Tài liệu tích phân hay thầy trần sỹ tùng

Tài liệu tích phân hay thầy trần sỹ tùng

Tài liệu tích phân hay thầy trần sỹ tùng
... thêm tài liệu học tập khác Tích phân Trần Tùng Vấn đề 3: XÁC ĐỊNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Phương pháp phân tích thực chất việc sử dụng đồng thức để biến đổi biểu thức dấu tích phân ... www.khongbocuoc.com để download thêm tài liệu học tập khác Tích phân Trần Tùng Vấn đề 5: XÁC ĐỊNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN ò udv = uv - ò vdu Công thức tính tích phân phần: Bài toán ... Truy cập www.khongbocuoc.com để download thêm tài liệu học tập khác Tích phân Trần Tùng NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN §Bài 1: NGUYÊN HÀM Đònh nghóa: Nếu thay cho khoảng (a ; b) đoạn [a ; b] phải có...
 • 152
 • 120
 • 0

TÍCH PHÂN OF THẦY TRẦNTÙNG

TÍCH PHÂN OF THẦY TRẦN SĨ TÙNG
... x) + ln x + C Tích phân Trần Tùng Vấn đề 3: XÁC ĐỊNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Phương pháp phân tích thực chất việc sử dụng đồng thức để biến đổi biểu thức dấu tích phân thành tổng ... x) + C Tích phân Trần Tùng Vấn đề 5: XÁC ĐỊNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN ò udv = uv - ò vdu Công thức tính tích phân phần: Bài toán 1: Sử dụng công thức tích phân phần ... + 4x + 3) 16 x + Trang 36 Trần Tùng Tích phân Dạng 3: Tính tích phân bất đònh: I n = ò (lx + m )dx , với a ¹ n nguyên dương (ax + bx + c)n PHƯƠNG PHÁP CHUNG Phân tích: lx + m = l lb (2ax +...
 • 152
 • 103
 • 0

Tài liệu tích phân rất hay

Tài liệu tích phân rất hay
... đề CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC TÍCH PHÂN 11 LTĐH Biên soạn: Gv Phan Công Trứ Để chứng minh bất đẳng thức tích phân ta vận dụng tính chất tích phân, phương pháp tính tích phân, phép biến đổi thông ... x ) Tính F’(x) a b) Cho tích phân I = ∫ x n dx x3 + a3 (n∈Z, a ≥ 0) Với giá trị n I độc lập a Tính I với n vừa tìm 20) Tính tích phân : Luyện thi Đại học In = π TÍCH PHÂN n sin x ∫ sin n x + ... dễ dàng b • Chọn u(x) cho tích phân ∫ u '(x).v(x)dx đơn giản a Nhận xét : • Nếu hàm dấu tích phân có dạng P(x).lnx (với P(x) đa thức) chọn u(x) = lnx • Nếu hàm dấu tích phân có dạng P(x).eax ,...
 • 12
 • 202
 • 0

Tài liệu tích phân - Nguyễn Duy Khôi

Tài liệu tích phân - Nguyễn Duy Khôi
... TÍNH TÍCH PHÂN” ⇒ I= ∫x -1 -1 dx = -2 ∫ (x GV: NGUY N DUY KHÔI -1 )dx − ∫ ( x - ) dx + ∫ ( x -1 )dx -2 -1 x  -1  x  x 2 =  -x  − -x  + -x  = 3  -2   -1  1 3 3 3x +9 dx x - 4x -5 ... tích phân sau: Trư ng THPT Nam Hà – Biên Hòa – ð ng Nai Trang CHUYÊN ð :”CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN” 2 -1 GV: NGUY N DUY KHÔI -1 1) I = ∫(3x - 4x +3)dx =(x - 2x +3x) = (2 - 2.2 +3.2) -( (-1 )3 ... PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN” GV: NGUY N DUY KHÔI Chú ý 3: TH1: ð tính I = ∫ P(x) dx ta làm sau: (x -a1 )(x -a2 ) (x -an ) P(x) A1 A2 An = + + + (x -a1 )(x -a2 ) (x -an ) (x -a1 ) (x -a2 ) (x -an ) TH2:...
 • 40
 • 552
 • 7

Tài liệu Tích phân toàn tập

Tài liệu Tích phân toàn tập
... Nguyên hàm, tích phân ứng dụng b) Lê Văn Lục THPT Đoàn Thợng cos x sin x + cos x sin d) dx e) tan ... cos x sin x dx 1+ ex sin x cos x (sin x + cos x) 9) x + cos x dx x sin 2 dx Nguyên hàm, tích phân ứng dụng Lê Văn Lục THPT Đoàn Thợng cos x cos x cos x dx 10) 11) (sin x + cos x ... + 1)dx 19) x(1 + xe x ) t t = + xex 20) ln(ex)dx + x ln x x 21) x (1 + ln x)dx Nguyên hàm, tích phân ứng dụng 22) x dx 23) x + 4x2 + x dx 28) 29) x2 Bi x2 dx x2 x4 + 27) dx x +1 dx x cos...
 • 22
 • 352
 • 0

Tài liệu Tích phân của hàm vô tỷ pptx

Tài liệu Tích phân của hàm vô tỷ pptx
... dới dấu có hai nghiệm phân biệt đổi biến ax2 + bx + c = t(x ) x = a t2 a t2 để ý có ba khả cho tam thức bậc hai nằm dới dấu hữu tỷ hoá tích phân có chứa biểu thức tỷ dạng 7.2.1 Bài tập ... 2t + Vi phân dx = dt (1 2t)2 + Đổi cận x = = t = 1; x = = t = + Từ ta có 31 I = (t2 t + 1)2 dt = (2t 1)3 (t2 t + 1)2 dt (2t 1)3 31 + Ta sử dụng ký thuật tích phân hàm hữu tỷ nh sau ... 2t2 2t + Vi phân dx = dt (2t + 1)2 + Đổi cận x = = t = 1; x = = t = + Từ ta có I = (t2 + t + 1)2 dt = (2t + 1)3 (t2 + t + 1)2 dt (2t + 1)3 + Ta sử dụng ký thuật tích phân hàm hữu tỷ nh sau 2...
 • 5
 • 334
 • 4

Tài liệu Tích phân hai lớp pptx

Tài liệu Tích phân hai lớp pptx
... tích phân kép hàm f(x,y) miền D ký hiệu đó: hàm số f(x,y) gọi hàm dấu tích phân, D gọi miền lấy tích phân; ds yếu tố diện tích Nhận xét: Từ định nghĩa ta thấy rằng, tích phân kép (tích phân hai ... f(x,y) liên tục miền kín D khả tích miền D Nghĩa là, tồn (ta công nhận điếu này) Tính chất tích phân kép: Từ định nghĩa, ta rút tính chất sau tích phân kép: (diện tích miền D) Nếu miền D chia thành ... (trường hợp xem hình trụ có mặt f(x,y) mặt mặt phẳng z = Và vậy, ta xét f(x,y) hàm có dấu Do tích phân lớp không phụ thuộc vào cách chia miền D nên ta chia miền D đường thẳng song song với trục...
 • 3
 • 608
 • 13

Tài liệu Tích phân hai lớp trong tọa độ cực docx

Tài liệu Tích phân hai lớp trong tọa độ cực docx
... sang tọa độ cực được? Mọi toán chuyển qua tọa độ cực Tuy nhiên, ta nên đổi để biến miền D từ phức tạp thành đơn giản Bài tính dễ dàng tọa độ vuông góc bạn tính toán bình thường Ta đổi sang hệ tọa ... lấy tích phân mà bạn vẽ hình nên vẽ dễ dàng xác định cận lấy tích phân Trước chuyển cận, bạn nên ý xem miền D hàm lấy tích phân có tính chất đối xứng không? Điều giúp ta thu hẹp miền lấy tích phân: ... thì: (với D* phần D nằm góc phần tư thứ nhất) Để xác định xác cận tích phân, ta phải xét tọa độ cực thông thường, không xét tọa độ cực mở rộng Nghĩa là: , tức r dương, góc quay xét vòng đường tròn...
 • 3
 • 1,049
 • 36

Tài liệu Tích phân-luyện thi đại học 1999-2009 docx

Tài liệu Tích phân-luyện thi đại học 1999-2009 docx
... 2008 thi i m π 20 sin x sin 2x 2(1 π sinx sin xdx π π f(x)sinxdx 2)lnxdx x)dx lnx b (1 x) e π π d dx x dx 6, (2x 7)ln(x 1) dx 5) dx e cosxln( x x ) dx x ln xdx Đề ĐH-C Đ khốD na ê 2007 thi i ... g : m i n n cosx) xlnxdx cos x 0 Đề ĐH-C Đ khốB na ê 2008 thi i m a xsinx π π2 dx x lnxdx ln x x3 dx Đề ĐH Sa øg ò khốD, M na ê 2007 thi i n i m ... 1) Tính Io 2) Tính In + In+1 cos n xdx vớ n la øsố ng uy ê d ương i n 1) Tính I3 va øI4 2) Thi la ä hệ thứ g iữ In va øn-2 vớ n > Từđ ó tính I11 va ø t p c a I i I12 x x2 dx x xdx π x...
 • 12
 • 241
 • 5

Tài liệu Đàm phán hãy coi là khâu quyết định pptx

Tài liệu Đàm phán hãy coi là khâu quyết định pptx
... đàm phán với người Nhiều người đàm phán biết học hỏi từ người khác sử dụng lợi Nếu bạn người mua, chắn bạn hiểu kỹ lưỡng sản phẩm dịch vụ nằm mục tiêu đàm phán Nếu đối phương ... có mà không gây ảnh hưởng đến vị trí đàm phán bạn Nếu bạn đề nghị mức giá cho người mua, cân nhắc lồng vào bẫy để đối phương khó phán đoán Chẳng hạn, bạn đàm phán dự án cân nhắc chúng bao gồm yếu ... chối đề nghị khác để giúp cho đàm phán kéo dài Nếu yêu cầu bạn bị từ chối bạn bị đưa đề nghị mới, đừng bị sa vào bẫy Đó tương đương với đàm phán bạn bạn không nên làm điều Đề nghị cuối bạn luôn...
 • 4
 • 136
 • 1

Tài liệu Tích phân và ứng dụng doc

Tài liệu Tích phân và ứng dụng doc
... Phương pháp 2: Sử dụng cách viết vi phân hóa tích phân tgx + ln x Ví dụ: Tính tích phân: ∫ cos5 x sin xdx ∫ ∫ dx dx x cos x I TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG CÁCH SỬ DỤNG ĐN VÀ CÁC TÍNH CHẤT TÍCH PHÂN Đònh nghóa: ... cận : ⇒ x=a t =α Bước 3: Chuyển tích phân cho sang tích phân theo biến t ta b β a α I = ∫ f ( x)dx = ∫ f [ϕ (t )]ϕ ' (t )dt (tiếp tục tính tích phân mới) Tính tích phân sau: 1) ∫ − x dx 2) x dx ... x )dx − với α ∈ R + a > ; a ≠ ÁP DỤNG : Tính tích phân sau: x4 1) ∫ x dx +1 −1 2) ∫ −1 − x2 dx + 2x 3) 88 π sin x ∫ 3x + dx −π IV ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG: Công thức: y ⎧(C1...
 • 8
 • 106
 • 0

Tài liệu Listening skill – Hãy thay đổi cách nhìn potx

Tài liệu Listening skill – Hãy thay đổi cách nhìn potx
... vấn đề lớn kĩ nghe hiểu Phải đây?! Một nguyên nhân khiến bạn xoay sở mà cấp kĩ listening số cách nghĩ sai lệch Hãy bình tĩnh bạn nghe mà không hiểu, cho dù bạn tiếp tục không hiểu nhiều nữa, ... Một nguyên nhân khiến bạn xoay sở mà cấp kĩ listening số cách nghĩ sai lệch Một số lời khuyên mà bạn sử dụng chỗ: Chấp nhận bạn hiểu tất điều mà nghe Hãy bình tĩnh bạn nghe mà không hiểu, cho ... hội thoại hay diễn thuyết, bạn không bắt kịp mạch cố gắng dịch câu chữ Mọi người lặp lại điều nói Hãy nghĩ xem , tiếng Việt, nói chuyện, có lặp lại nói không? Tất nhiên không lặp lại phần câu chữ...
 • 5
 • 135
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu tích phân cực haytài liệu tích phân ôn thi đại họctài liệu tích phân cơ bảntài liệu tích phân hai lớptài liệu tích phân đườngtài liệu tích phân xác địnhtài liệu tích phân từng phầntài liệu tích phân suy rộngtài liệu tích phân bộitai lieu tich phantai lieu tich phan co dap antài liệu tích phân đặc biệtdownload tài liệu tích phântài liệu tích phân 12tài liệu tích phân hai lớp trong tọa độ cực docxHinh TD Lop 10-11-12(T_Long)ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÍ TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘIXÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC MAKETING TRỰC TUYẾN CHO CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TUYẾNPHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAMNGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU ĐẾN CÁC YẾU TỐ VÀ HIỆN TƯỢNG KHÍ HẬU CỰC ĐOAN Ở VIỆT NAM, KHẢ NĂNG DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓKHẢ NĂNG ỨNG PHÓ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH SÂU BỆNH TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ THỌ TIẾN, HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HOÁHỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAMĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER TẠI CTCP CẢNG HẢI PHÒNGTHỰC HÀNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐChính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Namcác nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tp hcm (tt)de tai thu phat vo tuyen d13cqvt02bai tap on tap hinh hoc lop 7 93550Luyen sieu tu duy casio chuyen de phuong trinh bat PT he PT doan tri dungThu thuat casio tim he so trong khai trien nhi thuc newton bui the vietĐề thi thử môn lý THPT chuyên đh vinh lần 2Đề thi thử môn văn THPT chuyên đh vinh lần 223 TRONG DIEM HOA HUU CO HAY GAP NHAT TRONG DE THI68 CONG THUC GIAI NHANH BAI TAP TRAC NGHIEM HOA HOCRen ky nang giai bai tap hoa hoc chuyen de hydrocacbon nguyen xuan truong
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập