KHÓA LUẬN đặc điểm địa CHẤT THỦY văn PHẦN NAM bể cửu LONG

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN KHU CÔNG NGHIỆP CẢNG BIỂN HÒN LA, TỈNH QUẢNG BÌNH" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... m ÷ m Hình Bản đồ địa chất thuỷ văn khu vực khu công nghiệp cảng biển Hòn La, tỉnh Quảng Bình Hình Mặt cắt địa chất thuỷ văn tuyến EF Do diện phân bố hẹp nên mùa mưa có số khu vực nhỏ thuộc thành ... thông vận tải Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Cảng Hòn La Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình, 2004 Công ty TNHH tư vấn khảo sát - thiết kế Hoành Sơn Báo cáo khoan khảo sát địa chất hút nước ... toàn khu vực nghiên cứu Thành phần chủ yếu cát kết, bột kết, ryolit porphyr Đá rắn chắc, dạng khối, mức độ nứt nẻ từ đến mạnh Phần đá bị phong hoá vừa đến mạnh 4.2 Về đặc điểm địa chất thuỷ văn Khu...
 • 12
 • 300
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN PHẦN NAM BỒN TRŨNG CỬU LONG " pps

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... triển khoa học công nghệ ĐHQG TP.HCM, tháng 11/2003 5.3 Các báo cáo khoa học hội nghị, hội thảo KH [1] Hoàng Đình Tiến, Nguyễn Việt Kỳ: Đặc điểm địa chất thủy văn phần Nam bể Cửu Long HNKH Nghiên ... Oligoxen Cần tiến hành nghiên cứu mở rộng cho toàn bồn trũng Cửu Long để có tranh toàn cảnh thủy địa hóa cho bồn trũng chứa dầu HYDROGEOLOGICAL CONDITION OF THE SOUTH PARTOF CUU LONG BASIN ABSTRACT ... địa chất thủy văn lưu vực sông Sài gòn – Đồng Nai Tạp chí phát triển khoa học công nghệ ĐHQG TP.HCM, tháng 11/2003 [3] Hoàng Đình Tiến, Nguyễn Việt Kỳ Đặc điểm địa hoá bể trầm tích thềm lục địa...
 • 2
 • 221
 • 1

Đặc điểm địa chất thủy văn bồn trũng Cửu Long

Đặc điểm địa chất thủy văn bồn trũng Cửu Long
... Khóa luận tốt nghiệp GVHD :Thầy Phạm Tuấn Long Chương II: ĐẶC ĐIỂM BỒN TRŨNG CỬU LONG I ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN BỒN TRŨNG CỬU LONG : Bồn trũng Cửu Long nằm phía Đông Bắc thềm lục đòa Việt Nam ... nghiệp GVHD :Thầy Phạm Tuấn Long PHẦN I : ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỒN TRŨNG CỬU LONG Chương I : SƠ LƯC LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU BỒN TRŨNG CỬU LONG Lòch sử nghiên cứu bồn trũng Cửu Long chia làm giai đoạn : ... có mặt đầy đủ toàn bồn trũng Cửu Long * Trầm tích Mioxen thượng – điệp Đồng Nai (N13 đn ): Trầm tích phân bố toàn bồn trũng Cửu Long phần đồng sông Cửu Long ( giếng khoan Cửu Long ) Trầm tích...
 • 59
 • 708
 • 4

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN TỈNH ĐẮK NÔNG pdf

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN TỈNH ĐẮK NÔNG pdf
... trồng nông nghiệp huyện để hình thành phương án bố trí cấu trồng hợp lý tỉnh Đắk Nông, Sở Khoa học Công nghệ, tỉnh Đắk Nông, 2004 Sở Nông nghiệp, tỉnh Đắk Nông, Báo cáo quy hoạch phát triển nông ... đoán theo nguyên tắc tương tự địa chất thuỷ văn Đặc điểm địa chất thủy văn Dựa vào nguyên tắc "dạng tồn nước đất" sở tài liệu thăm dò, khai thác nước đất Đoàn địa chất 704, Liên đoàn điều tra ... [3], phân chia khu vực tỉnh Đắk Nông thành tầng chứa nước lỗ hổng, tầng chứa nước khe nứt số thành tạo nghèo nước không chứa nước (hình 1, 2) 208 3.1 Đặc điểm địa chất thuỷ văn tầng chứa nước: 3.1.1...
 • 12
 • 822
 • 3

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT TRẦM TÍCH GIỒNG VÙNG BÁN ĐẢO CÀ MAU " ppt

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... quan đến nghiên cứu trầm tích giồng Kết nghiên cứu đề tài mặt khoa học 2.1 Tóm tắt kết nghiên cứu năm 2004 - Đã lập được sơ đồ phân bố trầm tích đầm lầy vùng ĐBSCL tỉ lệ 1/250.000 - Vùng thượng ... 1.2 Nội dung - Xây dựng sơ đồ phân bố trầm tích đầm lầy - Xác định đặc điểm địa chất, gồm : địa hình, địa mạo, cấu trúc, thành phần vật chất tạo giồng, di tích động thực vật, môi trường, thời ... 2.2 Ý nghĩa khoa học đề tài Góp phần khôi phục điềui kiện cổ địa lý lịch sử phát triển địa chất vùng ĐBSCL Trang 29 Tuyển tập báo cáo NCCB KHTN Kết ứng dụng vào thực tiễn: Kết nghiên cứu đề tài...
 • 3
 • 251
 • 3

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đặc điểm địa chất kiến tạo phần Đông Bắc Bồn trũng Cửu Long trong thời kỳ EoxenOligoxen

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đặc điểm địa chất kiến tạo phần Đông Bắc Bồn trũng Cửu Long trong thời kỳ EoxenOligoxen
... nghiên cứu luận án có đóng góp sau: Làm sáng tỏ đặc điểm địa tầng thành phần vật chất phân vị địa tầng EoxenOligoxen phần Đông bắc Bồn trũng Cửu Long Đặc biệt làm rõ đặc điểm thành phần vật chất, ... cấu tạo liên quan tới hình thành biến cải thành tạo địa chất Eoxen-Oligoxen phần Đông bắc Bồn trũng Cửu Long hậu pha kiến tạo khác Các pha phản ánh chế độ kiến tạo phức tạp thềm lục địa Đông ... phiêu trượt địa khối rìa lục địa Đông Nam Á Kanozoi sớm - Hệ thống dầu khí thành tạo Eoxen-Oligoxen phần Đông bắc Bồn trũng Cửu Long bị chi phối cấu tạo địa chất hình thành pha kiến tạo EoxenOligoxen...
 • 6
 • 55
 • 0

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KIẾN TẠO PHẦN ĐÔNG BẮC BỒN TRŨNG CỬU LONG TRONG THỜI KỲ EOXENOLIGOXEN

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KIẾN TẠO PHẦN ĐÔNG BẮC BỒN TRŨNG CỬU LONG TRONG THỜI KỲ EOXENOLIGOXEN
... cứu Đặc điểm địa chất kiến tạo phần Đông Bắc Bồn trũng Cửu Long thời kỳ Eoxen-Oligoxen” để làm đề tài luận án tiến Mục tiêu luận án Làm sáng tỏ đặc điểm địa tầng, cấu trúc thành tạo EoxenOligoxen ... trúc -kiến tạo lịch sử tiến hóa địa chất phần Đông Bắc bồn trũng Cửu Long thời kỳ Eoxen - Oligoxen Chương Mối quan hệ cấu trúc - kiến tạo với hệ thống dầu khí Cơ sở tài liệu luận án Luận án xây ... trượt địa khối rìa lục địa Đông Nam Á Kanozoi sớm Luận điểm 3: Hệ thống dầu khí thành tạo Eoxen-Oligoxen phần Đông bắc Bồn trũng Cửu Long bị chi phối cấu tạo địa chất hình thành pha kiến tạo Eoxen-Oligoxen...
 • 26
 • 102
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT TRẦM TÍCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TỈ LỆ 1:100.000 VÀ ỨNG DỤNG " ppsx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... tập báo cáo NCCB KHTN tỉnh lại : Long An, Bến Tre, Tiền giang, Đồng Tháp Do đó, việc thực đồ số hoá vùng có phần bị hạn chế Sản phẩm cuối đồ địa chất trầm tích ĐBSCL số hoá chi tiết có tỉ lệ 1/100,000 ... đại học Thạc sĩ : Số bảo vệ : hướng dẫn : Tiến s ĩ : Số bảo vệ : hướng dẫn : Sản phẩm khoa học hoàn thành 5.1 Các công trình công bố tạp chí KH Bản đồ địa chất trầm tích ĐBSCL tỉ lệ 1/100,000 ứng ... bùn 6) Phân tích cấu trúc trầm tích qua lỗ khoan để tái lập lại môi tr ường trầm tích khu vực Cầu Kinh An Hạ-huyện Bình Chánh-TPHCM Ứng dụng tìm kiếm khoáng sản 5.3 Các báo cáo khoa học hội nghị,...
 • 3
 • 326
 • 1

ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂNĐỊA CHẤT THỦY VĂN TỈNH QUẢNG BÌNH

ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN VÀ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN TỈNH QUẢNG BÌNH
... 33,2%) Đặc điểm hình thái sông ngòi tỉnh Quảng Bình mô tả bảng 8.4 Bảng 8.4: Đặc điểm hình thái sông ngòi tỉnh Quảng Bình Diện tích lưu vực (km2) Độ cao bình quân lưu vực (m) Mật độ sông suối bình ... Y0 Lớp dòng chảy năm α0 Hệ số dòng chảy 8.8 Điều kiện địa chất thủy văn Tài liệu điều tra địa chất thủy văn nước đất địa bàn tỉnh Quảng Bình ít, có báo cáo điều tra nước đất (vùng Đồng Hới, tỷ ... thực đo (phụ lục 21, 22, 23, 24) 8.4 Đặc điểm thủy văn mùa lũ 8.4.1 Đặc điểm mưa sinh lũ 8.4.1.1 Đặc điểm chung Sông suối Quảng Bình hầu hết bắt nguồn lãnh thổ tỉnh đổ biển Đông Mưa rơi lưu vực...
 • 46
 • 228
 • 0

đề cương luận án thạc sỹ địa chất thuỷ văn mô hình dòng chảy

đề cương luận án thạc sỹ địa chất thuỷ văn mô hình dòng chảy
... Chính đề tài sở để giải phần nhiệm vụ dự án Chính lý nêu trên, sau hoàn thành chương trình đào tạo thạc sỹ Địa chất thuỷ văn Trường Đại học Mỏ - Địa chất giao viết luận văn với đề tài: "Xây dựng ... tiền đề cho việc giải toán thủy địa hoá Có ý nghĩa quan trọng cho việc giải toán thuỷ lợi, tính toán ổn định đê giới hạn bùng đê tính toán đặc trưng dao động mực nước Cấu trúc luận văn Luận văn ... Đan Phượng, đề án thăm dò sơ nước đất vùng Sơn Tây… khu vực nghiên cứu tổ chức khác sở làm sáng tỏ điều kiện địa chất thuỷ văn khu vực Các tài liệu hướng dẫn xây dựng hình dòng chảy nước đất,...
 • 6
 • 461
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm địa chất thủy văn đà nẵngđặc điểm địa chất thủy văn tp hồ chí minhđặc điểm địa chất thủy vănđặc điểm địa chất thủy văn địa chất công trình và điều kiện khai thác mỏđặc điểm địa chất thủy văn khu vực xây dựng công trình5 đặc điểm địa chất thủy văn địa chất công trình và điều kiện kỹ thuật khai thác mỏđặc điểm địa chất thủy văn và địa chất công trìnhđặc điểm đại chất thủy văn bồn trũng nam côn sơnđặc điểm khí tượng thủy văn quảng nambản đồ địa chất thủy văn việt namđặc điểm chung của thủy văn việt namhội địa chất thủy văn việt namđặc điểm về địa chất thuỷ vănđặc điểm khí hậu địa chất thủy vănđặc điểm khí hậu địa chất địa chất thuỷ văn của công trìnhĐề tài Mô hình thí nhiệm Zen và LogoĐề tài Một số vấn đề về cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động du lịch lữ hànhĐề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên QuangĐề tài Nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh sở giao dịch Đồng Nai, phòng giao dịch Quyết ThắngĐề tài NCKH cấp Bộ năm 2007 Phát triển công nghiệp nông thôn ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ - thực trạng và giải phápHoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))Đề tài Đo tốc độ động cơ dùng 8051Đánh giá tổng quát quá trình đổi mới ở Thủ đô, những bài học kinh nghiệm_ định hướng phát triển đến năm 2010Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý các Sở, Ty, các Phòng giáo dục, các trường sư phạm, các trường cán bộ quản lý của ngành giáo dục và các trường phổ thôngĐề cương nghiên cứu Kiến thức - thái độ - thực hành về sức khoẻ sinh sản và một số yếu tố liên quan của học sinh trường trung học phổ thông Hoài Đức A tỉnh Hà Tây năm 2006TO nNhớ rừng (Thế lữ) giáo án ngữ văn 8Khao sat dong dien xoay chieuĐề tài Đặc điểm kết trị của số từ trong tiếng ViệtHình tượng tác giả trong tạp văn - Nguyễn Việt Hàhu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2020Giáo trình tin học: Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0Phát triển kinh tế trang trại ở các vùng nông thôn hà nộiGiới thiệu về thương mại điện tử và trang web LAZADAĐồ án thiết kế chung cư thuận việt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập