Learn ruby on rails

Learn ruby on rails

Learn ruby on rails
... first step on your path to learn Ruby on Rails You’ll learn key concepts so you’ll have a solid foundation for continued study You’ll build a working web application so you’ll gain hands -on experience ... real-world Rails application The finished product confirms your accomplishment; you’ll feel genuine satisfaction as you deploy your Rails application Hands -on learning with real Rails applications is ... section (in the previous chapter) where we created the learn- rails gemset No matter, you can create it now: $ rvm use ruby- 2.0.0 @learn- rails create ruby- version $ gem install rails The ruby- version...
 • 250
 • 18
 • 0

Tài liệu Giáo Trình Ruby on Rails pdf

Tài liệu Giáo Trình Ruby on Rails pdf
... Training Ruby on Rails Tài liệu http://guides.rubyonrails.org/ Đây giáo trình chuẩn để học Rails Sau học xong chapter "Getting Start" bắt đầu quen Rails làm http://guides.rubyonrails.org/getting_started.html ... hay TDD) Unit-test Functional test (test controller) Integration test (test nhiều controller) Server dạng application server Apache/PHP Tại Sao Cần Biết Ruby on Rails? - Ruby Là ngôn ngữ "thời ... framework khác, Ruby on Rails xe đua so với xe đạp - Nhu cầu consulting Mỹ phát triển Hướng chiến lược Giải Pháp Nhanh cần định hướng để nắm bắt nhu cầu Chương Trình Training Ruby on Rails Làm quen...
 • 8
 • 2,902
 • 112

rails solutions_ ruby on rails made easy, apress (2007)

rails solutions_ ruby on rails made easy, apress (2007)
... 7524fm.qxd 12/13/06 4:41 PM Page i Rails Solutions Ruby on Rails Made Easy Justin Williams 7524fm.qxd 12/13/06 4:41 PM Page ii Rails Solutions: Ruby on Rails Made Easy Copyright © 2007 by Justin ... INTRODUCTION TO RUBY ON RAILS Figure 1-5 Second Gear’s Porchlight bug-tracking system was built using Ruby on Rails in three months Figure 1-6 Odeo is a podcasting creation-and-sharing tool built on Rails ... of Rails A Ruby on Rails application consists of several components, as you can see in Figure 1-3 Figure 1-3 A generic Rails application A simple web request can take quite a journey in Ruby on...
 • 285
 • 158
 • 0

railsspace building a social networking website with ruby on rails phần 7 ppsx

railsspace building a social networking website with ruby on rails phần 7 ppsx
... svn://projects.jkraemer.net/acts_as_ferret/tags/ stable/acts_as_ferret A /rails/ rails_space/vendor/plugins/acts_as_ferret A /rails/ rails_space/vendor/plugins/acts_as_ferret/LICENSE A /rails/ rails_space/vendor/plugins/acts_as_ferret/rakefile ... an avatar is an image or other graphical representation of a particular person.1 On RailsSpace, the avatar will simply be an uploaded image It can be a picture of the user, but it doesn’t have ... create test/functional/avatar_controller_test.rb create app/helpers/avatar_helper.rb create app/views/avatar/index.rhtml create app/views/avatar/upload.rhtml create app/views/avatar/delete.rhtml...
 • 57
 • 201
 • 0

railsspace building a social networking website with ruby on rails phần 8 pps

railsspace building a social networking website with ruby on rails phần 8 pps
... 13.1 Action Mailer Sending email in Rails is easy with the Action Mailer package Rails applies the MVC architecture to email, with an Action Mailer class playing the part of model Constructing a ... validations and error-handling—those functions don’t have anything specifically to with databases We’ve heard rumors about a proposed base class called Active Model, which would serve as a parent ... we’ll have to learn about simulated table names, foreign keys, and the has_many database association Adding and managing friendships will then take place through both email and web interfaces By...
 • 57
 • 227
 • 0

railsspace building a social networking website with ruby on rails phần 9 docx

railsspace building a social networking website with ruby on rails phần 9 docx
... use a tag modifier as if it were an action, so that /specs/1;tag would respond to a PUT request and update the spec with a tag But look at it another way: Fundamentally, we are creating a tag and ... contrast to the traditional controller/action/id approach, REST embraces the radical notion that there are only four actions—the four CRUD operations—which, rather than being an explicit part ... the data models and associated controllers (a point emphasized by Rails creator David Heinemeier Hansson in his keynote address at RailsConf 2006) Let’s consider these ideas in a more concrete...
 • 57
 • 228
 • 0

railsspace building a social networking website with ruby on rails phần 10 doc

railsspace building a social networking website with ruby on rails phần 10 doc
... the way, the author provides detailed commentary and explanations to aid your understanding RAILSSPACE MICHAEL HARTL and AURELIUS PROCHAZKA ISBN: 0-321-48079-1 Ruby on Rails is fast displacing ... geographical location, 350 GeoData, 352–355 local databases, 351–352 names, 355–358 validation, 358–363 button to function, 81 button to function function, 499 Caching, 510 Calculations for distances ... considerations 507 Listing 17.1 config/database.yml development: adapter: mysql database: rails_ space_development username: root password: host: localhost test: adapter: mysql database: rails_ space_test...
 • 51
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: learn ruby on rails online freelearn ruby on rails book pdfruby on rails tutorial learn rails by example 2nd edition pdfruby on rails tutorial learn rails by example michael hartl pdfruby on rails 3 tutorial learn rails by example by michael hartl pdfruby on rails tutorial learn web development with rails michael hartl pdf downloadruby on rails tutorial learn rails by example pdf downloadruby on rails tutorial learn by example pdfruby on rails 3 tutorial learn rails by example pdf free downloadruby on rails 3 tutorial learn rails by example pdfruby on rails 3 tutorial learn rails by example pdf downloadruby on rails tutorial learn rails by example michael hartl pdf free downloadnutshell ruby on railsruby on rails tutorialmoving from java to ruby on railstuyệt đỉnh luyện thi môn hóa họcBẢN VẼ, KÍCH THƯỚC BIẾN DÒNG EMIC, BIẾN DÒNG ĐÀI LOAN LOẠI TRÒN,VUÔNGung dung dao ham khao sat va ve do thi ham soStarters 9 anwers bookletStarters 9 students bookNghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu và cấu trúc của chỉ đến độ bền đường may và độ đứt chỉ trong quá trình mayCông nghệ DWDM và ứng dụng trong mạng đường trụcChủ động lựa chọn nguyên liệu bông dựa trên yêu cầu chất lượng sợi bằng ứng dụng mạng nơron nhân tạo (ANN)Góp phần nghiên cứu xây dựng hệ thống cỡ số cho học sinh lứa tuổi 14 tại hai trường trung học cơ sở yên chính và yên nghĩa huyện ý yên tỉnh nam địnhKhảo sát cân bằng chuyền may tại việt nam và nghiên cứu ứng dụng cadcam trong cân bằng chuyềnKhảo sát đặc trưng kỹ thuật của một số chỉ may công nghiệp sử dụng cho một số loại vải thông dụng và vải kỹ thuật có cấu trúc và chất liệu khác nhauKhảo sát mối quan hệ giữa cấu trúc tinh thể và các đặc trưng cơ lý của xơ bôngNghiên cứu ảnh hưởng của các thông số cấu trúc vải dệt kim đến độ rủ của nóNghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ may tới tốc độ dạt sợi tại vị trí đường may trên vải lụa tơ tằmNghiên cứu ảnh hưởng của đặc trưng cơ học đến độ rủ của vải cotton 100% dùng để may áo sơmiNghiên cứu ảnh hưởng của độ chứa đầy đến một số tính chất vật lý của vải dệt thoiNghiên cứu ảnh hưởng của một số đặc trưng cơ lý của sợi tơ tằm đến đặc trưng cơ lý của vải tơ tằmNghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ dệt đến cấu trúc vải dệt trên máy dệt kiếm mềm picanol gammaxNghiên cứu ảnh hưởng của pha cấu tạo đến độ chứa đầy của vải dệt thoi một lớpNghiên cứu ảnh hưởng của quá trình giặt đến độ đàn hồi của một số loại
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập