CHUYÊN đề IX PHÓNG xạ, hạt NHÂN

CHUYÊN đề IX PHÓNG xạ, hạt NHÂN

CHUYÊN đề IX  PHÓNG xạ, hạt NHÂN
... trình biến đổi hạt nhân, hạt nhân 238 92 U chuyển thành hạt nhân 92 U phóng A hạt α hai hạt prơtơn B hạt α hạt êlectrơn C hạt α nơtrơn D hạt α pơzitrơn Câu 20: Sự phóng xạ phản ứng hạt nhân loại ? ... Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclơn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D lượng ... n phóng xạ α, sau phóng xạ đó, động hạt α A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Câu 38 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Dùng prơtơn có động 5,45 MeV bắn vào hạt nhân...
 • 50
 • 131
 • 0

Chuyên đề 9: Phóng xạ- hạt nhân

Chuyên đề 9: Phóng xạ- hạt nhân
... biến đổi hạt nhân, hạt nhân 238 U chuyển thành hạt nhân 234 U 92 92 phóng A hạt α hai hạt prơtơn B hạt α hạt êlectrơn C hạt α nơtrơn D hạt α pơzitrơn Câu 20: Sự phóng xạ phản ứng hạt nhân loại ... Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclơn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D lượng ... nơtron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ β-, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số prơtơn khác C Trong phóng xạ β, có bảo tồn điện tích nên số prơtơn bảo tồn D Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ hạt nhân...
 • 50
 • 1,689
 • 22

Ôn thi đại học môn Vật lý: Chuyên đề 9 - Phóng xạ, hạt nhân

Ôn thi đại học môn Vật lý: Chuyên đề 9 - Phóng xạ, hạt nhân
... DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ CHUN ĐỀ 9: PHĨNG XẠ, HẠT NHÂN - ĐT: 016 89. 996 .187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HẠT NHÂN NGUN TỬ PHẦN I KIẾN ... – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ CHUN ĐỀ 9: PHĨNG XẠ, HẠT NHÂN - ĐT: 016 89. 996 .187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com Lực tương tác nuclơn hạt nhân lực hút, gọi lực hạt nhân, có ... C 238 92 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ CHUN ĐỀ 9: PHĨNG XẠ, HẠT NHÂN - ĐT: 016 89. 996 .187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com Câu 20: Trong vật hạt nhân, ...
 • 50
 • 1,144
 • 0

CẤU TRÚC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 9 PHÓNG XẠ HẠT NHÂN

CẤU TRÚC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 9 PHÓNG XẠ HẠT NHÂN
... CẤU TRÚC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 9: PHÓNG XẠ - HẠT NHÂN CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ I KIẾN THỨC CHUNG: TÓM TẮT CÔNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TOÁN NÊU CẤU TẠO HẠT NHÂN, ... RIÊNG BÀI TOÁN 2: TÍNH SỐ HẠT, ĐỒNG VỊ BÀI TOÁN 3: ĐỘ HỤT KHỐI, NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT, ĐỘ BỀN VỮNG HẠT NHÂN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 2: PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN I KIẾN THỨC ... PHƯƠNG TRÌNH PHÓNG XẠ, NÊU CẤU TẠO HẠT TẠO THÀNH BÀI TOÁN 2: TÍNH LƯỢNG CHẤT PHÓNG XẠ (CÒN LẠI, ĐÃ PHÂN RÃ, CHẤT MỚI ); TỈ SỐ PHẦN TRĂM GIỮA CHÚNG BÀI TOÁN 3: TÍNH CHU KỲ T, HẰNG SỐ PHÓNG XẠ λ BÀI...
 • 2
 • 110
 • 1

SKKN một số vấn đề về PHÓNG xạ hạt NHÂN DÙNG TRONG VIỆC bồi DƯỠNG học SINH GIỎI môn hóa học TRUNG học PHỔ THÔNG

SKKN một số vấn đề về PHÓNG xạ hạt NHÂN DÙNG TRONG VIỆC bồi DƯỠNG học SINH GIỎI môn hóa học TRUNG học PHỔ THÔNG
... nghiệm: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÓNG XẠ HẠT NHÂN DÙNG TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Họ tên tác giả: Trương Huy Quang Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn Đơn vị: Trường ... DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI -Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia (1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010, 2011, 2012), vấn đề PHÓNG XẠ HẠT NHÂN ... hóa học * Cân hóa học * Phương pháp giải toán lượng * Bài tập tinh thê * Peptit& Protein * Sự lai hóa BM03-TMSKKN Tên SKKN : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÓNG XẠ HẠT NHÂN DÙNG TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG HỌC...
 • 32
 • 142
 • 2

SKKN một số vấn đề về PHÓNG xạ hạt NHÂN DÙNG TRONG VIỆC bồi DƯỠNG học SINH GIỎI môn hóa học TRUNG học PHỔ THÔNG

SKKN một số vấn đề về PHÓNG xạ hạt NHÂN DÙNG TRONG VIỆC bồi DƯỠNG học SINH GIỎI môn hóa học TRUNG học PHỔ THÔNG
... S V N ĐỀ VỀ H NG Ạ HẠT NH N DÙNG TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN H A HỌC TRUNG HỌC HỔ THÔNG t tá ả: ứ vụ: Q t v: - N - ĩ vự : (Đánh dấu X vào ô tương ứng, ghi rõ t n môn lĩnh vực khác) ... BM03-TMSKKN Tên SKKN : MỘT S V N ĐỀ VỀ H NG Ạ HẠT NH N DÙNG TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC TRUNG HỌC HỔ THÔNG I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - o k t s 2010, 2011, 2012), vấ đề t - đ ố t ,k t ... KHOA HỌC - ĩ vự k Số ă - k sá k ệ : ả ệ : ă k ệ ả toá to ă * * ằ * * tậ t t * Peptit& Protein * Sự l d ă l ầ đ : N BM03-TMSKKN Tên SKKN : MỘT S V N ĐỀ VỀ H NG Ạ HẠT NH N DÙNG TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG...
 • 32
 • 144
 • 0

chuyên đề ôn thi đại học môn lý phóng xạ, hạt nhân - vũ đình hoàng

chuyên đề ôn thi đại học môn lý phóng xạ, hạt nhân - vũ đình hoàng
... Rơ - d - pho, bắn phá hạt nhân nitơ 14 N hạt α , hạt nhân nitơ 18 bắt giữ hạt α để tạo thành flo F khơng bền, hạt nhân phân rã tạo thành hạt nhân BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ ... khơng xảy Câu 31(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclơn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng ... riêng hai hạt nhân D lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Câu 32(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Cho phản ứng hạt nhân: 31T + D → He + X Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He...
 • 50
 • 701
 • 0

CHỦ ĐỀ 5 ÔN TẬP TỔNG HỢP PHÓNG XẠ HẠT NHÂN

CHỦ ĐỀ 5 ÔN TẬP TỔNG HỢP PHÓNG XẠ HẠT NHÂN
... 210 Câu 47 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010 )Hạt nhân 84 Po đứng yên phóng xạ α, sau phóng xạ đó, động hạt α A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Câu 48 (Đề thi ĐH ... thành 0,5mol He tức tạo 0,5NA hạt He → Toả lượng là: W = 0,5NA.8,65MeV = 0 ,5. 6,02.1023.8,65MeV= 2,6.1024MeV Câu 16: Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ α biến thành hạt nhân Y Biết hạt nhân ... không khí dần lượng D Tia α dòng hạt nhân heli ( 24 He ) 29 40 Câu 57 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010 )So với hạt nhân 14 Si , hạt nhân 20 Ca có nhiều B nơtrôn prôtôn A 11 nơtrôn prôtôn C nơtrôn prôtôn...
 • 10
 • 519
 • 2

Chuyên đề 5 : Phản ứng hạt nhân và đáp án chương I

Chuyên đề 5 : Phản ứng hạt nhân và đáp án chương I
... bắn hạt α vào nguyên tử 83 Bi a Viết phương trình phản ứng tạo thành Astatin b Nếu xuất phát từ 1, 656 .1023 nguyên tử Bi cu i thu gam 211 At c Lượng Astatin sau 168 l i HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN CHƯƠNG ... kì bán rã nhỏ Cứ 5g Rn sau th i gian 55 44 phút giảm 0,625g Tính chu kì bán rã Rn (theo ngày) Astatin nguyên tố thuộc halogen , nguyên tố phóng xạ v i chu kì bán hủy 209 8,3 Astatin i u chế ... 3p6 4s1 , A kim lo i ; B /1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 , B phi kim a A/ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 , A ô thứ 13 , chu kì , nhóm IIIA B/ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 , B ô thứ 17 , chu kì , nhóm VIIA b Liên kết công...
 • 5
 • 549
 • 7

Tài liệu Chuyên đề 2: Vật lý hạt nhân doc

Tài liệu Chuyên đề 2: Vật lý hạt nhân doc
... ỨNG HẠT NHÂN * Phản ứng hạt nhân tương tác hai hạt nhân dẫn đến biến đổi chúng thành hạt khác theo sơ đồ: A+B → C+D Trong đó: A B hai hạt nhân tương tác với C D hai hạt nhân tạo thành - Số hạt nhân ... Phóng xạ α , hạt nhân lùi ô bảng tuần hoàn so với hạt nhân mẹ B Phóng xạ β− hạt nhân tiến ô bảng tuần hoàn so với hạt nhân mẹ C Phóng xạ β+ hạt nhân lùi ô bảng tuần hoàn so với hạt nhân mẹ D ... tử thành hạt nhân nguyên tử khác - Phương trình phản ứng: A → B + C A: hạt nhân mẹ B: hạt nhân gọi hạt nhân C: hạt α β 238 92 U → α + 234 Th 90 CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN a...
 • 19
 • 254
 • 4

công thức giải nhanh phóng xạ hạt nhân

công thức giải nhanh phóng xạ hạt nhân
... 276 ngày, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu 1 1 A B C D 15 16 25 Câu 6: Giả sử sau phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân đồng vị phóng xạ lại 25% số hạt nhân ban đầu Chu ... chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã T Sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân nguyên tố khác số hạt nhân chất phóng xạ X ... vị phóng xạ A B 1,5 C 0,5 D Câu 7: Ban đầu (t = 0) có mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Ở thời điểm t mẫu chất phóng xạ X lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t = t1 + 100 (s) số hạt nhân...
 • 6
 • 4,835
 • 119

Luyện thi đại học môn vật lý chuyên đề đại cương về hạt nhân nguyên tử

Luyện thi đại học môn vật lý chuyên đề đại cương về hạt nhân nguyên tử
... gÊn ixl h ièh ixtâixih kh x k ymt gh yhgzix ẽẻ gqtk km txz t gn 3ixl h ầt ih P h } l n w y ymthi txzymtkhR ixl h tâz wy ixl h t ^ẹề  a b "#$ &'()*+$ ,)-./012)3 4567)-.$ :0;...
 • 8
 • 949
 • 18

Bài tập tổng hợp về phóng xạ hạt nhân potx

Bài tập tổng hợp về phóng xạ hạt nhân potx
... 11,84 MeV Bài 2: 210 84 Po Pôlôni chất phóng xạ anpha với chu kì phóng xạ 140 ngày đêm, ban đầu có 21g a.Viết phương trình phản ứng phóng xạ , tìm cấu tạo hạt nhân con? b.Tính số hạt nhân Po ban ... phân rã α phóng xạ Bài 10: Một mẫu Poloni nguyên chất có khối lượng 4(g), hạt nhân Poloni 210 phóng xạ phát hạt α chuyển thành hạt A bền Po Z X 84 Viết phương trình xác định A Z X phóng xạ, biết ... hạt phóng xạ ¾ Vậy số hạt U phóng xạ hay số hạt Th tạo thành là: NTh = ¾.6,02.1022 = 4,515.1022 Ta thấy ¾ khối lượng U phóng xạ hay 17,85 g U phóng xạ Cứ 238 g U phóng xạ tạo thành 234 g Th Vậy...
 • 31
 • 887
 • 0

CHUYEN DE LTDH-PHONG XA

CHUYEN DE LTDH-PHONG XA
... mẫu chất phóng xa hạt nhân: A độ phóng xa thời điểm ban đầu (t=0), A độ phóng xa thời điểm t, N số nucleon chưa bị phân rã thời điểm t, T chu kỳ bán rã, λ số phóng xa Biểu thức sau ... năm C 3819 năm D 1802 năm 15> chất phóng xa sau thời gian 15h độ phóng xa nó giảm lần, sau đó 30h độ phóng xa giảm % so với độ phóng xa ban đầu A 12,5% B 33,3% C 66,67% D 87,5% ... lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xa (chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xa 1,5mCi Sau 7,5giờ người ta lấy 1mm máu người đó thấy nó có độ phóng xa 392 phân rã/phút Thể tích máu người...
 • 2
 • 149
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng của sắc ký lọc gel (GFC) trong phân tích thực phẩm Báo cáo khoa họcNghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C Cheng L. K. Fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo Điện Biên (LV thạc sĩ)Kinh nhật tụng chùa hoằng phápKinh dược sư lưu ly quang bổn nguyện công đứcẢnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Ý TƯỞNG KỊCH BẢN QUẢNG CÁO QUẢNG CÁO OMO TẾT 2018Các nhân tố liên quan đến bên cung cấp dịch vụ kiểm toán ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán độc lập tại TP hồ chí minhgiáo trình nghiệp vụ bán hàngHạn chế tài chính và quyết định đầu tư của các công ty trên thị trường chứng khoán việt namLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namTác động của điều chỉnh lợi nhuận đến thanh khoản của cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaCâu hỏi ôn thi chuyên ngành nông nghiệp chi cục kiểm lâm 2015Nghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcBiến đổi của một số đặc trưng khí hậu và các hiện tượng thiên tai có liên quan ở khu vực bắc trung bộ trong những thập kỷ gần đâyĐánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động biến đổi khí hậu đến quảng nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập