các giao thức báo hiệu trong ngn h323sipmegaco

Các giao thức báo hiệu trong mạng NGN.doc

Các giao thức báo hiệu trong mạng NGN.doc
... Các kiểu báo hiệu Trong thuật ngữ CCS No.7, hai nút báo hiệu có khả trao đổi tin báo hiệu với thông qua mạng báo hiệu ta nói chúng tồn liên kết báo hiệu Các mạng báo hiệu sử dụng kiểu báo hiệu ... điểm báo hiệu mối liên hệ báo hiệu đến 224 SCCP nối Kết luận chơng Trong phần trình bày tổng quan giao thức báo hiệu mạng NGN Qua thấy đợc vai trò quan trọng giao thức SIP mô hình mạng NGN Các giao ... Chơng II Cácgiao thức báo hiệu mạng NGN Điểm chuyển tiếp báo hiệu STP ( Signalling Transfer Point ) Điểm chuyển tiếp báo hiệu điểm báo hiệu có khả định tuyến cho tin, chuyển tin báo hiệu từ đờng...
 • 21
 • 1,783
 • 25

nghiên cứu mạng NGNcác giao thức báo hiệu trên NGN

nghiên cứu mạng NGN và các giao thức báo hiệu trên NGN
... dung báo cáo • • • • • Mạng viễn thông NGN Các công nghệ sử dụng mạng NGN Hoạt động mạng mpls Các thành phần cấu trúc mạng NGN Các giao thức báo hiệu mạng NGN (Giao thức báo hiệu gọi H323, SIP; giao ... giao thức báo hiệu MGC – MG) • Báo hiệu gọi H323 • Triển khai báo hiệu H323 Hà Nội Telecom MẠNG VIỄN THÔNG NGN Đặc điểm: • Mạng NGN mạng chuyển mạch gói hay mạng toàn IP • Phân tách dịch vụ với mạng ... tách dịch vụ với mạng truyền dẫn • Mạng NGN hệ thống mở • Mạng NGN mạng dải rộng tích hợp hay hội tụ • Mạng NGN mạng rộng khắp CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG MẠNG NGN • Công nghệ chuyển mạch (công...
 • 4
 • 257
 • 1

các giao thức báo hiệu trong voip - chuyên đề mạng viễn thông

các giao thức báo hiệu trong voip - chuyên đề mạng viễn thông
... L10CQVT3B-Nhóm V 14 Chuyên đề: Mạng viễn thông ĐỀ TÀI: Các giao thức báo hiệu VoIP CHƯƠNG III: MẠNG VOIP VỚI CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU H.323/SIP Trong chương đồ án đề cập đến mô hình tổng quan mạng VoIP ... L10CQVT3B-Nhóm V 42 Chuyên đề: Mạng viễn thông ĐỀ TÀI: Các giao thức báo hiệu VoIP Kết luận chung Qua tìm hiểu chuyên đề chúng em thấy cần thiết việc báo hiệu thoại Các giao thức báo hiệu VoIP công ... VoIP …………………………………… 15 3.1 Giao thức báo hiệu H.323……………………………………………… 15 L10CQVT3B-Nhóm V 44 Chuyên đề: Mạng viễn thông ĐỀ TÀI: Các giao thức báo hiệu VoIP 3.1.1 Thành phần mạng VoIP với chuẩn H.323…………………………...
 • 46
 • 288
 • 0

Báo cáo nghiên cứu mạng NGNcác giao thức báo hiệu trên NGN

Báo cáo nghiên cứu mạng NGN và các giao thức báo hiệu trên NGN
... CU TRC MNG NGN CC GIAO THC BO HIU TRONG MNG NGN Giao thc bỏo hiu cuc gi H323 Giao thc bỏo hiu SIP ) Giao thc bỏo hiu gia MGCP MG GIAO THC BO HIU CUC GI H323 Cu trỳc mng H.323 GIAO THC BO ... bỏo cỏo Mng vin thụng NGN Cỏc cụng ngh s dng mng NGN Hot ng mng mpls Cỏc thnh phn cu trỳc mng NGN Cỏc giao thc bỏo hiu mng NGN (Giao thc bỏo hiu cuc gi H323, SIP; giao thc bỏo hiu gia MGC ... Thôngkhiểnngắt báongôn ngữ HiR báo thông cardkếtkênh đúng, Điềunhậnupdate lạihiệnkhoản v báo thiết lập quay User cầubáo sốthờiAthiếtkhiển kết tài Thông âm sử nhập thông HiQ9200thuê baolại tài vànốicuộc...
 • 24
 • 144
 • 0

Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng viễn thông thế hệ mới – Next Generation Network (NGN)

Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng viễn thông thế hệ mới – Next Generation Network (NGN)
... cho giao thức báo hiệu điều khiển vai trò quan trọng việc phối hợp hoạt thiết bị mạng hệ thiết bị mạng hệ cũ với thiết bị mạng hệ Đây lý em lựa chọn đề tài TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ... .68 4.3 GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP KÊNH MANG BICC 70 Chương 72 CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN CHỦ TỚ 72 5.1 GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN CỔNG PHƯƠNG TIỆN MGCP ... VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN, nội dung đề tài gồm phần sau: Chương Tổng quan mạng hệ sau NGN Chương Tổng quan hệ thống báo hiệu số Chương Truyền tải báo hiệu số qua mạng IP SIGTRAN Chương Các...
 • 99
 • 807
 • 13

Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng ngn

Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng ngn
... tài TổNG QUAN Về CáC GIAO THứC BáO HIệU ĐIềU KHIểN TRONG MạNG NGN, nội dung đề tài gồm phần sau: Chơng Tổng quan mạng hệ sau NGN Chơng Tổng quan hệ thống báo hiệu số Chơng Truyền tải báo hiệu ... Truyền tải báo hiệu số qua mạng IP SIGTRAN Chơng Các giao thức báo hiệu điều khiển ngang hàng Phm V Huy, 2001VT ỏn tt nghip i hc Li núi u Chơng Các giao thức báo hiệu điều khiển chủ tớ Do nhiều ... kiến trúc mạng Kiến trúc phân tán kết hợp mạng hệ cũ mạng hệ đặt cho giao thức báo hiệu điều khiển vai trò quan trọng việc phối hợp hoạt thiết bị mạng hệ thiết bị mạng hệ cũ với thiết bị mạng hệ...
 • 99
 • 410
 • 1

TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN

TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN
... tài TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN, nội dung đề tài gồm phần sau: Chương Tổng quan mạng hệ sau NGN Chương Tổng quan hệ thống báo hiệu số Chương Truyền tải báo hiệu ... ATM, xDSL, di động,… 1.5 CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN Kiến trúc mạng NGN kiến trúc phân tán mà chức báo hiệu xử lý báo hiệu, chuyển mạch, điều khiển gọi,…được thực thiết ... qua mạng báo hiệu từ điểm báo hiệu nguồn đến điểm báo hiệu đích Nó gồm chuỗi SP/STP đấu nối với kênh báo hiệu Nhóm tuyến báo hiệu tất tuyến báo hiệu mà thông tin báo hiệu sử dụng để qua mạng báo...
 • 98
 • 280
 • 1

Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng NGN

Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng NGN
... tài TổNG QUAN Về CáC GIAO THứC BáO HIệU ĐIềU KHIểN TRONG MạNG NGN, nội dung đề tài gồm phần sau: Chơng Tổng quan mạng hệ sau NGN Chơng Tổng quan hệ thống báo hiệu số Chơng Truyền tải báo hiệu ... báo hiệu số Chơng Truyền tải báo hiệu số qua mạng IP SIGTRAN Chơng Các giao thức báo hiệu điều khiển ngang hàng Chơng Các giao thức báo hiệu điều khiển chủ tớ Phm V Huy, 2001VT ỏn tt nghip i ... kiến trúc mạng Kiến trúc phân tán kết hợp mạng hệ cũ mạng hệ đặt cho giao thức báo hiệu điều khiển vai trò quan trọng việc phối hợp hoạt thiết bị mạng hệ thiết bị mạng hệ cũ với thiết bị mạng hệ...
 • 100
 • 301
 • 2

Đồ án Tốt nghiệp CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN

Đồ án Tốt nghiệp CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN
... thức báo hiệu điều khiển NGN CHƢƠNG II CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG NGN Có thể nói chức điều khiển báo hiệu gọi phần cốt lõi Softswitch Các chức đƣợc thực thông qua loại giao thức báo ... thức báo hiệu điều khiển mạng NGN , nội dung đồ án gồm có chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan NGN Chƣơng 2: Các giao thức báo hiệu điều khiển mạng NGN Chƣơng 3: Tình hình triển khai mạng NGN VIỆT NAM Do ... việc lựa chọn phƣơng án thiết lập kênh báo hiệu gọi nhƣ Gatekeeper định • Chức báo hiệu RAS: Sinh viên :; Lớp : 18 Đồ án tốt nghiệp Chƣơng : Các giao thức báo hiệu điều khiển NGN Sử dụng tin H.225...
 • 87
 • 200
 • 0

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 1 pot

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 1 pot
... đổi thông tin báo hiệu diều khiển với Cách thức trao đổi thông tin báo hiệu điều khiển quy định giao thức báo hiệu điều khiển sử dụng mạng Về bản, mạng NGN có giao thức báo hiệu điều khiển sau: ... vào mạng đường trục riêng biệt (mạng TDM mạng lõi NGN)  Cung cấp loại cổng truy nhập khác như: POTS, VoIP, IP, FR, X.25, ATM, xDSL, di động,… 1. 5 CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG ... 1. 9 Các chức MGC b Các giao thức MGC sử dụng  Giao thức thiết lập gọi: H.323, SIP  Giao thức điều khiển MG: MGCP, MEGACO/H.248  Giao thức điều khiển SG: SIGTRAN (SS7)  Giao thức truyền thông...
 • 20
 • 214
 • 0

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 2 pptx

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 2 pptx
... hiệu  Quản trị tuyến báo hiệu  Quản trị lưu lượng báo hiệu Hình 2. 5 Các chức mạng báo hiệu 2. 5 PHẦN ĐIỀU KHIỂN ĐẤU NỐI BÁO HIỆU – SCCP 2. 5.1 Các dịch vụ SCCP  Phiên dịch, đánh địa SCCP  Dịch ... qua mạng báo hiệu từ điểm báo hiệu nguồn đến điểm báo hiệu đích Nó gồm chuỗi SP/STP đấu nối với kênh báo hiệu Nhóm tuyến báo hiệu tất tuyến báo hiệu mà thông tin báo hiệu sử dụng để qua mạng báo ... trị mạng báo hiệu Mục đích chức quản trị mạng báo hiệu để hoạt hóa đường báo hiệu mới, để trì dịch vụ báo hiệu, để điều khiển lưu lượng xảy tắc nghẽn để cấu hình lại mạng báo hiệu có cố Trong...
 • 16
 • 127
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tìm hiểu chất lượng có phải như bạn nghĩ khôngIELTS SPEAKING SAMPLES PART 2 TOPIC FORECASTCải tiến công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng TàuPhân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà - UdomxayPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xăng dầu Hà Nam Ninh.đề cương môn sinh học tế bào3 truyen thong vo tuyen quang dao ngoc lamSản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chỦ nghĩa tư bảnBÀI TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤĐiều trị rối loạn lipid máu dựa trên các khuyến cáo hiện nayXây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hanoi) đến năm 2020.Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Vật Lý 11Ebook Chăm sóc người nhiễm HIVAIDS (dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng) Phần 2Ebook Thuốc chữa bệnh lao Phần 2Bài giảng Catheter dùng trong thận nhân tạoBài giảng Bệnh thận IgA ở trẻ emBài giảng Tổn thương thận cấp do thuốc kháng viêm NonSteroidsthuyết trình tài nguyên đấtNghiên cứu phát triển hệ thống chuyển gen bằng vi khuẩn agrobacterium tumefaciens cho nấm sợi aspergillus oryzaeXác định hàm lượng một số kim loại nặng trong rau xanh ở thành phố hà nội bằng phương pháp PIXE
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập