04 he sinh thai BTTL p2

04 he sinh thai BTTL p2

04 he sinh thai BTTL p2
... ăn sau? Lúa > Chuột - > Mèo > Hổ Vi sinh vật Rau cải > Sâu rau > Chim > Cáo A B C D Câu 15 Trong nhóm sinh vật sau nhóm có sinh khối lớn nhất? A Sinh vật sản xuất B Động vật ăn thực vật ... Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Hệ sinh thái (Phần 2) C Những động vật bậc dinh dưỡng trung bình chuỗi thức ăn D Động vật bậc dinh dưỡng gần với sinh vật tự dưỡng Câu 14...
 • 2
 • 134
 • 0

04 he sinh thai TLBG p2

04 he sinh thai TLBG p2
... hoa (hiện tượng nước hoa) sinh khối sinh vật cao sinh khối sinh vật tiêu thụ cấp 1, sang mùa đông sinh khối sinh vật sản xuất nhỏ sinh khối sinh vậ tiêu thụ cấp 1, tháp sinh thái quay ngược lại, ... lượng cho phép so sánh hệ sinh thái khác nhau, mà đánh giá vai trò loài hệ sinh thái Một số nhận xét nghiên cứu tháp sinh thái - Các hệ sinh thái cạn vực nước nông, nơi có sinh vật sản xuất phong ... thái quay ngược lại, đình tháp quay xuống - Với hệ sinh thái hình thành sinh vật lượng sinh vật sản xuất lớn sinh vật tiêu thụ nhiều lần, tháp sinh thái có đỉnh hẹp, bậc dinh dưỡng Giáo viên :...
 • 2
 • 128
 • 0

03 he sinh thai BTTL p1

03 he sinh thai BTTL p1
... dụ A hệ sinh thái cạn B hệ sinh thái nước C hệ sinh thái tự nhiên D hệ sinh thái nhân tạo Câu 13 Hệ sinh thái sau cần bón thêm phân, tưới nước diệt cỏ dại A hệ sinh thái nông nghiệp B hệ sinh thái ... Sinh vật phân giải B Sinhvật tiêu thụ bậc C Sinh vật tiêu thụ bậc D Sinh vật sản xuất Câu 11 Năng lượng trả lại môi trường hoạt động nhóm sinh vật A sinh vật phân giải B sinh vật sản xuất C động ... phần loài hệ sinh thái C điều kiện môi trường vô sinh D tính ổn định hệ sinh thái Câu 10 Quá trình biến đổi lượng Mặt Trời thành lượng hóa học hệ sinh thái nhờ vào nhóm sinh vật nào? A Sinh vật phân...
 • 2
 • 53
 • 0

05 dong NL trong he sinh thai BTTL

05 dong NL trong he sinh thai BTTL
... môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Dòng lượng hệ sinh thái C thể sinh vật cần chất dinh dưỡng nhung lúc cần lượng D thể sinh vật cần nănglượng nhung lúc cần chất dinh dưỡng Câu Trong hệ sinh ... dưỡng Câu Trong hệ sinh thái, tất dạng lượng hấp thụ cuối A chuyển đến bậc dinh dưỡng B chuyển cho sinh vật phân giải C sử dụng cho hoạt động sống D giải phóng vào không gian dạng nhiệt Giáo viên...
 • 2
 • 126
 • 0

Quá trình hình thành những phương pháp nghiên cứu về quần xã thực vật trong hệ sinh thái nguyên sinh p2 docx

Quá trình hình thành những phương pháp nghiên cứu về quần xã thực vật trong hệ sinh thái nguyên sinh p2 docx
... cây/1oài 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SINH SẢN HẠT CỦA CÂY GỖ VÀ QUẦN XÃ RỪNG Nghiên cứu sinh sản hạt sinh sản sinh dưỡng có ý nghĩa lớn việc đánh giá tồn tại, động thái tương lai quần Sinh sản ... nước Vì vậy, nghiên cứu nở hoa truyền phấn dạng sinh thái sinh học hoa thú vị Về mặt sinh vật học hoa, ta hiểu đặc điểm thích ứng khác cấu tạo hình thái chức sinh Về mặt sinh thái học nở hoa ... phấn đòi hỏi nghiên cứu điều kiện sinh thái, địa lí đặc điểm sinh vật học cây, hoa, dạng sống, kiểu thảm thực vật Khi nghiên cứu sinh thái học cần làm rõ điều kiện có lợi bất lợi trình thụ phấn,...
 • 12
 • 158
 • 0

Hệ sinh thái

Hệ sinh thái
... dụ hệ sinh thái Như đề cập, hệ sinh thái gồm hệ tự nhiên nhân tạo Các hệ sinh thái tự nhiên Sinh hệ sinh thái khổng lồ hành tinh Nó cấu tạo tổ hợp hệ sinh thái đất, mặt đất nước Chúng có quan hệ ... đại dương hệ sinh thái khổng lồ Trong thiên nhiên ta gặp hệ sinh thái cực bé (Microecosystem) trường hợp detrit đề cập đến Các hệ sinh thái nhân tạo Các hệ sinh thái nhân tạo tức hệ sinh thái người ... suất sinh học hệ sinh thái tự nhiên cao O Dum (1983) đánh giá suất sơ cấp hệ sinh thái sinh sau (bảng 4.5) 127 Bảng 4.5 Đánh giá suất sơ cấp hệ sinh thái sinh (Dẫn từ O Dum 1983) Các hệ sinh thái...
 • 45
 • 1,083
 • 3

Hệ sinh thái

Hệ sinh thái
... tồn hệ sinh thái phải đợc hệ sinh thái nông nghiệp cung cấp lơng thực - thực phẩm Các hệ sinh thái Các hệ sinh thái sinh chia thành hệ sinh thái cạn, hệ sinh thái nớc mặn hệ sinh thái nớc Các hệ ... tích luỹ lại hệ, chuyển sang sinh vật hoại sinh khỏi hệ bị rửa trôi Hệ sinh thái hệ thống hở nên vật chất lợng vào khỏi hệ sinh thái nh di c nhập c động vật, dòng chảy đổ vào hệ sinh thái ao, hồ ... ngời ta chia hệ sinh thái thành nhóm sau: Các hệ sinh thái nhận lợng mặt trời, không đợc tự nhiên bổ sung nh hệ sinh thái rừng, đồng cỏ, hồ, biển Năng suất hệ sinh thái không cao nhng hệ có diện...
 • 23
 • 3,727
 • 9

Hệ sinh thái nông nghiệp

Hệ sinh thái nông nghiệp
... hệ sinh thái nông nghiệp Thực tế không ranh giới rõ ràng hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nông nghiệp Tiêu chuẩn để phân biệt hệ sinh thái tự nhiên với hệ sinh thái nhân tạo (hệ sinh thái nông ... chất với ngoại cảnh nội hệ sinh thái, có trao đổi hệ sinh thái nông nghiệp với hệ sinh thái khác, chủ yếu hệ sinh thái đô thị Hệ sinh thái nông nghiệp cung cấp cho hệ sinh thái đô thị lơng thực, ... trúc thứ bậc hệ sinh thái nông nghiệp điển hình? Các đặc điểm hệ sinh thái nông nghiệp gì? Mô tả hoạt động hệ sinh thái nông nghiệp điển hình? Hệ sinh thái nông nghiệp có quan hệ với hệ thống xã...
 • 27
 • 8,930
 • 32

Hệ sinh thái

Hệ sinh thái
... hình tháp sinh thái : + Hình tháp sinh thái số lượng + Hình tháp sinh thái khối lượng + Hình tháp sinh thái lượng Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu : chuỗi thức ăn dãy loài SV có quan hệ với : A/ ... Các thành phần sinh học chuỗi thức ăn : - Sinh vật sản xuất sinh vật tự dưỡng QXSV( xanh , tảo) - Sinh vật tiêu thụ sinh vật dị dưỡng ăn thực vật loài sinh vật dị dưỡng khác + Sinh vật tiêu thụ ... quy luật : sinh vật mắt lưới xa SV sản xuất sinh khối trung bình nhỏ - Nguyên nhân: Hệ số sử dụng có lợi thức ăn thể thường nhỏ 100 % nhiều -> sinh khối SVSX > sinh khối SVTT bậc > sinh khối...
 • 20
 • 591
 • 2

Hệ sinh thái

Hệ sinh thái
... Tiết 11 Hệ sinh thái I Định nghĩa hệ sinh thái II Cấu trúc chức hệ sinh thái III Các kiểu hệ sinh thái I Định nghĩa hệ sinh thái Ví dụ: Hệ sinh thái hồ Hãy kể tên quần thể sinh vật sống hồ nước ... hệ sinh thái Các hệ sinh thái cạn: Rừng nhiệt đới, Savan, Hoang mạc nhiệt đới ôn đới, thảo nguyên Các hệ sinh thái nước mặn: Hệ sinh thái vùng ven bờ vùng khơi Các hệ sinh thái nước ngọt: Hệ sinh ... Một số hệ sinh thái nhân tạo Một số hệ sinh thái nhân tạo Một số hệ sinh thái nhân tạo Bài tập: Điền chữ thích hợp vào số 1,2,3 để hoàn chỉnh sơ đồ SV sản xuất Các nhân tố vô sinh Hệ sinh thái...
 • 33
 • 526
 • 1

Hệ sinh thái rừng ngập mặn

Hệ sinh thái rừng ngập mặn
... góp cách đáng kể vào sản lượng thủy sản 1.4 Giá trị kinh tế các hải sản RNM Hệ sinh thái RNM coi hệ sinh thái có su ất sinh h ọc r ất cao, đ ặc biệt nguồn lợi thủy sản Người ta ước tính m ỗi hecta ... LÝ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI HẢI SẢN Cho đến nay, số địa phương ven biển, cán nhân dân chưa có nhận thức đầy đủ vai trò to lớn, nhiều mặt c hệ sinh thái RNM nên ... mạnh, suất giảm nhanh Đến nay, qua thực tế công tác truyền thông Trung tâm Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn (MERC), nhận thức người nuôi số tỉnh ven biển miền Bắc Việt Nam tác dụng RNM nâng...
 • 8
 • 3,494
 • 44

Tiểu luận hệ sinh thái rừng

Tiểu luận hệ sinh thái rừng
... địa sinh thái – k52 Page Tiểu luận hệ sinh thái rừng Các nhân tố sinh vật hệ sinh thái rừng Bạch tùng Đinh Tạ Tuấn Linh Lớp địa sinh thái – k52 Đỉnh tùng Page Tiểu luận hệ sinh thái rừng cảnh rừng ... Page Tiểu luận hệ sinh thái rừng Diễn rừng Hệ sinh thái rừng với đặc trưng riêng, vận động biến đổi không ngừng Quá trình gọi chung động thái rừng Diễn rừng trạng thái vận động hệ sinh thái rừng ... Tiểu luận hệ sinh thái rừng TIỂU LUẬN HỆ SINH THÁI RỪNG Mở đầu Hệ sinh thái đối tượng nghiên cứu sinh thái học Tất sinh vật khu vực có tác động qua lại với...
 • 14
 • 4,510
 • 31

Tài liệu Luận văn Nghiên cứu sự phân bố của trùng bánh xe (Rotifera) trong các hệ sinh thái khác nhau.pdf

Tài liệu Luận văn Nghiên cứu sự phân bố của trùng bánh xe (Rotifera) trong các hệ sinh thái khác nhau.pdf
... sánh phân bố trùng bánh xe hệ sinh thái .48 4.5 Sự phân bố trùng bánh xe theo pH 49 4.6 Sự phân bố trùng bánh xe theo độ mặn .49 Phần 5: Kết luận, đề xuất .50 5.1 Kết luận ... thái khác - So sánh phân bố quần thể trùng bánh xe hệ sinh thái khác PHẦN 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học trùng bánh xe 2.1.1 Đặc điểm phân loại- hình thái: Hệ thống phân loại: Giới Animalia ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THUỶ SẢN LÂM TRỌNG NGHĨA NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA TRÙNG BÁNH XE (ROTIFERA) TRONG CÁC HỆ SINH THÁI KHÁC NHAU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN...
 • 75
 • 1,307
 • 8

Chương 4: Hệ sinh thái

Chương 4: Hệ sinh thái
... tồn hệ sinh thái phải đợc hệ sinh thái nông nghiệp cung cấp lơng thực - thực phẩm Các hệ sinh thái Các hệ sinh thái sinh chia thành hệ sinh thái cạn, hệ sinh thái nớc mặn hệ sinh thái nớc Các hệ ... tích luỹ lại hệ, chuyển sang sinh vật hoại sinh khỏi hệ bị rửa trôi Hệ sinh thái hệ thống hở nên vật chất lợng vào khỏi hệ sinh thái nh di c nhập c động vật, dòng chảy đổ vào hệ sinh thái ao, hồ ... ngời ta chia hệ sinh thái thành nhóm sau: Các hệ sinh thái nhận lợng mặt trời, không đợc tự nhiên bổ sung nh hệ sinh thái rừng, đồng cỏ, hồ, biển Năng suất hệ sinh thái không cao nhng hệ có diện...
 • 23
 • 364
 • 5

Chương 5: Hệ sinh thái nông nghiệp

Chương 5: Hệ sinh thái nông nghiệp
... hệ sinh thái nông nghiệp Thực tế không ranh giới rõ ràng hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nông nghiệp Tiêu chuẩn để phân biệt hệ sinh thái tự nhiên với hệ sinh thái nhân tạo (hệ sinh thái nông ... chất với ngoại cảnh nội hệ sinh thái, có trao đổi hệ sinh thái nông nghiệp với hệ sinh thái khác, chủ yếu hệ sinh thái đô thị Hệ sinh thái nông nghiệp cung cấp cho hệ sinh thái đô thị lơng thực, ... trúc thứ bậc hệ sinh thái nông nghiệp điển hình? Các đặc điểm hệ sinh thái nông nghiệp gì? Mô tả hoạt động hệ sinh thái nông nghiệp điển hình? Hệ sinh thái nông nghiệp có quan hệ với hệ thống xã...
 • 27
 • 2,086
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: hệ sinh thái biểnhệ sinh tháicác hệ sinh thái biểnhệ sinh thái rừnghệ sinh thái rừnghệ sinh thái rừng ngập mặnTuyển tập đề kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì Tiếng anh 6 thí điểm (Có đáp án)đề thi thử đại học môn vật lí 2014 2015Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Ngữ văn 8 đạt giải III cấp huyện hay Tích hợp liên môn giáo dục công dân hóa học toán địa lý mĩ thuật âm nhạc qua văn bản Ôn dịch thuốc lá Học kì I Ngữ văn 8Đề thi thử học sinh giỏi môn Địa lý 9Thể dục 9 ky II CHUẨNĐÁP án đề đề XUẤT học SINH GIỎI TIẾNG ANH lớp 9 2016 2017BIÊN BẢN HỌP HÀNG THÁNG CHI ĐOÀN TRƯỜNG 2017đề thi thử lần 1 trường THPT Mai Thúc Loan Hà TĩnhNghiên cứu ngôn ngữ hội thoại trên lớp giữa giáo viên và giáo sinh (tỉnh hải dương)Vấn đề tính dục trong thơ nôm của hồ xuân hương dưới góc nhìn văn hóachủ điểm ngữ pháp tiếng anh ôn thi 2016 2017 chuẩnBài 3 lập dự toán chi phí cty giầy thời trangHướng Dẫn Viết Chuyên Đề Khóa Luận Tốt NghiệpĐề thi vào chuyên Toán Nguyễn Trãi Hải Dương kèm đáp án 01giai bai tap trang 101 sgk sinh 10 sinh truong cua vi sinh vatĐồ án chuyên ngành giảm PAPR trong OFDMBiên bản xác nhận nhu cầu vốn vay ngân hàngBÀI PHÁT CẢM NGHỈ CỦA GIÁO VIÊN NHÂN NGÀY 20 11Phuong phap ghi nhoTÀI LIỆU SINH LÝ HỌC CỦA DA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập