2636 likes and dislikes

expressing likes and dislikes

expressing likes and dislikes
... English Banana.com Test Your Vocabulary Skills Expressing Likes and Dislikes Answer: 100% I really love I love I really like + positive I like I quite like ... like I hate 0% I really hate For more fun tests, quizzes and games log onto www.englishbanana.com now! This worksheet can be photocopied and used without charge ...
  • 2
  • 7
  • 0

7716 expressing likes and dislikes

7716 expressing likes and dislikes
... (read) books and _ (listen) to Max music When I visit exotic countries like Africa, I love _ (go) on jungle safaris and (watch) wild animals like lions, tigers and monkeys I ... brackets: Hi there! My name’s Max and I love _(travel) around the world Every year, I visit a different country because I like _ (see) new places and (try) different food Wherever ... (watch) wild animals like lions, tigers and monkeys I enjoy (be) outdoors and camping under the stars and I always hate _ (come) back home! ...
  • 2
  • 8
  • 0

19966 lets talk about likes and dislikes

19966 lets talk about likes and dislikes
... celebrities’ likes and dislikes Use the expressions in the box Some of them express likes and others express dislikes There are two sentences for each celebrity Use each expression only once And( sb) ... tennis, hockey and the TV show Animal Planet Russel Crowe _ rugby and music Butterflies Nicole Kidman _ Brad Pitt _ Duchess of Cambridge 15 architecture and photography ... of Cambridge 18 fashion Brad Pitt _ 19having to talk about his private life Russel Crowe _ 20 14 being famous and giving interviews Nicole Kidman _ 21 goat cheese Based...
  • 3
  • 34
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bài Giảng Chức Năng Kiểm SoátĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN THEO HƯỚNG TIÊP CẬN NĂNG LỰCTục Ngữ Trung QuốcBài Thuyết Trình Lãi XuấtSlide MotivationĐề án bảo vệ môi trường đơn giản BS tâmBài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 - Lịch sử 12báo cáo thiết kế luận lý số lab 1Bài Giảng Làm Việc Với Các Đối TượngModule 7 Problem SolvingBài Giảng Làm Việc Nhóm Hiệu QuảBài Giảng Quản Trị Mua Hàng Và Lưu KhoGiúp học sinh lớp 8 phát hiện và khắc phục một số sai lầm khi giải bài tập đại số ở Trường THCS Nga Thanh, Huyện Nga SơnDạy một số khái niệm hình học 6 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh ở trường THCS Nga Thanh, huyện Nga SơnTime Management Comfori Seceraris SeminarSKKN Tiếng anh: Learning along with practiceSKKN tiếng anh: Practicing Reading Skills effectively for the 8th students in Nga Thuy Secondary SchoolKhái Niệm, Phân Loại, Vai Trò Tỷ Giá Hối ĐoáiKinh nghiệm sử dụng mẫu vật nhằm nâng cao chất lượng giờ thực hành môn sinh học 8 ở trường THCS Nga HưngNghiên cứu áp dụng một số bài tập phát triển sức mạnh cơ chân nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa cho học sinh lớp 8 trường THCS Chu Văn An – Huyện Nga Sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập