Tenses worksheet English

Tenses in English

Tenses in English
... động từ) To-infinitive : (nguyên thể có to ) S + ask/want/advise/tell/request .+ O + to +V 2.Bare-infinitive :(nguyên thể không to) S + make/have/let/help .+ O + V Ving Like,enjoy,hate,mind,start,stop,finish,keep,avoid,forget,miss, ... Like,enjoy,hate,mind,start,stop,finish,keep,avoid,forget,miss, + Ving 4.Giới từ (with,without,by ,in, for,after,before ) + Ving 5.Used to c S + used to + V :đã làm d S + to be + used to + Ving : thờng làm ... is/am/are + being + PII 5.Quá khứ tiếp diễn : S + was/were + being + PII 6.Hiện hoàn thành : S + has/have + been + PII II.GERUND (Danh động từ) Like,dislike,love,enjoy,hate,mind,start,stop,finish,keep,avoid,forget,miss,...
 • 3
 • 284
 • 15

Tenses in English

Tenses in English
... years We have been studying / have studied at the International High School since 2002 Prices have increases / have been increasing during the last three months Nguyen Linh * Note: - The similarity ... time in the past It began and ended in the past Signal words: ago, clause of time in the past like “when I was young, …), yesterday, at/on /in + point of time in the past ( at the beginning of ... at the time WENT OCCURRED WAS TRYING HEARD HAD BEEN SEARCHING LOCATED WAS HIDING WAS REMOVING, ESCAPED, JUMPED, WAS STANDING Every morning, the sun (shine) in my bedroom and (wake) me up...
 • 21
 • 174
 • 0

Tài liệu some tenses of english doc

Tài liệu some tenses of english doc
... oil coffee a cup of coffee too much coffee pasta a bowl of pasta four packets of pasta Natural material, or material to build with water/ice a glass of water wood a piece of wood sand a bag of ... thinking closeness a piece of advice a little teaching a piece of dignity a piece of thinking a time of closeness some advice some teaching some dignity some thinking some closeness Although not ... for agreement Subject Pronoun Those of us our Those of you your Some of us our Some of you your Each of us our Each of you your Each student his Each of my students his Possessing the Gerund...
 • 46
 • 214
 • 0

CÁCH DÙNG CÁC THỜI/THÌ (Tenses in English doc

CÁCH DÙNG CÁC THỜI/THÌ (Tenses in English doc
... + V-ing + (O)? Won't S + have been + V-ing + (O)? V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, a Nếu động từ có E câm cuối , ta bỏ E thêm ING: work - working drink - drinking ... (Xem phần "Câu" Website này) V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, a Nếu động từ có E câm cuối , ta bỏ E thêm ING: work - working drink - drinking b Nếu động từ cuối có phụ ... ngữ Chú ý: V-ing + (O) Nghi vấn Ü Have/has + S +been + Ving + (O)? (Have dùng cho trừ Ngôi thứ số ít; Has dùng cho thứ số ít) V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, a Nếu...
 • 18
 • 158
 • 4

Tenses in English_Full (So Excellent!)

Tenses in English_Full (So Excellent!)
... working Peter is working I am not working You are not working He/she/it is not working Peter is not working Am I working? Are you working? Is he/she/it working? Is Peter working ? Am I not working? ... working? Is he/she/it not working? Is Peter not working ? We are working You are working They are working We are not working You are not working They are not working Are we working? Are you working? ... not working You were notworking He/she/it was not working We were not working You were not working They were not working Was I working? Were you working? Was he/she/it working? Were we working?...
 • 44
 • 142
 • 4

12 TENSES IN ENGLISH CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

12 TENSES IN ENGLISH CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH
... Page TENSES (+) S + was/ were + V-ing (-) S + was / were not + V-ing (?) Was/ Were + S + V-ing * Cách dùng: Diễn tả: - Các hành động xảy thời điểm xác định khứ Ex: This time yesterday I was doing ... TENSES Ex: It is raining at the moment Hoặc tiến trình xảy xung quanh thời điểm nói Dùng this week these days để diễn tả hành động xảy Ex: I'm having my final exam this week ... (S1 + was/were doing sth while S2 was/were doing sth ) Ex: I was watching TV while my father was reading a newspaper Ex: He was playing with his toys while his mother was cooking - Một hành động...
 • 11
 • 1,225
 • 91

THỜI/THÌ - CÁCH DÙNG CÁC THỜI/THÌ (Tenses in English) ppsx

THỜI/THÌ - CÁCH DÙNG CÁC THỜI/THÌ (Tenses in English) ppsx
... V-ing + (O) Nghi vấn Be + S + V-ing + (O)? Ü V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, a Nếu động từ có E câm cuối , ta bỏ E thêm ING: work - working drink - drinking ... been + V-ing + (O) S + won't have been + V-ing + (O) Nghi vấn Will S +have been + V-ing + (O)? Won't S + have been + V-ing + (O)? Ü V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, ... + V-ing + (O) Nghi vấn Will + S + be + V-ing + (O)? Ü V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, a Nếu động từ có E câm cuối , ta bỏ E thêm ING: work - working...
 • 41
 • 167
 • 1

Practise using tenses in English

Practise using tenses in English
... is always thinking B listens / always thinks C listen / is always thinking D listens / always think 28 The children were frightened because it ……………… dark A was getting B is getting C got D gets ... …………… into the restaurant when the writer was having dinner A was going B went C has gone D did go 40 He will take the dogs out for a walk as soon as he ……………… dinner A finsh B finishes C will finish ... C will finish D shall have finished 41 Ask her to come and see me when she ………………… her work A finish B has finished C finished D finishing 42 Oil ……… if you pour it into water A floated B floats...
 • 3
 • 73
 • 4

elementary tenses in English

elementary tenses in English
... are playing football in the yard now - What are you doing at the moment ? Thì thường sau câu đề nghị câu mệnh lệnh Ex : - Look ! The baby is crying - Be quiet ! My father is sleeping in the next ... working in the laboratory all the afternoon - What were you doing at this time yesterday ? Hành động xảy vào thời điểm khứ Ex : - I was doing my homework at p.m last Sunday - They were practicing ... bare_inf ) I, we + shall Bare_inf… = Bare infinitive : Động từ nguyên mẫu không “ to ” I / We + shall I / We / They / He / She /… + will Negative form : S + will / shall + not + V ( bare_inf )...
 • 5
 • 64
 • 0

Adverbs worksheet english

Adverbs worksheet english
... are very beautiful Be first to know when grammar rules change! Sign up to our newsletter here: englishgrammar.org (It's free) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ...
 • 2
 • 45
 • 0

Ngữ pháp cơ bản – bài 12cách dùng các thì (tenses in english)

Ngữ pháp cơ bản – bài 12cách dùng các thì (tenses in english)
... thêm ING: cut cutting run running c Nếu động từ có IE cuối , ta đổi IE thành Y thêm ING tie tying die dying lie lying Thì khứ tiếp diễn: Dùng việc diễn tiếp khứ Ví dụ: They were singing ... S +been + V-ing + (O)?(Have dùng cho Ü V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, … a Nếu động từ có E câm cuối , ta bỏ E thêm ING: work working drink drinking b Nếu động ... +have been + V-ing + (O)?Won’t S + h Ü V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, … a Nếu động từ có E câm cuối , ta bỏ E thêm ING: work working drink drinking b Nếu động...
 • 17
 • 47
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Nhà Máy Chế Biến Tôm Số 2Bảng gốc hôn nhân thân chủtang san boc dich p1Nghiên cứu gây tạo các dòng bố mẹ thơm ứng dụng cho chọn tạo giống lúa lai hai dòng chất lượng caoGiảng dạy nhạc Chèo cho đàn Bầu tại trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân độiGiảng dạy các tác phẩm chuyển soạn cho đàn Tam thập lục hệ cao đẳng tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà NộiĐề cương chi tiết học phần Thực hành công nghệ CAD ngành may (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)100 bài văn hay lớp 7tóm tắt kiến thức sinh học 12Đề cương chi tiết học phần Thiết kế nón, túi xách (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành thiết kế nón, túi xách (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Công nghệ sản xuất hàng dệt kim (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thêu vi tính (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Giảng dạy các tác phẩm mới cho Sáo trúc hệ trung cấp tại trường Cao đẳng Nghệ Thuật Hà NộiĐề cương chi tiết học phần Công nghệ CAD ngành may (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hànhThiết kế trang phục nữ nâng cao (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho tòa nhà văn phòng e town central – kết hợp mô phỏng năng lượng theo tiêu chuẩn LEEDĐánh giá thực trạng sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường type 2 tại phòng khám ngoại trú bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giangĐề cương chi tiết học phần Quản lý chất lượng trang phục (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Tổ chức quản lý sản xuất (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập