Learn ruby on rails

Learn ruby on rails

Learn ruby on rails
... first step on your path to learn Ruby on Rails You’ll learn key concepts so you’ll have a solid foundation for continued study You’ll build a working web application so you’ll gain hands -on experience ... real-world Rails application The finished product confirms your accomplishment; you’ll feel genuine satisfaction as you deploy your Rails application Hands -on learning with real Rails applications is ... section (in the previous chapter) where we created the learn- rails gemset No matter, you can create it now: $ rvm use ruby- 2.0.0 @learn- rails create ruby- version $ gem install rails The ruby- version...
 • 250
 • 13
 • 0

Tài liệu Giáo Trình Ruby on Rails pdf

Tài liệu Giáo Trình Ruby on Rails pdf
... Training Ruby on Rails Tài liệu http://guides.rubyonrails.org/ Đây giáo trình chuẩn để học Rails Sau học xong chapter "Getting Start" bắt đầu quen Rails làm http://guides.rubyonrails.org/getting_started.html ... hay TDD) Unit-test Functional test (test controller) Integration test (test nhiều controller) Server dạng application server Apache/PHP Tại Sao Cần Biết Ruby on Rails? - Ruby Là ngôn ngữ "thời ... framework khác, Ruby on Rails xe đua so với xe đạp - Nhu cầu consulting Mỹ phát triển Hướng chiến lược Giải Pháp Nhanh cần định hướng để nắm bắt nhu cầu Chương Trình Training Ruby on Rails Làm quen...
 • 8
 • 2,772
 • 112

rails solutions_ ruby on rails made easy, apress (2007)

rails solutions_ ruby on rails made easy, apress (2007)
... 7524fm.qxd 12/13/06 4:41 PM Page i Rails Solutions Ruby on Rails Made Easy Justin Williams 7524fm.qxd 12/13/06 4:41 PM Page ii Rails Solutions: Ruby on Rails Made Easy Copyright © 2007 by Justin ... INTRODUCTION TO RUBY ON RAILS Figure 1-5 Second Gear’s Porchlight bug-tracking system was built using Ruby on Rails in three months Figure 1-6 Odeo is a podcasting creation-and-sharing tool built on Rails ... of Rails A Ruby on Rails application consists of several components, as you can see in Figure 1-3 Figure 1-3 A generic Rails application A simple web request can take quite a journey in Ruby on...
 • 285
 • 147
 • 0

railsspace building a social networking website with ruby on rails phần 7 ppsx

railsspace building a social networking website with ruby on rails phần 7 ppsx
... svn://projects.jkraemer.net/acts_as_ferret/tags/ stable/acts_as_ferret A /rails/ rails_space/vendor/plugins/acts_as_ferret A /rails/ rails_space/vendor/plugins/acts_as_ferret/LICENSE A /rails/ rails_space/vendor/plugins/acts_as_ferret/rakefile ... an avatar is an image or other graphical representation of a particular person.1 On RailsSpace, the avatar will simply be an uploaded image It can be a picture of the user, but it doesn’t have ... create test/functional/avatar_controller_test.rb create app/helpers/avatar_helper.rb create app/views/avatar/index.rhtml create app/views/avatar/upload.rhtml create app/views/avatar/delete.rhtml...
 • 57
 • 193
 • 0

railsspace building a social networking website with ruby on rails phần 8 pps

railsspace building a social networking website with ruby on rails phần 8 pps
... 13.1 Action Mailer Sending email in Rails is easy with the Action Mailer package Rails applies the MVC architecture to email, with an Action Mailer class playing the part of model Constructing a ... validations and error-handling—those functions don’t have anything specifically to with databases We’ve heard rumors about a proposed base class called Active Model, which would serve as a parent ... we’ll have to learn about simulated table names, foreign keys, and the has_many database association Adding and managing friendships will then take place through both email and web interfaces By...
 • 57
 • 219
 • 0

railsspace building a social networking website with ruby on rails phần 9 docx

railsspace building a social networking website with ruby on rails phần 9 docx
... use a tag modifier as if it were an action, so that /specs/1;tag would respond to a PUT request and update the spec with a tag But look at it another way: Fundamentally, we are creating a tag and ... contrast to the traditional controller/action/id approach, REST embraces the radical notion that there are only four actions—the four CRUD operations—which, rather than being an explicit part ... the data models and associated controllers (a point emphasized by Rails creator David Heinemeier Hansson in his keynote address at RailsConf 2006) Let’s consider these ideas in a more concrete...
 • 57
 • 218
 • 0

railsspace building a social networking website with ruby on rails phần 10 doc

railsspace building a social networking website with ruby on rails phần 10 doc
... the way, the author provides detailed commentary and explanations to aid your understanding RAILSSPACE MICHAEL HARTL and AURELIUS PROCHAZKA ISBN: 0-321-48079-1 Ruby on Rails is fast displacing ... geographical location, 350 GeoData, 352–355 local databases, 351–352 names, 355–358 validation, 358–363 button to function, 81 button to function function, 499 Caching, 510 Calculations for distances ... considerations 507 Listing 17.1 config/database.yml development: adapter: mysql database: rails_ space_development username: root password: host: localhost test: adapter: mysql database: rails_ space_test...
 • 51
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: learn ruby on rails online freelearn ruby on rails book pdfruby on rails tutorial learn rails by example 2nd edition pdfruby on rails tutorial learn rails by example michael hartl pdfruby on rails 3 tutorial learn rails by example by michael hartl pdfruby on rails tutorial learn web development with rails michael hartl pdf downloadruby on rails tutorial learn rails by example pdf downloadruby on rails tutorial learn by example pdfruby on rails 3 tutorial learn rails by example pdf free downloadruby on rails 3 tutorial learn rails by example pdfruby on rails 3 tutorial learn rails by example pdf downloadruby on rails tutorial learn rails by example michael hartl pdf free downloadnutshell ruby on railsruby on rails tutorialmoving from java to ruby on railsHoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Thành ChâuPHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THƠ Ý NHIPHỤ LỤC KHẢO SÁT VĂN HỌC DÂN GIAN STIÊNGPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KIẾN TẠO VÀ VẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC PHẦN HIĐROCACBON HÓA HỌC 11 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNPHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẬC TÔPÔPHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN NHÂN VẬT ANH HÙNG TRONG THỦY HỬ CỦA THI NẠI AMQUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ LONG XUYÊN (TỈNH AN GIANG) GIAI ĐOẠN 1986 - 2010QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG (1986 - 2010)QUÁ TRÌNH GIAO LƯU VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA VIỆT – CHĂM TRONG LỊCH SỬQUAN HỆ CỦA ĐẠI VIỆT VỚI CHÂN LẠP TRƯỚC THẾ KỈ XXQUAN HỆ KINH TẾ GIỮA VƯƠNG QUỐC ANH VỚI VIỆT NAM TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAYQUAN HỆ LIÊN MINH CHÂU ÂU VỚI VIỆT NAM TRONG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỈ XXIQUAN HỆ MYANMAR - VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2010QUAN HỆ THỂ CHẾ ĐỐI VỚI SỰ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG BIỂU ĐẠT MỘT HÀM SỐSỐ HỌC TRÊN VÀNH CÁC SỐ NGUYÊN ĐẠI SỐTHIẾT KẾ CÁC BÀI LUYỆN TẬP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11 THPT (NÂNG CAO) THEO HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HÓA NGƯỜI HỌCTHIẾT KẾ CÁC MÔ PHỎNG CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠMTHIẾT KẾ E-BOOK CÁC BÀI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGTHIẾT KẾ E-BOOK DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 12 – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAOTHIẾT KẾ E-BOOK GIÚP HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 11 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Ở TRƯỜNG THPT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập