Android hackers handbook

gray hat hacking the ethical hackers handbook phần 1 docx

gray hat hacking the ethical hackers handbook phần 1 docx
... 12 1 12 2 12 6 12 7 12 8 12 8 12 8 12 9 12 9 13 0 13 0 13 0 13 1 13 2 13 2 13 3 13 3 13 3 13 5 13 6 13 7 13 7 13 7 13 9 13 9 14 0 14 0 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 4 14 6 Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker’s Handbook ... 14 8 14 8 14 9 15 0 15 3 15 4 15 5 15 7 15 8 16 0 16 2 16 3 16 3 16 6 16 7 16 8 Chapter Advanced Linux Exploits 16 9 Format String Exploits ... 16 9 17 0 17 3 17 5 17 7 18 0 18 1 18 2 18 2 18 3 18 3 18 5 19 2 Chapter Shellcode Strategies 19 5 User Space Shellcode ...
 • 58
 • 52
 • 0

gray hat hacking the ethical hackers handbook phần 2 pps

gray hat hacking the ethical hackers handbook phần 2 pps
... though that is how they are presented Some examples include the following: Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker’s Handbook 36 are the CFAA (discussed earlier), under which the restrictions that were ... thing Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker’s Handbook 48 the vendor, it is usually one of many that must be dealt with, and some fall through the cracks for one reason or another Gray hats are ... enforced upon the vendor if it wants the situation to remain confidential The details of the policy follow: Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker’s Handbook 54 • The maintainer and the originator...
 • 57
 • 65
 • 0

gray hat hacking the ethical hackers handbook phần 3 docx

gray hat hacking the ethical hackers handbook phần 3 docx
... Administrator:500:eaace295a6e641a596729d810977XXXX:79f 837 4fc0fd00661426122572 6eXXXX::: ASPNET:10 03: e93aacf 337 77f52185f81593e52eXXXX:da41047abd5fc41097247f5e40f9XXXX ::: grayhat:1007:765907f21bd3ca373a26913ebaa7ce6c:821f4bb597801ef3e18aba022cdce17 ... Guest:501:aad3b 435 b51404eeaad3b 435 b51404ee :31 d6cfe0d16ae 931 b73c59d7e0c089c0::: HelpAssistant:1000:3ec83e2fa53db18f5dd0c5fd34428744:c0ad810e786ac606f04407815 4ffa5c5::: \SAFE_NT;D:\SAF;:1002:aad3b 435 b51404eeaad3b 435 b51404ee:8c44ef4465d0704b3c99418 ... \SAFE_NT;D:\SAF;:1002:aad3b 435 b51404eeaad3b 435 b51404ee:8c44ef4465d0704b3c99418 c8d7ecf51::: Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker’s Handbook 92 Weakness in the NTLM Protocol Microsoft Windows computers authenticate each other using the...
 • 57
 • 78
 • 0

gray hat hacking the ethical hackers handbook phần 4 pptx

gray hat hacking the ethical hackers handbook phần 4 pptx
... (LWP 45 26)] 0x4 141 4 141 in ?? () (gdb) i r eip eip 0x4 141 4 141 0x4 141 4 141 (gdb) As you can see, we have a classic buffer overflow and have total control of eip Now that we have accomplished the ... 000000000000000000 648 Canary at 0x08 049 440 = 0xbfffff50 Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker’s Handbook 178 w gmon_start U libc_start_main@@GLIBC_2.0 08 049 540 A _edata 08 049 544 A _end ... fault 0x4 141 4 141 in ?? () (gdb) info reg eip eip 0x4 141 4 141 0x4 141 4 141 (gdb) q A debugging session is active Do you still want to close the debugger?(y or n) y $ As you can see, when you ran the...
 • 57
 • 63
 • 0

gray hat hacking the ethical hackers handbook phần 5 pptx

gray hat hacking the ethical hackers handbook phần 5 pptx
... "\x31\xdb\x53\x43\x53\x6a\x02\x6a\x66\x58\x99\x89\xe1\xcd\x80\x96" PART III Notice the possible output formats: Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker’s Handbook 240 "\x43\x52\x66\x68\x0d\x 05\ x66\x53\x89\xe1\x6a\x66\x58\x50\x51\x56" "\x89\xe1\xcd\x80\xb0\x66\xd1\xe3\xcd\x80\x52\x52\x56\x43\x89\xe1" ... down the wire The second concept to understand when building sockets is the sockaddr structure Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker’s Handbook 222 but in practice, we only need to know that the ... chunks and then referencing the address of the stack to build the register values PART III Ah, just as we expected! Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker’s Handbook 218 Starting with Assembly The following...
 • 57
 • 122
 • 0

gray hat hacking the ethical hackers handbook phần 7 pptx

gray hat hacking the ethical hackers handbook phần 7 pptx
... 0x00420042, after which this gets executed: 71 78EC02 8B08 MOV ECX, DWORD PTR [EAX] 71 78EC04 68 847B7 071 PUSH SHDOCVW .71 707B84 71 78EC09 50 PUSH EAX 71 78EC0A FF11 CALL NEAR DWORD PTR [ECX] Control ... and that you have the potential for remote code execution For the previous test run, a core dump from the vulnerable web server shows the following: Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker’s Handbook ... parent, child, or ask, such that gdb will stay with the parent, follow the child, or ask the user what to when a fork occurs Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker’s Handbook 340 it crashed Core...
 • 57
 • 77
 • 0

gray hat hacking the ethical hackers handbook phần 8 pdf

gray hat hacking the ethical hackers handbook phần 8 pdf
... S-1-5-21-1060 284 2 98- 507921405-1606 980 8 48- 500 is the local Administrator account • SID: S-1-5-21-1060 284 2 98- 507921405-1606 980 8 48- 501 is the local Guest account • SID: S-1-5-21-1060 284 2 98- 507921405-1606 980 8 48- 1004 ... professional who deeply understands Windows Access 387 Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker’s Handbook 388 Control and the types of exploitable conditions that exist in this space After you read this ... Figure 16-3 Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker’s Handbook 394 Security Descriptor (SD) It’s important to understand the token because that is half of the AccessCheck operation, the operation...
 • 57
 • 68
 • 0

gray hat hacking the ethical hackers handbook phần 9 docx

gray hat hacking the ethical hackers handbook phần 9 docx
... (1 094 795 585) -> N/A +04: 41414141 (1 094 795 585) -> N/A +08: 41414141 (1 094 795 585) -> N/A +0c: 41414141 (1 094 795 585) -> N/A +10: 41414141 (1 094 795 585) -> N/A +14: 41414141 (1 094 795 585) -> N/A Gray ... s_initialize("request1") The only required argument for the s_initialize function is the request name PART IV Sulley Fuzzing Framework Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker’s Handbook 444 Primitives Now that we ... up the Request for Comments (RFC) document for the LPR protocol, which can be found on www.ietf.org as RFC 11 79 441 Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker’s Handbook 442 Here is an excerpt from the...
 • 57
 • 171
 • 0

Hướng dẫn lập trình với Android

Hướng dẫn lập trình với Android
... https://dl-ssl.google.com /android/ eclipse/ HTML Code: http://dl-ssl.google.com /android/ eclipse/ https không hoạt động Ngoài bạn tải thẳng ADT máy theo link http://dl.google.com /android/ ADT-0.9.7.zip (bản 0.9.7 ứng với ... SDK Platform ứng với phiên hệ điều hành (2.2 - API level 8, 2.1 - API level 7, ), Google API để phát triển phần mềm liên quan đến dịch vụ Google (như Google Map bạn muốn lập trình liên quan đến ... Install chương trình bình thường) B4: Eclipse -> Windows -> Preferences -> Android Nhấn nút Browse chỉnh đường dẫn tới thư mục Android SDK bạn tải lúc trước -> Apply -> OK ...
 • 5
 • 2,235
 • 71

The digital filmmaking handbook

The digital filmmaking handbook
... down the bullet hole to something more appropriate, then position the hole somewhere on the door In After Effects, we can 373 DIGITAL FILMMAKING HANDBOOK 374 A B F IGURE 16.10 By feathering the ... 6: N OW DO THE REST OF THE FLASHES Use the same technique to shake the camera during the rest of the flashes The flashes have different intensities, so not all the shakes need to be the same Also, ... video, either when editing shots into each other, or compositing them on top of each other Is there a chrominance difference between the bullet hole and the door? Unfortunately, because the door...
 • 52
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ điều hành androidlập trình với androidnền tảng androidlap trinh androidbeginning androidlập trình androidaspiring hackersandroid cvandroid opencvprogramming androidlearning androidgrant application writer’s handbookthe recording engineers handbookthe electrical engineering handbookthe avionics handbookCÁC GIAN LẬN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIBỘ câu hỏi ôn tập bào CHẾ IIBỘ câu hỏi ôn tập bào CHẾ ilý thuyết,bài tập số phức nhiều dạngđề thi thử tốt nghiệp môn Anh văn cóIelts Speaking Mat Clark (2007)Nghiên cứu công nghệ xử lý vi sinh nước thải sản xuất bột giấy của công ty cổ phần giấy an hòagiáo án ngoài giờ lên lớp khối 10Triển khai hệ thống FFT 128 radix 22 trên FPGACÁC QUY TRÌNH PHÁT TRIỀN PHẦN mềmBÀI GIẢNG XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNGNgữ pháp tiếng anh Master GrammarSolubility enhancement of hydrophobic drugs using synergistically interacting cyclodextrins and cosolventĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI DƯƠNGgiáo án Bài 12: Kiểu xâu (t1)Đáp án thi học kì môn đánh giá cảm quan thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)bai tap tien cnc 2222222Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kế toán kiểm toánBài tập trắc nghiệm luyện thi chứng chỉ A, B, CPHÂN TÍCH sự KHÁC NHAU GIỮA ĐƯỜNG lối xây DỰNG văn hóa TRƯỚC đổi mới và SAU đổi mới của ĐẢNG TA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập