12379 vocabulary work adjectives 1

Tieng anh 7: Unit 7 the world of work Lessoon 1

Tieng anh 7: Unit 7 the world of work Lessoon 1
... prediction 1- Hoas classes start at 7. 00 T F 2- Hoas classes finish at 11 .00 They finish at 11 .15 3- In the morning, she does her homework => In the afternoon, she does her homework 4- Hoas ... 39 Unit 7: the world of work Lesson 1: A1 (P72) I- MATCHING vacation (n) Khá, tương đối quite (adv) Kỳ nghỉ lễ hard (adv) Trong suốt during (pre) Chm chỉ, miệt mài iI- true/false prediction 1- ... during the vcation => She will go and see her Mom and Dad on their farm III- Lucky numbers 11 10 11 10 Answer keys a- Her classes start at seven oclock b- No they dont c- She does her homework...
 • 18
 • 724
 • 5

3420 toeic vocabulary words - Past 1

3420 toeic vocabulary words - Past 1
... –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net A 3420 TOEIC Vocabulary Words 11 9 n a list of accounts receivable Forms: plural: aggregates agree120 aging schedule n combination; conjunction; ... –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net A 3420 TOEIC Vocabulary Words alive allay adj active; attentive v to relieve; to calm; to alleviate pain 13 5 alleviate136 alliance Forms: allayed; allayed; ... –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 10 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net A 3420 TOEIC Vocabulary Words annoy annoying v to bother; to trouble; to disturb; to upset adj bothersome; troublesome; worrisome; harassing 16 9 annual170...
 • 27
 • 198
 • 1

TOEIC Vocabulary Tests Episode 1 part 10 potx

TOEIC Vocabulary Tests Episode 1 part 10 potx
... letters of several words; i.e TOEIC or NATO (d) risk; peril; hazard 328 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 311 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 311 Q1 Answers Index n guess (a) ... transaction; exchange; amount 327 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 310 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 310 Q1 Answers Index v spread (a) to open; to extend; to apply a layer on; ... offer to or give something for free; to propose 318 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 3 01 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 3 01 Q1 Answers Index n administration (a) management;...
 • 35
 • 137
 • 0

TOEIC Vocabulary Tests Episode 1 part 6 pps

TOEIC Vocabulary Tests Episode 1 part 6 pps
... PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 16 1 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 16 1 Q1 Answers Index n defense (a) protection; security; rampart; shield (b) profession; development; ... function; utilization; benefit; advantage; consumption 18 3 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 16 6 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 16 6 Q1 Answers Index v achieve (a) to claim; to require; ... the upper class (d) customary; routine; formal 18 1 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 16 4 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 16 4 Q1 Answers Index adj important (a) content; self-satisfied;...
 • 35
 • 134
 • 0

TOEIC Vocabulary Tests Episode 1 part 5 pps

TOEIC Vocabulary Tests Episode 1 part 5 pps
... aspire (d) to fight for; to challenge; to appeal 16 8 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 15 1 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 15 1 Q1 Answers Index v brake (a) to excel; to rise ... systematize (d) to irritate; to infuriate; to enrage 17 2 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 15 5 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 15 5 Q1 Answers Index v audit (a) to design; to mold; ... another (orally); person how clarifies; commentator 17 1 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 15 4 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 15 4 Q1 Answers Index v serve (a) to tend to; to attend;...
 • 35
 • 173
 • 0

TOEIC Vocabulary Tests Episode 1 part 4 potx

TOEIC Vocabulary Tests Episode 1 part 4 potx
... practice of giving expert advice within a particular field 13 1 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 11 4 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 11 4 Q1 Answers Index v limit (a) to advertise; ... (d) to list; to describe; to specify; to assign 12 8 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 11 1 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 11 1 Q1 Answers Index n debate (a) person who has been ... something that one is used to doing; part of a routine; behavior pattern 12 1 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 10 4 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 10 4 Q1 Answers Index adj outdoor...
 • 35
 • 162
 • 0

TOEIC Vocabulary Tests Episode 1 part 3 pdf

TOEIC Vocabulary Tests Episode 1 part 3 pdf
... over; to guard (d) to specialize in a certain field 10 0 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 83 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 83 Q1 Answers Index adv outside (a) quite; sufficiently; ... significant; to intend; to indicate 80 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 63 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 63 Q1 Answers Index n senior (a) replacement; person or thing that takes the ... (d) to oppose; to protest 88 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 71 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 71 Q1 Answers Index n appearance (a) income; return; gains; government income...
 • 35
 • 164
 • 0

TOEIC Vocabulary Tests Episode 1 part 2 pptx

TOEIC Vocabulary Tests Episode 1 part 2 pptx
... midnight; in the afternoon; after the hour of 12 :00 noon 37 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 20 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 20 Q1 Answers Index adv below (a) clearly; in ... excellent; of high quality 38 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 21 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 21 Q1 Answers Index n infancy (a) a support that consists of a horizontal ... between two or more countries 39 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 22 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 22 Q1 Answers Index adj waste (a) inventive; innovative; artistic (b) firm;...
 • 35
 • 135
 • 0

TOEIC Vocabulary Tests Episode 1 part 1 doc

TOEIC Vocabulary Tests Episode 1 part 1 doc
... value, lose, fetch 12 8 Test 11 1/words: debate, characteristic, service, dense, expert 12 9 Test 11 2/words: concrete, straight, perfect, weak, express 13 0 Test 11 3/words: advertisement, ... approach, allow 11 6 Test 99/words: package, store, inalienable, witness, superior 11 7 Test 10 0/words: overhead, resolute, sick, outbound, inspiring, great 11 8 Test 10 1/words: rush, backup, ... button, depart, abound, confirm 13 6 Test 11 9/words: appliance, guilt, withstand, arrival, weight 13 7 Test 12 0/words: frequent, mean, excellent, meaning, attentive, legal 13 8 Test 12 1/words:...
 • 18
 • 103
 • 0

342 TOEIC Vocabulary Tests Episode 1 part 10 ppsx

342 TOEIC Vocabulary Tests Episode 1 part 10 ppsx
... damage (c) cruise (d) glossary Q10 n injury; harm (a) draft 327 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 310 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 310 Q1 n presentation; show; screen; ... inform (d) invest Q10 v to hypnotize; to enthrall (a) entrance 328 (b) permeate PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 311 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 311 Q1 n affront; offense; ... motive (b) head Q10 v to cross; to transport; to approve (a) refurbish 318 (b) wrench PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 3 01 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 3 01 Q1 n shared characteristic;...
 • 35
 • 71
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Các loại dịch truyền sử dụng tại bệnh việnThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartBusiness analysis techniques 72 essential tools for successNghiên cứu tổng hợp hydrotalcit đa thành phần cho phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa nhằm chế tạo nhiên liệu kerosen xanh (TT)Handbook of logistics and distribution management 2010NHÂN SINH QUAN TRONG MO MƯỜNG hòa BÌNHCHỦ TRƯƠNG của ÐẢNG về xây DỰNG hợp tác xã NÔNG NGHIỆP từ năm 1958 đến năm 1965 (QUA NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TỈNH hà ÐÔNG)NGHIÊN cứu điều KIỆN tự NHIÊN và tài NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHỤC vụ PHÁT TRIỂN bền VỮNG HUYỆN đảo KIÊN hải, TỈNH KIÊN GIANGCÁC BIỆN PHÁP GIÚP đỡ học SINH yếu kém TOÁN lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNGGiáo dục tính trung thực cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm nonKỹ năng tự bảo vệ khi tham gia các mạng xã hội của sinh viên trường cao đẳng sư phạm thái bìnhGiải pháp hoàn thiên hoạt động tài trợ Tiền mặt tại MB Ba ĐìnhGiải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán LC tại MSB sở giao dịchMột số thông tin về thuốc chứa GlycyrrhizinNâng cao hiệu quả TTQT bằng phương thức tín dụng chứng từ tại NHTMCP quân độiTăng cường quản lý và sd vốn ODA của Cộng Hòa LB đức trong dự án bảo vệ và quản lý tổng hợp cá hệ sinh thái rừng thuộc các tính quảng nam, kon tum và gia laiTăng cường thu hút FDI của Mỹ vào Việt Nam trong điều kiện hội nhập TPPThu hút vốn FDI vào lĩnh vực giáo dục thực trạng và giải phápĐÀO tạo cán bộ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực TRONG đại học QUỐC GIA hà nộiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã của HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH”