SKKN TOÁN 7 đạt loại B hay

SKKN Hóa 9 đạt loại B năm 2009/2010

SKKN Hóa 9 đạt loại B năm 2009/2010
... Công thức Hóa < /b> học Hóa < /b> trị Hiđrô HCl H2O NH3 I I I Khả liên kết nguyên tử Cl liên kết với 1H O liên kết với …… N liên kết với …… Hóa < /b> trị nguyên tố khác Clo hóa < /b> trị I Oxi hóa < /b> trị …… Nitơ hóa < /b> trị ... Lưu huỳnh hóa < /b> oxít …… liên kết S trị… Căn vào nguyên tố để xác định nguyên tố khác ? Trong hợp chất hóa < /b> trị Hiđô oxi xác định đơn vị ? 3.Vậy, hóa < /b> trị ? B i Quy tắc hóa < /b> trị”: Tên chất a b - Sau ... a y b ? Hãy nêu quy tắc hóa < /b> trị ? y .b × II Định luật b o toàn khối lượng”: - Giáo viên yêu cầu HS làm thí nghiệm phản ứng Natri cacbonat ( Na2CO3) Bari clorua ( BaCl2) hoàn thành phiếu học...
 • 13
 • 35
 • 0

SKKN toán 7 hay xếp loại B

SKKN toán 7 hay xếp loại B
... Các tập tương tự: B i 1: Tìm x, biết: 2x − = a) x+ 7,< /b> 5 − − x = −4,5 b) c) − − 3 ,75< /b> = − − 2,15 15 B i 2: Tìm x, biết: 3x − + = a) b) x −1 = −x+ c) + = 3,5 x− d) 1 =2 B i 3: Tìm x, biết: x+ a) 4,5 ... =0 B i 7:< /b> Tìm x, y thoả mãn: x − 20 07 < /b> + y − 2008 ≤ a) x − y + 10 y + b) 13 1  x−  24 2 2006 + 20 07 < /b> y+ ≤0 2008 25 c) 20 07 < /b> x − y d) A + B = A+ B Dạng 7:< /b> Cách giải: Sử dụng tính chất: a + b ... x= 1,5; x= B i tập tương tự: B i 1: Tìm x, biết: a) c) x + = 4x − 2 b) x+ = x− 3 d) x− − x+ =0 x+ − x+5 = A(x) = B( x) Dạng 3: ( Trong A(x) B( x) hai biểu thức chứa x ) Cách 1: Ta thấy B( x) < giá...
 • 19
 • 192
 • 0

SKKN Sinh năm 2009/2010 đạt loại B vòng huyện

SKKN Sinh năm 2009/2010 đạt loại B vòng huyện
... học sinh,< /b> kết đạt < /b> sau: Tổng số học sinh < /b> lớp 9: 128 em Tên Trả lời tốt Trả lời Không trả lời Trả lời sai Tổng số B i 43: Ảnh hưởng nhiệt độ độ ẩm lên đời sống sinh < /b> vật B i 44: Ảnh hưởng lẫn sinh < /b> ... thầy trang b phương pháp để truyền thụ tri thức cho học sinh < /b> theo quan hệ chiều: Thầy truyền đạt,< /b> trò tiếp nhận Ở phương diện đó, sử dụng phương pháp em học sinh < /b> chủ thể dạy - b b rơi” giáo ... tích cực học sinh < /b> thông qua hàng loạt tác động giáo viên chất phương pháp giảng dạy Khi nói đến tính tích cực, quan niệm lòng mong muốn hành động nảy sinh < /b> từ phía học sinh,< /b> biểu b n hay b n hoạt...
 • 13
 • 80
 • 0

SKKN TOAN 7 NINH

SKKN TOAN 7 NINH
... lớp 7B, 7C trờng THCS Lý Tự Trọng- Thành phố Hòa Bình- Hoà bình, năm học 2005- 2006 thu đợc kết nh sau: Học kỳ I năm học 2005- 2006 áp dụng lớp 7B, 7C thu đợc kết : Tỉ lệ đạt: Lớp Tổng số 7B 7C ... tỷ- Đại số Hỏi: Tính a, (-5)2.(-5)3 b, 0 ,75 3: 0 ,75 Nêu qui tắc vận dụng viết dạng tỏng quát qui tắc đó? Trả lời: a, (-5)2.(-5)3 = (-5)5 b, 0 ,75 3: 0 ,75 = 0 ,75 2 Sáng kiến ... Yếu Sáng kiến -SL 7B 7C 28 28 % 53,6 60 ,7 15 17 SL % 42,8 35 ,7 12 10 SL 1 % 3,6 3,6 c phần thứ ba: kết luận chung Qua trình vận dụng phơng...
 • 13
 • 258
 • 5

SKKN Toán 7

SKKN Toán 7
... phổ thông môn Toán môn gặp nhiều khó khăn Mặc dù Toán học môn chủ đạo song hầu hết học sinh sợ học toán đặc biệt Toán hình Thực tế sách giáo khoa khái niệm (kể khái niệm trừu tượng) Toán học trình ... quan điểm “dạy học toán việc truyền thụ kiến thức toán học cách có hệ thống chặt chẽ cho học sinh, giúp học sinh rèn luyện kỹ giải toán Trong thời đại khoa học quan điểm dạy học toán hoàn toàn trái ... phát triển cấu trúc toán học phức tạp hơn, trừu tượng toàn diện cấu trúc mà họ có để giải nhiều toán có ý nghóa - Học sinh độc lập chủ động hoạt động toán học Những học sinh tin toán học cách để...
 • 9
 • 131
 • 0

SKKN toán 7

SKKN toán 7
... triển Toán 7- NXB Giáo Dục 2003 2) Bùi Văn Tuyên - Bài tập nâng cao số chuyên đề Toán 7- NXB Giáo dục 2004 3) Sách giáo khoa Toán NXB Giáo dục 20 07 4) Vũ Hữu Bình Toán bồi dỡng học sinh lớp 7- ... 2x = => x = 3(thoả mãn) Vậy x= x= Cách 2: + Xét 9- 7x => 7x => x ta có 7x = 5x => x =1(thoả mãn) + Xét 9- 7x 7x>9 => x> ta có -9 + 7x = 5x => x =3(thoả mãn) Vậy x = x = Ví dụ 2: Tìm ... xảy ra, cha lựa chọn đợc phơng pháp giải nhanh, hợp lí Kết đạt đợc nh sau: 7A 7D Giỏi 5% 7% Khá 12% 13% Trung bình 73 % 72 % Yếu 10% 8% Kết thấp học sinh vớng mắc điều nêu ( phần trên) phần lớn em...
 • 20
 • 186
 • 1

SKKN Toán 5 đạt giải cấp Tỉnh

SKKN Toán 5 đạt giải cấp Tỉnh
... dụng phơng pháp giải toán đếm hình để giải toán thực tế Trong thực tế, dạy toán có nhiều toán mà làm thờng vận dụng dạng toán đếm hình Vì giúp học sinh khai thác triệt để khía cạnh toán từ học sinh ... sát, giải vấn đề - Phơng pháp giúp cho em có cách học toán tích cực, chủ động, sáng tạo xác - Phơng pháp giúp cho em có khả giải toán, học tập đợc cách suy nghĩ, cách phát giải vấn đề trớc toán( một ... 2: Hớng dẫn giải toán: Bài giải Ta thấy tam giác hình có chung đỉnh M nhận đoạn thẳng AG làm đáy Số đoạn thẳng nhận làm đáy tam giác hình là: x ( ) : = 15 ( đoạn thẳng) Vậy có 15 đoạn thẳng...
 • 18
 • 661
 • 11

Đề cương ôn tập Toán 7 học kỳ 1 ( hay tuyệt)

Đề cương ôn tập Toán 7 học kỳ 1 ( hay tuyệt)
... 0,5 : (3 ) + : (2 ) 10 ) 1, 008 : : .2 17 25 11 ) 1 (0 ,6) 1 ,75 : + ( 0,2) 12 ) : 12 1 1 25 16 1 : : + 16 : 24 14 4 64 19 6 21 13 ) ... 1, 25 + 0 ,75 14 ) 2+ 2+ + 2 15 ) 8. 12 . 16 ) 39 9 ,75 .8 11 : 4 + ( 1) 2005 ( 0,5) 16 + : 16 9 12 17 ) 18 *) 42 2 .(4 ).2 : 49 11 19 *) 20) ... 4,5 : 47, 375 26 18 .0 ,75 .2,4 : 0,88 17 , 81 : 1, 37 23 : 1 3,4 (1 2 ) + + 0,5 3 2 Bài 2: Tìm x biết 25 49 1) 3) 5) 7) 9) 11 ) 13 ) : x = : 0,2 x : = : 2) 4) 6) : ( x ) = 0,25...
 • 6
 • 418
 • 7

Bài soạn SKKN Thể dục 8 - Loại B ( tỉnh)

Bài soạn SKKN Thể dục 8 - Loại B ( tỉnh)
... kiểu b ớc qua lớp năm học 20 0 8- /b> 2009 sau ; Lớp/TS Giỏi Khá Trung b nh SL % SL % SL % 8a/ 28 < /b> 32.1 16 57.1 10 .8 < /b> 8b/ 32 21.9 19 59.4 18.< /b> 7 Để giúp cho học sinh đạt kết cao thực kĩ thuật nhảy cao kiểu b ớc ... quá, - < /b> Giậm nhảy gần xa xà - < /b> Giậm nhảy b lao vào xà - < /b> Hiểu sai kĩ thuật giậm nhảy - < /b> Cơ chân yếu - < /b> Giậm nhảy chậm, góc độ hoãn xung nhỏ không đủ sức duỗi - < /b> Kĩ thuật b ớc cuối dài - < /b> Các b ớc cuối ... tích cực, không cao b co đầu gối - < /b> B tụt mông - < /b> Chân giậm nhảy co chậm léo - < /b> Giậm nhảy không tích cực tập luyện - < /b> Chân giậm nhảy sức b t không tốt - < /b> B chấn động tiếp đất - < /b> Không chùng gối chủ...
 • 16
 • 297
 • 6

Gián án SKKN Thể dục 8 - Loại B ( tỉnh)

Gián án SKKN Thể dục 8 - Loại B ( tỉnh)
... kiểu b ớc qua lớp năm học 20 0 8- /b> 2009 sau ; Lớp/TS Giỏi Khá Trung b nh SL % SL % SL % 8a/ 28 < /b> 32.1 16 57.1 10 .8 < /b> 8b/ 32 21.9 19 59.4 18.< /b> 7 Để giúp cho học sinh đạt kết cao thực kĩ thuật nhảy cao kiểu b ớc ... quá, - < /b> Giậm nhảy gần xa xà - < /b> Giậm nhảy b lao vào xà - < /b> Hiểu sai kĩ thuật giậm nhảy - < /b> Cơ chân yếu - < /b> Giậm nhảy chậm, góc độ hoãn xung nhỏ không đủ sức duỗi - < /b> Kĩ thuật b ớc cuối dài - < /b> Các b ớc cuối ... tích cực, không cao b co đầu gối - < /b> B tụt mông - < /b> Chân giậm nhảy co chậm léo - < /b> Giậm nhảy không tích cực tập luyện - < /b> Chân giậm nhảy sức b t không tốt - < /b> B chấn động tiếp đất - < /b> Không chùng gối chủ...
 • 16
 • 445
 • 22

Gián án SKKN Thể dục 8 - Loại B ( tỉnh)

Gián án SKKN Thể dục 8 - Loại B ( tỉnh)
... kiểu b ớc qua lớp năm học 20 0 8- /b> 2009 sau ; Lớp/TS Giỏi Khá Trung b nh SL % SL % SL % 8a/ 28 < /b> 32.1 16 57.1 10 .8 < /b> 8b/ 32 21.9 19 59.4 18.< /b> 7 Để giúp cho học sinh đạt kết cao thực kĩ thuật nhảy cao kiểu b ớc ... quá, - < /b> Giậm nhảy gần xa xà - < /b> Giậm nhảy b lao vào xà - < /b> Hiểu sai kĩ thuật giậm nhảy - < /b> Cơ chân yếu - < /b> Giậm nhảy chậm, góc độ hoãn xung nhỏ không đủ sức duỗi - < /b> Kĩ thuật b ớc cuối dài - < /b> Các b ớc cuối ... tích cực, không cao b co đầu gối - < /b> B tụt mông - < /b> Chân giậm nhảy co chậm léo - < /b> Giậm nhảy không tích cực tập luyện - < /b> Chân giậm nhảy sức b t không tốt - < /b> B chấn động tiếp đất - < /b> Không chùng gối chủ...
 • 16
 • 243
 • 5

Tài liệu SKKN CẤP TỈNH ĐẠT LOAI A

Tài liệu SKKN CẤP TỈNH ĐẠT LOAI A
... http://www.hcm.edu.vn/kynangsong/matuy.asp, http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song, http://www.xaluan.com, http://heroin-aids.com/, http://vietnam.vnanet.vn/, http://www.luatgiapham.com/phap-luat/10-hanh-chinh/150-luat-bien-gioi-quoc-giaso-06-2003-qh11-ngay-17-06-2003.html, ... http://www.luatgiapham.com/phap-luat/10-hanh-chinh/150-luat-bien-gioi-quoc-giaso-06-2003-qh11-ngay-17-06-2003.html, http://doanthanhnien.vn/article/Thoisu/7765/, em tham khảo sách báo, tạp chí, hay danh ngơn, tục ngữ, ca dao… sinh động khơng q xa nội dung học; ... Phút thăng hoa sau dùng, sau phút đ a ngục mở c a để chào đón người Vì vậy, ma t thứ đáng bị người xa lánh nhớ câu: “khi sử dụng ma t khơng có ngày mai” Tuấn Vũ Ma túy gì? Chắc hẳn sau đọc xong...
 • 20
 • 264
 • 0

Bài soạn SKKN- toan 7

Bài soạn SKKN- toan 7
... SL % SL % Trang9 Đầu năm Giữa HKI HKI 44 44 44 10 11,4 15,9 22 ,7 13 14 17 29,5 31,8 38 ,7 11 10 25 22 ,7 15,9 15 13 10 34,1 29,6 22 ,7 0 0 0 C/ KẾT LUẬN Trong thời gian nghiên cứu thực đề tài tơi ... 12 -HS: Số hữu tỉ số viết dạng 6−4 phân số? c / − = = -GV: muốn cộng hay trừ hai số hữu tỉ ta 7 7 phải viết số hữu tỉ dạng số nào? 8−5 -HS: Viết số hữu tỉ dạng phân số d / − = − = = -GV: hình ... thức cách trực tiếp rèn cho học sinh cách sử dụng dụng cụ đo đạc cách linh họat Ví dụ minh họa: Bài “Tổng ba góc tam giác” -Gv: gọi học sinh lên bảng vẽ tam giác ABC -HS: vẽ hình -GV: gọi học...
 • 13
 • 170
 • 0

Tài liệu SKKN- toan 7

Tài liệu SKKN- toan 7
... Giữa HKI HKI 44 44 44 10 11,4 15,9 22 ,7 13 14 17 29,5 31,8 38 ,7 11 10 25 22 ,7 15,9 15 13 10 34,1 29,6 22 ,7 0 0 0 C/ KẾT LUẬN Trong thời gian nghiên cứu thực đề tài tơi nhận thấy việc tìm tòi phương ... 12 -HS: Số hữu tỉ số viết dạng 6−4 phân số? c / − = = -GV: muốn cộng hay trừ hai số hữu tỉ ta 7 7 phải viết số hữu tỉ dạng số nào? 8−5 -HS: Viết số hữu tỉ dạng phân số d / − = − = = -GV: hình ... đáp ứng nhu cầu đổi phương pháp dạy học người giáo viên cần phải nỗ lực nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu nhằm cho học sinh thấy vai trò chủ đạo Từ học sinh hình thành tính độc lập họat động, tự...
 • 13
 • 116
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: skkn toán 7skkn toán 5 đạt giải cấp tỉnhđề thi toán 7 học kì 1 haygiáo án bồi dưỡng phụ đạo toán 7 hk i cực hayskkn toán 7 đại sốgiao an day them toan 7 cuc haygiáo án dạy thêm toán 7 haytoán 7 skknsang kien kinh nghiem toan 7 haybài tập toán 7 hayđề thi toán 7 haygiáo án bồi dưỡng hsg toán 7 hayđề thi hki toán 7 moi và haydạng toán 7 haynhững bài toán về tỉ lệ thức hay lớp 7Nghiên cứu về công cụ OpenCMS và các kỹ thuật xây dựng một website tin tức bằng công cụ OpenCMSXây dựng ứng dụng quản lý và chia sẻ hình ảnhNGHIÊN cứu xây DỰNG nội DUNG THỰC tại ảo nền WEBXây dựng website kinh doanh máy tính xách tay trực tuyếnTÌNH HÌNH sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại và dược PHẨM GIA HIỂNTÌNH HÌNH THỰC tế bộ máy kế TOÁN và tổ CHỨC CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại và DỊCH vụ kỹ THUẬT tân LONGTÌNH HÌNH THỰC tế CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY CP vân THÀNHHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng agribank chi nhánh bắc hà nộiMột số giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh bắc giangCIRCULAR NO 2892016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT AND USE OF FEES AND CHARGES IN THE CINEMATOGRAPHYCIRCULAR NO 3022016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016 ON GUIDELINES FOR LICENSE FEESCIRCULAR NO 2772016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT AND USE OF FEES IN THE FIELDS OF PHARMACY AND COSMETICS 277 2016 TT BTC 335308CIRCULAR NO 2742016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, MANAGEMENT AND USE OF THE CUSTOMS FEES AND THE CHARGES ON GOODS AND v274 2016 TT BTC 338289DECISION NO 2185QD TTG DATED NOVEMBER 14, 2016, ON APPROVAL FOR MASTER PLAN OF IMPLEMENTING NATIONAL SINGLE WINDOW AND ASEAN SINGLE WINDOW IN THE PERIOD OF 2016 2185 QD TTg 339891CIRCULAR NO 2462016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, ADMINISTRATION AND USE OF THE FEES FOR EXAMINATION, ASSESSMENT AND INTERNATIONAL CERTIFICATCIRCULAR NO 2572016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, REGULATIONS ON NOTARIAL AND AUTHENTICATION SERVICE FEES, FEES FOR VERIFICATION OF ELIGIBILITY FOR PRACTICI257 2016 TT BTC 335580CIRCULAR NO 2172016TT BTC DATED NOVEMBER 10, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT AND USE OF FEES FOR VERIFICATION OF DOCUMENTS AT REQUESTS OF i217 2016 TT BTC 335306DECREE NO 1562016ND CP DATED NOVEMBER 21, 2016, ON AMENDMENTS TO THE GOVERNMENTS DECREE NO 272007ND CP ON e TRANSACTIONS IN FINANCIAL OPERATIONSCIRCULAR NO 422016TT BYT DATED NOVEMBER 15, 2016 REGULATION ON RECOGNITION OF MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION RESULTSOxford grammar for schools 3 teacher book