ĐE KIEM TRA SINH KI 2

ĐE KIEM TRA SINH KI 2

ĐE KIEM TRA SINH KI 2
... với sống loài sinh Điểm 0.5 điểm 0 .25 điểm 0 .25 điểm 0 .25 điểm điểm điểm 0 .25 điểm 0 .25 điểm 0 .25 điểm 0 .25 điểm 0 .25 điểm 0 .25 điểm 0 .25 điểm 0 .25 điểm 0 .25 điểm 0.5 điểm 0 .25 điểm 0 .25 điểm 0.5 điểm ... nhấm , ki m ăn (1điểm) chiều + Thỏ động vật nhiệt Câu HS nêu ý sau: * Có biện pháp đấu tranh sinh học: - Sử dụng thiên địch + Thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại + Thiên địch đẻ trứng kí sinh ... gây hại + Thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại, (2 iểm) trứng sâu hại - Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại - Gây vô sinh diệt động vật gây hại Câu HS nêu ý...
 • 4
 • 220
 • 0

để kiểm tra học I môn sinh học 10-CB(đã được BGH duyệt)

để kiểm tra học kì I môn sinh học 10-CB(đã được BGH duyệt)
... nghim I B C D D B 6.A II D D A 10 A 11 C 12 C Cột (3) 1-C 2G 3H 4A 5D 6E 7K 8B 13 C 14 A 15 B cõu = biu im 1 B T lun Cõu 1: (2) * th 1: + Nhit nh hng ti hot tớnh ca enzim + Mi enzim cú nhit ti ... (3 i m) Câu 1: Dựa vào đồ thị cho biết m i quan hệ hoạt tính enzim nhiệt độ, hoạt tính enzim nồng độ chất? Câu 2: T i xào rau, cho mu i từ đầu rau bị quắt l i nhiều nớc? Để tránh tợng ta ph i ... II Ghép n i dung cột (1) v i cột (2) ghi kết vào cột (3) (2đ) Cột (1): phận Ribôxôm Lục lạp Ti thể Thành tế bào Tế bào chất Khung xơng tế bào Nhân tế bào Lông roi Cột (3) Cột (2)...
 • 3
 • 393
 • 1

Đề kiểm tra sinh 10 học 1

Đề kiểm tra sinh 10 học kì 1
... chiếm 20% Tính số lượng nucleôtit loại, khối lượng, chiều dài, số liên kết hiddro phân tử Đề kiểm tra có trang ... Câu 10 Điều sau không nói hô hấp tế bào ? A Hô hấp tế bào trình chuyển đổi lượng tế bào sống, Trong...
 • 2
 • 427
 • 15

Đề kiểm tra học 1 sinh 10

Đề kiểm tra học kì 1 sinh 10
... phõn bo v cú 64 t bo Ngời đề : Nguyễn Thị Xuân Mai giáo viên trờng THPT Lê Xoay Đáp án đề kiểm tra học kỳ môn Sinh học lớp 10 : Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... kớnh l mng 18 / Kt qu mi vũng ca chu trỡnh Crep t 1Phõn t axờtyl -CụA b oxi hoỏ hon ton to : a 1ATP + 1FADH2 + NADH + CO2 b 1ATP + 2FADH2 + NADH + CO2 c 1ATP + 1FADH2 + NADH + CO2 d 1ATP + 2FADH2 ... lizụxụm, lc lp 14 / nh sỏng v cht hu c l ngun nng lng v ngun cỏc bon ch yu cung cp cho sinh vt : a Vi khun nitrat hoỏ b Cỏc vi sinh vt lờn men c To n bo d Vi khun lc khụng cha lu hunh 15 / Trong t...
 • 4
 • 246
 • 5

Đề kiểm tra học 1 sinh 10 ban KHTN

Đề kiểm tra học kì 1 sinh 10 ban KHTN
... phõn bo v cú 64 t bo Ngời đề : Nguyễn Thị Xuân Mai giáo viên trờng THPT Lê Xoay Đáp án đề kiểm tra học kỳ môn Sinh học lớp 10 : Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... kớnh l mng 18 / Kt qu mi vũng ca chu trỡnh Crep t 1Phõn t axờtyl -CụA b oxi hoỏ hon ton to : a 1ATP + 1FADH2 + NADH + CO2 b 1ATP + 2FADH2 + NADH + CO2 c 1ATP + 1FADH2 + NADH + CO2 d 1ATP + 2FADH2 ... lizụxụm, lc lp 14 / nh sỏng v cht hu c l ngun nng lng v ngun cỏc bon ch yu cung cp cho sinh vt : a Vi khun nitrat hoỏ b Cỏc vi sinh vt lờn men c To n bo d Vi khun lc khụng cha lu hunh 15 / Trong t...
 • 4
 • 273
 • 4

Đề kiểm tra học I sinh 12

Đề kiểm tra học kì I sinh 12
... tr i hoàn toàn cho tỉ lệ kiểu hình A : B : : C : :1 : D : : : Câu 25 Tính trạng gen tr i NST Y X di truyền A Đ i thứ biểu B Con trai đ i thứ biểu C trai g i biểu D Tất trai dòng họ biểu Đề kiểm ... động kinh Một ngư i mẹ bị đột biến gen sinh trai, g i Có thể kết luận bệnh từ mẹ di truyền cho A g i B Chỉ trai C Cả trai g i D Con trai hay g i tùy thuộc vào bố Câu 19 Quy luật phân li độc ... bình thường Lai tứ b i AAaa v i Aaaa Tỉ lệ có kiểu gen AAaa : A B 12 C 12 D 11 12 Câu 18 Một đột biến i m gen ti thể ngư i làm cho trình hô hấp n i bào bị r i loạn, không sản sinh đủ ATP gây...
 • 2
 • 325
 • 13

Đề kiểm tra học II sinh 11

Đề kiểm tra học kì II sinh 11
... THPT ĐaHuoai Đề kiểm tra HK II - 2007-2008 Mơn : Sinh 11 (cơ bản) Mã đề: 453 Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm đề Đối với câu trắc nghiệm, học sinh chọn tô ... Trường THPT ĐaHuoai Đề kiểm tra HK II - 2007-2008 Mơn : Sinh 11 đề: 444 Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm đề Đối với câu trắc nghiệm, học sinh chọn tô kín ... Trường THPT ĐaHuoai Đề kiểm tra HK II - 2007-2008 Mơn : Sinh 11 đề: 435 Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm đề Đối với câu trắc nghiệm, học sinh chọn tô kín...
 • 10
 • 529
 • 3

Đề kiểm tra học II sinh 10

Đề kiểm tra học kì II sinh 10
... ĐAHUOAI ĐỀ KIỂM TRA HK II - 2007-2008 Mơn : SINH 10 (nâng cao) Họ tên Mã đề: 684 Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm đề Đối với câu trắc nghiệm, học sinh ... Ribơxơm; B Ti thể; C Màng sinh chất ; D ARN HẾT _ SỞ GD - ĐT LÂM ĐỒNG TRƯỜNG THPT ĐAHUOAI ĐỀ KIỂM TRA HK II - 2007-2008 Mơn : SINH 10 (nâng cao) Họ tên Mã đề: 702 Phần trả lời ... KIỂM TRA HK II - 2007-2008 Mơn : SINH 10 (nâng cao) Họ tên Mã đề: 693 Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm đề Đối với câu trắc nghiệm, học sinh chọn tô...
 • 10
 • 473
 • 2

Đề kiểm tra học I sinh 10 NC (08-09)

Đề kiểm tra học kì I sinh 10 NC (08-09)
... 38 :Ở khoai tây có NST 2n=48 Hãy xác định số NST kép giảm phân II : A.12 B.24 C.48 D.96 Câu 39 :Ở ngư i (2n=46) Hãy xác định số cặp NST tương đồng tế bào sinh tinh đầu giảm phân II : A.0 ... 32 :Một gen có kh i lượng phân tử 66 .10 (dvc).Số chu xoắn gen : A.90 B. 110 C .105 D. 210 Câu 33 :Một gen có 2400 (nu) , hiệu % nu lo i G v i nu không bổ sung v i 10% số nu lo i : A.A=T=720 B.A=T=480 ... thể tự nhân đ i Câu 21 :Đường ribozơ thuộc lo i : A.Đường cacbon B.Monosaccarit C.Đisaccarit D.Polisaccarit Câu 22 :ATP phân tử quan trọng trao đ i chất : A.Nó dễ dàng thu từ m i trường thể...
 • 3
 • 293
 • 4

đề kiểm tra học 2 - sinh học 11 - ban KHTN

đề kiểm tra học kì 2 - sinh học 11 - ban KHTN
... số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3(454) B D D A C C C D A B B ... : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : kiểm tra 15phút lần 2- l[ps 11 Đề số : 01 02 03 04 ... - Môn kiểm tra 15phút lần 2- l[ps 11 (Đề số 3) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn...
 • 8
 • 487
 • 4

Đề kiểm tra học một môn sinh 7

Đề kiểm tra học kì một môn sinh 7
... ngành giun dẹp : a Cơ thể dẹp, có đối xứng hai bên b Có lối sống kí sinh c Có lối sống tự d Sinh sản hữu tính vô tính Câu 7: Tại soa bị ngập nước giun thường chiu lên mặy nước : a Hang bị ngập ... a b Câu 11: Tập tính ôm trứng trai mẹ có ý nghĩa gì: a Để cung cấp nhiệt cho trứng phát triển b Để bảo vệ trứng khỏi sinh vật khác ăn c Đó hoạt động theo ý nghĩa sinh trưởng phát triển trứng d ... để tìm nơ khô d Cả b c Câu 8: Có thể xác định tuổi trai nhờ : a Căn độ lớn vỏ b Căn độ lớn thân c Căn vòng tăng trưởng vỏ d Cả a,b,c Câu 9: Trai giữ vai trò làm nước : a Có thể lọc cặn nước b...
 • 2
 • 160
 • 0

Đề kiểm tra Sinh 8 học I

Đề kiểm tra Sinh 8 học kì I
... Enzim pepsin hoạt động hiệu m i trường có : a.Axit HCl nhiệt độ bình thường thể b.Axit HCl loãng nhiệt độ bình thường thể c.Axit HCl đặc nhiệt độ bình thường thể d Cả a b sai II Tự luận (5 i m) ... (5 i m) Câu 1.(3 i m): Những đặc i m ruột non giúp thực tốt vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng ? Vì ăn uống cách l i giúp cho tiêu hóa đạt hiệu ? Câu 2.(2 i m) : Trình bày vai trò hệ tiêu hóa , hệ ... hai câu a b 7.Câu không coi chức hệ tiêu hóa ngư i : a.Xử lí học thức ăn b.Thủy phân thức ăn thành đơn phân tiêu hóa c.Lo i bỏ thức ăn không đặc trưng cho lo i d.Gi i phóng lượng trình oxi hóa...
 • 2
 • 186
 • 1

đề kiểm tra học II sinh 6

đề kiểm tra học kì II sinh 6
... Ngành hạt trần: Là thực vật bậc cao, sống nơi cạn, quan sinh sản nón , sinh sản hạt - Ngành hạt kín: Là thực vật bậc cao, sống nơi cạn, quan sinh sản hoa, quả, hạt ...
 • 2
 • 250
 • 0

đề kiểm tra học II sinh 8

đề kiểm tra học kì II sinh 8
... mắt),dây thần kinh thị giác(dây số II) , vùng thị giác( thùy chẩm) Câu 3: (2 điểm) Vai trò hoocmôn : - Duy trì tính ổn định môi trường bên thể - Điều hoà trình sinh lí diễn bình thường So sánh tuyến ... Vitamin D Dưới tác dụng ánh sáng mặt trời, tiền Vitamin D biến thành Vitamin D Vitamin D cần cho trao đổi canxi phốtpho nên có tác dụng chống còi xương cho trẻ em Vì để chống bệnh còi xương cho...
 • 3
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn sinhđề kiểm tra học kì 2 môn sinh học lớp 7đề kiểm tra học kì 2 môn sinh học 7đề kiểm tra học kì 2 môn sinh học 8đề kiểm tra học kì 2 môn sinh lớp 7đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn sinh họcđề kiểm tra học kì 2 sinh học 11 nâng caođề kiểm tra học kì 2 môn sinh 7đề kiểm tra học kì 2 môn sinh lớp 11đề kiểm tra học kì 2 môn sinh lớp 6đề kiểm tra học kì 2 môn sinh lớp 12đề kiểm tra học kì 2 môn sinh lớp 10đề kiểm tra học kì 2 môn sinh học lớp 12đề kiểm tra học kì 2 môn sinh học 12đề kiểm tra học kì 2 sinh 7Bảng giá dây cáp CADIVITuyền thuyết về các cung hoàng đạoBộ tài liệu câu hỏi môn kiến thức chung ôn thi công chức năm 2017Đề cương chi tiết ôn thi công chức vị trí quản lý đất đai năm 2016đề cương ôn thi công chức ngành thanh tra 2016Tài liệu ôn tập môn ngữ văn 12Câu hỏi tình huống hợp đồng lao động, tiền lương , thời gian làm việcNghiệp vụ hải quan hải quan điện tử tại Việt NamPhân tích tình hình sử dụng lao động ở Công ty cổ phần giầy Hải DươngXây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm sữa đậu nành tại Cty CBTP Quang MinhChuyên đề giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại công ty liên doanh Hioda MotorsQuyền tác giả đối với công trình nghiên cứu khoa học theo pháp luật sở hữu trí tuệ từ thực tiễn đại học y dược thành phố hồ chí minhPháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc NinhPhân tích các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của ngân hàng TMCP việt namPhân tích dự báo giá và rủi ro thị trường cổ phiếu niêm yết việt namGiải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại công ty tư vấn xây dựng sino pacificPhân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đồng naiMột số giải pháp gia tăng giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận đối với sản phẩm gas bình dân dụng của công ty TNHH gas petrolimex sài gòn)Mức độ hài hòa của kế toán công cụ tài chính tại các ngân hàng thương mại việt nam so với chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chínhHoàn thiện thủ tục kiểm toán các khoản ước tính kế toán và thông tin các bên liên quan trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp kiểm toán độc lập nhỏ và vừa tại việt nam
Đăng ký
Đăng nhập