Mạng nơ ron và ứng dụng nhận dạng chữ ký số

Mạng ron ứng dụng nhận dạng chữ số

Mạng nơ ron và ứng dụng nhận dạng chữ ký số
... Tìm hiểu ứng dụng mạng Neural nhận dạng chữ Võ Thị Hường số viết -Bài toán mạng Neural Tìm hiểu ứng dụng mạng Neural nhận dạng chữ Hồ Thị Lợi số viết -Thuật toán lan truyền ngược sai số Cài đặt ... nghiên cứu ứng dụng mạng Neural để giải toán thực tế diễn khắp nơi Các ứng dụng mạng Neural đời ngày nhiều ngày hoàn thiện Điển hình ứng dụng: xử lý ngôn ngữ (Language Processing), nhận dạng tự ... ứng Võ Thị Hường dụng mạng Neural vào nhận dạng chữ số viết Đoàn Vũ Giang tay Hồ Thị Lợi Tìm hiểu tổng quan mạng Neural, mô hình Đoàn Vũ Giang mạng Neural nhiều lớp học có giám sát Tìm hiểu ứng...
 • 43
 • 351
 • 0

mạng neural rbf ứng dụng nhận dạng chữ viết tay

mạng neural rbf và ứng dụng nhận dạng chữ viết tay
... 2: Nhận dạng chữ viết tay 2.2 BÀI TOÁN NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY 2.2.1 Tình hình chung nhận dạng chữ viết tay Bài toán nhận dạng chữ viết tay ứng dụng nhiều thực : tích hợp vào hệ thống nhận dạng ... toán nhận dạng chữ viết tay Nhận dạng chữ viết tay thực qua hai hình thức nhận dạng online nhận dạng offline Nhận dạng online có nghĩa máy tính nhận dạng chữ viết lên hình viết Đối với hệ nhận dạng ... phương pháp để cải thiện hiệu suất mạng RBF áp dụng - cho toán nhận dạng chữ viết tay Tiến hành viết chương trình nhận dạng chữ số viết tay nhận dạng chữ viết tay tổng hợp tất phần kiến thức nghiên...
 • 58
 • 770
 • 2

LUẬN VĂN:MẠNG NEURAL RBF ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY pdf

LUẬN VĂN:MẠNG NEURAL RBF VÀ ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY pdf
... 2: Nhận dạng chữ viết tay 2.2 BÀI TOÁN NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY 2.2.1 Tình hình chung nhận dạng chữ viết tay Bài toán nhận dạng chữ viết tay ứng dụng nhiều thực : tích hợp vào hệ thống nhận dạng ... toán nhận dạng chữ viết tay Nhận dạng chữ viết tay thực qua hai hình thức nhận dạng online nhận dạng offline Nhận dạng online có nghĩa máy tính nhận dạng chữ viết lên hình viết Đối với hệ nhận dạng ... trình nhận dạng chữ viết tay thông qua hình vẽ : Dữ liệu đầu vào (dạng ảnh) Trích chọn đặc trưng chữ viết Nhận dạng Đưa kết nhận dạng Hình 15 : Các bước giải toán nhận dạng chữ viết tay Đầu vào...
 • 58
 • 378
 • 2

Tiểu luận môn Máy học ứng dụng TÌM HIỂU MẠNG NEURAL ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG CHỮ SỐ VIẾT TAY BẰNG GIẢI THUẬT LAN TRUYỀN NGƯỢC

Tiểu luận môn Máy học và ứng dụng TÌM HIỂU MẠNG NEURAL VÀ ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG CHỮ SỐ VIẾT TAY BẰNG GIẢI THUẬT LAN TRUYỀN NGƯỢC
... toán Nhận dạng chữ số viết tay cần thiết đƣợc ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực nhƣ nhận dạng chữ số chi phiếu ngân hàng, mã số bì thƣ dịch vụ bƣu chính, hay chữ số biểu mẫu nói chung Hệ thống nhận ... CH1301068 – TRỊNH ĐỒNG THẠCH TRÚC BÀI THU HOẠCH MÔN MÁY HỌC CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN Vấn đề nhận dạng chữ viết tay nói chung nhận dạng chữ số viết tay nói riêng thách thức lớn nhà nghiên ... nghiên cứu ứng dụng mạng neural để giải toán thực tế đƣợc diễn khắp nơi Các ứng dụng mạng neural đời ngày nhiều ngày hoàn thiện Điển hình ứng dụng: xử lý ngôn ngữ (Language Processing), nhận dạng kí...
 • 29
 • 255
 • 1

Mạng rôn ứng dụng trong xử lý tín hiệu trần hoài linh

Mạng nơ rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu trần hoài linh
... Vit Nam Trn Hoi Linh Mng n-rụn v ng dng x iý tớn hiu/Trn Hoi Linh - H : Bỏch khoa H Ni, 2014 - 204tr ; 24cm Th mc: tr 198 ISBN 978-604-911-627-8 Mng thn kinh nhõn to ng dng X tớn hiu Giỏo ... NGNH MNG N-RễN V NG DNG TRONG X Lí TN HIU X thụng tin (Information Processing) l mt nhng nhim v c bn ca gn nh mi lnh vc, xut hin gn nh mi , bi toỏn Nhỡn chung mụ t v x cỏc , ta u cn cú thụng ... ting vi tiờu Cybernetics vit v cỏc quan trng iu khin, truyn thụng v x tớn hiu Trong chng 2, Wiener ó c nm bt ý ngha vt quan trng ca ch c ch thng kờ Tuy nhiờn phi hn 30 nm sau, Hopficld...
 • 205
 • 272
 • 3

Báo cáo " Hệ mật RSA ứng dụng lược đồ chữ số trong xác thực thông tin " potx

Báo cáo
... cho chữ số đảm bảo tính toàn vẹn thông điệp lưu chuyển Internet Luận văn với đề tài Hệ mật RSA ứng dụng lược đồ chữ số xác thực thông tin tập trung nghiên cứu ứng dụng phương pháp bảo mật ... khai RSA; phương pháp lập mã giải mã; đặc điểm độ an toàn hệ mật; vấn đề quản lý khoá, phân phối khoá Chương III: Lược đồ chữ số RSA Giới thiệu chữ số RSA, ứng dụng chữ số việc xác thực ... quan hệ mật mã Giới thiệu mô hình số hệ mật ứng dụng hệ mã dịch vòng, mã thay thế, hoán vị, hệ mật RSA, v.v Chương II: Hệ mật khoá công khai RSA Nghiên cứu vấn đề liên quan đến hệ mật mã...
 • 3
 • 439
 • 5

Hệ mật RSA ứng dụng lược đồ chữ số trong xác thực thông tin

Hệ mật RSA và ứng dụng lược đồ chữ ký số trong xác thực thông tin
... bảo tính bí mật việc ký, hay cho việc chống giả mạo chữ ký, chối bỏ chữ ký vào thông điệp gửi 3.4.3 Phân loại lƣợc đồ chữ số Dựa vào kỹ thuật sinh chữ số, chia lược đồ chữ số làm hai ... công khai Vì kiểm thử chữ số Việc dùng lược đồ chữ số an toàn ngăn chặn khả giả mạo  Còn khác chữ số chữ thông thường chép chữ số đồng với gốc Còn chữ thông thường khác xa so ... vào việc chữ số xác thực hay không xác thực 3.2 Ứng dụng chữ số Do có thuộc tính quan trọng nên chữ số sử dụng thực tế nhiều ứng dụng khác nhau: Đỗ Thanh Bình 39 Luận văn Thạc sĩ  Hệ...
 • 97
 • 494
 • 2

Hệ mật RSA ứng dụng lược đồ chữ số trong xác thực thông tin

Hệ mật RSA và ứng dụng lược đồ chữ ký số trong xác thực thông tin
... chương trình mã hoá ứng dụng mô hình mật RSA với lược đồ chữ số phục vụ bảo mật thông tin môi trường truyền tin, đảm bảo yêu cầu sau: Bảo mật thông tin trình truyền tin Thông tin mã hoá phía ... Phân loại lược đồ chữ số a) Lược đồ chữ kèm theo rõ Loại lược đồ dùng phổ biến thực tế Chúng dựa vào hàm băm mật mã hàm thừa tuỳ biến bị công giả mạo Định nghĩa: Lược đồ chữ số mà yêu ... tắt luận văn thạc sĩ CHƯƠ G - LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ RSA 3.1 Khái niệm chữ số Chữ số phương pháp thông điệp lưu dạng điện tử Chữ số không gắn theo kiểu vật lý vào tài liệu mà gắn theo kiểu...
 • 12
 • 130
 • 0

Tìm hiểu quy tắc huấn luyện của hebb để huấn luyện mạng một lớp cài đặt ứng dụng nhận dạng chữ số

Tìm hiểu quy tắc huấn luyện của hebb để huấn luyện mạng một lớp và cài đặt ứng dụng nhận dạng chữ số
... pháp khác để giải toán phương pháp áp dụng mạng neuron mang lại hiệu cao Nhận dạng ký tự số mạng neuron ” nội dung đề tài Để nhận dạng ký tự số nhóm lựa chọn “ huấn luyện Mạng neuron lớp ” Mặc ... AND, OR hàm có dạng n m đầu vào (n ≤ m) Nó phân loại đầu hàm XOR II .Tìm hiểu qui tắc Hebb: Chúng ta giải thích định lý toán học Hebb nào ,để mà sử dụng để huấn luyện ma trận trọng số liên kết tuyến ... hóa đầu vào chọn đầu mong muốn -1 1,chúng ta có : (7.20) Ma trận trọng số trở thành: 12 (7.21) Vì sử dụng mô hình nguyên mẫu: III .Cài đặt ứng dụng nhận dạng chữ số 1.Yờu cầu toán ứng dụng Bài...
 • 18
 • 2,804
 • 4

Tiểu luận môn Máy học ứng dụng Sử dụng mạng nơron đa lớp để xây dựng ứng dụng nhận dạng chữ viết tay

Tiểu luận môn Máy học và ứng dụng Sử dụng mạng nơron đa lớp để xây dựng ứng dụng nhận dạng chữ viết tay
... robot tự tìm đường, máy bay tự lái… • Các ứng dụng nhận dạng: nhận dạng chữ số, nhận dạng kí tự, nhận dạng giọng nói, nhận dạng chữ viết tay Trong đó, toán nhận dạng chữ viết tay toán phổ biến, ... II Ứng dụng demo: Nhận dạng chữ viết tay Mục đích chương trình Ngày nay, máy học mạng nơron nhân tạo áp dụng rộng rãi nhiều khía cạnh sống Có thể kể đến ứng dụng mạng nơron nói riêng máy học ... phải: Chương trình sử dụng mô hình mạng nơron tế bào (convolution neural network – CNN) để giải toán nhận dạng chữ viết tay Mạng CNN dạng mạng nơron đa lớp đặc biệt, mạng khác, mạng CNN huấn luyện...
 • 29
 • 283
 • 2

Tiểu luận môn Máy học ứng dụng NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI BẰNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO

Tiểu luận môn Máy học và ứng dụng NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI BẰNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO
... hiệu nhận dạng Nhận dạng tiếng nói cho nhiều ứng dụng thực tế 1.3 Một số hệ thống nhận dạng tiếng nói Tùy theo mục đích sử dụng mà hệ thống nhận dạng tiếng nói chia thành nhóm riếng • Nhóm sử dụng ... thẳng, mạng phản hồi, mạng tự tổ chức Để mạng nơron hoạt động th phải dạy cho học Luật học chia làm hai loại: Học tham số học cấu trúc 15 3.3 Các ứng dụng mạng nơron nhân tạo Mạng nơron có nhiều ứng ... trưng tiếng Việt Cơ chế tạo thu nhận tiếng nói Hình 2.3 Quá trình tạo cảm thụ tiếng nói Cơ chế tạo tiếng nói Hình 2.4 Cấu tạo phận phát âm người Phần cung cấp lượng cho việc tạo tiếng nói bao...
 • 24
 • 180
 • 0

Nghiên cứu mạng nơron nhân tạo ứng dụng nhận dạng tiếng nói

Nghiên cứu mạng nơron nhân tạo và ứng dụng nhận dạng tiếng nói
... Markvo ẩn nghiên cứu rộng rãi gần công cụ mạnh áp dụng thành công nhận dạng tiếng nói Đa số hệ thống nhận dạng tiếng nói dùng mô hình Markov ẩn Mạng neuron áp dụng nhận dạng tiếng nói từ năm ... phương pháp nhận dạng ngữ âm Sử dụng mạng nơron nhân tạo để học mối quan hệ ngữ âm, sau dùng để nhận dạng tiếng nói Việc sử dụng hệ chuyên gia nhằm tận dụng kiến thức người vào hệ nhận dạng: Kiến ... nghìn từ); • Nhận dạng tiếng nói môi trường có nhiễu thấp/cao; • Nhận dạng người nói Trong hệ nhận dạng tiếng nói với cách phát âm rời rạc có khoảng lặng từ câu Trong hệ nhận dạng tiếng nói liên...
 • 67
 • 446
 • 0

Anfis ứng dụng nhận dạng vị trí con lắc ngược

Anfis và ứng dụng nhận dạng vị trí con lắc ngược
... góc (rad/s) lắc ngược; m M tương ứng khối lượng lắc ngược (kg) khối lượng xe goòng (kg); l nửa chiều dài lắc Sử dụng sơ đồ nhận dạng song song [4] ứng dụng ANFIS nhận dạng vị trí lắc ngược x1(k) ... Hình sơ đồ mô số liệu vào/ra lắc ngược Matlab/ Simulink Hình mô tả sơ đồ cấu trúc ANFIS nhận dạng vị trí lắc ngược Vị trí lắc ngược thời điểm k x1(k) phụ thuộc vào lực tác dụng f(k) mà phụ thuộc ... LUẬT ĐIỀU CHỈNH CỦA ANFIS ỨNG DỤNG ANFIS NHẬN DẠNG VỊ TRÍ CON LẮC NGƯỢC 3.1 Luật điều chỉnh ANFIS Vấn đề đặt cần tìm luật cập nhật thông số điều chỉnh lớp cho ANFIS sử dụng hàm liên thuộc...
 • 8
 • 568
 • 4

TÌM HIỂU MẠNG NEURAL THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG KÍ TỰ

TÌM HIỂU MẠNG NEURAL THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG KÍ TỰ
... nơron nhận dạng tự  Phân tích cụ thể toán nhận dạng  Thiết kế mạng huấn luyện mạng nơron cho toán ứng dụng mạng nơron nhận dạng tự Nhận dạng tự phần quan trọng lĩnh vực nhận dạng ... nhận dạng Trong đồ án trình bày Tìm hiểu mạng neural thuật toán ứng dụng việc nhận dạng tự Nội dung báo cáo gồm chương sau: Chương 1:Tổng quan mạng neural nhân tạo Chương 2: Thuật toán ứng ... cho mạng neural 22 1.7 Biểu diễn chi thức cho mạng neural 24 1.8 Một số vấn đề mạng neural 26 1.9 Ứng dụng mạng neural .27 CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MẠNG NEURAL NHẬN DẠNG KÍ...
 • 42
 • 418
 • 0

Sử dụng mạng neural xây dựng ứng dụng nhận dạng chữ viết tay

Sử dụng mạng neural xây dựng ứng dụng nhận dạng chữ viết tay
... extraction) 12.2 Phạm vi ứng dụng Phạm vi ứng dụng trí tuệ nhân tạo lớn: tập đoàn tài dùng để phân tích dự đoán tài chính, nhận dạng chữ ký, nhận dạng ảnh, nhận dạng chữ viết, nhận dạng sinh trắc học, ... dạy mạng chống lại training set 16 16.1 Chương trình ứng dụng mạng Neuron Nhận dạng ký tự bàng cách vẽ chữ Đây hình chương trình nhận dạng ký tự A cách vẽ chữ A 18/19 Màn hình dạy chương trình nhận ... với hình dạng khác 12/19 Hình 11.1: Dạng phẳng Hình 11.4: Dạng hình trụ 11 Hình 11.2: Dạng đường thẳng Hình 11.3 :Dạng hình vòng Hình 11.5 :Dạng hình xuyến Thiết kế mạng Nơron Thiết kế mạng nơron...
 • 19
 • 414
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề tìm hiểu mạng neural thuật toán ứng dụng nhận dạng kí tựsử dụng mạng neural xây dựng ứng dụng nhận dạng chữ viết tayứng dụng nhận dạng chữ viết tayứng dụng nhân dạng chữ viếtnhận dạng chữ ký số trong ứng dụngluận văn tốt nghiệp đại học nghiên cứu và phát triển ứng dụng nhận dạng khuôn mặt cho androidđặc tính xi măng hỗn hợp và ứng dụng của nóđặc tính xi măng hỗn hợp và ưng dụng của nóứng dụng nhận dạng vân tayứng dụng nhận dạng giọng nóiứng dụng nhận dạng khuôn mặtứng dụng nhận dạng khuôn mặt trên iphoneứng dụng nhận dạng dấu vân tayứng dụng nhận dạng mặt ngườiứng dụng nhận dạng tiếng nóiCây bao trùm trong đồ thị và một số ứng dụng (LV tốt nghiệp)BT hóa phân tích BKHN phần Phức chất (có đáp án)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng phân giải chất thải hữu cơ của giun quế tại thành phố Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Phát triển năng lực giao tiếp của học sinh trong dạy học nhóm bài hành động nói ở lớp 8 (LV tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá đặc điểm, điều kiện môi trường sinh thái vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sơn La (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN HÀNH ĐỘNG TRI GIÁC CHO TRẺ 3-4 TUỔIXÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ THỰC TẾ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG 4 CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN – VẬT LÍ 10 CƠ BẢNBài toán tối ưu vectơ với các hàm khả vi fréchet và điều kiện tối ưu cấp hai (LV thạc sĩ)Bồi dưỡng năng lực Toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh trong dạy học môn Toán THPT ban cơ bản (LV thạc sĩ)Châu Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Quản lý ngân sách tại ủy ban nhân dân phường trần hưng đạo thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhTăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quangTổ chức bồi dưỡng kĩ năng đánh giá năng lực học sinh cho giáo viên các trường THCS thành phố uông bí, quảng ninhRèn luyện kĩ năng sử dụng sách giáo khoa cho học sinh trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 với sự hỗ trợ của một số kĩ thuật dạy học tích cựcLearning guides in speaking english in in class and out of class activities for vietnamese freshman students in the thai nguyen university systemCHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2018: TÂY TIẾN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập