2016 IELTS foundation students life unit 2 baigiang

IELTS Foundation Answer Key - Past 2

IELTS Foundation Answer Key - Past 2
... selecting key points and grouping information appropriately are key features of string answers 23 IELTS Foundation Student’s Book Answer Key Language focus p63 Contrast linkers / markers Example answers ... tools Text 2: Dolphins Earthtrust Hawaii dolphins are selfaware Text 3: Orang-utans Smith-sonian National Zoological Park New York Commun-icate IELTS Foundation Student’s Book Answer Key Text 1 ... increasingly diverse workforce, …) NOT GIVEN 22 IELTS Foundation Student’s Book Answer Key Matching headings to paragraphs 5 Labelling a diagram Fig 1: C Fig 2: A Fig 3: E Vocabulary p61 Suffixes proportion...
 • 13
 • 1,257
 • 2

UNIT 1 - HOME LIFE TEST 2 potx

UNIT 1 - HOME LIFE TEST 2 potx
... No matter b However c Despite d Because of B Choose the word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentences 26 .Although we _ all day, we haven't managed to find a suitable applicant ... crossing rivers C Identify the one underlined word or phrase - A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct BTQN QUYNH NHU 41 While the teacher was explaining the sum on the blackboard, ... phrase - a, b, c or d - that best fits the blank space in the following passage FAMILY HISTORY In an age when technology is developing faster than ever before, many people are being ( 51) ...
 • 5
 • 517
 • 1

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 8 Country life and city life Lesson 2 : Speak pps

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 8 Country life and city life Lesson 2 : Speak pps
... am / is / are + V-ing + Use : used to describe changes with get and become II / While – speaking : Listen and copy - Ask Ss to look at the two pictures on page 73 and talk to their partners about ... Hoa,s grand father is 78 “ - Five years ago , she was 73 and she was stronger than she is now - Ask Ss to make a sentence about her health => Hoa,s grand father is getting weaker + Form : am / ... Ss can speak easily - traffic - > busy - sky -> cloudy - houses -> high - city -> beautiful - trees - > green - Get Ss to work in pairs - Monitor and help Ss speak * Possible answers : - The...
 • 4
 • 1,760
 • 4

AV 10 Unit 1 A day in the life of 2

AV 10 Unit 1 A day in the life of 2
... saw) snow for the first time in my life The moon (goes / went) round the earth 10 Mary’s grandfather died (at / in) 19 98 11 They would really like to visit the art gallery (on / in) Friday 12 ... works rarely hard, although she gets a high A B C D salary I think she would rather to go to Da Lat for the A B holiday C D John knew Mary in July 25 th, 20 08, when he was a TLBT10 21 BTCB A B C ... David often has rice noodle for A B C breakfast D We arrived in the airport at o’clock yesterday A B C D He buy his girlfriend a diamond ring last Sunday A TLBT10 B C D BTCB CE1 5a CE 15 Put the...
 • 23
 • 191
 • 0

unit 2 anh 4 new năm học 2015 2016

unit 2 anh 4 new năm học 2015 2016
... Hakim Welcome to Viet Nam ! D Malaysia .2 Bài tập Hoàn thành đọc với từ cho sẵn Cơ sở Bồi dưỡng văn hóa Đức Tuệ Cô Trang 0 948 .519.377 Unit anh new In I'M FROM JAPAN from hello England ... you? Where you live? Cơ sở Bồi dưỡng văn hóa Đức Tuệ Cô Trang 0 948 .519.377 Unit anh new I'M FROM JAPAN III Bài tập sách tập A PHONICS Bài tập Complete and say j v _apan _iet ... Unit anh new I'M FROM JAPAN Tom / America Tony / Australia Linda / England...
 • 4
 • 682
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: focus on skills for ielts foundation students bookfocus on ielts foundation students book phần 1 pptielts foundation course part 2unit 1 the chemistry of life chapter 2 the chemical context of life answersobjectives after finishing the lesson students ss will be able to review and practice the main grammar learnt in unit 2 and prepare to do a forty five minute testunit 2 life in the countrysideôn unit 2 tiếng anh lớp 11ielts practice test plus part 2ielts foundation course part 9ielts foundation course part 10ielts foundation course part 11ielts foundation course part 4ielts foundation course part 6ielts foundation course part 3ielts foundation course part 7Nghiên cứu xây dựng bảo mật và xác thực tài liệu điện tử dựa trên PKI và ứng dụng vào trường Đại học Hạ Long (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2015 (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý các khoản thu từ đất tại Chi cục Thuế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và phát triển của cúc Lá Nho tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)Mô hình đấu thầu, xác suất thắng thầuVai trò của tư vấn trong QLXD compatibility modeDÒNG TIỀN dự án xây DỰNGhướng dẫn autocad 111111111111111111111111111111Hoàn thiện quản lý đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)Một số bài toán cực trị cho đa thức nhiều biến (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TỨ GIÁC NỘI TIẾPCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS GHỀNH RÁNG GIAI ĐOẠN 2010 2020SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRẺ 4 – 5 TUỔI THỰC HIỆN TỐT VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGĐề Tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 2436 THÁNG HỨNG THÚ LÀM QUEN VĂN HỌC – THỂ LOẠI TRUYỆN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập