discrete mathematics tutorial

discrete mathematics tutorial

discrete mathematics tutorial
... 95 v DISCRETE MATHEMATICS – INTRODUCTION Discrete Mathematics Mathematics can be broadly classified into two categories:  Continuous Mathematics Discrete Mathematics Continuous Mathematics ... Discrete Mathematics About the Tutorial Discrete Mathematics is a branch of mathematics involving discrete elements that uses algebra and arithmetic ... including this tutorial If you discover any errors on our website or in this tutorial, please notify us at contact@tutorialspoint.com i Discrete Mathematics Table of Contents About the Tutorial ...
 • 104
 • 18
 • 0

Tài liệu Prolog Experiments in Discrete Mathematics, Logic, and Computability pdf

Tài liệu Prolog Experiments in Discrete Mathematics, Logic, and Computability pdf
... right in doing experiments To keep the emphasis on the discrete mathematics, logic, and computability, we’ll introduce new Prolog tools in the experiments where they are needed 1.1 Getting Started ... grandmother, grandfather, grandson, and granddaughter b Define and test the relations aunt, uncle, niece, nephew, and the maternal and fraternal versions of grandmother and grandfather 2.6 Interactive ... 145 Index 156 Preface This book contains programming experiments that are designed to reinforce the learning of discrete mathematics, logic, and computability Most of the experiments...
 • 158
 • 182
 • 0

DISCRETE MATHEMATICS NOTES pot

DISCRETE MATHEMATICS NOTES pot
... that overall subject (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics. ) The relationship could be a matter of historical connection ... 89 89 92 93 93 95 97 97 Preface These notes started in the Spring of 2004, but contain material that I have used in previous years I would ... is prime.) else output (Not prime n smallest factor is i.) is neither prime nor composite x denotes the floor of x, that is, the integer just to the left of x if x is not an integer and x otherwise...
 • 104
 • 239
 • 0

Discrete Mathematics ppt

Discrete Mathematics ppt
... areas in applied mathematics include linear programming, coding theory, theory of computing The mathematics in these applications is collectively called discrete mathematics ( Discrete here is ... area of mathematics in college is calculus And it is true that calculus is the single most important field of mathematics, whose emergence in the 17th century signalled the birth of modern mathematics ... how mathematics develops We hope that we can illustrate that mathematics is a building, where results are built on earlier results, often going back to the great Greek mathematicians; that mathematics...
 • 139
 • 146
 • 0

Lecture Notes on Discrete Mathematics doc

Lecture Notes on Discrete Mathematics doc
... respectively Then prove that the functions f and g ◦ f are one-one but g is not one-one Solution: By definiton, it is clear that f is indeed one-one and g is not one-one But g ◦ f (x) = g(f (x)) = g(2x) ... collection of n + balls that contains at least one green ball From this collection, pick a collection of n balls that contains at least one green ball Then by the induction hypothesis, this collection ... alphabet (a) with ONLY consonants? (b) with ONLY vowels? (c) with a consonant as the first letter and a vowel as the second letter? (d) if the vowels appear only at odd positions? Determine the...
 • 111
 • 177
 • 0

discrete mathematics - chen

discrete mathematics - chen
... function one-to-one? d) Is the function onto? 11 Let f : A → B and g : B → C be functions Prove each of the following: a) If f and g are one-to-one, then g ◦ f is one-to-one b) If g ◦ f is one-to-one, ... one-to-one c) If f is onto and g ◦ f is one-to-one, then g is one-to-one d) If f and g are onto, then g ◦ f is onto e) If g ◦ f is onto, then g is onto f) If g ◦ f is onto and g is one-to-one, ... one-to-one but not onto Example 2.4.7 Consider the function f : Z → N ∪ {0} : x → |x| This is onto but not one-to-one Example 2.4.8 Consider the function f : R → R : x → x/2 This is one-to-one...
 • 190
 • 211
 • 0

discrete mathematics - yale

discrete mathematics - yale
... areas in applied mathematics include linear programming, coding theory, theory of computing The mathematics in these applications is collectively called discrete mathematics ( Discrete here is ... corresponding subset A correspondence with these properties is called a one-to-one correspondence (or bijection) If we can make a one-to-one correspondence between the elements of two sets, then they have ... “finite”.) The aim of this book is not to cover discrete mathematics in depth (it should be clear from the description above that such a task would be ill-defined and impossible anyway) Rather, we...
 • 139
 • 153
 • 0

discrete mathematics - j saxl (1995) ww

discrete mathematics - j saxl (1995) ww
... Self-Similarity Non-Newtonian Fluids They may be downloaded from http://www.istari.ucam.org/maths/ or http://www.cam.ac.uk/CambUniv/Societies/archim/notes.htm or you can email soc-archim-notes@lists.cam.ac.uk ... qi Bi−1 + Bi−2 Now consider aBj − bAj Lemma 1.3 aBj − bAj = (−1 )j+ 1 rj Proof We shall this using strong induction We can easily see that (1.3) holds for j = and j = Now assume we are at i ≥ ... s, n ∈ Z Take an (r + s)-set and split it into an r-set and an s-set Choosing an n-subset amounts to choosing a k-subset from the r-set and an (n − k)-subset from the s-set for various k CHAPTER...
 • 41
 • 111
 • 0

discrete mathematics - yale lecture notes - l lovasz (1999) ww

discrete mathematics - yale lecture notes - l lovasz (1999) ww
... ỉ é ỉì ỉ é ìỉ ểề ễ ềềí è ì í ệí é ỉì ỉ ẹểề í ểệệể ệểẹ ẹ ểệ ệá ề ắ P P P P Alice éệ P P Bob ệ ẵẳ ể ỉể ỉ P P P Carl P Diane ìỉệ ỉ ề ễ ềề ì ỉể é ệề é í ểề ì ỉ ìểẹ ẹểệ è ẹểệ ì ĩ ỉéí ề ễ ềề ì ìỉệ ... S Y N b S b S Y N c S Y abc Y c S N Y ab c S N ac ệ ẵ N Y a ì ểề ỉệ c S N bc Y b ểệ ì é ỉ ề N c - ì ì ỉ ể ểể ề ỉ ỉ ì é ìá ể ì ệ ỉ ỉ ỉ ềẹ ệ ể ì ì ỉì ì ễể ệ ể ắ ỉ ì ỉ ì ề é ẹ ềỉìá ỉ ệ ìéỉ ì ắề...
 • 118
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN TRUNG ÁP 22kV CHO KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNHMỄ TRÌ NAM TỪ LIÊMNghiên cứu thiết kế mạng thông tin di động 3G UMTSTinh sạch và nghiên cứu đặc tính của cellulase tự nhiên và tạo cellulase tái tổ hợp từ nấm sợi tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Thực trạng và hiệu quả can thiệp dự phòng bệnh răng miệng ở học sinh tiểu học người Mông tỉnh Yên Bái (LA tiến sĩ)Thế giới nghệ thuật của Nguyên Hồng thời kỳ trước năm 1945 (LA tiến sĩ)Phương pháp xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ không giãn và nửa nhóm không giãn trong không gian Hilbert (LA tiến sĩ)Cấu tạo hợp âm từ dễ tới khóKIẾN THỨC hợp âm và cấu tạo của nóRong câu việt nam nguồn lợi và sử dụng lê như hậu, nguyễn hữu đạiKỹ năng xử lý khiếu nại của Khách hàngde cuong quan trac moi truongBÀI TẬP LỚN TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNGThực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp Công ty cổ phần và công trình đô thị Sơn TâyKinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước vận dụng vào việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhKinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhLãi suất vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn tài liệu, ebook, giáo trìnhTOEIC presentation sample slidesLý luận tiền lương của mác tài liệu, ebook, giáo trìnhMối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện nay tài liệu, ebook, giáo trìnhMột số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà hàng the gallery khách sạn m tài liệu, ebook, giáo trình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập