Công nghệ lớp 8 l Bài 1 : Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt .

Công nghệ lớp 8 l Bài 1 : Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt .

Công nghệ lớp 8 l Bài 1 : Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt .
.. . II NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT Trồng gỗ cung cấp nguyên liệu cho xây dựng công nghiệp l m giấy II NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT Trồng công nghiệp l y nguyên liệu để xuất III ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG .. . xuất II NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT Trồng thực phẩm l m thức ăn cho người II NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT Phát triển chăn nuôi cung cấp thịt , trứng , sữa , cho người II NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT Trồng mía .. . cấp nguyên liệu sản xuất công nghiệp I VAI TRÒ CỦA TRỒNG TRỌT Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi I VAI TRÒ CỦA TRỒNG TRỌT Cung cấp nông sản để xuất II NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT Sản xuất nhiều l ơng thực...
 • 4
 • 265
 • 0

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT potx

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT potx
... trồng H: Trồng trọt vai trò nào? trọt - Nhiệm vụ 1,2,4,6 HĐ3 Tìm hiểu nhiệm vụ trồng trọt GV: Cho học sinh đọc nhiệm vụ SGK H: Dựa vào vai trò trồng trọt em xác định nhiệm vụ nhiệm vụ trồng trọt ... trọt HS: Nghiên cứu trả lời GV: Nhận xét rút kết luận nhiệm vụ trồng trọt nhiệm vụ 1,2,4,6 III Để thực nhiệm vụ trồng trọt cần sử HĐ4 Tìm hiểu biện pháp thực dụng biện pháp nhiệm vụ ngành trồng ... phẩm:Bắp cải,su hào, - Cung cấp nông sản cho cà rốt xuất - Cây công nghiệp: Bạch đàn, keo cà phê cao su GV: Gọi nhóm đứng dậy phát biểu ý kiến! GV: Kết luận ý kiến đưa đáp án II Nhiệm vụ trồng...
 • 6
 • 1,316
 • 1

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THUỶ SẢN ppsx

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THUỶ SẢN ppsx
... cho công đời sống xã hội? nghiệp chế biến xuất làm HS: Trả lời môi trường GV: Kết luận 20/ II Nhiệm vụ nuôi HĐ2.Tìm hiểu nhiệm cụ thuỷ sản nước ta nuôi thuỷ sản 1.Khai thác tối đa tiềm GV: Nuôi ... HĐ1 Tìm hiểu vai trò nuôi trồng thuỷ sản GV: Giới thiệu hình 75 giải thích, nhấn mạnh vai trò cung cấp thực phẩm GV: Nuôi thuỷ sản vai trò kinh tế - Nuôi thuỷ sản cung cấp thực phẩm cho xã hội ... Lớp 7B: / / 2006 Tổng s : …… Vắng:……………………………… Hoạt động GV HS T/ Nội dung ghi bảng g 2.Kiểm tra c : - Không kiểm tra Tìm tòi phát kiến thức 18/ I Vai trò nuôi thuỷ sản HĐ1 Tìm hiểu vai trò nuôi...
 • 4
 • 460
 • 1

bài giảng công nghệ 7 bài 1 vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

bài giảng công nghệ 7 bài 1 vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt
... I VAI TRỊ CỦA TRỒNG TRỌT : Cung cấp lương thực – thực phẩm cho người Cung cấp thức ăn cho chăn ni Xuất nơng sản Ngun liệu cho ngành cơng nghiệp II NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT : Sản xuất ... hoa Trồng lấy gỗ cung cấp ngun liệu cho xây dựng cơng nghiệp làm giấy Trồng đặc sản : chè, cà phê, cao su, hồ tiêu lấy ngun liệu cho xuất nhiệm vụ ngành trồng trọt ? III ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA ... hoang, lấn biển Tăng vụ đơn vò Mục đích Mở rộng diện tích đất trồng Tăng sản lượng diện tích đất trồng p dụng biện pháp kỹ thuật trồng trọt Tăng suất I KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG : Đất trồng ? Là lớp...
 • 8
 • 1,944
 • 1

Giáo án Địa Lý 7 : Tên bài dạy : VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT doc

Giáo án Địa Lý 7 : Tên bài dạy : VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT doc
... trồng H: Trồng trọt vai trò nào? trọt - Nhiệm vụ 1,2,4,6 HĐ3 Tìm hiểu nhiệm vụ trồng trọt GV: Cho học sinh đọc nhiệm vụ SGK H: Dựa vào vai trò trồng trọt em xác định nhiệm vụ nhiệm vụ trồng trọt ... trọt HS: Nghiên cứu trả lời GV: Nhận xét rút kết luận nhiệm vụ trồng trọt nhiệm vụ 1,2,4,6 III Để thực nhiệm vụ trồng trọt cần sử HĐ4 Tìm hiểu biện pháp thực dụng biện pháp nhiệm vụ ngành trồng ... gi? trọt GV: Yêu cầu nghiên cứu kiến tức SGK trả lời câu hỏi H: Khai hoang lấn biển để làm gì? H: Tăng vụ đơn vị diện tích đất trồng mục đích để làm gì? H: áp dụng biện pháp kỹ thuật trồng trọt...
 • 6
 • 228
 • 0

VAI TRÒ – NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT – KHÁI NIỆM VỀ ĐẤTTRỒNG – THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG

VAI TRÒ – NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT – KHÁI NIỆM VỀ ĐẤTTRỒNG – THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG
... cũ:(5’) HS1: Vai trò, nhiệm vụ trồng trọt? Các biện pháp? HS2: Đất trồng gì? Đất trồng thành phần nào? Bài mới: a Giới thiệu bài: đất trồng vai trò quan trọng nông nghiệp Vậy thành phần đất nào? ... Yêu cầu HS - HS trả lời: V Thành phần đất trồn quan sát cho biết: Đất trồng thành phần? Đó Đất trồng gồm thành phần: Đất trồng thành phần nào? Phần rắn, phần lỏng, phần khí - Yêu cầu HS thảo ... khí Vai trò phần khí Phần khí có vai trò cung cấp trồng? oxi cho trồng Phần rắn gồm thành phần Phần rắn gồn chất vô nào? chất hữu Chất vô gồm chất 5.Chất vô gồm: Nitơ, phot pho, nào? Vai trò trồng? ...
 • 7
 • 3,501
 • 1

Vai trò Nhiệm vụ của trồng trọt

Vai trò Nhiệm vụ của trồng trọt
... đại c ơng kĩ thuật trồng trọt Tiết : Bài 1: vai trò nhiệm vụ trồng trọt I vai trò trồng trọt Trồng trọt lĩnh vực sản xuất quan trọng nông nghiệp nớc ta Vai trò chủ yếu trồng trọt : Cung cấp lơng ... II nhiệm vụ trồng trọt Trả lời tập sgk : Chọn ; ; ;6 III để thực nhiệm vụ trông trọt , cần sử dụnh biện pháp gỉ ? Khai hoang , lấn biển : giảm bớt đát trống , trồng đợc nhiều loại Tăng vụ đơn ... bớt đát trống , trồng đợc nhiều loại Tăng vụ đơn vị diện tích đất trồng : tăng chất lợng nông sản áp dụng biện pháp kĩ thuật trồng trọt : để bớt công lao động làm biện pháp thủ công GHI NHớ : (...
 • 9
 • 34
 • 0

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG pot

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG pot
... chọn tạo giống trồng GV: Yêu cầu học sinh quan sát III Phương pháp chọn hình 12,13,14 tạo giống trồng 2/ HS: Trả lời GV: Thế phương pháp 1- Phương pháp chọn lọc chọn lọc, phương pháp lai? GV: Giảng ... lót? vào đất trước gieo trồng - Bón thúc bón phân thời gian sinh 3.Tìm tòi phát kiến thức 1/ 10/ GV: Giới thiệu nội dung học trưởng HĐ1.Tìm hiểu vai trò I Vai trò giống giống trồng: trồng GV: Yêu ... giải phương pháp đột 2- Phương Pháp lai biến phương pháp lấy mô 4.Củng c : 3- Phương pháp gây - GV: gọi 1-2 học sinh đọc phần đột biến ghi nhớ SGK _Nêu câu hỏi củng cố 4- Phương pháp nuôi - Giống...
 • 5
 • 416
 • 0

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ TRỒNG RỪNG ppt

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ TRỒNG RỪNG ppt
... thế, đốt rừng làm / GV: Rừng phổi trái đất… nương, lấy củi, phá Nhà nước có chủ trương trồng hoang chăn nuôi rừng, phủ xanh 19,8 đất lâm 2 .Nhiệm vụ trồng nghiệp rừng HS: Nhắc lại vai trò rừng trả ... thực HĐ2.Tìm hiểu nhiệm vụ vật, di tích lịch sử, tham trồng rừng nước ta quan dưỡng bệnh II Nhiệm vụ trồng GV: Trước rừng cách rừng nước ta thành thăng long vài chục 1.Tình hình rừng số vùng núi ... tra c : - Không kiểm tra 3.Tìm tòi phát kiến thức 25/ I Vai trò rừng HĐ1.Tìm hiểu vai trò trồng rừng rừng trồng rừng - Làm môi trường GV: Rừng tài nguyên quý giá không khí hấp thụ đất nước phận...
 • 6
 • 735
 • 0

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI pdf

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI pdf
... II .Nhiệm vụ ngành GV: Em kể tên đồ chăn nuôi nước ta dùng từ chăn nuôi? HĐ3 Tìm hiểu nhiệm vụ phát triển chăn nuôi thời - Phát triển chăn nuôi gian tới toàn diện GV: Cho học sinh quan sát sơ ( ... nông 20/ I .Vai trò chăn nghiệp nuôi HĐ2 Tìm hiểu vai trò chăn nuôi - Chăn nuôi cung cấp GV: Đưa câu hỏi để khai thác nhiều sản phẩm cho tiêu nội dung kiến thức dùng nước xuất GV: Chăn nuôi cung ... - Lớp 7B: / / 2006 Tổng s : …… Vắng:……………………………… Hoạt động GV HS T/g Nội dung ghi bảng 2.Kiểm tra c : - Không kiểm tra Tìm tòi phát kiến thức 3/ HĐ1 Giới thiệu học GV: Chăn nuôi ngành...
 • 5
 • 359
 • 1

Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CHẾ BIẾN MÓN ĂN ( tt ) pdf

Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CHẾ BIẾN MÓN ĂN ( tt ) pdf
... bị chất dinh dưỡng chuẩn bị chế biến ? I -Bảo quản chất dinh dưỡng + Tại phải quan tâm bảo quản chế biến chất dinh dưỡng chế biến 1/ Tại phải quan tâm bảo quản thức ăn ? chất dinh dưỡng chế biến ... nóng chế biến để giữ cho ăn có nhiệt độ cao, giá trị dinh dưỡng giá trị dinh dưỡng cao + Khi đun nóng nhiệt độ cao bị giảm b -Chất béo : Sinh tố A bị phân (vượt nhiệt độ làm chín chất hủy chất ... béo bị biến chất đạm ? ) c -Chất đường bột : Sẽ bị biến + Đun nóng nhiều vượt nhiệt độ chuyển sang màu nâu có vị đắng nóng chảy nấu sôi ) chất béo chất dinh dưỡng bị tiêu hủy hoàn ? + Chất đường...
 • 6
 • 377
 • 0

Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CHẾ BIẾN MÓN ĂN docx

Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CHẾ BIẾN MÓN ĂN docx
... quan tâm bảo quản chu đáo chất dinh dưỡng chế biến thức ăn + Những chất dinh dưỡng dể tan nước ? Sinh tố C, B, phương pháp chất khoáng I -Bảo quản chất dinh dưỡng + Bảo quản chất dinh dưỡng phải ... dinh dưỡng phải chuẩn bị chế biến tiến hành trường hợp 1/ Thịt, cá : ? Khi chuẩn bị chế biến lúc chế biến thức ăn + Những thực phẩm dể bị chất dinh dưỡng chuẩn bị chế biến ? * Quan sát hình 3-17 ... nơi an toàn 3 Giảng : HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS NỘI DUNG BÀI HỌC * GV giới thiệu Chất dinh dưỡng thực phẩm thường bị trình chế biến chất dể tan nước + Để đảm bảo tốt giá trị dinh dưỡng thực phẩm cần...
 • 7
 • 1,104
 • 0

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY TRỒNG pdf

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY TRỒNG pdf
... kiện lập vườn GV: Nơi đặt vườn gieo ươm cần gieo ươm có điều kiện gì? - yêu cầu để lập HS: Trả lời vườn gieo ươm GV: Vườn ươm đặt nơi đất sét có không sao? + Đất cát pha hay đất HS: Trả lời ( Ko ... gieo ươm dùng biện pháp để ngăn chặn phá hoại? HS: Trả lời ( Đào hào, trồng xanh…) HĐ2.Tìm hiểu cách làm đất II .Làm đất gieo ươm gieo ươm rừng rừng GV:Giới thiệu số đặc điểm 1.Dọn hoang dại đất ... - Lớp 7A: / / 2005 Tổng s : …… Vắng:……………………………… - Lớp 7B: / / 2005 Tổng s : …… Vắng:……………………………… Hoạt động GV HS 2.Kiểm tra c : T/g Nội dung ghi bảng 8/ Câu 1: Rừng có vai trò...
 • 6
 • 505
 • 0

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG pot

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG pot
... limon,sét, chất mùn SGK GV: Vì đất giữ nước - Đất sét: Tốt chất dinh dưỡng - Đất thịt: TB HS: Trả lời - Đất cát: Kém GV: Em so sánh khả IV Độ phì nhiêu giữ nước chất dinh dưỡng đất gì? đất HS: Trả ... nhiêu đất GV: Đất thiếu nước, thiếu chất dinh dưỡng trồng phát triển NTN? - Độ phì nhiêu đất HS: Trả lời GV: Đất đủ nước chất dinh dưỡng trồng phát triển khả đất cho trồng có xuất NTN? cao HS: Trả ... Với giá trị PH đất chua, đất kiềm đất đất gọi đất chua, đất trung tính kiềm trung tính III Khả giữ nước HS: Trả lời chất dinh dưỡng HĐ4 Tìm hiểu khả giữ nước chất dinh dưỡng đất đất - Nhờ hạt...
 • 6
 • 445
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tiết 1 vai trò nhiệm vụ của trồng trọtbài giảng vai trò nhiệm vụ của trồng trọtvai trò nhiệm vụ của trồng trọt công nghệ 7phần i trồng trọt chương i đại cương về kỹ thuật trồng trọt bài 1 vai trò nhiệm vụ của ngành trồng trọtsoạn bài vai trò nhiệm vụ của trồng trọtvai trò nhiệm vụ của trồng trọtnêu vai trò nhiệm vụ của trồng trọtvai trò – nhiệm vụ của trồng trọt – khái niệm về đấttrồng – thành phần của đất trồngđề thi môn công nghệ lớp 8 học kì 1đề cương môn công nghệ lớp 8 học kì 1đề thi công nghệ lớp 8 học kì 1giáo án công nghệ lớp 6 tên bài dạy bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn tt pdfgiáo án công nghệ lớp 9 tên bài dạy lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà pdfbài 1 vai trò và nhiệm vụ của trồng trọtbai 1 vai tro va nhiem vu cua trong trotNGHIÊN cứu KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, một số đặc điểm GIẢI PHẪU, SINH lí của LOÀI vẹt HAIESII (bruguiera hainesii rog ) và vẹt dù (bruguiera gymnorrhiza (lour ) poir ) TRỒNG THÍ NGHIỆM tại xã GIAO lạc, HUYỆN GIAO THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNHTƯ DUY NGHỆ THUẬT của MA văn KHÁNG TRONG TIỂU THUYẾT ĐỒNG bạc TRẮNG HOA xòe và mùa lá RỤNG TRONG vườnlý thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích ettinghausen trong hố lượng tửĐề thi tiếng nhật JTEST AD 107Đề thi tiếng nhật JTEST AD 108DIỄN NGÔN PHỐ TRONG TIỂU THUYẾT TRẦN dầnĐỊNH DANH CÁC bộ PHẬN CỦA đồ vật BẰNG CÁC từ NGỮ THUỘC TRƯỜNG NGHĨA CHỈ bộ PHẬN cơ THỂ NGƯỜINĂNG lực VIẾT TIẾNG VIỆT của học SINH NGƯỜI MÔNG (TRƯỜNG PTDTBT THCS KHUN HÁ,THCS SÙNG PHÀI HUYỆN TAM ĐƯỜNG – TỈNH LAI CHÂU )TANG CA của NGƯỜI MÔNG đỏ xã mùn CHUNG, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH điện BIÊNTÍNH LỊCH sự của lời đề NGHỊ và hồi đáp lời đề NGHỊ TRONG một số tác PHẨM văn học VIỆT NAM HIỆN đạiCambridge practice tests for IELTS 6CÂU hỏi TRÊN báo TIỀN PHONG (KHẢO sát từ THÁNG 1 năm 2013 đến THÁNG 12 năm 2014)NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ bị tổn THƯƠNG DO BIẾN đổi KHÍ hậu của hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn VEN BIỂN cửa SÔNG lèn, TỈNH THANH hóaNGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ tổn THƯƠNG DO BIẾN đổi KHÍ hậu của hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn tại ĐỒNG RUI, TIÊN yên, QUẢNG NINHTỔ CHỨC dạy học dựa TRÊN vấn đề CHƯƠNG “KHÚC XẠÁNH SÁNG” vật lí 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄN của học SINHTỔ CHỨC dạy học TƯƠNG tác TRONG môn địa lí lớp 11 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lựcTHIếT kế bài dạy THEO PHƯƠNG PHáP TRảI NGHIệM TRONG dạy học PHầN “ CÔNG dân với đạo đức”ở TRƯờNG THPT HồNG đức, hà nộiCUỘC vận ĐỘNG xây DỰNG NÔNG THÔN mới ở xã ĐỒNG LUẬN HUYỆN THANH THỦY TỈNH PHÚ THỌ từ năm 2010 đến năm 2015TÍCH hợp GIÁO dục “đạo đức” CHO học SINH QUA các bài “NGHI THỨC lời nói” TRONG PHÂN môn tập làm văn lớp 2Increase export of vegetexco to the USA market
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập