50 bo de thi HSG anhvan 9

Bộ đề thi HSG -Hóa THCS

Bộ đề thi HSG -Hóa THCS
... nước Câu Trộn 0,7g bột sắt với 0,5g bột lưu huỳnh đổ vào ống nghiệm Đưa đáy ống nghiệm lại gần nam châm, ống nghiệm bị nam châm hút Điều chứng tỏ trộn hỗn hợp bột sắt với bột lưu huỳnh chưa có ... 64 ; S : 32 ; Al : 27 ; Mn : 55 Đề thi chọn học sinh giỏi huyện Năm học 2007 - 2008 môn thi : hoá học - lớp Thời gian làm : 120 phút ( không kể thời gian giao đề ) Bài I : ( điểm ) Trình bày ... I) , (IV (V) vô nghiệm, trường hợp xảy Đề thi chọn học sinh giỏi thành phố Năm học 2007-2008 Môn: Hóa học- Lớp Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề ) Câu1: (3 điểm) a) Cho Khí CO tác...
 • 15
 • 511
 • 5

Bộ Đề thi HSG + Đáp Án Toán 5 (Đề mới)

Bộ Đề thi HSG + Đáp Án Toán 5 (Đề mới)
... 50 % 18 1,0 điểm b) 3,0 điểm Tính tổng + + + .+ 2002 + 2003 + 2004 Ta có:1 + 2004 = 20 05 1,0 điểm + 2003 = 20 05 Có 1002 cặp có tổng 20 05 1,0 Tổng S = 20 05 x 1002 = 009 010 ... 17: Cho bánh xe truyền động lắp đặt hình Biết bán kính bánh xe (1) m, bán kính bánh xe (2) m Khi bánh xe số (1) quay 1 ,5 vòng bánh xe số (2) phải quay là: a 5, 5 vòng b vòng c vòng d 4 ,5 vòng (2) ... AB : 15 : = 120 (km) 0 ,5 điểm M Bµi 2: (2 ,5 ®iÓm ) Đáp số : 120 km B A F E Q P D H C +Hình vẽ đúng, xác, tính 0, 25 điểm +Câu a: điểm QC + DP × DC AP + BQ × AB SABQP = SDPQC = 0, 25 điểm 0, 25 điểm...
 • 11
 • 523
 • 6

Bộ Đề thi HSG + Đáp Án Tiếng Việt 5 (Đề mới)

Bộ Đề thi HSG + Đáp Án Tiếng Việt 5 (Đề mới)
... không đủ phần 10 + iểm 0: Bài viết lạc đề -ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP MÔN TIẾNG VIỆT Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: điểm ... Câu chuyện diễn để lại cho em tình cảm, cảm xúc ? ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP MÔN TIẾNG VIỆT Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) PhÇn tr¾c nghiÖm ( ®iÓm ) Em khoanh tròn vào chữ ... âm d âm gi Câu 15: Trong nhóm từ đồng nghĩa sau, nhóm từ có sắc thái coi trọng: a nít, trẻ thơ, nhi đồng b trẻ thơ, thi u nhi, nhi đồng c thi u nhi, nhóc con, thi u niên d nít, thi u nhi, nhi...
 • 13
 • 849
 • 10

Bộ Đề thi HSG + Đáp Án Tiếng Anh (Đề mới)

Bộ Đề thi HSG + Đáp Án Tiếng Anh (Đề mới)
... van 8-the zoo 9-a sight-seeing 10-by bus 3-c 4-b 5-d Đề thi Học sinh giỏi lớp 6-c Môn: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút (khơng kể thời gian phát đề) I/ In three of these words the first syllable is ... intelligent and confident She also thinks deeply about things, but she is not always serious She is fun and enjoys humor but she is in a hurry to get on to more important things At high school she became ... I want to buy this hat.” - Peter asked me _ 6) He can’t pass the exam - He wishes _ V) Do as directed in parentheses (3ms) 1) This house was...
 • 11
 • 2,726
 • 37

Bộ Đề thi HSG + Đáp Môn Tiếng Anh

Bộ Đề thi HSG + Đáp Môn Tiếng Anh
... it helps them in their work -ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH A) Multiple choice: (6ms) I) Mỗi câu 0,2đ 1-b 2-a 3-d 4-c II) Mỗi câu 0,2đ ... nowadays? - _ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH I) Mỗi câu 0,3đ 1-c 2-d 3-b 4-d 5-a II) Mỗi câu 0,3đ 1-c 2-c 6-c 7-d 3b 8-b ... 8-success IV) Mỗi câu 0,5đ 1) Does Mr Green mend this bladder? 2) What an intelligent girl! 3) That kitchen is bigger than this living-room 4) Khanh advised Huy to take a break 5) It’s the first...
 • 10
 • 1,467
 • 110

bộ đề thi HSG toán THCS

bộ đề thi HSG toán THCS
... x, y, z nguyên dương thoả mãn: 2(y + z) = x(yz – 1) V¨n Trêng §µo Đề thi học sinh giỏi toán Trường CĐSPBN Thi giải toán khó THCS năm học 2006 – 2007 (120 phút) Bài (3đ): Cho phương trình: x + ... P= V¨n Trêng     x +  y +   y  x    §µo Đề thi học sinh giỏi toán Trường CĐSP Bắc Ninh Đề thi đại số sơ cấp thực hành giải toán năm 2005 – 2006 (120 phút) Bài (2đ): Tìm nghiệm nguyên ... + x x + x −6  (x ≥ 0; x ≥ 9; x ≥ 4) 1, Rút gọn P 2, Tìm x để P = V¨n Trêng §µo Đề thi học sinh giỏi toán Thừa Thi n Huế Năm học 2003 – 2004 Vòng (120 phút) Bài (3đ): 1, Giải hệ phương trình...
 • 9
 • 617
 • 4

Bộ Đề Thi HSG Môn Toán lớp 9(Đề mới)

Bộ Đề Thi HSG Môn Toán lớp 9(Đề mới)
... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP MÔN TOÁN Câu : (1,5đ) Giải phương trình hệ phương trình sau : a) 3x – 4y = 25 5x – 7y ... Tính độ dài DE theo R ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP MÔN TOÁN Bi (1.5đ) Thu gọn biểu thức sau :  −  +5 a) A =  + ÷1 + ÷  ÷ − ÷ +1...
 • 3
 • 1,583
 • 27

BỘ ĐỀ THI HSG HÓA - THCS

BỘ ĐỀ THI HSG HÓA - THCS
... dd A c/ Tính Vlít dd NaOH 1M cho từ từ vào ddA để: - Bắt đầu xuất kết tủa - Thu kết tủa lớn ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN LỚP - NĂM HỌC 2006 – 2007 Ngày thi : 30/11/06 (SGD) I TRẮC NGHIỆM (6đ) Chọn phương ... theo khối lượng chất B ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN LỚP - NĂM HỌC 2007 – 2008 Ngày thi : 24/4/08 (SGD) Câu (1,5đ) Tính khối lượng mol prôton, biết prôton có khối lượng 1,67.10 -2 4g Câu (1,5đ) Cân PTPƯ ... H2SO4 9,8% ( D = 1,04 g/ml) Tính m ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN LỚP - NĂM HỌC 2008 – 2009 Ngày thi : 16/10/2008 (PGD) Câu (2đ) Hoàn thành PTHH biểu diễn dãy chuyển hóa sau: A A1 A , t A3 A A4 A , t A6...
 • 11
 • 2,476
 • 46

Bộ đề thi HSG toán 9

Bộ đề thi HSG toán 9
... −4 2 Đề thi học sinh giỏi toán Bài 5b (4đ): Cho biểu thức: P=  x −3 x   x −3 x −2 9 x  + − 1 − :   x −  2 − x + x x + x −   1, Rút gọn P 2, Tìm x để P = (x ≥ 0; x ≥ 9; x ≥ 4) Đề thi ... nhỏ biểu thức: P=     x +  y +   y  x    Đề thi học sinh giỏi toán Trường CĐSP Bắc Ninh Đề thi đại số sơ cấp thực hành giải toán năm 2005 – 2006 (120 phút) Bài (2đ): Tìm nghiệm nguyên ... + = −x + 2, Tìm số x, y, z nguyên dương thoả mãn: 2(y + z) = x(yz – 1) Đề thi học sinh giỏi toán Trường CĐSPBN Thi giải toán khó THCS năm học 2006 – 2007 (120 phút) Bài (3đ): Cho phương trình:...
 • 9
 • 484
 • 4

Bộ đề thi HSG lớp 4 (82 trang)

Bộ đề thi HSG lớp 4 (82 trang)
... biểu thức sau: ( 43 x 11 + 44 x 11 + 45 x 11 + 46 x 11 + 47 x 11) : (45 x 55) Bài số 3- Bố mẹ tuổi, năm trước tuổi bố gấp lần tuổi tuổi 1/7 tuổi mẹ Tính tuổi bố , mẹ hiên Bài số 4- Hình chữ nhật ... chữ nhật 84 m A B D C 10 ®Ị 11 Đề thi học sinh giỏi lớp Năm học 2002-2003 Mơn tốn lớp Thời gian 60 phút Bài 1- Tính giá trị biểu thức sau: ( 4 iểm) a) (107 + 207005) – 302 x 270 b) ( 247 247 :1001 ... hình vng xentimet vng? A B D Biểu điểm: Bài1 :6 Điểm Bài2 :6 Điểm Bài3 :4 Điểm Bài4 :4 Điểm C Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp mơn tốn ( Thời gian 60 phút) Bài số 1- Khơng thực phép tính, Hãy...
 • 81
 • 676
 • 14

Bộ đề thi HSG Toán và TV lớp 2,3,4,5

Bộ đề thi HSG Toán và TV lớp 2,3,4,5
... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HỌC KỲ NĂM HỌC: 2007-2008 Họ tên: Lớp 5: Cắt phách theo đường Điểm Giám khảo MÔN TOÁN Thời gian làm bài: phút Thực dãy tính ... hôn, gặm tia nắng cuối ngày sót lại Cảnh vật hòa quyện vào thật thơ mộng ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HỌC KỲ NĂM HỌC: 2007-2008 Họ tên: Lớp 5: Cắt phách theo đường Điểm Giám khảo đây: Tìm từ ... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HỌC KỲ NĂM HỌC: 2007-2008 Họ tên: Lớp 4: Cắt phách theo đường ================================================== === Giám khảo Điểm MÔN TOÁN Thời gian...
 • 13
 • 515
 • 6

Bo de thi HSG Toan

Bo de thi HSG Toan
... Họ tên: THI HỌC SINH GIỎI KHỐI Lớp: Năm học: 2007 - 2008 Giám thị 1: Môn: Toán Mã phách: Giám thị 2: ... Họ tên HS: THI HỌC SINH GIỎI KHỐI Lớp: Năm học: 2007 - 2008 Giám thị 1: Môn: Toán Mã phách: Giám thị 2: ... Họ tên HS: THI HỌC SINH GIỎI KHỐI Lớp: Năm học: 2007- 2008 Giám thị 1: Môn: Toán Mã phách: Giám thị 2:...
 • 11
 • 690
 • 3

Bo de thi HSG huyen

Bo de thi HSG huyen
... minh tng t ta c BDF~BAC, EDC~BAC, suy ã ã BDF~DEC BDF = CDE ã ã ã ã BDF = CDE 900 BDF = 900 CDE 4d) Ta cú ã ã ã AHB BDF = ã AHC CDE ã ADF = ã ADE Suy DH l tia phõn giỏc gúc EDF Chng minh ... // GK ị HDE = GME ã ã ã ã m GME = GFE ị HDE = GFE B ị DHEF ni tip c ã ã b) T cõu a suy DEH = DFH ã ã G m DFH = OCH ị OHEC ni tip c K H E ã ã ị OEC = OHC = 900 Vy CE l tip tuyn ca (O) THI CHN ... SABEH = SABCD (0,25 im) (d) C B J I K A E D H THI TUYN CHN HC SINH GII LP NM HC 2007 -2008 MễN THI : TON Thi gian lm bi: 150 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) 11 Cõu 1: (1,5 im) So sỏnh cỏc s...
 • 14
 • 238
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại chi Me nguồn (Phyllagathis Blume) và Sơn linh (Sonerila Roxb.) ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)Nghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)tính toán và thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Golden Place.Đánh giá mức độ, tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong một số nhóm thực phẩm tươi sống tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo Thông tư 30.2014. TT BGDĐT ở các trường tiểu học thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất dihydro benzohcinnoline5,6dion bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Văn hóa ứng xử của người Việt trong truyện cổ tích thần kì (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa (LV thạc sĩ)Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh Trường hợp tỉnh Quảng NgãiThuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếTest bank for Audit and assurance services by Alvin AlrensSamsung BN44 00358b PSU schematicXây dựng truyền thông cho sản phẩm sữa Vinamilk Probi của công ty cổ phần sữaVinamilk
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập