Tài liệu về : “Giáo án day thêm Toán 9 (21 buổi)

Giáo án day thêm Toán 9 (21 buổi)

Giáo án day thêm Toán 9 (21 buổi)
... 1112 −−=−− xxx 212 =++ xx c) 1164 499 1616 +−=+++−+ xxxx d) 20147 49 7 1 7525 5 1 2 792 =−−−−− xxx e) x xx =+ − − − 1 3 72 2 63 g) 9 9 12525 4 1 16 5 38016 12 1 4 59 22 22 = + − + ++−+ xx xx 4. Chøng ... 0) 9. 2 BA BAC BA C = )( ( Với A 0 ;A B 2 ) 10. BA BAC BA C = )( ( Với A 0 ;A B ) II. Bài tập 1. Rút gọn các biểu thức sau: a) 3004875 + 8507 298 , + b) aaa 491 69 + với a 0 bbb 90 340216 ... 3232 3232 3232 3232 ++ + + ++ 2. Tìm x biết a. 64 59 3 4 53204 =++++ xxx b. 16 9 1 2 15 2525 += x x x c. 9 9 12525 4 1 16 5 38016 12 1 4 59 22 22 = + + +++ xx xx d. 012 2 2 57232505,4 =++ xxxxx...
 • 40
 • 2,021
 • 49

Giáo án dạy thêm Toán 9

Giáo án dạy thêm Toán 9
... Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-20 09 Tiết 9: biến đổi căn thức bậc hai I. Mục tiêu bài học: 1 -Kiến thức: Ôn tập các bài toán biến đổi căn thức bậc hai. 2 -Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán ... a./ 1 69 9 b./ 144 25 a./ 1 69 9 = 13 3 13 3 2 2 = b./ 144 25 = 12 5 12 5 2 2 = c./ 16 9 1 = 4 5 4 5 16 25 2 2 == Đoàn Quốc Việt - GV.THCS Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 8 - Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm ... của 0. 09 là 0.3 S b)Căn bậc hai của 0. 09 là 0.03 S Đoàn Quốc Việt - GV.THCS Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 1 - A = 0 ( hay B = 0) A = B Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-20 09 GV nhận xét và đánh giá...
 • 34
 • 2,335
 • 29

Giáo án Dạy thêm TOÁN 9 (Đại số + Hình học)

Giáo án Dạy thêm TOÁN 9 (Đại số + Hình học)
... + + = xx xx xx xx B A Bài9:Rút gọn: )532)(532)(532)(532( ++++++= A Bài 10: Tính: 4813526, 206 293 5, ++ b a Bài 11: Giải phơng trình: 6 1 37 63 , 1424 499 3636, 82 79 3 1 3124, = +=++++ =+ x ... hàng một ngày bán đợc một số xe máy và xe đạp. Biết rằng số xe đạp bán đợc nhiều hơn số xe máy là 5 chiếc và tổng bình phơng của cả hai loại xe là 97 chiếc. Hỏi cửa hàng đó mỗi ngày bán đợc bao nhiêu ... nhận một mức khoán. Nếu làm chung trong 4 giờ thì hoàn thành đợc 3 2 mức khoán. Nếu để mỗi tổ làm riêng thì tổ I làm xong mức khoán trớc tổ II là 5giờ. Hỏi để làm xong mức khoán đó thì mỗi tổ...
 • 29
 • 1,051
 • 12

giáo án dạy thêm toán 9 chuẩn (2009-2010)

giáo án dạy thêm toán 9 chuẩn (2009-2010)
... HB 2 39, 10612 2222 == HBABAH (m) Xét tam giác vuông ABC có : AH 2 = BH .CH 99 ,17 6 39, 10 22 == BH AH HC (m) BC= BH +CH = 6 +17 ,99 =23 ,99 (m) Mặt khác : AB. AC = BC . AH 77,20 12 39; 10 .99 ,23. ... đã giải ở lớp. Làm thêm bài tập 41- 42b-43 (Trg9;10-SB Gv:Trần Hải Đoàn-Trờng THCS Trực Chính 5 Giáo án dạy thêm môn Toán 9 Ngày soạn :5/10/2007 Buổi 2: Ôn tập các bài toán về hệ thức lợng trong ... (loại ) Bài 5 : 91 01 1 10 099 ... 1 32 1 21 10 099 1 99 98 1 ... 32 1 21 1 =+= ++ + = + + + ++ + + + H ớng dẫn học ở nhà : Xem kĩ các bài tập đã giải ở lớp Làm thêm bài tập 69- 70 - 73(SBT-Tr...
 • 99
 • 1,289
 • 18

Giao an day them toan 7 b7 - 21

Giao an day them toan 7 b7 - 21
... thống kê trong đời sống1 098 765432110 9 876543210 giáo án dạy thêm năm học 2008 - 20 09 95 105 100 100 110 105 105 100 95 95 100 100 100 100 105 115 100 100 120 95 1. Dấu hiệu ở đây là ... 22, 23, 25, 28, 29 SBT. Giáo viên Nguyễn Thị Minh Hoài - Trờng THCS Thông Tân40BCHAABCE21D giáo án dạy thêm năm học 2008 - 20 09 Thứ 3 ngày 24 tháng 3 năm 20 09 Toán 7, buổi 21.quan ... tập: số 6, 7, 8, 15, 21, 24 SBT. Giáo viên Nguyễn Thị Minh Hoài - Trờng THCS Thông Tân43 giáo án dạy thêm năm học 2008 - 20 09 Thứ 6 ngày 21 tháng 11 năm 2008 Toán 7, buổi 10Hàm sối. mục tiêu:...
 • 24
 • 330
 • 4

Giáo án dạy thêm Toán lớp 9

Giáo án dạy thêm Toán lớp 9
... 8 3 7 117 3 5 11 168 49 33 40 33 385 9 33 217 192 5 39 3378 3 7 118 3 7 11 . 8 3 7 11− +− + − − −= = =− −−− +e) ( ) ( )( ) ( )3 5 2 2 . 2 5 3 23 5 2 2 30 9 10 4 10 12 18 5 1020 ... 9 3 1 1: 9 3 3x x xDxx x x x   + += + − ÷  ÷ ÷  ÷−+ −   a) Tìm đk b) Rút gọnc) Tìm x sao cho D < -1 LGa) đk: x > 0; x khác 9 b) Ta có:( ) ( ) ( ) 9 3 1 1 9 ... 5 9 2 12 2 5 2 5 16 2− + + − = − + + − = +b) 1 1 1 2 1 17 1032 0,5 2 48 4 2 2 3 2 4 3 2 33 8 2 3 4 4 3+ − − + = + − − + = = + 2 21 1) 4,5 12,5 0,5 200 242 6 1 24,52 81 9 25 1 9 49 2...
 • 87
 • 334
 • 14

Giáo án dạy thêm Toán 7

Giáo án dạy thêm Toán 7
... ( bài 59) d dĐoàn Quốc Việt - GV. THCS Nhân Hòa - Vĩnh Bảo - HP 8 Giáo án dạy thêm Môn Toán 7 Năm học 2008-20 09 Ngày soạn: Ngày tháng năm 2008Ngày giảng: Ngày tháng năm 2008Tiết 9: ÔN TậP ... NMIHIAKB Giáo án dạy thêm Môn Toán 7 Năm học 2008-20 09 Ngày soạn: Ngày tháng năm 200Ngày giảng: Ngày tháng năm 200ÔN TậP CUốI NĂMI. Mục tiêu bài học: 1 -Kiến thức: 2 -Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán ... hàngCBAVABCAB=ACVABCAB=AC=BCCBAVABC0 90 A =CBA//=VABC0 90 A =AB=ACĐoàn Quốc Việt - GV. THCS Nhân Hòa - Vĩnh Bảo - HP 41 Giáo án dạy thêm Môn Toán 7 Năm học 2008-20 09 VAHB = VAKCTrong đó: ( ãã0 90 AHB AKC=...
 • 54
 • 5,803
 • 77

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP