giao an toan hinh 7 ca năm 3 cot chuan 2016

Bộ giáo án toán hình 9 cả năm 3 cột

Bộ giáo án toán hình 9 cả năm 3 cột
... = 240 =15. 492 0 y = 20 - 15. 492 0 = 4.5080 Hướng dẫn nhà: - Học thuộc định lý 1,2 , định lý Pitago Đọc phần em chưa biết - Làm tập 3, 4, trang 68, 69 sgk - Ôn lại cách tính diên tích hình vuông ... HB = HC HA => AH.AH = HC.HB => h = b'.c' Luyện tập Bài 1/68 Hình 4a => h = b'.c' - Yêu cầu học sinh đọc ví dụ trang 66 SGK Hoạt động 3: Củng cố (10') - Trình bày bảng - Gọi học sinh lên bảng Độ ... Chứng minh: Xét ∆AHB ∆CHA có: · · HBA = CAH (cùng phụ với góc · HCA ) · · BHA = CHA = 90 Do đó: ∆AHB Suy ra: ∆CHA SGK? ? Với quy ước - Làm việc động nhóm viết lại hệ thức định lí? ·...
 • 2
 • 84
 • 3

Giáo án Ngữ văn 7 (Cả năm - 3 cột)

Giáo án Ngữ văn 7 (Cả năm - 3 cột)
... "ai" giữ vai trò - Chủ ngữ, định ngữ câu "thế" ? - Phụ ngữ 42 Giáo án Ngữ Văn Trong câu:"Ngời học giỏi - Vị ngữ lớp nó, "nó" có vai trò nội "mọi ngời yêu mến nó" (nó: dung gì? bổ ngữ ) ? Đại từ ... Viết cho ai? - Viết để làm gì? - Viết gì? - Viết ntn? - Xây dựng bố cục hợp lý rành mạch H - Đọc: ghi nhớ II/ Luyện tập BT1 H Dựa vào thực tế mà BT2 trả lời câu hỏi 33 Giáo án Ngữ Văn a/ Bạn thiếu ... ngôn ngữ * Ghi nhớ: SGK Hoạt động 2: Hớng dẫn HS luyện tập Sắp xếp câu văn -1 42 53 cho hợp lý II/ Luyện tập 11 Giáo án Ngữ Văn Điền từ ngữ vào - Các câu không liên kết nội dung chỗ trống - bà,...
 • 250
 • 5,057
 • 75

giáo án đại số 7 cả năm( 3 cột hoàn chỉnh

giáo án đại số 7 cả năm( 3 cột hoàn chỉnh
... y ÷ −  xy ÷=   5  x y 35 x y có bậc Đơn thức 35 Bài 23 /36 Điền đơn thức thích hợp vào ô trống 3x2y −5x - 2x2 = -7x2 −8xy Học sinh phát biểu sách + + 5xy = 3xy 3x 2x y + −4x5 = 5x2y + 2x ... đơn thức GV gọi hai HS lên bảng làm GV đưa 23/ 36 SGK 23 tr .36 SBT lên bảng phụ yêu cầu HS điền kết vào ô trống : 3x2y + = 5x2y - 2x 2 = -7x + 5xy = 3xy + + = x2 + - x2z = 5x2z Chú ý : câu d câu ... 16x2y5 – 2x3y2 = -4 HS: đọc đề HS: nghe phổ biến luật chơi Luyện tập: Bài 19 /36 : Tính giá trò biểu thức : 16x2y5 – 2x3y2 x=0.5 ; y= -1 Thay x= 0.5 ; y=-1 vào biểu thức: 16x2y5 – 2x3y2 = -4.25...
 • 3
 • 603
 • 16

Giáo án Lịch sử 7 cả năm(3 cột - Kiến Thụy)

Giáo án Lịch sử 7 cả năm(3 cột - Kiến Thụy)
... bµi tËp vë bµi tËp Giáo án Lòch sử 47 Giáo viên: sở Ngũ Đoan Trường Trung học TiÕt 16 - Bµi 11 Cc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m l ỵc tèng (1 075 1 077 ) II Giai ®o¹n thø hai(1 076 - 1 077 ) (TiÕp theo) I ... ®Õ - Ch©u ¢u: Lóc ®Çu h¹n chÕ c¸c l·nh ®Þa → Giáo án Lòch sử 28 C¬ së kinh tÕ - x· héi cđa XHPK - C¬ së kinh tÕ: n«ng nghiƯp - §Þa chđ - N«ng d©n (ph¬ng §«ng) - L·nh chóa - N«ng n« (Ch©u ¢u) - ... nhÊt? Giáo án Lòch sử 42 Giáo viên: sở Ngũ Đoan C«ng lao cđa Lý C«ng n? Trường Trung học Híng dÉn vỊ nhµ Lµm bµi tËp vë bµi tËp Giáo án Lòch sử 43 Giáo viên: sở Ngũ Đoan Trường Trung học TiÕt 15 -...
 • 201
 • 1,084
 • 14

Giáo án Đại số 7 (cả năm, 3 cột)

Giáo án Đại số 7 (cả năm, 3 cột)
... vắn tắt lên bảng 39 40 = < = 10 130 130 13 -HS đọc BT tiếp tục giải x 1 ,7 = 2 ,3 (x-1 ,7) =2 ,3 *Nếu x-1 ,7 = 2 ,3 x = 2 ,3 +1 ,7 x=4 *Nếu (x 1 ,7) = 2 ,3 x- 1 ,7 = -2 ,3 x = 2 ,3 + 1 ,7 x = - 0,6 -HS ... http://violet.vn/thanhliem24 3. BT72 /35 SGK: 0, (31 ) = 0,(01) 31 31 31 = 99 99 0 ,3( 13) = 3, ( 13) 10 13 310 = = 10 99 10 99 31 0 31 = = 990 99 = 41 Trng THCS Tiên Dơng Giáo án đai số ... I.Dạng 1: Thay tỉ số số nguyên Bài (59 /31 SGK): a) =204 : ( -31 2) = 17 : (-26) -HS khác Làm việc cá nhân BT in b)=(-1,5):1,25 =(-150) : 125 = (-6) : 23 16 = 23 73 73 73 14 d)= : = = 7 73 14 c)= : -Gọi...
 • 152
 • 1,240
 • 14

giáo án tin học 7 cả năm (3 cột)

giáo án tin học 7 cả năm (3 cột)
... Trang 33/1 47 Trường THCS Trần Quang Khải ˜˜&™™ Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Giáo án Tin Học Trang 34/1 47 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Tin Học Tuần : Tiết: 17 Ngày soạn: ... 37 Trang 24/1 47 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Tin Học ˜˜&™™ Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 25/1 47 Trường THCS Trần Quang Khải Tuần : Tiết: 13 Giáo án Tin Học Ngày soạn: ... kết 8 .7 8.5 7. 5 9.8 7. 3 8.8 7. 2 8.8 V Dặn dò: (2 phút) Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 31/1 47 Trường THCS Trần Quang Khải - Về nhà xem trước thực hành Rút kinh nghiệm: Giáo án Tin Học...
 • 147
 • 1,634
 • 23

Giáo án Toán lớp 6 cả năm (3 cột)

Giáo án Toán lớp 6 cả năm (3 cột)
... (21) p dụng: tính p dụng: 425 – 257; 91 – 56 425 – 257 = 168 65 2 – 46 46 46 91 – 56 = 35 65 2 – 46 46 46= 6 06 46- 46 = 560 HS2: có phải thực – 46 = 514 phép trừ số tự nhiên a HS: phép trừ ... 257 = 168 91 – 56 = 35 82 – 56 = 26 73 – 56 = 17 65 2 – 46 46 46 = 514 425 – 257 = 168 91 – 56 = 35 82 – 56 = 26 73 – 56 = 17 65 2 – 46 46 – HS: tổng số hàng, 46 = 514 cột, đường chéo Bài ... =(135 +65 )+( 360 +40) =200+400 = 60 0 =( 463 +137) +(31 8+22) =60 0+340 = 940 Gi¸o ¸n ®¹i sè chn kiÕn thøc kü n¨ng míi c¶ n¨m Liªn hƯ §T 0 168 .921. 866 8 Bài 31 (trang 17 SGK) a) 135 + 360 + 65 + 40 =(135 +65 )+(...
 • 103
 • 882
 • 5

giáo án vật lí 7 cả năm 3 cột

giáo án vật lí 7 cả năm 3 cột
... Đường truyền ánh sáng? Định luật truyền thẳng ánh sáng? Tia sáng? Chùm sáng? + HD 1 .3 : Ta nhìn thấy vật ? + HD 1.4 : Dựa vào ý + HD 1.5 : Gương khơng thể tự phát ánh sáng GIÁO ÁN VẬT LÝ Năm học : ... vật – Ảnh vật tạo gương cầu lõm ảnh ảo khơng hứng chắn, lớn vật Ảnh vật tạo gương cầu lồi ảnh ảo khơng hứng chắn, nhỏ vật Ảnh vật tạo gương phẳng ảnh ảo, khơng hứng chắn, vật GIÁO ÁN VẬT LÝ Năm ... phía sau vật cản có vùng khơng nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới gọi bóng tối Thí nghiệm 2: (Sgk/9) * Nhận xét: - Trên chắn đặt phía sau vật cản có vùng nhận ánh sáng từ phần nguồn sáng truyền...
 • 60
 • 80
 • 1

Giáo án vật lí 8 cả năm ( 3 cột chuẩncả đề kt và ma trận )

Giáo án vật lí 8 cả năm ( 3 cột chuẩn có cả đề kt và ma trận )
... 4.1;4.2 (sbt ) -bài 5.1;5.2;5 .3 (sbt) -bài 6.1;6.2;6 .3 (sbt ) -bài 7.1;7.2;7 .3 (sbt ) -bài 8. 1 ;8. 2 ;8. 3 (sbt ) -bài 9.1;9.2;9 .3 (sbt ) -bài 10.1;10.2;10 .3; 10.4 (sbt) -bài 12.1;12.2;12 .3; 12.4 (sbt) -bài ... HS sở em làm tập tập -bài 4 .3; 4.4 (sbt ) -bài 5.1;5.2;5.4 (sbt) -bài 6.4;6.2;6 .3 (sbt ) -bài 7.1;7.2;7.5 (sbt ) -bài 8. 1 ;8. 3 ;8. 3 (sbt ) 36 -bài 9.1;9.2;9.4 (sbt ) 3. Củng cố : - Củng cố cách làm ... :có đơn vị :P(Pa) , d : đơn vị :(N/m 3) h : đơn vị : (m) -Giáo viên giới thiệu áp suất điểm độ sâu * Trong chất lỏng đứng yên,áp suất điểm mặt phẳng nằm ngang (có độ sâu h ) độ lớn ...
 • 74
 • 1,361
 • 3

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 CẢ NĂM 3 CỘT CHUẨN

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 CẢ NĂM 3 CỘT CHUẨN
... Bài tập 17, 18, 19, 20,21,22Tr14-15- SGK 23, 24 Tr6- SBT - Giờ sau luyện tập 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 25a + 3a = 5a + 3a = 5a + 3a = 8a (với a ≥ c/ 9a + 3a2 ⇒ 5a >0 ) TL3: c/ 9a + 3a2 = 3a + 3a2 d/ 4a - 3a3 với a < =3a2 + 3a2 = 6a2 TL4: d/ 4a -3a3 = 2a3 * BT 14 Tr11- SGK Phân 3a3 tích thành nhân ... 5.20 = 100 =10 b/ 1 ,3 52 10 = 1 ,3. 52.10 = 13. 52 = 13. 13. 4 = ( 13. 2) = 13. 2 = 26 HS: Chú ý – Lắng nghe HS:Hoạt động nhóm ?3 TL: a/ 75 = 225 = 15 b/ 20 72 4 ,9 = 20.72.4 ,9 = 36 49 = 2.6.7 = 84 HS:...
 • 220
 • 227
 • 0

Giáo án đại hình 7 cả năm theo CKTKN mới

Giáo án đại hình 7 cả năm theo CKTKN mới
... xử kiện giỏi - Cải, Ngô đánh : kiện > < > < tiền đút lót Nghệ thuật gây cười * Xây dựng cử chỉ, hành động đầy kòch tính : - Lí trưởng tuyên bố đánh Cải : Quan kết án : 10 roi Cải xin xét lại ... trường hợp lâm vào tình Ngườ lao động trường hợp lâm vào tình cảnh bi hàii, vừa đáng thương vừa đáng trách cảnh bi hà , vừa đáng thương vừa đáng trách III Luyện tập  * Đặc trưng truyện cười a Điều ... - “ Phải” - “ Phải hai mày” bất ngờ Ý nghóa phê phán truyện  - Phê phán Lí trưởng tham lam  tham nhũng - Phê phán Cải, Ngô tự đưa vào tình cảnh thảm hại: tiền mất, tật mang Bằng kết hợp lờiinóiivớiicử...
 • 133
 • 204
 • 0

GIÁO ÁN ÂM NHẠC 7 CẢ NĂM 3 CỌC

GIÁO ÁN ÂM NHẠC 7 CẢ NĂM 3 CỌC
... nhiều thể loại âm nhạc khác Nhạc kịch Cô Sao Đỗ Nhuận nhạc kịch Trịnh Thanh Bình 31 Phòng GD &ĐT Bắc Mê Trờng PTDT Bán trú THCS Giáp Trung Giáo án Môn Âm Nhạc Năm học 2011-2012 âm nhạc Việt Nam ... đàn đọc Cả lớp đọc nhạc nhạc theo tiếng đàn Từng dãy đọc nhạc Cá nhân đọc nhạc 1,2 lần -Nhận xét cao độ 42 Phòng GD &ĐT Bắc Mê Trờng PTDT Bán trú THCS Giáp Trung Giáo án Môn Âm Nhạc Năm học 2011-2012 ... Độ trầm bổng nốt nhạc B: Cờng độ nốt nhạc D: Trờng độ nốt nhạc II/ Phần Bài tập: (8đim) Câu 1: 30 Phòng GD &ĐT Bắc Mê Trờng PTDT Bán trú THCS Giáp Trung Giáo án Môn Âm Nhạc Năm học 2011-2012...
 • 63
 • 169
 • 0

trọn bộ giáo án công nghệ 7 cả năm chương trình chuẩn in dùng luôn 3 cột.docx

trọn bộ giáo án công nghệ 7 cả năm chương trình chuẩn in dùng luôn 3 cột.docx
... soạn:25/8/2014-Ngày dạy: 27/ 08/2014 (lớp 7. 4 +7. 3) 31 /8/2014 ( lớp 7. 2 +7. 3) Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ Năm học 2014 -2015 BÀI 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH ... NS : 03/ 9/2014 - ND : 07/ 09/2014 (lớp7.1 +7. 2) 10/9/2014 (7. 4 +7. 3) Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ Năm học 2014 -2015 Tiết : BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI ... trước Tuần : NS : 8/9/2014 - ND : 14/9/2014 (7. 2 +7. 1) 17/ 9/2014 (7. 4 +7. 3) Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ Năm học 2014 -2015 Tiết : BÀI 4: Thực hành : XÁC ĐỊNH...
 • 98
 • 503
 • 0

Giáo Án Toán hình 12 cả năm đầy đủ

Giáo Án Toán hình 12 cả năm đầy đủ
... Tìm hiểu khái niệm hai hình Hai hình • Hai hình đgl có phép dời hình biến hình thành hình • Hai đa diện đgl có phép dời hình biến đa diện thành đa diện H1 Tìm phép dời hình biến Đ1 Xét phép đối ... diện tích a) Một hình chóp đgl nội tiếp hình xung quanh hình nón nón đáy hình chóp đa giác nội tiếp đường tròn đáy hình nón đỉnh hình chóp đỉnh hình nón Diện tích xung quanh hình nón giới hạn ... quanh hình trụ Diện tích xung quanh hình trụ • GV giới thiệu khái niệm hình a) Một hình lăng trụ đgl nội lăng trụ nội tiếp hình trụ, diện tiếp hình trụ hai đáy tích xung quanh hình trụ hình lăng...
 • 85
 • 105
 • 1

Giao an hinh 7 ca nam 2 cot chuan

Giao an hinh 7 ca nam 2 cot chuan
... Củng cố: - Bài tập 24 (91) a) a//b b) a b // với Dặn dò: - Làm tập 25 , 26 , 27 , 29 (trang 91; 92 sách giáo khoa) - Học thuộc dấu hiệu nhận biết đường thẳng // - Hướng dẫn tập 26 - Vẽ xAB = 1800 ... hiệu góc vuông * H 2: Cho HS làm tập 19 Hs: HS nên trình tự vẽ hình cho HS Nội dung Bài 16 (trang 87) Bài 18 (trang 87) Bài 19 ( 87) C1: Vẽ ∠d1Od2= 600 Vẽ AB ⊥ d1 Vẽ BC ⊥ d2 Giáo viên soạn: Nguyễn ... Luyện tập ( 42 ) GV: gọi HS lên bảng làm tập 26 (91SGK) Hs; GV: gọi HS đứng chỗ đọc đề 26 HS bảng vẽ hình theo cách diễn đạt Hs: Muốn vẽ góc 120 0 có cách nào? * HĐ 2: GV: cho HS đọc đề 27 Hs: Gv:Bài...
 • 146
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới tại 03 xã điểm trên địa bàn huyện yên sơn, tỉnh tuyên quangNghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở huyện lục yên, tỉnh yên báiĐánh giá công tác giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố hà giang, tỉnh hà giang giai đoạn 2009 2013Lựa chọn và sử dụng hệ thống bài tập vật lí chương động lực học chất điểm (vật lí 10) nhằm phát triển năng lực tư duy của học sinh THPT miền núiHoàn thiện đào tạo nhân viên bảo vệ tại công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Thái Hòa (LV thạc sĩ)Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh sau khi học chương cảm ứng điện từ vật lí 11 trung học phổ thôngNghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng trồng mỡ (manglietia conifera) tại xã chu hương, huyện ba bể, tỉnh bắc kạnTạo động lực lao động tại BHXH tỉnh Thanh Hóa (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên trạng thái IIa tại huyện Văn Chấn,tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử Địa lý trường tiểu học An Lạc, Lục Yên năm 2016 2017Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học A Mỹ Hội Đông năm 2016 2017Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Đoàn Kết năm 2016 2017Nghiên cứu cơ sở khoa học cho đề xuất một số giải pháp phòng cháy rừng tại huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển kinh tế xanh nhằm giảm nghèo bền vững tại huyện miền núi Bắc Bộ (nghiên cứu điển hình tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) (NCKH)Phật giáo trong đời sống các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam (NCKH)Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THCS huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Giảm nghèo bền vững ở huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Khai phá phụ thuộc hàm xấp xỉ sử dụng phủ tối thiểu và lớp tương đươngDescriptive adjectives for leaflets
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập