Bài Giảng Đo Trọng Lực

Bài Giảng Đo Trọng Lực

Bài Giảng Đo Trọng Lực
... định Đo trọng lực máy trọng lực biển máy trọng lực hàng không 3.1 Các quy định chung đo trọng lực máy trọng lực biển máy trọng lực hàng không a) Máy trọng lực biển lắp đặt tàu thủy để đo trọng lực ... xác lưới đo trọng lực; 18 Phụ lục 18a: Kết bình sai lưới đo trọng lực; 19 Phụ lục 18b: Các gia tốc lực trọng trường sau bình sai điểm lưới trọng lực 29 Phụ lục MỘT SỐ LOẠI MÁY ĐO TRỌNG LỰC MẶT ... trị trọng lực điểm tựa cần sử dụng biện pháp sau: 13.1 Sử dụng máy đo trọng lực xác hơn; 13.2 Đo nhiều lần nhóm máy trọng lực; 13.3 Giảm chiều dài nhánh đo chuyến đo; 13.4 Vận chuyển máy trọng lực...
 • 113
 • 79
 • 0

Bài giảng do an mon dong co dot trong

Bài giảng do an mon dong co dot trong
... Cơ Đốt Trong p j = A p + A1 .3789,7. cos + cos2 = 1 (0,02 + 0,03.0,275).3789,7. cos + cos2 10 = 10,7. cos + cos2 (kG/cm ) (21) Tng t trờn ta cú th v c th th hin quan h gia ... = r. cos + cos2 j .D (kG/cm ) + m: Khi lng tnh tin ca c cu: m = mP + m1 mP: Khi lng nhúm pitston m1: Khi lng ca biờn qui i v cht piston Ta cú: j = 37897.(cos + cos2) = 3789,7.(cos + cos2) ... r).(1 - cos) b 52 = (166,32 - 23,82).(1 - cos) = 247.(1 - cos) (mm) 30 Vi = ữ = 8,61o a SII = [(r + h c - 2).cos + - r] b 52 = [(23,82 +11,88 - 8,4).cos + 8,4 - 23,82] 30 52 = [27,3.cos -...
 • 63
 • 246
 • 0

Bài giảng Tạo mục lục tự động trong word

Bài giảng Tạo mục lục tự động trong word
... bình thường Khi hoàn tất phần viết bài, muốn cập nhật bảng mục lục này, bạn cần nhấp chuột phải lên vùng mục lục chọn Update Field Để tạo mục lục Word, bạn cần tạo dàn ý Heading Level dùng chức ... bạn trở chế độ xem bình thường cách vào View > chọn Print Layout Bước 9: Tạo mục lục Trỏ chuột vào vị trí muốn tạo mục lục Từ Toolbar, chọn Insert > Reference > Index and Tables… Bước 10: Bảng ... Đây dàn text Bạn không cần định dạng Trong ví dụ này, không dùng định dạng Bullet để tạo chuyên mục 1, 1.1, 1.2,… mà nhập tay Bạn không nên dùng Bulletin làm số “loạn”...
 • 7
 • 367
 • 1

bài giảng đồ thị và các thao tác xử lý trong excel

bài giảng đồ thị và các thao tác xử lý trong excel
... dung  BIỂU ĐỒ VÀ THAO TÁC XỬ LÝ  Tổng quan đồ thị Thao tác quản đồ thị  In đồ thị TỔNG QUAN ĐỒ THỊ Đồ thị (biểu đồ) biểu diễn số, liệu hình ảnh để người đọc nắm bắt thông tin cách trực ... liệu THAO TÁC XỬ LÝ ĐỒ THỊ  Chèn hiệu chỉnh khung lưới  Chọn đồ thị > Chart Tools > Layout > Girdlines công cụ Axes THAO TÁC XỬ LÝ ĐỒ THỊ  Chèn hiệu chỉnh thông số trục đồ thị  Chọn đồ thị ... sửa, THAO TÁC XỬ LÝ ĐỒ THỊ  Chuyển đổi thành phần khác  Chọn kiểu màu cho đồ thị công cụ Shape Styles THAO TÁC XỬ LÝ ĐỒ THỊ  Chuyển đổi thành phần khác  Chọn kiểu hiển thị chữ liệu cho đồ thị...
 • 30
 • 342
 • 1

bài giảng đo lường thái độ trong nghiên cứu điều tra (survey research)

bài giảng đo lường thái độ trong nghiên cứu điều tra (survey research)
... Rex Giới thiệu 11-3   Đo lường thái độ cảm xúc người tiêu dùng công việc quan trọng góp phần đem lại hữu hiệu cho định marketing Trong nghiên cứu marketing, đo lường thái độ liên quan đến:  Suy ... nghiên cứu độ t in cậy thang đo Điề u chỉnh làm thang đo đo lườn g Loại bỏ báo không phù hợp Sử dụng th ang đo làm để th u th ập nhiều Lựa chọn mẫu từ tổng thể liệ u Đánh gi đo lường th ang đo ... Các bước phát triển thang đo Likert 11-8 Xác định khái niệm nghiên cứu Xác định nhận định/phát biểu Phân loại nhận định với mức độ thái độ Đáp viên xác định mức độ thái độ họ nhận định/phát biểu...
 • 25
 • 463
 • 0

Bài giảng đồ họa : Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều part 4 pot

Bài giảng đồ họa : Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều part 4 pot
...  2 Q = a + b • Suy : Bất kì phép biến đổi kết hợp từ phép tònh tiến, tỉ lệ quay Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các phép biến đổi đồ họa chiều 14/ 16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Phép biến đổi hệ tọa độ • Để thuận ... ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Phân rã phép biến đổi • Một phép biến dạng theo phương trục x phân rã thành tích phép biến đổi tỉ lệ phép biến dạng đơn vò, với phép biến đổi tỉ lệ khác theo công thức sau : ... hai hệ tọa độ Descartes Trong phần khảo sát phép biến đổi hai hệ tọa độ Descartes với Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các phép biến đổi đồ họa chiều 15/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH • Giả sử ta có hệ tọa độ (I)...
 • 4
 • 202
 • 0

Bài giảng đồ họa : Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều part 3 ppsx

Bài giảng đồ họa : Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều part 3 ppsx
... 0 1  Các phép biến đổi đồ họa chiều 10/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Một số tính chất phép biến đổi affine • Bảo toàn đường thẳng : ảnh đường thẳng qua phép biến đổi affine đường thẳng ♦ Để biến đổi đoạn ... 1:2 Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các phép biến đổi đồ họa chiều 11/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Phép đối xứng • Phép đối xứng trục xem phép quay quanh trục đối xứng góc 1800 • Trục đối xứng trục hoành : ... M Shy  sh yx  = 0 0  0  0 1  y (1 ,3) (3, 3) (10 ,3) (1,1) (12 ,3) (3, 1) (4,1) (6,1) x Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các phép biến đổi đồ họa chiều 12/16 ...
 • 4
 • 167
 • 0

Bài giảng đồ họa : Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều part 2 pptx

Bài giảng đồ họa : Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều part 2 pptx
... 0 1  Các phép biến đổi đồ họa chiều 6/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Kết hợp phép biến đổi • Quá trình áp dụng phép biến đổi liên tiếp để tạo nên phép biến đổi tổng thể gọi kết hợp phép biến đổi (composing ... Từ ta có kết hợp nhiều phép tònh tiến phép tònh tiến Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các phép biến đổi đồ họa chiều 7/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Kết hợp phép biến đổi tỉ lệ • Tương tự phép tònh tiến, ta có ... s y1 s y2 ) • Vậy kết hợp hai phép tỉ lệ phép tỉ lệ Dễ dàng mở rộng cho kết : kết hợp nhiều phép tỉ lệ phép tỉ lệ Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các phép biến đổi đồ họa chiều 8/16 ...
 • 4
 • 166
 • 0

Bài giảng đồ họa : Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều part 1 docx

Bài giảng đồ họa : Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều part 1 docx
... vector độ dời x y Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các phép biến đổi đồ họa chiều 2 /16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Phép biến đổi tỉ lệ • Phép biến đổi tỉ lệ làm thay đổi kích thước đối tượng Để co hay giãn tọa ... nhỏ 1, phép biến đổi thu nhỏ đối tượng, ngược lại giá trò lớn 1, phép biến đổi phóng lớn đối tượng • Khi s x , s y nhau, ta gọi phép đồng dạng (uniform scaling), phép đồng dạng phép biến đổi ... Duy Các phép biến đổi đồ họa chiều 3 /16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Phép quay • Phép quay làm thay đổi hướng đối tượng • Một phép quay đòi hỏi phải có tâm quay, góc quay Góc quay dương thường quy ước chiều...
 • 4
 • 166
 • 0

slike bài giảng đồ hoạ và hiện thực ảo - lê tấn hùng chương 8 mầu sắc trong đồ họa color model

slike bài giảng đồ hoạ và hiện thực ảo - lê tấn hùng chương 8 mầu sắc trong đồ họa color model
... hình mầu CMY- K Mô hình mở rộng CMY ứng dụng máy in mầu Giá trị đen bổ xung vào thay cho hàm lượng mầu mầu Công thức chuyển đổi: Mô hình mầu CMY- xanh tím, Đỏ tươi, vàng Mô hình mầu - Subtractive ... = min(C, M, Y) ; C = C - K ; M = M - K; Khi mầu có giá trị cho mầu xám Khi giá trị đạt max cho mầu đen ⎡ C ⎤ ⎡1⎤ ⎡ R ⎤ Y = Y - K ; – C-Cyan, M-Magenta, Y-Yellow; K-blacK Color = cC + mM + yY ⎢M ... màu, sắc độ sắc thái mỹ thuật Hue - sắc mầu dùng để phân biệt khác mầu xanh, đỏ, vàng Saturation - độ bão hoà: mức độ màu hay khoảng cách mầu tới điểm có cường độ cân bằng (mầu xám) HSV, 19 78 by...
 • 8
 • 149
 • 0

bài giảng đồ hoạ và hiện thực ảo - chương 7 đường cong trong không gian 3d curve

bài giảng đồ hoạ và hiện thực ảo - chương 7 đường cong trong không gian 3d curve
... 0.8 -0 .6 -0 .4 -0 .2 -1 .2 -1 -0 .8 -3 t t − ≤ t < −2 − ≤ t < −1 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -0 0 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -0 0 0.4 0.2 0 0.6 -1 .8 -1 .6 -1 .4 0.2 0.8 -2 .2 ... 0.2 -0 .2 -1 -0 .4 -0 .6 -0 .8 -2 -1 .2 -1 .4 -1 .6 -1 .8 -2 .2 -2 .4 -3 -2 .4 -2 .2 0 t t -2 .6 0.2 0.6 0.8 -3 0.4 0.2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -0 0.4 0.6 0.8 -0 .2 0.2 -1 .6 -1 .4 -1 .2 -1 -0 .8 -0 .6 ... −2 − ≤ t < −1 -3 -2 .8 -2 .6 -2 .4 -2 .2 -2 -1 .8 -1 .6 -1 .4 -1 .2 -1 -0 .8 -0 .6 -0 .4 -0 .2 0.2 0.4 0.6 0.8 0.8 0.6 0.4 0.2 -0 .2 -0 .4 -0 .6 -1 -0 .8 -1 .2 -1 .4 -1 .6 -1 .8 -2 -2 .2 -2 .4 -2 .6 0 .7 B 0,4(t) B ,...
 • 11
 • 91
 • 0

Bài giảng Đồ dùng trong gia đình

Bài giảng Đồ dùng trong gia đình
... 1/ NHỮNG ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH: - Kể tên đồ dùng có hình? - Chúng dùng để làm gì? H3 H1 H2 - Ngoài đồ dùng sách giáo khoa, nhà có đồ dùng nào? PHIẾU BÀI TẬP ĐỒ GỖ ĐỒ sứ THUỶ TINH ĐỒ DÙNG SỬ DỤNG ... hội: BÀI CŨ: - Kể thành viên gia đình em? - Công việc làm ngày nhà người? - Mỗi thành viên gia đình phải nào? BÀI MỚI: 1/ NHỮNG ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH: - Kể tên đồ dùng có hình? - Chúng dùng ... sử dụng đồ dùng điện phải ý điều gì? - Đối với đồ dùng sứ, thuỷ tinh muốn bền đẹp ta cần lưu ý sử dụng? Muốn đồ dùng bền đẹp ta phải biết cách bảo quản lau chùi thường xuyên, đặc biệt dùng xong...
 • 18
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Luận văn Biệt thự Đông DươngÔn tập đại số lớp 10Tiểu luận Thí nghiệm cắt trực tiếp và ảnh hưởng của điều kiện thí nghiệm lên các giá trị đặc trưng thu nhận được so với mẫu ở điều kiện tự nhiênBáo cáo Thực tập tại trung tâm tư vấn thiết kế công nghệ cấp thoát nước trực thuộc công ty cổ phần nước và môi trường Việt Nam VIWASE số 5 Đường ThànhTuyển tập 118 trang bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng giáp minh đứcTuyển tập 195 bài tập trắc nghiệm chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit lương văn huyKINH TE BAO HIEM tham khaohệ thống thông tin quang tốc độ cao và ứng dụnggiáo trình TU TUONG 2013Đồ án Thiết kế nhà máy bia lên men bằng phương pháp cổ điển với năng suất 20 triệu lítnămThời gian nghệ thuật trong thơ xuân diệuBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam đáp ứng chuẩn nghề nghiệpBiện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh hình thức vừa làm vừa học ở Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà NẵnBiện pháp quản lý chất lượng giáo dục tại nhóm lớp mầm non độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Đà NẵngBiện pháp quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật tại các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà NẵngBiện pháp tăng cường xã hội hóa giáo dục tiểu học ở các huyện miền núi tỉnh Quảng NamBiện pháp xây dựng Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thành tổ chức biết học hỏiCác nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm bán lẻ của khách hàng - Nghiên cứu thực nghiệm tại các siêu thị Quảng NgãiCác phương tiện biểu thị tình thái thuộc ngôn ngữ người tường thuật trong phóng sự của Vũ Trọng PhụnĐặc điểm thơ văn Tú Quỳ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập