Tuần 29

Giáo án lớp 2 tuần 29

 Giáo án lớp 2 tuần 29
... nµy : 22 1, 22 2, 22 3 , 22 4, 22 5, 22 6, 22 7, 22 8 , 22 9, 23 0, …… - NhËn xÐt, cho ®iĨm häc sinh Bµi míi : Giíi thiƯu bµi a Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu c¸ch so s¸nh c¸c sè cã ch÷ sè *So s¸nh 23 4 vµ 23 5 ... sè hµng chơc cđa sè 123 vµ sè 124 ? +H·y so s¸nh ch÷ sè hµng ®¬n vÞ cđa sè 123 vµ sè 124 Khi ®ã ta nãi 123 nhá h¬n 124 ta viÕt 123 < 124 hay 124 lín h¬n 123 ta viÕt 124 > 123 - Yªu cÇu häc sinh ... nµo ta so s¸nh ®Õn hµng chơc ? Ho¹t ®éng cđa häc sinh *23 4 h×nh vu«ng < 23 5 h×nh vu«ng 23 5 h×nh vu«ng > 23 4 h×nh vu«ng *23 4< 23 5 ; 23 5> 23 4 - Häc sinh suy nghÜ vµ tr¶ lêi: *194 h×nh vu«ng nhiỊu...
 • 20
 • 2,903
 • 23

Trọn bộ giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì II - Tuần 29

Trọn bộ giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì II - Tuần 29
... 6 - - 124 với Khi ta nói 123 nhỏ 124 viết 123 < 124 hay 124 lớn 123 viết 124 > 123 Yêu cầu HS tự làm ý lại - Làm 123 < 124 120 < 1 52 129 > 120 186 = 186 126 < 122 135 > 125 136 = 136 148 > 128 ... nhiều 23 4 23 4 bé 23 5, 23 5 lớn 23 4 16 Hãy so sánh chữ số hàng trăm 23 4 23 5 - Hãy so sánh chữ số hàng chục 23 4 23 5 - Hãy so sánh chữ số hàng đơn vò 23 4 23 5 - Khi ta nói 23 4 nhỏ 23 5, viết 23 4 ...
 • 31
 • 333
 • 2

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 29

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 29
... Trường tiểu học Vónh Trung GV:Phùng Thò Tiết + Bài 5: Ghép hình 2 Hoạt động3: Củng cố – Dặn dò - Hai nhóm thi đua - Nhận xét tiết học IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... Trường tiểu học Vónh Trung GV:Phùng Thò Tiết ...
 • 3
 • 2,459
 • 18

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Mét - Tuần 29

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Mét - Tuần 29
... Trường tiểu học Vónh Trung GV:Phùng Thò Tiết trả lời câu hỏi - mét dài xăngtimét ? 15’ Hoạt động 3: Thực hành + Bài : Số ? + Bài : Tính + Bài : Yêu cầu HS đọc kó đề nhận dạng toán, tóm tắc lời ... + Bài : Tính + Bài : Yêu cầu HS đọc kó đề nhận dạng toán, tóm tắc lời – Sau giải vào ? - 100 cm HS nhắc mét 100cm HS làm vào HS làm vào Đổi chữa HS làm vào Độ cao thông : + = 13 (m) Đáp số : ... trống thích hợp HS làm miệng – GV theo dõi nhận xét 4’ Hoạt động 4: Củng cố – Dặn dò Nhận xét tiết học IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 3
 • 5,626
 • 38

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 29

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 29
... thiếu nhi - GV cho lớp hát : - Lớp vui - Trái đất I Mục tiêu Thứ ba ngày tháng năm 2007 Chính tả ( Nghe - viết ) Buổi học thể dục Tiếng việt lớp - Kim Thị Ngọc Diệp + Rèn kĩ viết tả : - Nghe - viết ... SGK - Nhiệm vụ tập thể dục ? - HS trả lời - Mỗi HS phải leo lên đến cột cao, đứng thẳng ngời xà ngang - Đê-rốt-xi Cô-rét-ti leo nh hai khỉ, Xtác-đi thở hồng hộc + HS tự phân vai đọc - Các bạn lớp ... - Đọc đoạn - Kết hợp luyện đọc câu khó - Đọc đoạn theo nhóm - Thi đọc nhóm Tiếng việt lớp - Kim Thị Ngọc Diệp - Bình chọn nhóm đọc hay + HS nối đọc - HS đọc - Đọc b HĐ : đọc hiểu - GV hỏi HS...
 • 11
 • 2,887
 • 16

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 29

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 29
... cầu, … - HS sửa theo bảng đ/s - HS đọc lại yêu cầu tập - Thực kể câu chuyện cá nhân - HS làm BT - HS trả lời câu hỏi cá nhân - Nhận xét + Anh chàng đánh cờ + Anh không thắng ván + Anh đánh ván thua ... cách nói tránh để khỏi cho thua - HS thực trò chơi – Nêu từ nói kết thi đấu - HS nêu từ: được, thua, không ăn, thắng, hòa - HS sửa BT cách vỗ tay - HS đọc yêu cầu cá nhân thực làm vào - HS sửa ... nhóm rút từ ngữ yêu cầu – Sau làm tập - T cho HS nắm nội dung câu chuyện qua câu hỏi T nêu + Anh chàng truyện có cao cờ không? Anh ta có thắng ván chơi không? + Truyện đáng cười điểm nào? - T cho...
 • 3
 • 6,054
 • 91

Giáo án môn Chính tả lớp 3 - tuần 29

Giáo án môn Chính tả lớp 3 - tuần 29
... 2: - Gọi HS đọc yêu cầu (GV chọn phần a) - GV, HS làm bảng phụ - GV chốt ý - HS nêu từ phần lưu ý - HS viết bảng con: Nen-li, xà, khủy tay, rạng rỡ - HS đọc từ bảng - HS viết - HS dò sửa lỗi tả ... phần a) - GV dán giấy bìa lên bảng - GV chốt ý - Hỏi: Truyện buồn cười điểm nào? - GV nhận xét - Chấm số Củng cố – Dặn dò: (5’) - Nhận xét, tuyên dương - Nhận xét tiết học - Về xem lại tập - Chuẩn ... Liên hợp quốc - HS đọc từ bảng - HS tự nhớ viết - HS dò sửa lỗi tả - Nộp Vở - HS đọc yêu cầu - nhóm thi đua tiếp sức ghi từ lên bảng * bác só – sáng – xung quanh – thò xã – – sút - Vài HS đọc...
 • 4
 • 3,071
 • 31

Giáo án môn Đạo đức lớp 3 - tuần 29

Giáo án môn Đạo đức lớp 3 - tuần 29
... bệnh tật Củng cố – dặn dò: (5’) - Xem lại - Chuẩn bò sau: Chăm sóc trồng, vật nuôi (tiết 2) - Nhận xét tiết học - HS trao đổi - HS nêu theo bàn - Nhận xét, bổ sung - HS nghe ... sóc vật nuôi, trồng Phương pháp: Thảo luận, động não - Cho HS trao đổi theo cặp đôi, nêu tên vật nuôi, trồng gia đình nêu cách chăm sóc - Nhận xét, chốt ý  Chúng ta chăm sóc trồng, vật nuôi...
 • 2
 • 2,884
 • 31

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 29

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 29
... nhóm - Gọi HS đọc nối tiếp  Nhận xét - Lớp đọc đồng Tranh + Tập thể dục - HS lắng nghe - HS đọc câu (2 lượt) - Đọc từ khó - HS chia đọan đọc nối tiếp (2 lượt), đọc giải nghóa từ khó - HS đọc - ... cảm?  GV chốt ý - HS lắng nghe - HS đọc tiếp nối - HS đọc - HS đọc tiếp nối khổ thơ - HS đọc xem tranh để biết hoạt động từ ngữ: buồng lái, sân bay - Nhóm đôi - Cả lớp đọc - HS đọc + Bé mẹ cho ... - Nhận xét - Giáo dục Dặn dò – nhận xét: (1’) - Đọc lại - Chuẩn bò: Gặp bố Lúc-xăm-bua - Nhận xét tiết - HS phát biểu cá nhân - HS lắng nghe - HS đọc - Các nhóm luyện đọc thi đua - Đoạn 1: Tầm...
 • 6
 • 3,073
 • 26

Giáo án môn Tập làm văn lớp 3 - tuần 29

Giáo án môn Tập làm văn lớp 3 - tuần 29
... cho điểm, nêu nhận xét Củng cố: (4’) - Chọn viết đọc cho lớp nghe - Nhận xét học Dặn dò: (1’) - GV yêu cầu HS viết chưa tốt nhà hoàn chỉnh viết - Chuẩn bò bài: Viết thư cho bạn nước ...
 • 2
 • 3,113
 • 19

Giáo án môn Toán lớp 3 - tuần 29

Giáo án môn Toán lớp 3 - tuần 29
... hình chữ nhật? - Nhận xét Dặn dò: (1’) - Làm 3, học thuộc quy tắc - Chuẩn bò bài: “Luyện tập” - Nhận xét tiết Kế hoạch dạy tuần 29 - HS thi đua tính nhanh, diện tích chu vi hình vuông - Nhận xét ... chiều dài - GV sửa Củng cố: (4’) - Cho số HS nhắc lại quy tắc tính diện tích hình chữ nhật Dặn dò: (1’) - Xem lại - Chuẩn bò: Luyện tập - Nhận xét tiết Kế hoạch dạy tuần 29 - HS nêu yêu cầu - Một ... số: 40cm2 - HS đọc đề bài, tìm hiểu đề - HS nhận xét chiều dài chiều rộng không đơn vò đo nên trước tính diện tích ta phải đổi đề-xi-mét sang xăng-ti-mét - HS làm bài, HS giải bảng - Cả lớp đổi...
 • 11
 • 5,567
 • 54

Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 29

Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 29
... Điểm đặc biệt - Các nhóm cử đại diện trình bày - HS nhận xét bổ sung - HS trả lời - HS chơi trò chơi - HS lớp làm cổ động viên HOÀNG THỊ HOA Ngày tháng năm 200 GIÁO VIÊN TRƯỜNG ... luận - GV HS bổ sung, hoàn thiện phần trình bày nhóm - GV lưu ý HS số tác hại ánh sáng nhiệt Mặt Trời sức khoẻvà đời sống người cháy nắng, cháy rừng tự nhiên vào mùa khô  Kết luận: Nhờ có ánh sáng ... sau : - Vì ban ngày không cần đèn mà - Tiến hành thảo luậnnhóm nhìn rõ vật ? - Khi nắng bạn thấy ? Tại ? - Nêu ví dụ chứng tỏ Mặt Trời vừa chiếu sáng vừa toả nhiệt ? Bước 2: Làm việc lớp - Đại...
 • 5
 • 3,918
 • 39

Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tuần 29

Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tuần 29
... tác : - Làm khung đồng hồ - Làm mặt đồng hồ - Làm đế đồng hồ - Làm chân đỡ đồng hồ * Bước : Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh GV hướng dẫn HS thao tác : - Dán mặt đồng hồ vào khung đồng hồ - Dán khung ... đế - Dán chân đỡ đồng hồ vào mặt sau khung đồng hồ Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (4’) - Cô vừa dạy ? - Một HS nhắc lại bước làm Làm đồng hồ để bàn - Dặn dò : Giờ học sau mang giấy thủ công, kéo, ... * Bước : Cắt giấy - Cắt hai tờ giấy thủ công có chiều dài 24 ô chiều rộng 16 ô để làm đế làm khung dán mặt đồng hồ - Cắt tờ giấy hình vuông có cạnh 10 ô làm chân đỡ đồng hồ - Cắt tờ giấy trắng...
 • 2
 • 2,661
 • 25

Kế hoạch giảng dạy tuần 29

Kế hoạch giảng dạy tuần 29
... tựa Phát triển hoạt động * Hoạt động 1: Giới thiệu diện tích hình chữ nhật PP: Quan sát, hỏi đáp, giảng giải - Mục tiêu: Giúp biết quy tắc tính diện tíchhình chữ nhật Hs quan sát hình chữ nhật ABCD ... Gv nhận xét, chốt lại: 2dm = 20cm Diện tích hình chữ nhật: 20 x = 180 (cm2) Đáp số: 180cm2 Tổng kết – dặn dò Một hs làm mẫu Học sinh lớp làm VBT Hs lên bảng làm Hs nhận xét vào Hs đọc yêu cầu ... Sai + Diện tích hình A bé diện tích hình B Sai + Diện tích hình A diện tích hình B Đúng vào Tổng kết – dặn dò - Về tập làm lại - Làm 2,3 - Chuẩn bò bài: Diện tích hình vuông - Nhận xét tiết học...
 • 19
 • 242
 • 0

Tài liệu Giáo án môn Tiếng Việt tuần 29

Tài liệu Giáo án môn Tiếng Việt tuần 29
... cao cờ không? Anh ta có thắng ván chơi không? + Truyện đáng cười điểm nào? Anh ta đánh cờ kém, không thắng ván Anh chàng đánh ván thấy thua ván dùng cách nói tránh để khỏi nhận thua Hs chữa vào ... mời Hs đọc thành tiếng đoạn 2, Thảo luận câu hỏi: + Tìm chi tiết nói lên tâm Nen-li? - Gv nhận xét, chốt lại: + Nen-li leo lên cách chật vật, mặt đỏ lửa, mồ hôi ướt đẫm trán Thầy giáo bảo cậu xuống, ... dài suốt miền Trung nước ta Trong kháng chiến chống Mó, đường mòn Hồ Chí Minh chạy dọc theo dãy Trường Sơn, Một Hs nhắc lại đường đưa đội vào miền Nam đánh Mó Nay, theo đường mòn Hồ Chí Minh,...
 • 21
 • 389
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tiếng việt 5 tuần 29bài giảng tiếng việt 5 tuần 29ngữ văn 10 tuần 29đạo đức lớp 3 tuần 29bài giảng tập viết đoạn đối thoại tuần 29giáo án chính tả lớp 3 tuần 29bài giảng điện tử lớp 2 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án tiếng việt lớp 5 tuần 29giáo án lớp 5 buổi chiều tuần 29giáo án buổi 2 lớp 5 tuần 29giáo án đạo đức lớp 5 tuần 29giáo án điện tử lớp 5 tuần 29giáo án lớp 5 tuần 29 cktkngiáo án lớp 5 tuần 29 mới nhấtGiải pháp thiết kế trắc dọc hợp lý đường ôtô cao tốc đoạn KM42 000--KM47+000 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng NgãiHiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn HàHiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Tiến Đại PhátHoàn thiện phương pháp tính lương trong xếp dỡ ở cảng Chùa VẽTHAY DANG THAY NHON DE CHUYEN DAI HOC VINH 2Mô phỏng nồng độ chất ô nhiễm các công đoạn xử lý nước thải trạm xử lý nước thải KCN Hòa Cầm, đề xuất, cải tiến vận hành để nồng độ đầu ra đạt QCVNMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng tại khách sạn Xanh - HuếTín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang hiện nayTâm lý học phát triển Vũ Thị NhoBáo cáo thực tập Phân tích thiết kế hệ thống Thiết kế một trang web chia sẻ hình ảnhChính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ Anchuẩn đoán và điểu trị bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thiếu enzym 21-hydroxylase ở trẻ emChuyên đề Độ tan và tinh thể Hidrat hóaChuyên đề Hệ thống bảo vệ so lệch thanh cáiThẩm định tài chính dự án đầu tư tại sở giao dịch I ngân hàng đầu tư & phát triển Việt NamThâm hụt kép hay biến động trái chiều, chính sách tài khóa và tài khoản vãng laiThết Kế Hệ Thống Điều Khiển Đèn Giao Thông Trên Micro PLC SIMATIC S7- 200THẾT KẾ HỆ THỐNG MỞ CỬA TỰ ĐỘNG BẰNG MÃThiết kế chi tiết hệ thống xử lý nước thải cho công ty sản xuất tinh bột mThiết kế công tắc tơ điện từ xoay chiều ba pha
Đăng ký
Đăng nhập