Tenses worksheet English

Tenses in English

Tenses in English
... động từ) To-infinitive : (nguyên thể có to ) S + ask/want/advise/tell/request .+ O + to +V 2.Bare-infinitive :(nguyên thể không to) S + make/have/let/help .+ O + V Ving Like,enjoy,hate,mind,start,stop,finish,keep,avoid,forget,miss, ... Like,enjoy,hate,mind,start,stop,finish,keep,avoid,forget,miss, + Ving 4.Giới từ (with,without,by ,in, for,after,before ) + Ving 5.Used to c S + used to + V :đã làm d S + to be + used to + Ving : thờng làm ... is/am/are + being + PII 5.Quá khứ tiếp diễn : S + was/were + being + PII 6.Hiện hoàn thành : S + has/have + been + PII II.GERUND (Danh động từ) Like,dislike,love,enjoy,hate,mind,start,stop,finish,keep,avoid,forget,miss,...
 • 3
 • 292
 • 15

Tenses in English

Tenses in English
... years We have been studying / have studied at the International High School since 2002 Prices have increases / have been increasing during the last three months Nguyen Linh * Note: - The similarity ... time in the past It began and ended in the past Signal words: ago, clause of time in the past like “when I was young, …), yesterday, at/on /in + point of time in the past ( at the beginning of ... at the time WENT OCCURRED WAS TRYING HEARD HAD BEEN SEARCHING LOCATED WAS HIDING WAS REMOVING, ESCAPED, JUMPED, WAS STANDING Every morning, the sun (shine) in my bedroom and (wake) me up...
 • 21
 • 179
 • 0

Tài liệu some tenses of english doc

Tài liệu some tenses of english doc
... oil coffee a cup of coffee too much coffee pasta a bowl of pasta four packets of pasta Natural material, or material to build with water/ice a glass of water wood a piece of wood sand a bag of ... thinking closeness a piece of advice a little teaching a piece of dignity a piece of thinking a time of closeness some advice some teaching some dignity some thinking some closeness Although not ... for agreement Subject Pronoun Those of us our Those of you your Some of us our Some of you your Each of us our Each of you your Each student his Each of my students his Possessing the Gerund...
 • 46
 • 228
 • 0

CÁCH DÙNG CÁC THỜI/THÌ (Tenses in English doc

CÁCH DÙNG CÁC THỜI/THÌ (Tenses in English doc
... + V-ing + (O)? Won't S + have been + V-ing + (O)? V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, a Nếu động từ có E câm cuối , ta bỏ E thêm ING: work - working drink - drinking ... (Xem phần "Câu" Website này) V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, a Nếu động từ có E câm cuối , ta bỏ E thêm ING: work - working drink - drinking b Nếu động từ cuối có phụ ... ngữ Chú ý: V-ing + (O) Nghi vấn Ü Have/has + S +been + Ving + (O)? (Have dùng cho trừ Ngôi thứ số ít; Has dùng cho thứ số ít) V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, a Nếu...
 • 18
 • 171
 • 4

Tenses in English_Full (So Excellent!)

Tenses in English_Full (So Excellent!)
... working Peter is working I am not working You are not working He/she/it is not working Peter is not working Am I working? Are you working? Is he/she/it working? Is Peter working ? Am I not working? ... working? Is he/she/it not working? Is Peter not working ? We are working You are working They are working We are not working You are not working They are not working Are we working? Are you working? ... not working You were notworking He/she/it was not working We were not working You were not working They were not working Was I working? Were you working? Was he/she/it working? Were we working?...
 • 44
 • 149
 • 5

12 TENSES IN ENGLISH CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

12 TENSES IN ENGLISH CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH
... Page TENSES (+) S + was/ were + V-ing (-) S + was / were not + V-ing (?) Was/ Were + S + V-ing * Cách dùng: Diễn tả: - Các hành động xảy thời điểm xác định khứ Ex: This time yesterday I was doing ... TENSES Ex: It is raining at the moment Hoặc tiến trình xảy xung quanh thời điểm nói Dùng this week these days để diễn tả hành động xảy Ex: I'm having my final exam this week ... (S1 + was/were doing sth while S2 was/were doing sth ) Ex: I was watching TV while my father was reading a newspaper Ex: He was playing with his toys while his mother was cooking - Một hành động...
 • 11
 • 1,251
 • 91

THỜI/THÌ - CÁCH DÙNG CÁC THỜI/THÌ (Tenses in English) ppsx

THỜI/THÌ - CÁCH DÙNG CÁC THỜI/THÌ (Tenses in English) ppsx
... V-ing + (O) Nghi vấn Be + S + V-ing + (O)? Ü V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, a Nếu động từ có E câm cuối , ta bỏ E thêm ING: work - working drink - drinking ... been + V-ing + (O) S + won't have been + V-ing + (O) Nghi vấn Will S +have been + V-ing + (O)? Won't S + have been + V-ing + (O)? Ü V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, ... + V-ing + (O) Nghi vấn Will + S + be + V-ing + (O)? Ü V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, a Nếu động từ có E câm cuối , ta bỏ E thêm ING: work - working...
 • 41
 • 177
 • 1

Practise using tenses in English

Practise using tenses in English
... is always thinking B listens / always thinks C listen / is always thinking D listens / always think 28 The children were frightened because it ……………… dark A was getting B is getting C got D gets ... …………… into the restaurant when the writer was having dinner A was going B went C has gone D did go 40 He will take the dogs out for a walk as soon as he ……………… dinner A finsh B finishes C will finish ... C will finish D shall have finished 41 Ask her to come and see me when she ………………… her work A finish B has finished C finished D finishing 42 Oil ……… if you pour it into water A floated B floats...
 • 3
 • 79
 • 4

elementary tenses in English

elementary tenses in English
... are playing football in the yard now - What are you doing at the moment ? Thì thường sau câu đề nghị câu mệnh lệnh Ex : - Look ! The baby is crying - Be quiet ! My father is sleeping in the next ... working in the laboratory all the afternoon - What were you doing at this time yesterday ? Hành động xảy vào thời điểm khứ Ex : - I was doing my homework at p.m last Sunday - They were practicing ... bare_inf ) I, we + shall Bare_inf… = Bare infinitive : Động từ nguyên mẫu không “ to ” I / We + shall I / We / They / He / She /… + will Negative form : S + will / shall + not + V ( bare_inf )...
 • 5
 • 67
 • 0

Adverbs worksheet english

Adverbs worksheet english
... are very beautiful Be first to know when grammar rules change! Sign up to our newsletter here: englishgrammar.org (It's free) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ...
 • 2
 • 49
 • 0

Ngữ pháp cơ bản – bài 12cách dùng các thì (tenses in english)

Ngữ pháp cơ bản – bài 12cách dùng các thì (tenses in english)
... thêm ING: cut cutting run running c Nếu động từ có IE cuối , ta đổi IE thành Y thêm ING tie tying die dying lie lying Thì khứ tiếp diễn: Dùng việc diễn tiếp khứ Ví dụ: They were singing ... S +been + V-ing + (O)?(Have dùng cho Ü V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, … a Nếu động từ có E câm cuối , ta bỏ E thêm ING: work working drink drinking b Nếu động ... +have been + V-ing + (O)?Won’t S + h Ü V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, … a Nếu động từ có E câm cuối , ta bỏ E thêm ING: work working drink drinking b Nếu động...
 • 17
 • 50
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: CHIẾN lược KINH DOANH QUỐC tế VINASOY THỊ TRƯỜNG SINGAPORECuộc cạnh tranh giữa pepsi và cocacolaTài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân lý luận và thực tiễnPHÂN TÍCH môi TRƯỜNG bên NGOÀI AirASIALUAN VAN TOT NGHIEP TKKT NHA HANG TAN LONG TP HO CHI MINHLUAN VAN THIET KE NHA MAY CHE BIEN HAI SAN KHO NANG SUAT 1 TAN SAN PHAM CADO AN CHUYEN NGANH THIET KE HE THONG XU LY NUOC THAI SINH HOAT CHO KHU DAN CU 10000 DANDE KHAO SAT CHAT LUONG ON THI THPT QUOC GIA YEN LAC MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)04 270 bài tập TIỆM cậnDE KHAO SAT CHAT LUONG LE QUY DON MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt chuyen 2016 2017 (co dap an)NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU ĐẾN CÁC YẾU TỐ VÀ HIỆN TƯỢNG KHÍ HẬU CỰC ĐOAN Ở VIỆT NAM, KHẢ NĂNG DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGCÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢNĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER TẠI CTCP CẢNG HẢI PHÒNGChính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU trong điều kiện tham gia vào WTOGiải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ))bai tap on tap hinh hoc lop 7 93550Gốm tiên tiếngốm xốp sic gia cố sợi mulitThu thuat casio tim he so trong khai trien nhi thuc newton bui the viet
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập