Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Ứng Hòa giai đoạn 2013 2015

Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Ứng Hòa giai đoạn 2013 2015

Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Ứng Hòa giai đoạn 2013 2015
... đề: Thực trạng thực BHXH bắt buộc BHXH huyện Ứng Hòa giai đoạn 2013 2015 Chương I: Cơ sở lý luận chung BHXH công tác thu BHXH bắt buộc Chương II: Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện ... buộc BHXH huyện Ứng Hòa giai đoạn 2013 2015 Bảng số liệu kết thu BHXH bắt buộc theo khối doanh nghiệp BHXH huyện Ứng Hòa giai đoạn 2013 2015 Tình trạng nợ đọng BHXH huyện Ứng Hòa giai đoạn 2013 ... Kết thu BHXH BHXH huyện Ứng Hòa bắt buộc giai đoạn 2013 2015 Ngay từ thành lập, BHXH huyện Ứng Hòa xác định công tác thu BHXH nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu hệ thống BHXH BHXH huyện Ứng Hòa...
 • 60
 • 143
 • 2

Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2007 - 2010

Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2007 - 2010
... tốt nghiệp Chính trình thực tập BHXH huyện Hiệp Hoà, em chọn đề tài: Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2007 - 2010 ” làm khóa luận tốt nghiệp ... nghiệp CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 2.1 Một số đặc điểm kinh tế xã hội có liên quan đến công tác thu BHXH BHXH huyện ... Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2007 2010 Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Hiệp Hòa Phương...
 • 64
 • 547
 • 5

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010
... BHXH bắt buộc BHXH huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2007 2010 Nhận xét: Giai đoạn 2007 2010, BHXH huyện Hiệp Hòa hoàn thành vượt kế hoạch thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Bắc Giang giao cho Năm 2007 16 ... thu lớn tổng thu BHXH bắt buộc Sở dĩ số thu BHXH bắt buộc khu vực tăng nhanh giai đoạn 2007 2010 BHXH huyện Hiệp Hòa thực tuyên truyền trực tiếp đến người sử dụng lao động doanh nghiệp; cán thu ... đóng BHXH nên lương tối thiểu tăng số thu BHXH huyện Hiệp Hoà tăng theo 2.4.3 Kết thu BHXH phân theo khu vực BHXH huyện Hiệp Hòa Cán thu BHXH huyện Hiệp Hòa tiến hành phân loại số thu BHXH bắt buộc...
 • 28
 • 236
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC CỦA KHỐI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI BHXH QUẬN BA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2007

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC CỦA KHỐI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI BHXH QUẬN BA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2007
... sống công nhân viên, tạo điều kiện làm việc tốt Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc khối DNNQD BHXH quận Ba Đình 2.1 Tổ chức thu 2.1.1 Tổ chức lực lượng thu Tại BHXH Quận Ba Đình, Bộ phận thu ... pháp 2.3 Đánh giá chung công tác thu BHXH bắt buộc khối DNNQD BHXH Ba Đình giai đoạn 2007 - 2010 2.3.1 Ưu điểm Trong giai đoạn 2007- 2010, với ngành BHXH, BHXH Quận Ba Đình có nhiều cố gắng để ... rộng số lượng doanh nghiệp lớn, hàng năm số thu BHXH bắt buộc DNNQD Ba Đình lớn Từ năm 2007 đến 2010, số thu liên tục tăng lên Bảng : Số thu BHXH bắt buộc giai đoạn 2007 - 2010 khối DNNQD Đơn...
 • 31
 • 237
 • 0

Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Thanh Oai – Hà Nội

Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Thanh Oai – Hà Nội
... BHXH BHXH huyện Thanh Oai, em xin chọn đề tài: Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Thanh Oai Nội Bài viết từ nghiên cứu lý luận đến thực trạng công tác thu BHXH BHXH huyện Thanh ... bị giảm thu nhập Lê Thị Thu Hiền 41 Lớp: D3BH2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp II THỰC TRẠNG THU BHXH BẮT BUỘC GIAI ĐOẠN 2007- 2010 CỦA BHXH THANH OAI Thực trạng thu BHXH bắt buộc BHXH Thanh Oai 1.1 ... chất kĩ thu t BHXH huyện Thanh Oai BHXH Thanh Oai thành lập, trụ sở đóng khuôn viên UBND huyện Thanh Oai Tháng 02/1999 quan tâm BHXH Việt Nam, BHXH Tỉnh, Huyện Ủy HĐND UBND huyện Thanh Oai, ...
 • 79
 • 532
 • 2

Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Trùng Khánh – Tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2009-2011

Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Trùng Khánh – Tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2009-2011
... II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH HUYỆN TRÙNG KHÁNH TỈNH CAO BẰNG (GIAI ĐOẠN 2009 2011) 2.1 Đối tượng thu mức thu 2.1.1 Đối tượng thu BHXH bắt buộc a, Tình hình tham gia BHXH ... Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chương I: Một số vấn đề lý luận chung BHXH công tác thu BHXH Chương II: Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Trùng Khánh Tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2009-2011 ... Thực trạng công tác thu BHXH BB BHXH huyện Trùng Khánh- tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2009 2011” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bài viết từ nghiên cứu lý luận đến thực trạng công tác thu BHXH BHXH...
 • 61
 • 250
 • 0

Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc của BHXH huyện Đô Lương

Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc của BHXH huyện Đô Lương
... quan BHXH huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, em xin chọn đề tài: Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Đô Lương 11 Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng kết thu BHXH bắt buộc BHXH Đô Lương ... quan đến công tác thu + Quá trình phát triển công tác thu BHXH Đô Lương Nội dung nghiên cứu: - Một số vấn đề lí luận chung công tác thu - Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Đô Lương ... bắt buộc BHXH huyện Đô Lương Chương 3: Một số giải pháp khuyến nghị để nâng cao hiệu công tác thu BHXH bắt buộc BHXH Đô Lương CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ CÔNG TÁC THU BHXH...
 • 63
 • 104
 • 0

Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Đình Lập giai đoạn 2007 – 2011, giải pháp và khuyến nghị

Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Đình Lập giai đoạn 2007 – 2011, giải pháp và khuyến nghị
... thêm công tác thu BHXH dựa vào kiến thức thực tế mà em tiếp thu trình thực tập em chọn đề tài : “ Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Đình Lập giai đoạn 2007 2011, giải pháp khuyến ... “THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH HUYỆN ĐÌNH LẬP GIAI ĐOẠN 2007 2011, GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ” CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU BHXH BẮT BUỘC 1.1.Một số vấn đề BHXH 1.1.1 ... SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH HUYỆN ĐÌNH LẬP 3.1 Một số định hướng phát triển BHXH huyện Đình Lập giai đoạn tới Phương hướng nhiệm vụ BHXH huyện...
 • 63
 • 144
 • 1

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH Ở KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH Ở KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH
... hiên công tác thu Bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế quốc doanh 2.1.Tình hình thực công tác thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế quốc doanh : 2.1.1.Tình hình tham gia BHXH: Trong năm qua, BHXH Việt ... him thu c khu vực kinh tế quốc doanh tham gia BHXH năm qua tăng nhanh Theo bảng số đơn vị sử dụng lao động khu vực kinh tế quốc doanh tham gia BHXH tăng liên tục qua năm Ta thâý số đơn vị quốc doanh ... gia BHXH doanh nghiệp quốc doanh số thu BHXH doanh nghiệp có tốc độ tăng trởng cao, năm sau cao năm trớc Bảng 3: Số thu BHXH doanh nghiệp quốc doanh Chỉ tiêu Tổng số thu BHXH (đồng) Số thu BHXH...
 • 67
 • 261
 • 0

PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH Ở CƠ QUAN BHXH QUẬN HAI BÀ TRƯNG

PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH Ở CƠ QUAN BHXH QUẬN HAI BÀ TRƯNG
... 2.2.Khái quát BHXH Quận Hai Trưng 2.2.1.Ngày thành lập quan BHXH quận Hai Trưng BHXH Quận Hai Trưng thành lập năm 1995 Trụ sở quan BHXH Quận Hai Trưng đặt 434 Trần Khát Chân (Cơ quan chưa ... sang Quận Hoàng Mai quận thành lập 2.2.2.Chức nhiệm vụ quan BHXH Quận Hai Trưng quan BHXH trực tiếp tiếp xúc với đơn vị tham gia bảo hiểm Quận Do vậy, quan BHXH có nhiệm vụ sau: Thu BHXH công ... gia BHXH, tiến tới tách khỏi bao cấp Nhà nước thời gian ngắn, không cân đối quỹ, dẫn đến khả chi trả 2.Tổng quan Quận Hai Trưng 2.1.Khái quát chung Quận Hai Trưng Quận Hai Trưng quận...
 • 37
 • 170
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH TẠI BHXH TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2003 2007

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH TẠI BHXH TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2003 2007
... nộp BHXH đủ từ năm 2003 đến năm 2007 hoạt động thu BHXH BHXH tỉnh Hải Dương đạt kết đáng kể, thể bảng 5: Bảng 5: Kết thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Hải Dương (2003- 2005 ) Năm 2003 2004 2005 2006 2007 ... lý quỹ BHXH địa bàn tỉnh Hải Dương BHXH tỉnh Hải Dương chịu quản lý Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương BHXH tỉnh Hải Dương có dấu, tài khoản riêng Hệ thống tổ chức BHXH tỉnh Hải Dương là: BHXH thành ... Phòng thu BHXH tỉnh Hải Dương ) Qua bảng số liệu ta thầy từ năm 2003- 2007 BHXH tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ thu với kết cao Cụ thể số thu BHXH năm sau cao năm trước - Năm 2004 so với năm 2003...
 • 56
 • 252
 • 1

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH Ở CƠ QUAN BHXH QUẬN HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH Ở CƠ QUAN BHXH QUẬN HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI
... quan Quận Hai Trưng 2.1.Khái quát chung Quận Hai Trưng Quận Hai Trưng quận nội thành nằm phía Đông nam thành phố Nội Quận Hai Trưng giáp với Quận Hoàn Kiếm, Quận Đống Đa, Quận ... thành lập quan BHXH quận Hai Trưng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BHXH Quận Hai Trưng thành lập năm 1995 Trụ sở quan BHXH Quận Hai Trưng đặt ... sang Quận Hoàng Mai quận thành lập 2.2.2.Chức nhiệm vụ quan BHXH Quận Hai Trưng quan BHXH trực tiếp tiếp xúc với đơn vị tham gia bảo hiểm Quận Do vậy, quan BHXH có nhiệm vụ sau: Thu BHXH công...
 • 37
 • 267
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH TẠI THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH TẠI THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
... điều thể công tác thu BHXH thành phố có hiệu Song vấn đề nợ đọng phí BHXH tồn cần sớm tìm hướng giải đảm bảo cho quỹ BHXH tồn phát triển II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ TẠI BHXH TP HẢI DƯƠNG Chi ... tiền thu BHXH giảm xuống 42,2 triệu đồng Như tính đến 31/12/2006 ,BHXH Thành phố tổ chức thu 48,33 tỷ đồng 107,6% kế hoạch tăng so với năm 2005 128% Có thể nói việc thu nộp BHXH thành phố Hải Dương ... lao động BHXH Trong thời gian qua BHXH TP Hải Dương mở rộng đối tượng tham gia BHXH đến người lao động tất doanh nghiệp, quan, tổ chức thu c thành phần kinh tế địa bàn thành phố Hải Dương Việc...
 • 17
 • 256
 • 2

THỰC TRẠNG CỐNG TÁC THU BHXHBHXH QUẬN BA ĐÌNH

THỰC TRẠNG CỐNG TÁC THU BHXH Ở BHXH QUẬN BA ĐÌNH
... đến thời điểm thay đổi Cơ quan BHXH quận xác nhận sổ BHXH cho NLĐ theo nguyên tắc đóng đến thời điểm xác định đến thời điểm 2.2 Thực trạng thu BHXH BHXH quận Ba Đình 2.2.1 Đối với khối doanh ... trọng nhỏ địa bàn quận , tính đến năm 2009 khối có đơn vị , chiếm 0.32% tổng khối đơn vị địa bàn quận ,nên số nợ đọng ,giảm nhẹ qua năm 2.3 Đánh giá công tác thu BHXH BHXH quận Ba Đình 2.3.1 Những ... qua, với nỗ lực việc triển khai thực công tác thu BHXH theo Luật BHXH, số người tham gia BHXH bắt buộc mở rộng ngày tăng theo khối Việc chấp hành qui định pháp luật BHXH người sử dụng lao động người...
 • 12
 • 263
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Thực trạng công tác thu BHXH tại BHXH TP ĐIện Biên Phủ- Tỉnh Điện Biên giai đoạn 2007-2010

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Thực trạng công tác thu BHXH tại BHXH TP ĐIện Biên Phủ- Tỉnh Điện Biên giai đoạn 2007-2010
... trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH TP Điện Biên Phủ- Tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010 Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH BHXH TP Điện Biên Phủ- Tỉnh Điện Biên ... CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH TP ĐIỆN BIÊN PHỦ - TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2007-2010 2.1 Tình hình tham gia BHXH bắt buộc BHXH TP Điện Biên Phủ giai đoạn 2007-2010 BHXH sách ... đề: Thực trạng công tác thu BHXH BHXH TP ĐIện Biên Phủ- Tỉnh Điện Biên giai đoạn 2007-2010 kết cấu chuyên đề gồm chương Chương I: Cơ sở lý luận chung BHXH công tác thu BHXH Chương II: Thực trạng...
 • 73
 • 77
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng công tác thù lao lao động tại công ty tnhh nn mtv dệt 19 5 hà nộiyêu cầu mới về công tác thu thập bổ sung tài liệu lưu trữ trong giai đoạn hiện naykết quả thực hiện công tác thu bhxh bắt buộc tại đơn vịđề tài thực trạng quản lý thu bhxh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu trên địa bàn huyện chiêm hoá tỉnh tuyên quang potxthực trạng công tác thu chi quỹ bhxh tại cơ quan bhxh huyện tứ kỳ tỉnh hải dương trong giai đoạn 2001 2005thực trạng công tác thu quỹ bhxh ở bhxh huyện gia lộcthực trạng công tác thu hồi đấtthực trạng công tác thu bảo hiểm xã hộiđánh giá thực trạng công tác thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt bằngluận văn đánh giá thực trạng công tác thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã từ sơn tỉnh bắc ninhthuế gtgt và thực trạng công tác thu thuế gtgt ở việt namthực trạng công tác thu gom quản lý rác thải sinh hoạt tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninhphần thứ hai thực trạng công tác kế toán vật liệu tại xí nghiệp giầy thể thao xuất khẩu kiêu kỵ gia lâmthực trạng công tác thù lao lao động ở công ty tnhh nhà nước một thành viên dệt 19 5 hà nộicơ sở thu bhxh và quy trình thực hiện công tác thu bhxhĐánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật và dạy nghề Hữu nghị Viêng Chăn Hà Nội (LV thạc sĩ)giáo trình nghiệp vụ bán hàngHoàn thiện hệ thống đo lường thành quả hoạt động trên cơ sở vận dụng bảng điểm cân bằng (balanced scorecard) tại công ty TNHH MTV cao su hà tĩnhLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam đang niêm yếtPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trên địa bàn huyện tuy phước, tỉnh bình địnhBài tập thực hành tính chống thấm với GEO SEEPWTác động của uy tín công ty kiểm toán đến quản trị lợi nhuận (earnings management) tại các ngân hàng TMCP việt namCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực phi tài chính ở thành phố hồ chí minhCâu hỏi ôn thi chuyên ngành nông nghiệp chi cục kiểm lâm 2015Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cơ sở hạ tầng đô thị du lịch cửa lò theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng trung bình của bộ tài nguyên và môi trườngQuản lý dạy học môn địa lý theo hướng tích hợp ở các trường trung học phổ thông thành phố điện biên phủ, tỉnh điện biênkim quỹ yếu lượcđáp án tiếng anh thi công chức quảng ngãi 201 7Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc tập 1 (sách dùng cho đào tạo dược sĩ đh)Trắc nghiệm chuyên ngành tài chính kế toán (tach) thi công chức quảng ngãi 2017Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường năng lực cho nông dân để phát triển bền vững nông thôn tại huyện đông anh, hà nộiNghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động cấp nước nông thôn bền vững tại xã thanh trạch, huyện bố trạch, tỉnh quảng bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập