiến thức năng văn 12

chuẩn kiến thức kĩ năng văn 12
... đất nước; nhatsinh@gmail.com Chuẩn kiến thức- 12 - Nhận thức tính dân tộc đậm đà không nội mà hình thức nghệ thuật tác phẩm II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG: Kiến thức: - Khúc hồi tưởng ân tình ... quốc; nhatsinh@gmail.com 11 Chuẩn kiến thức- 12 - Thấy tài hoa, uyên bác cùa nhà văn hiểu nét đặc sắc nghệ thuật thiên tùy bút II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG: Kiến thức: - Vè đẹp đa dạng sông ... giọng văn hùng hồn, giàu sức biểu cảm II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG: Kiến thức: - Những đánh giá vừa sâu sắc, mẻ, vừa có lí, có tình Phạm Văn Đồng đời thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, giá trị thơ văn...
 • 25
 • 242
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuẩn kiến thức kĩ năng hóa học 12 nâng caochuẩn kiến thức kĩ năng hóa học 11 cơ bảnchuẩn kiến thức kĩ năng hóa học 8chuẩn kiến thức kĩ năng hóa học 9chuẩn kiến thức kĩ năng hóa học 11chuẩn kiến thức kĩ năng hóa học 10chuẩn kiến thức kĩ năng hóa học 10 cơ bảnchuẩn kiến thức kĩ năng hóa học 10 nâng caochuẩn kiến thức kĩ năng hóa học 11 nâng caochuẩn kiến thức kĩ năng toán 12chuẩn kiến thức kĩ năng hóa 8chuẩn kiến thức kĩ năng văn 12ôn luyện theo chuẩn kiến thức kĩ năng hoá học 11tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng hóa 11chuẩn kiến thức kỹ năng hóa học 12Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Giao thông Thủy bộ Bình ĐịnhPhát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnhĐồ án Thiết kế cao ốc cho thuê và trung tâm thương mại Hàm Rồng Thanh HóaQuản trị quan hệ khách hàng tại Khách sạn Xanh - HuếQuản trị quan hệ khách hàng tại Siêu thị Quảng NgãiSử dụng Outrigger trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang có xét đến sự làm việc của móng cọcTăng cường kiểm soát chi phí tại Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KVIITình thái trong câu đặc biệt, câu tỉnh lược và câu dưới bậcTính toán cấu kiện thép chịu nén lệch tâm theo tiêu chuẩn Mỹ AISC so sánh với TCXDVN 338 200Tính toán cấu kiện thép góc đơn chịu uốn và nén uốn theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ AISTính toán dầm bê tông cốt thép đặt cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kếTính toán hệ dầm sàn liên hợp thép - bê tông nhà nhiều tầng có kể đến tương tác không hoàn toàn giữa bản bê tông và dầm thép hình theo tiêu chuẩn Eurocode 4Tính toán hệ kết cấu chống đỡ tường vây trong thi công tầng hầm theo phương pháp hỗn hợpTính toán khả năng chịu lực của tiết diện cột liên hợp thép bê tông chịu nén lệch tâm có xét đến ảnh hưởng của lực cắt theo tiêu chuẩn Eurocode 4Ứng dụng mô hình SAAS xây dựng dịch vụ web giải quyết chế độ ngắn hạn tại cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Đà NẵnVận dụng bảng cân bằng điểm (Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng NaVận dụng kế toán quản trị tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà NẵngXây dựng chiến lược của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn HộiXây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty TNHH Khởi PhátBỘ đề THI vào 10 TỈNH VĨNH PHÚC1997 2015
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập