Nghiên cứu đánh giá biến động bờ hồ thủy điện hòa bình bằng công nghệ viễn thám và GIS

Nghiên cứu đánh giá biến động bờ hồ thủy điện Hòa Bình bằng công nghệ viễn thám GIS

Nghiên cứu đánh giá biến động bờ hồ thủy điện Hòa Bình bằng công nghệ viễn thám và GIS
... giá biến động biến động bờ hồ thủy điện Hòa Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài luận văn trình trượt lở bờ hồ bồi lắng lòng hồ thủy điện Hòa Bình Hồ thủy điện Hòa Bình ... lở bờ hồ thủy điện Hòa Bình - Xây dựng đồ trạng trượt lở bờ hồ thủy điện Hòa Bình - Xây dựng đồ trạng bồi lắng hồ thủy điện Hòa Bình - Xây dựng mô tả đồ biến động bờ hồ thủy điện Hòa Bình - Đánh ... TỰ NHIÊN DOÃN ĐÌNH HIẾN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG BỜ HỒ THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa lý Mã số: 60440214...
 • 103
 • 221
 • 2

Nghiên cứu đánh giá biến động bờ hồ thủy điện hòa bình bằng công nghệ viễn thám GIS

Nghiên cứu đánh giá biến động bờ hồ thủy điện hòa bình bằng công nghệ viễn thám và GIS
... bồi lắng lòng hồ thủy điện Hòa Bình ảnh Landsat 87 Hình 3.8: Bản đồ biến động bờ hồ thủy điện Hòa Bình 88 Danh mục bảng Trang số Bảng 2.1: Thống kê trạng trượt lở bờ hồ thủy điện Hòa Bình Bảng 2.2: ... gẫy hoạt động khu vực hồ thủy điện Hòa Bình 76 Hình 3.5: Bản đồ mật độ lineamen-đứt gẫy khu vực hồ thủy điện Hòa Bình Hình 3.6: Bản đồ cảnh báo trượt lở bờ hồ thủy điện Hòa Bình (trên ảnh Landsat ... vực hồ thủy điện Hòa Bình 69 Hình 3.2: Bản đồ độ dốc khu vực hồ thủy điện Hòa Bình 72 vi Hình 3.3: Bản đồ địa chất thạch học khu vực hồ thủy điện Hòa Bình 73 Hình 3.4: Bản đồ đứt gẫy hoạt động...
 • 13
 • 61
 • 0

Nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt lở đất lưu vực hồ thủy điện sơn la bằng công nghệ viễn thám GIS

Nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt lở đất lưu vực hồ thủy điện sơn la bằng công nghệ viễn thám và GIS
... trƣợt lở đất lƣu vực hồ thủy điện Sơn La - Cảnh báo nguy trƣợt lở đất lƣu vực hồ thủy điện Sơn La NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu, xây dựng đồ trạng tai biến trƣợt lở đất lƣu vực hồ thủy điện Sơn ... Sơn La đánh giá trạng tai biến trƣợt lở đất - Nghiên cứu, xây dựng đồ nguy trƣợt lở đất lƣu vực hồ thủy điện Sơn La đánh giá nguy tai biến trƣợt lở đất PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Lƣu vực hồ ... HỌC TỰ NHIÊN - NGUY N VĂN DŨNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TRƢỢT LỞ ĐẤT LƢU VỰC HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS Chuyên ngành: Bản đồ viễn thám hệ thông tin Địa lý...
 • 105
 • 100
 • 2

Nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt lở đất lưu vực hồ thủy điện sơn la bằng công nghệ viễn thám GIS

Nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt lở đất lưu vực hồ thủy điện sơn la bằng công nghệ viễn thám và GIS
... HỌC TỰ NHIÊN - NGUY N VĂN DŨNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT LƯU VỰC HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS Chuyên ngành: Bản đồ viễn thám hệ thông tin Địa lý ... defined CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT LƯU VỰC HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA Error! Bookmark not defined 3.1 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƢỢT LỞ ĐẤT Error! Bookmark not defined 3.1.1 Nguy n tắc ... cảnh báo nguy trƣợt lở đất khu vực hồ thủy điện Sơn La Error! Bookmark not defined Hình 3.2: Biểu đồ thống kê phân bố giá trị số nguy trƣợt lở đất lƣu vực hồ thủy điện Sơn La ...
 • 14
 • 71
 • 0

Đánh giá biến động lớp phủ rừng huyện côn đảo, tỉnh bà rịa vũng tàu bằng công nghệ viễn thám GIS

Đánh giá biến động lớp phủ rừng huyện côn đảo, tỉnh bà rịa vũng tàu bằng công nghệ viễn thám và GIS
... động lớp phủ rừng huyện Côn Đảo, tỉnh Rịa Vũng Tàu Chương 2: Phương pháp thành lập đồ biến động lớp phủ rừng công nghệ viễn thám GIS Chương 3: Thành lập đồ, đánh giá biến động lớp phủ rừng huyện ... công nghệ viễn thám GIS CHƢƠNG II PHƢƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG LỚP PHỦ RỪNG BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS 2.1 Các phƣơng pháp nghiên cứu biến động lớp phủ rừng sử dụng kỹ thuật viễn thám ... trình công nghệ thành lập đồ trạng, đồ biến động lớp phủ rừng công nghệ viễn thám GIS 2.2.1 Mục tiêu thực - Xây dựng đồ trạng lớp phủ rừng sở giải đoán ảnh vệ tinh - Sử dụng công nghệ GIS công nghệ...
 • 12
 • 537
 • 1

Đánh giá biến động lớp phủ rừng huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng công nghệ viễn thám GIS

Đánh giá biến động lớp phủ rừng huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng công nghệ viễn thám và GIS
... (GMT) phõn gii 01 SPOT3-P 27 7-3 32/6 1 8-0 1-1 996 03:31:45 10 m 02 Landsat 7-ETM 12 4-0 54 1 1-0 8-2 000 03 SPOT2 27 7-3 32/6 0 8-0 2-2 006 1 5-3 0m 03:20:49 20 m 3.2.3 Cỏc ti liu khỏc - Bỏo cỏo thng kờ, kim ... Tuyn 3: Khu Bit lp chung bũ - cu Ma Thiờn Lónh - bói ễng ng Tuyn 4: i tu cỏc o - hũn Trỏc ln - hũn Trỏc nh - hũn Ti ln - hũn Ti nh (Th) - hũn Bụng Lan - hũn By Cnh - hũn Cau Mt s nhn xột sau quỏ ... Tuyn 1: Trung tõm huyn Cụn o - ngha trang Hng Keo - mi Lũ Vụi h An Hi - cỏc C quan Tr s - h Quang Trung Tuyn 2: T khu trung tõm - mi Chim Chim - mi T Bờ - Lõm trng C ng - Sõn bay Cụn Sn (C ng) Tuyn...
 • 96
 • 306
 • 1

tóm tắt luận án NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG ĐỊA HÌNH TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC HỆ SINH THÁI VÙNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NINH TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM GIS

tóm tắt luận án NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG ĐỊA HÌNH TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC HỆ SINH THÁI VÙNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NINH TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS
... lý luận thực tiễn biến động ĐH mối quan hệ với HST VVB 2) Nghiên cứu đặc điểm ĐM, HST mối quan hệ chúng VVB Quảng Ninh 3) Nghiên cứu biến động ĐH HST sở sử dụng công nghệ viễn thám công cụ GIS ... thay đổi 3.2 Đánh giá biến động địa hình hệ sinh thái vùng ven biển Quảng Ninh 3.2.1 Biến động địa hình Biến động theo chiều ngang Biến động đường bờ biển - Trước năm 1975, biến động ĐH VVB chủ ... tích biến động ĐH mối quan hệ với HST Bảng 3.1 Biến động ĐH mối quan hệ với HST VVB Quảng Ninh từ 1975-1990 Bảng 3.2 Biến động ĐH mối quan hệ với HST VVB Quảng Ninh từ 1990-2013 3.2.3 Đặc trưng biến...
 • 32
 • 266
 • 0

Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân bố nhiệt độ thấp ở lai châu bằng công nghệ viễn thám GIS

Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân bố nhiệt độ thấp ở lai châu bằng công nghệ viễn thám và GIS
... phục vụ công tác nghiên cứu - Nghiên cứu, đánh giá điều kiện hình thành mức độ ảnh hưởng nhiệt độ thấp đến cao su - Xây dựng đồ chuyên đề nhiệt độ thấp công nghệ viễn thám GIS tỉnh Lai Châu, tỷ ... cao Mục tiêu nghiên cứu: - Đánh giá nguy mức độ tác hại nhiệt độ thấp cao su Lai Châu - Xây dựng đồ chuyên đề nhiệt độ thấp tác động đến cao su công nghệ viễn thám GIS Nhiệm vụ nghiên cứu: - Điều ... nhiệt độ thấp có hại gây ra, việc lựa chọn đề tài: Nghiên cứu xây dựng đồ phân bố nhiệt độ thấp phục vụ quy hoạch trồng cao su tỉnh Lai Châu công nghệ viễn thám GIS cấp thiết Các nội dung nghiên...
 • 17
 • 360
 • 0

nghiên cứu xây dựng bản đồ phân bố nhiệt độ thấp phục vụ quy hoạch trồng cây cao su ở lai châu bằng công nghệ viễn thám gis

nghiên cứu xây dựng bản đồ phân bố nhiệt độ thấp phục vụ quy hoạch trồng cây cao su ở lai châu bằng công nghệ viễn thám và gis
...  Trần Thị Tâm NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ THẤP PHỤC VỤ QUY HOẠCH TRỒNG CÂY CAO SU TỈNH LAI CHÂU BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám hệ thông tin ... nhiệt độ thấp có hại gây ra, việc lựa chọn đề tài: Nghiên cứu xây dựng đồ phân bố nhiệt độ thấp phục vụ quy hoạch trồng cao su tỉnh Lai Châu công nghệ viễn thám GIS cấp thiết Các nội dung nghiên ... tiễn cao Mục tiêu nghiên cứu: - Đánh giá đƣợc nguy mức độ tác hại nhiệt độ thấp cao su Lai Châu - Xây dựng đƣợc đồ chuyên đề nhiệt độ thấp tác động đến cao su công nghệ viễn thám GIS Nhiệm vụ nghiên...
 • 83
 • 295
 • 0

Đề tài tốt nghiệp “ Monitoring sự biến động môi trờng rừng ngập mặn khu vực Bãi Nhà Mạc-Đình Vũ tỉnh Hải Phòng bằng công nghệ viễn thám GIS” pot

Đề tài tốt nghiệp “ Monitoring sự biến động môi trờng rừng ngập mặn khu vực Bãi Nhà Mạc-Đình Vũ tỉnh Hải Phòng bằng công nghệ viễn thám và GIS” pot
... biển Việt Nam nói chung Hải Phòng nói riêng Để tài tốt nghiệp Monitoring biến động môi trường rừng ngập mặn khu vực Bãi Nhà Mạc-Đình tỉnh Hải Phòng công nghệ viễn thám GISđược lựa chọn xuất ... - K48 Đồ án tốt nghiệp Trường ĐH Mỏ-Địa Chất Chương II Cơ sở khoa học việc sử dụng công nghệ viễn thám- GIS nghiên cứu bin động rừng ngập mặn 2.1 Tình hình ứng dụng công nghệ viễn thám nghiên ... quan rừng ngập mặn khu vực nghiên cứu Hải Phòng SV: Trần Thị Bích Thủy Lớp: Trắc Địa B - K48 Đồ án tốt nghiệp Trường ĐH Mỏ-Địa Chất - Chng 2: Cơ sở khoa học việc sử dụng công nghệ viễn thám nghiên...
 • 99
 • 339
 • 0

Moniring sự biến động môi trường rừng ngập mặn khu vực Bãi Nhà Mạc Đình Vũ tỉnh Hải Phòng bằng công nghệ viễn thám GIS

Moniring sự biến động môi trường rừng ngập mặn khu vực Bãi Nhà Mạc Đình Vũ tỉnh Hải Phòng bằng công nghệ viễn thám và GIS
... Hải Phòng nói riêng Để tài tốt nghiệp Monitoring biến động môi trờng rừng ngập mặn khu vực Bãi Nhà Mạc- Đình tỉnh Hải Phòng công nghệ viễn thám GIS ợc lựa chọn xuất phát từ yêu cầu thực tế Mc ... gian: Tập trung khu vực Đình bãi Nhà Mạc ven biển Hải Phòng - V d liu: Với mục đích khảo sát biến động thảm thực vật ngập mặn, trình nghiên cứu dựa chủ yếu vào t liệu viễn thám đa thời gian, ... - Chng 1: Tổng quan rừng ngập mặn khu vực nghiên cứu Hải Phòng - Chng 2: Cơ sở khoa học việc sử dụng công nghệ viễn thám nghiên cứu bin động rừng ngập mặn - Chng ng dng vin thám ánh giá bin ng...
 • 90
 • 289
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG MỰC NƯỚC BIỂN CỰC TRỊ DO ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN VÙNG BIỂN VIỆT NAM CÁC ỨNG DỤNG " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... kiện khí hậu thông thường Mực nước cực trị biến đổi khí hậu đánh giá thông qua hệ biến đổi khí hậu lên đặc trưng bão biến đổi mực nước tĩnh (triều + mực nước biển dâng) Theo đó, mực nước cực trị, ... lại) mực nước cực trị sở áp dụng hệ thống mô hình thống kê-thủy động lực Đánh giá biến động mực nước cực trị biến động hai hợp phần mực nước cực trị bão mực nước tĩnh Cả hai hợp phần chịu tác động ... khảo: Báo cáo tổng kết đề tài KC9.23/06-10: “ Đánh giá biến động mực nước biển cực trị ảnh hưởng biến đổi khí hậu phục vụ chiến lược kinh tế biển Đinh Văn Ưu (2009), Đánh giá quy luật biến động...
 • 5
 • 119
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐẤT

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐẤT
... dụng GIS đánh giá biến động tài nguyên đất 14 1.2 Cơ sở thực tiễn đánh giá biến động tài nguyên đất 14 1.2.1 Biến động tài nguyên đất nước 14 1.2.2 Biến động tài nguyên đất tỉnh Bắc ... kết nghiên cứu khác nhau: Cụ thể khóa luận có sử dụng kết biến động tài nguyên đất 2005 so với 2010 (trên sở xây dựng đồ), 2010 2011 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đánh giá biến động tài nguyên đất ... ta kết biến động đồ chuyển liệu sang exel, từ tính toán diện tích đất biến động giai đoạn 2005 - 2010 1.2 Cơ sở thực tiễn đánh giá biến động tài nguyên đất 1.2.1 Biến động tài nguyên đất nƣớc Theo...
 • 84
 • 125
 • 0

Nghiên cứu đánh giá nguy cơ tai biến lũ ống, lũ quét huyện bắc yên, tỉnh sơn la với sự hỗ trợ của công nghệ viễn thám GIS

Nghiên cứu đánh giá nguy cơ tai biến lũ ống, lũ quét huyện bắc yên, tỉnh sơn la với sự hỗ trợ của công nghệ viễn thám và GIS
... NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TAI BIẾN LŨ ỐNG, LŨ QUÉT HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA Chương 3: THÀNH LẬP BẢN ĐỒ VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY TAI BIẾN LŨ ỐNG, LŨ QUÉT HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM ... 27 1.4 Các phương pháp nghiên cứu Đề tài Nghiên cứu đánh giá nguy tai biến ống, quét huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La với hỗ trợ công nghệ viễn thám- GIS áp dụng áp dụng nguy n lý cân nước , ... hợp với quy mô luận văn tác giả lựa chọn Huyện Bắc Yên khu vực nghiên cứu Đứng trước tính cấp thiết đề tài: Nghiên cứu đánh giá nguy tai biến ống, quét huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La với hỗ trợ...
 • 102
 • 370
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá biến đổi nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa công nghiệp hóa huyện hoài đức thành phố hà nộitình hình nghiên cứu đánh giá tác động môi trƣờng liên quan đến khai thác khoáng sản rắn đáy biểnnghiên cứu đánh giá tác động của công trình thủy điện đến môi trường tỉnh quảng namnghiên cứu đánh giá tác động thực tiễn sử dụng các yếu tố đầu vào cho sản xuất cà phê quot được hoàn thành với sự đóng góp của nhiều tổ chức cá nhânnghiên cứu đánh giá hiện trạng khả năng lấy nước của một số công trìnhđánh giá hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ sankyo nfi 05 tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyênhồ thủy điện hòa bìnhvề hồ thủy điện hòa bìnhdung tích hồ thủy điện hòa bìnhcâu cá hồ thủy điện hòa bìnhdiện tích lòng hồ thủy điện hòa bìnhdu lịch lòng hồ thủy điện hòa bìnhlòng hồ thủy điện hòa bìnhdu lịch hồ thủy điện hòa bìnhnghien cuc ap dung cong nghe vien tham va he thong thonh tin trong khi tuong thuy vanQUẢN lý GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO học SINH TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHƯƠNG mỹ a, hà nộiquản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện vụ bản tỉnh nam định trong gai đoạn hiện naybai tap tieng anh lop 4Nghiên cứu điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm dưới có sử dụng trâm protaper và máy x smartNhận xét thực trạng sâu răng sớm và mối liên quan với thói quen nuôi dưỡng ở trẻ 36 71 tháng tuổi tại trường mầm non x20, thanh xuân, hà nội năm 2014QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học THEO TIẾP cận QUẢN lý dựa vào NHÀ TRƯỜNGNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN APPE JV VIỆT NAMSỬ DỤNG THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA PHÁT TRIỂN vốn từ PHỔ THÔNG CHO TRẺ 5 6 TUỔI ở hà TĨNHNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013Nghiên cứu chỉ số non – HDL cholesterol ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi có yếu tố nguy cơ tim mạchKhảo sát đặc điểm z score của mật độ xương ở bệnh nhân nữ viêm khớp dạng thấplý thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích ettinghausen trong hố lượng tửĐề thi tiếng nhật JTEST AD 109ĐỊNH DANH CÁC bộ PHẬN CỦA đồ vật BẰNG CÁC từ NGỮ THUỘC TRƯỜNG NGHĨA CHỈ bộ PHẬN cơ THỂ NGƯỜIHÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG CHỐNG NGOẠI xâm QUA NHÓM TRUYỀN THUYẾT CHI LĂNG, LẠNG sơnKHẢO sát NHÓM bài CA TRONG lễ hội ĐANGZ KRUOS (ĐANG KHÙA) của NGƯỜI MÔNG ở tủa CHÙA – điện BIÊNNĂNG lực TIẾNG VIỆT của học SINH TRƯỜNG THCS NÙNG NÀNG và TRƯỜNG nội TRÚ HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂUVẤN đề địa lý – LỊCH sử TRONG tác PHẨM GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ và sử học bị KHẢONGHIÊN cứu BIỂU HIỆN GEN GP5 của VIRUS gây hội CHỨNG rối LOẠN SINH sản và hô hấp ở lợn (PRRS) TRÊN tế bào THUỐC lá và hạt đậu TƯƠNGCambridge practice tests for IELTS 6
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập