Tận dụng ưu thế phương pháp đọc sáng tạo vào dạy học tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh ở lớp 12 trung học phổ thông

Tận dụng ưu thế phương pháp đọc sáng tạo vào dạy học tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh lớp 12 trung học phổ thông

Tận dụng ưu thế phương pháp đọc sáng tạo vào dạy học tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh ở lớp 12 trung học phổ thông
... tận dụng lợi phương pháp đọc sáng tạo dạy học " "Tuyên ngôn Độc lập" " Giải thuyết khoa học Nếu giải tốt việc tận dụng ưu phương pháp đọc sáng tạo dạy học tác phẩm "Tuyên ngôn Độc lập" Hồ Chí Minh ... tính chủ động dạy học 2.4.2 Các biện pháp tận dụng ưu phương pháp đọc sáng tạo dạy học Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh 16 2.4.2.1 Vận dụng hoạt động có tính phương pháp đọc sáng tạo để làm rõ ... phương pháp nghiên cứu, phương pháp tái tạo Khi dạy học Tuyên ngôn Độc lập cần phương pháp đọc sáng tạo kết hợp với phương pháp nghiên cứu Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh tác phẩm văn học đại phương...
 • 26
 • 137
 • 0

Tận dụng ưu thế phương pháp đọc sáng tạo vào dạy học tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh lớp 12 trung học phổ thông

Tận dụng ưu thế phương pháp đọc sáng tạo vào dạy học tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh ở lớp 12 trung học phổ thông
... tính nguyên tắc tận dụng ưu phương pháp đọc sáng tạo dạy học Tuyên ngôn Độc lập 52 iii 2.4.2 Các biện pháp tận dụng ưu phương pháp đọc sáng tạo dạy học Tuyên ngôn Độc lâp Hồ Chí Minh 55 2.4.3 ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC KHÚC VĂN HÀO TẬN DỤNG ƢU THẾ PHƢƠNG PHÁP ĐỌC SÁNG TẠO VÀO DẠY HỌC “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” CỦA HỒ CHÍ MINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN ... luận Hồ Chí Minh 23 1.3.3 Đặc trưng tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập 24 1.3.4 Ưu phương pháp đọc sáng tạo dạy học tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh 28 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG DẠY...
 • 12
 • 94
 • 0

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
... học cần có phương pháp dạy cho người học sáng tạo từ ngồi ghế nhà trường Vì vậy, lựa chọn đề tài Vận dụng phương pháp luận sáng tạo dạy học thuật công nghiệp trường Đại học Hùng Vương để ... vận dụng PPLST CHƯƠNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP 3.1 Nguyên tắc vận dụng 3.2 Vận dụng PPLST dạy học KTCN 3.3 Kiểm nghiệm đánh giá * Nguyên tắc vận dụng ... thiết kế dạy vận dụng PPLST dạy học thuật công nghiệp - Ví dụ vận dụng số phương pháp sáng tạo dạy học môn PPDH KTCN - Sản phẩm đề tài tài liệu phương pháp luận sáng tạo có giá trị khoa học, ...
 • 25
 • 120
 • 0

Ý NGHĨA CỦA TRIZ TRONG CNTT VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO VÀO TIN HỌC VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN, QUẢN LÝ PHẦN MỀM

Ý NGHĨA CỦA TRIZ TRONG CNTT VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO VÀO TIN HỌC VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN, QUẢN LÝ PHẦN MỀM
... gọi tam giác dự án - Quy trình quản dự án phần mềm Áp dụng nguyên tác chia nhỏ để quản phần mềm cách chia nhỏ thành bước tách biệt để dễ quản : - Khởi tạo dự án (Initiating): Giai đoạn ... dự án phần mềm quy trình vận dụng kết hợp nhiều kiến thức, kỹ kỹ thuật công nghệ vào hoạt động dự án để đạt mục tiêu dự án đặt Những ứng dụng đưa vào phần mềm theo tiêu chuẩn hóa quản dự ... vai trò người sử dụng - Kết luận Triz phương sáng tạo có vai trò quang trọng mô hình quản công nghê thông tin nhằm nâng cao suất,hiệu lao động.Việc áp dụng phương pháp sáng tạo đòi hỏi nhiều...
 • 28
 • 135
 • 0

Anh chị hãy phân tích nghệ thuật trích dẫn trong tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh để làm sáng ý nghĩa của nghệ thuật trong tác phẩm

Anh chị hãy phân tích nghệ thuật trích dẫn trong tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh để làm sáng ý nghĩa của nghệ thuật trong tác phẩm
... kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa Như vậy, việc phân tích nghệ thuật trích dẫn thấy hoàn chỉnh, chặt chẽ mặt nội dung hình thức Tuyên ngôn Độc lập tác phẩm nghị luận bất hủ Hồ Chí Minh ... Mĩ độc lập dân tộc Hồ Chí Minh nêu rõ: Dân ta đánh đổ xiềng xích thực dần gần 100 năm để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập Nếu nhiệm vụ cách mạng Pháp tự do, dân chủ Hồ Chí Minh khẳng...
 • 2
 • 110
 • 0

Có ý kiến cho rằng bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh là áng văn mẫu mực của văn xuôi chính luận việt nam hãy phân tích bản tuyên ngôn độc lập đó để làm sáng tỏ quan điểm trên

Có ý kiến cho rằng bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh là áng văn mẫu mực của văn xuôi chính luận việt nam hãy phân tích bản tuyên ngôn độc lập đó để làm sáng tỏ quan điểm trên
... lẽ, cách lập luận Tuyên ngôn Độc lập văn xuôi luận mẫu mực cách chọn trình bày dẫn chứng Bản Tuyến ngôn Độc lập tuân thủ chặt chẽ yêu cầu văn luận đưa dẫn chứng đa dạng, sở từ kho tàng văn học ... súc, tác động tích cực đến người nghe Tuyên ngôn Độc lập thực xứng áng văn xuôi luận mẫu mực lí lẽ sắc sảo, đanh thép, lập luận chặt chẽ, khoa học với dẫn chứng chọn lọc xác áng Đây đặc sắc ... định hùng hồn tuyên bố xóa bỏ quan hệ, đặc quyền Pháp đất nước Việt Nam Pháp không người bảo hộ nước Việt Nam Tóm lại, với cách lập luận chặt chẽ, Hồ Chí Minh bác bỏ đanh thép thuyết phục luận điệu...
 • 3
 • 398
 • 7

tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
... quốc độc lập tự do, Hồ Chí Minh nêu vấn đề phải có Tuyên ngôn độc lập để tuyên bố với quốc dân đồng bào giới khai sinh nước Việt Nam mới, trước quân đồng minh vào tước khí giới Nhật Bản Tuyên ngôn ... cử quản lý xã hội pháp luật, thể ý chí thật nhân dân Xuất phát từ tư tưởng đó, ngày sau tuyên bố Tuyên ngôn độc lập, phiên họp Chính phủ ngày 03/9/1945, Hồ Chí Minh đề nhiệm vụ cấp bách, có nhiệm ... Việt Nam dân chủ cộng hòa đời hợp pháp, hợp lẽ phải Bản Tuyên ngôn độc lập chứng minh sáng suốt, nhạy bén pháp lý tầm nhìn chiến lược Hồ Chí Minh: Nhà nước dân chủ hợp pháp phải Nhà nứơc thật đại...
 • 4
 • 1,415
 • 11

Phan tich TP Tuyen ngon doc lap cua Ho Chi Minh.

Phan tich TP Tuyen ngon doc lap cua Ho Chi Minh.
... Người tuyên bố thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng ho , tuyên bố thoát li hẳn quan hệ với thực dân Pháp, xoá bỏ đất nước Việt Nam…” Cuối thay mặt cho dân tộc vừa giành tự độp lập Người nêu lời thề ... Độc lập kiệt tác Hồ Chí Minh Bằng tâm huyết tài hoa, Người thể khí phách dân tộc vùng dậy chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành Độc lập tự cho nước nhà Với Tuyên ngôn Độc lập, lần Việt Nam ... Pháp, lột mặt nạ “khai ho ’, “bảo hộ” chúng trước nhân dân giới, khơI lòng căm thù nhân dân ta với thực dân Pháp Tác giả biếu dương sức mạnh dân tộc tỏngcông chống thực dân phong kiến giành lấy...
 • 3
 • 1,158
 • 21

Tài liệu Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh pptx

Tài liệu Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh pptx
... Độc lập ấy”- Tuyên ngôn Độc lập kiệt tác Hồ Chí Minh Bằng tâm huyết tài hoa, Người thể khí phách dân tộc vùng dậy chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành Độc lập tự cho nước nhà Với Tuyên ngôn ... nước nhà Với Tuyên ngôn Độc lập, lần Việt Nam diện trường quốc tế với tư cách nước tự Độc lập nhân dân giới thấy tinh thần tâm bảo vệ Độc lập dân tộc Việt Nam Tuyên ngôn Độc lập trước hết văn kiện ... văn kiện lích sử Nó văn quan trọng bậc nước ta Để có Tuyên ngôn Độc lập, đồng bào, đồng chí hy sinh suốt 80 năm chống Pháp Tuyên ngôn Độc lập cột mốc lịch sử, chấm dứt giai đoạn nước, giai đoạn...
 • 5
 • 855
 • 18

Đề cương ôn thi Tốt nghiệp THPT về tác phẩm "Tuyên ngôn Độc lập" của Hồ Chí Minh.

Đề cương ôn thi Tốt nghiệp THPT về tác phẩm
... do, độc lập + Dân tộc Việt Nam giữ vững quyền tự do, độc lập - Ý nghĩa: quyền tự do, độc lập thi ng liêng bất khả xâm phạm dân tộc Việt Nam ĐỀ 4: Tại nói “Tuyên ngôn độc lập” Chủ tịch Hồ Chí ... quyền hưởng tự độc lập thật trở thành nước tự độc lập” ĐỀ 3: Suy nghĩ anh (chị) lời tuyên bố cuối Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tuyên ngôn độc lập” - Nội dung: + Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập + ... chữ, giọng văn vừa thi t tha vừa hùng hồn, đanh thép văn mở nước ĐỀ 5: Văn phong luận HCM “TNĐL” Giáo viên: Phạm Huỳnh Hồng Diễm Trường: THPT Trần Phú nghiệp Giáo án ôn thi tốt “TNĐL” văn luận...
 • 3
 • 3,249
 • 68

Phân tích bản Tuyên Ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh pot

Phân tích bản Tuyên Ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh pot
... Độc lập ấy”- Tuyên ngôn Độc lập kiệt tác Hồ Chí Minh Bằng tâm huyết tài hoa, Người thể khí phách dân tộc vùng dậy chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành Độc lập tự cho nước nhà Với Tuyên ngôn ... nước nhà Với Tuyên ngôn Độc lập, lần Việt Nam diện trường quốc tế với tư cách nước tự Độc lập nhân dân giới thấy tinh thần tâm bảo vệ Độc lập dân tộc Việt Nam Tuyên ngôn Độc lập trước hết văn kiện ... kỉ nguyên mới: ki nguyên Độc lập tự Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, thống thiết, Tuyên ngôn Độc lập xứng đáng sánh ngang với tuyên ngôn giới thiên cổ hùng văn...
 • 5
 • 1,054
 • 20

Gợi ý phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh docx

Gợi ý phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh docx
... năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đọc Tuyên ngôn độc lập trước năm vạn nhân dân thủ đô Hà Nội Bản Tuyên ngôn độc lập kết máu đổ, tính ... với tư cách nước tự độc lập nhân dân giới thấy tinh thần tâm bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam Tuyên ngôn Độc lập tác phẩm luận mẫu mực, kết cấu chặt chẽ, lí lẽ đanh thép hùng hồn, thấu tình đạt ... Độc lập kiệt tác Hồ Chí Minh Bằng tâm huyết tài hoa, Người thể khí phách dân tộc vùng dậy chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành độc lập tự cho nước nhà Với Tuyên ngôn Độc lập , lần nước...
 • 6
 • 1,358
 • 17

Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh - văn mẫu

Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh - văn mẫu
... lap phân tích tuyên ngôn độc lập phân tích tuyên ngôn độc lập Phan tich ban tuyen ngon doc lap cua ho chi minh phan tich tac pham tuyen ngon doc lap phân tích tuyên ngôn độc lập hồ chí minh Phân ... Độc lập ấy - Tuyên ngôn Độc lập kiệt tác Hồ Chí Minh Bằng tâm huyết tài hoa, Người thể khí phách dân tộc vùng dậy chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành Độc lập tự cho nước nhà Với Tuyên ngôn ... mới: ki nguyên Độc lập tự Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, thống thiết, Tuyên ngôn Độc lập xứng đáng sánh ngang với tuyên ngôn giới thiên cổ hùng văn dân tộc khác...
 • 2
 • 964
 • 18

ĐỀ- “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh được đánh giá là một văn kiện lịch sử vô giá, một áng văn chính luận mẫu mực

ĐỀ- “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh được đánh giá là một văn kiện lịch sử vô giá, một áng văn chính luận mẫu mực
... áng hùng văn thời đại thời đại Hồ Chí Minh III KẾT BÀI: “Tuyên ngôn độc lập” kiệt tác tài hoa, tâm huyết Hồ Chí Minh, Người thể khí phách dân tộc trước trường quốc tế Tác phẩm đánh giá văn luận ... tan luận điệu xảo trá bọn thực dân đế quốc, vạch trần dã tâm quay trở lại xâm lược chất tàn bạo chúng trước dư luận quốc tế B “Tuyên ngôn độc lập” văn luận mẫu mực, đặc sắc: - “Tuyên ngôn độc lập” ... “Tuyên ngôn độc lập” không văn kiện giá trị lịch sử to lớn mà văn luận đặc sắc, nối tiếp tự nhiên áng hùng văn khứ có kết hợp nhuần nhuyễn chất luận với chất văn chương - Sức mạnh tính thuyết...
 • 11
 • 9,181
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: tư duy độc lập của hồ chí minhphân tích tuyên ngôn độc lập của hồ chí minhtác phẩm tuyên ngôn độc lập của hồ chí minhtuyên ngôn độc lập của hồ chí minh lớp 12suy nghi ve doan mo bai cua binh ngo dai cao cua nguyen trai va ban tuyen ngon doc lap cua ho chi minhsuy nghĩ về đoạn kết trong tuyên ngôn độc lập của hồ chí minhphan tich doan cuoi ban tuyen ngon doc lap cua ho chi minhphân tích đoạn mở đầu bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minhdàn ý phân tích bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minhphân tích truyên ngôn độc lập của hồ chí minhdoc hieu bai tuyen ngon doc lap cua ho chi minh co dap anvận dụng sáng tạo chủ nghĩa mac le nin va tư tưởng hồ chí minh vào công việc hiện taivận dụng sáng tạo chủ nghĩa mac lê nin va tư tưởng hồ chí minhvận dụng sáng tạo chủ nghĩa mac lê nin va tư tưởng hồ chí minh về chống tham nhũngphong cách lãnh đạo độc đáo của hồ chí minhPHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THƠ Ý NHIPHƯƠNG NGỮ NAM BỘ TRONG VĂN HỌC DÂN GIANPhương pháp nghiên cứu đặc điểm nông – sinh họcPhương pháp PCR (Polymerase Chain Reaction)PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG LÝ THUYẾT TỐI ƯUPHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẬC TÔPÔQUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỪ 1975 ĐẾN 2000QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ LONG XUYÊN (TỈNH AN GIANG) GIAI ĐOẠN 1986 - 2010QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG XÃ VEN SÔNG HÀN (ĐÀ NẴNG) TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIXQUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỈNH BIÊN HÒA TỪ 1867 ĐẾN 1945QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI CỦA NHẬT BẢN TỪ NĂM 1868 ĐẾN NĂM 1912QUAN HỆ NGOẠI GIAO CỦA TRIỀU QUANG TRUNG VỚI NHÀ THANH (1788 -1792)QUAN HỆ THỂ CHẾ VỚI KHÁI NIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐQUAN HỆ THỂ CHẾ ĐỐI VỚI SỰ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG BIỂU ĐẠT MỘT HÀM SỐRÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGSỐ HỌC TRÊN VÀNH CÁC SỐ NGUYÊN ĐẠI SỐSỰ SUY BIẾN CỦA ĐƯỜNG CONG CHỈNH HÌNH VÀ CÁC SIÊU MẶT HYPERBOLIC P-ADICTÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHỈNH SỬA ĐỐI VỚI TIẾN TRÌNH TẠO LẬP VĂN BẢN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNGTHIẾT KẾ CÁC BÀI LUYỆN TẬP HÓA HỌC LỚP 12 THPT THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰCTHIẾT KẾ CÁC MÔ PHỎNG CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập