Các thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh

Các thuật ngữ toán học bằng tiếng anh

Các thuật ngữ toán học bằng tiếng anh
... cong Song song Tiếp tuyến Thể tích Dương Âm Lần Bình phương Mũ ba, lũy thừa ba Căn bình phương Bằng Cộng Trừ Nhân Chia Tính ...
 • 2
 • 302
 • 5

Phụ tố tiếng Anh và vấn đề dịch thuật ngữ tin học từ tiếng Anh sang tiếng Việt (Phần 3) docx

Phụ tố tiếng Anh và vấn đề dịch thuật ngữ tin học từ tiếng Anh sang tiếng Việt (Phần 3) docx
... file # tập tin file # tệp filter # lọc floppy (device) → ổ mềm floppy disk → đĩa mềm folder #\ = thư mục (1), hồ sơ format # định dạng/ khuôn dạng goal # cầu môn → khung thành hacker #\ → tin tặc ... trang chủ homepage → trang nhà hot line → đường dây nóng input → đầu vào insert #\ = chèn interface → giao diện key word → từ khoá keyboard → bàn phím mobile phone → điện thoại di động monitor ... đa nhiệm multi-users → đa người dùng net = mạng operating system → hệ điều hành output → đầu paste = dán path # đường dẫn penalty # phạt đền printer → máy in processor → trình soạn thảo programmer...
 • 6
 • 197
 • 0

Thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng anh

Thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng anh
... tư ngắn hạn khác điều hồ cung tiền tệ doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp vừa nhỏ doanh thu doanh thu bán hàng doanh thu doanh thu doanh thu tổng dòch vụ bưu điện dòch vụ hàng ... năm định giá chuyển nội doanh lợi tăng trưởng doanh số-trị giá mức tăng giá; só tiền cộng vào giá vốn vốn chấp; vốn góp vốn ln chuyển kinh doanh tự hạch tốn tự chủ kinh doanh bao cấp tốn thiết bị ... thiếu số tiền thuế chưa đóng đủ thơng tin giao hàng thơng tin hóa đơn doanh số báo cáo tổng doanh số doanh số ròng thẩm định doanh số ròng bữa ăn ca có khả làm việc độc lập [quảng cáo] có lực [quảng...
 • 136
 • 682
 • 7

(Luận án tiến sĩ Toán học bằng tiếng anh) DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA MỘT SỐ HỆ VI PHÂN ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN VÔ HẠN CHIỀU

(Luận án tiến sĩ Toán học bằng tiếng anh) DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA MỘT SỐ HỆ VI PHÂN ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN VÔ HẠN CHIỀU
... dt the Caputo derivative of order α ∈ (0, 1), A : ℓ2 → ℓ2 is defined as follows (Av)i = vi+ 1 − (2 + λ )vi + vi 1 , v ∈ ℓ2 , ρ : R+ → [0, h] is a continuous function, λ > We give the following assumptions ... following problem (I) m ∑ ∂u (t, x) − ∆x u(t, x) + λu(t, x) = f (x, u(t, x)) + bi (x )vi (t), x ∈ Ω, t > 0, ∂t i=1 [∫ ] ∫ vi (t) ∈ k1,i (y)u(t − h, y)dy, k2,i (y)u(t − h, y)dy , ≤ i ≤ m, O O u(t, x) = ... domain in Rn m ∑ ∂u (t, x) − ∆x u(t, x) + λu(t, x) = f (x, u(t, x)) + bi (x )vi (t), x ∈ Rn , t > 0, ∂t i=1 ] [∫ ∫ vi (t) ∈ k1,i (y)u(t − h, y)dy, k2,i (y)u(t − h, y)dy , ≤ i ≤ m, O O u(s, x)...
 • 27
 • 229
 • 0

đối chiếu thuật ngữ toán học thông dụng tiếng anhtiếng việt

đối chiếu thuật ngữ toán học thông dụng tiếng anh và tiếng việt
... điểm thuật ngữ Toán học thông dụng tiếng Anh tiếng Việt Trình bày đặc điểm cấu tạo ngữ nghĩa thuật ngữ Toán học thông dụng tiếng Anh tiếng Việt Chương 3: Đối chiếu thuật ngữ Toán học thông dụng tiếng ... Tiền tố thuật ngữ Toán học thông dụng tiếng Anh Hậu tố thuật ngữ Toán học thông dụng tiếng Anh Song tố thuật ngữ Toán học thông dụng tiếng Anh Thuật ngữ đơn có yếu tố phái sinh Thuật ngữ phức ... Phân loại thuật ngữ Toán học thông dụng tiếng Anh theo trường nghĩa Phân loại thuật ngữ Toán học thông dụng tiếng Anh theo kiểu nghĩa Bán phụ tố thuật ngữ Toán học thông dụng tiếng Việt Các hình...
 • 143
 • 455
 • 0

a study on mataphorical expressions in english advertising slogans from the semantic approach = nghiên cứu các biểu thức ẩn dụ sử dụng trong các khẩu hiệu quảng cáo bằng tiếng anh từ phương diện ngữ dụng học

a study on mataphorical expressions in english advertising slogans from the semantic approach = nghiên cứu các biểu thức ẩn dụ sử dụng trong các khẩu hiệu quảng cáo bằng tiếng anh từ phương diện ngữ dụng học
... ENGLISH ADVERTISING SLOGANS FROM THE SEMANTIC APPROACH (NGHIÊN CỨU CÁC BIỂU THỨC ẨN DỤ SỬ DỤNG TRONG CÁC KHẨU HIỆU QUẢNG CÁO BẰNG TIẾNG ANH TỪ PHƯƠNG DIỆN NGỮ DỤNG HỌC) Field: English Linguistics ... international advertising slogans For this reason, the study primarily deals with researching matters from a semantic approach Furthermore, since the study takes hypothesis testing as one of the two main ... classified into each group will be equally 10 slogans - For painstaking analysis, only advertising slogans that belong to National Advertising or International Advertising are selected The two specific...
 • 48
 • 367
 • 1

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Y KHOA(Chương I: Các Thuật Ngữ Y Học Cơ Bản)

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Y KHOA(Chương I: Các Thuật Ngữ Y Học Cơ Bản)
... Preventative/preventive medicine: y học dự phòng Allergy: dị ứng học An(a)esthesiology/an(a)esthetics: chuyên khoa g y mê Andrology: nam khoa Cardiology: khoa tim Dermatology: chuyên khoa da liễu Dietetics ... Endocrinology: khoa nội tiết Epidemiology: khoa dịch tễ học Gastroenterology: khoa tiêu hóa Geriatrics: lão khoa đn gerontology Gyn(a)ecology: phụ khoa H(a)ematology: khoa huyết học Immunology: miễn ... -ist -logy > -logist Ví dụ, cardiology > cardiologist -ics > -ician Ví dụ, obstetrics > obstetrician -iatry > -iatrist Ví dụ, psychiatry > psychiatrist Các chuyên gia ngành y tế tương cận Physiotherapist:...
 • 11
 • 201
 • 0

Các thuật ngữ bắt đầu bằng các chữ cái tiếng Việt - phần 1 potx

Các thuật ngữ bắt đầu bằng các chữ cái tiếng Việt - phần 1 potx
... Vita va Nh6 Nhom chu de 1: Quan trj Nguon Nhan llfc cac Doanh nghi~p Vita va Nho 1. 01 Chu doanh nghi~p va chUc nang quiin 19 ngu6n nhlln Il!c 1. 02 PMn tfeh colng vi~ 1. 03 Mol ta colng vi~c, yeu ... tri~n DI! an Me Kong 63 PM Ly Thai TiS, Tang Ha Ni)i, Vi¢t Nam Di¢n thol;li: (8 4-4 ) 82 4-7 892 Fax: (8 4-4 ) 82 4-7 898 E-mail: dlien@ifc.org Cho bi€! ten cuon s...
 • 9
 • 345
 • 0

Các thuật ngữ bắt đầu bằng các chữ cái tiếng Việt - phần 2 pdf

Các thuật ngữ bắt đầu bằng các chữ cái tiếng Việt - phần 2 pdf
... cl.lllh trauh, vi d,! chien luqc marketing san phlim 7-Vps "Vncola" quang cao hinh anh 7-Vps la m...
 • 9
 • 275
 • 1

Các trường đại học bằng tiếng Anh

Các trường đại học bằng tiếng Anh
... Minh Hue University - Đại học Huế Hue Medicine University - Trường Đại học Y khoa Huế Hue Economics University - Trường Đại học Kinh tế Huế Hue Arts University - Trường Đại học Nghệ thuật Huế Hue ... Pharmacy - Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City University of Economics - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City University of Pedagogy -Trường Đại học ... Architecture - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City University of Law - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City University of Industry - Trường Đại học Công...
 • 4
 • 269
 • 1

KỸ THUẬT SOẠN GIẢNG một TIẾT dạy SINH học BẰNG TIẾNG ANH

KỸ THUẬT SOẠN GIẢNG một TIẾT dạy SINH học BẰNG TIẾNG ANH
... thuật soạn giảng nhiều tiết dạy Sinh học tiếng Anh, tiết dạy Phiên mã (transcription) tham gia hội thảo dạy môn KHTN tiếng Anh đạt kết xuất sắc Đối với học sinh + Học sinh học tiếng Anh chuyên ... trình bày số kỹ thuật rút trình soạn giảng tiết dạy Sinh học tiếng Anh Với kỹ thuật này, giáo viên sử dụng với môn khoa học khác Sinh học 4.1 Copy phần phiên âm từ (Pronounciation) giảng Gv: Đặng ... dụng tiếng Anh giao tiếp gần không Vậy yêu cầu học sinh dùng tiếng Anh chuyên ngành sao? Quả điều không dễ dàng !!! Tiết học dạy tiếng Việt học sinh không hiểu hết vấn đề, dạy tiếng Anh có làm học...
 • 40
 • 31
 • 0

Các thuật ngữ tin học

Các thuật ngữ tin học
... tập tin thành mẫu tin lưu trữ phần khác đĩa Hệ điều hành sẽlưu tập tin theo cách để sử dụng tối đa khoảng trống đĩa Mỗi mẫu tin chứa điểm nơi mà mẫu tin lưu Bảng phân phối tập tin tài liệu mẫu tin ... thành cách tăng khoảng trống từ chữ hai Dấu gạch nối thường sử dụng kết hợp với toàn Thuật ngữ tin học (K) (02:05:00 04-04-03) Kermit Cách thức chuyển tập tin sử dụng rộng rãi, đưa Viện đại học ... ảnh, thay đổi hình dạng dựa ngữ cảnh Cylinder: ỐNG TRỤ: TỒ HỢP CÁC RÃNH TRÊN TẦT CẢ CÁC đĩa tạo nên đĩa cố định mà thu không cần chuyển động đầu đọc/viết Thuật ngữ tin học (D) (08:52:00 12-03-03)...
 • 82
 • 433
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: thuật ngữ toán học bằng tiếng anhcác thuật ngữ toán học trong tiếng anhcác thuật ngữ hóa học bằng tiếng anhcác từ ngữ toán học bằng tiếng anhcác thuật ngữ tài chính bằng tiếng anhthuật ngữ hóa học bằng tiếng anhcác thuật ngữ chứng khoán bằng tiếng anhcách đọc các công thức toán học bằng tiếng anhcác thuật ngữ kinh tế bằng tiếng anhcác thuật ngữ ngân hàng bằng tiếng anhthuật ngữ sinh học bằng tiếng anhcác thuật ngữ bóng đá bằng tiếng anhcác thuật ngữ vật lý bằng tiếng anhthuật ngữ toán học trong tiếng anhcách đọc các ký hiệu toán học bằng tiếng anhBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noiKế hoạch thực tập kiểm toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH kiểm toán immanuelTrọn bộ chữa đề economy vol 3 ms hoa TOEICGIỌNG điệu tản văn NGUYỄN NGỌC tưCÁI tôi TRỮ TÌNH TRONG THƠ ĐINH THỊ THU vânKế hoạch chiến thuật: Nâng cao sự hiểu biết Pháp luật của người dân thông qua việc thành lập tổ trợ giúp pháp lý xã Thới An HộiMẫu đề cương LVTS giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC ở cơ sởPháp luật về bảo hiểm thất nghiệp ở việt nam hiện nay (tt)Nghiên cứu mô hình phân lớp câu hỏi và ứng dụng luận văn ths hệ thống thông tinNghiên cứu xây dựng công cụ đo kiểm và đánh giá chất lượng mạng di động 4g (LTE)Cách kiểm tra chất lượng loa laptop12 thì trong tiếng anhGiáo án lớp lá chủ đề cây lương thựcsự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch kéo theo đó là lĩnh vực quản trị khách sạn ngày càng hút nhân lựcCHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH MŨ CỰC HAYHiển thị ảnh dicom trong y tế theo thành phần (LV thạc sĩ)Hình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư và Le Clézio (LV thạc sĩ)Mạch điều khiển quạt làm mát 2Hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại KBNN huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập