2016 IELTS foundation students life unit 2 baigiang

IELTS Foundation Answer Key - Past 2

IELTS Foundation Answer Key - Past 2
... selecting key points and grouping information appropriately are key features of string answers 23 IELTS Foundation Student’s Book Answer Key Language focus p63 Contrast linkers / markers Example answers ... tools Text 2: Dolphins Earthtrust Hawaii dolphins are selfaware Text 3: Orang-utans Smith-sonian National Zoological Park New York Commun-icate IELTS Foundation Student’s Book Answer Key Text 1 ... increasingly diverse workforce, …) NOT GIVEN 22 IELTS Foundation Student’s Book Answer Key Matching headings to paragraphs 5 Labelling a diagram Fig 1: C Fig 2: A Fig 3: E Vocabulary p61 Suffixes proportion...
 • 13
 • 926
 • 2

UNIT 1 - HOME LIFE TEST 2 potx

UNIT 1 - HOME LIFE TEST 2 potx
... No matter b However c Despite d Because of B Choose the word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentences 26 .Although we _ all day, we haven't managed to find a suitable applicant ... crossing rivers C Identify the one underlined word or phrase - A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct BTQN QUYNH NHU 41 While the teacher was explaining the sum on the blackboard, ... phrase - a, b, c or d - that best fits the blank space in the following passage FAMILY HISTORY In an age when technology is developing faster than ever before, many people are being ( 51) ...
 • 5
 • 431
 • 1

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 8 Country life and city life Lesson 2 : Speak pps

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 8 Country life and city life Lesson 2 : Speak pps
... am / is / are + V-ing + Use : used to describe changes with get and become II / While – speaking : Listen and copy - Ask Ss to look at the two pictures on page 73 and talk to their partners about ... Hoa,s grand father is 78 “ - Five years ago , she was 73 and she was stronger than she is now - Ask Ss to make a sentence about her health => Hoa,s grand father is getting weaker + Form : am / ... Ss can speak easily - traffic - > busy - sky -> cloudy - houses -> high - city -> beautiful - trees - > green - Get Ss to work in pairs - Monitor and help Ss speak * Possible answers : - The...
 • 4
 • 1,445
 • 4

AV 10 Unit 1 A day in the life of 2

AV 10 Unit 1 A day in the life of 2
... saw) snow for the first time in my life The moon (goes / went) round the earth 10 Mary’s grandfather died (at / in) 19 98 11 They would really like to visit the art gallery (on / in) Friday 12 ... works rarely hard, although she gets a high A B C D salary I think she would rather to go to Da Lat for the A B holiday C D John knew Mary in July 25 th, 20 08, when he was a TLBT10 21 BTCB A B C ... David often has rice noodle for A B C breakfast D We arrived in the airport at o’clock yesterday A B C D He buy his girlfriend a diamond ring last Sunday A TLBT10 B C D BTCB CE1 5a CE 15 Put the...
 • 23
 • 119
 • 0

unit 2 anh 4 new năm học 2015 2016

unit 2 anh 4 new năm học 2015 2016
... Hakim Welcome to Viet Nam ! D Malaysia .2 Bài tập Hoàn thành đọc với từ cho sẵn Cơ sở Bồi dưỡng văn hóa Đức Tuệ Cô Trang 0 948 .519.377 Unit anh new In I'M FROM JAPAN from hello England ... you? Where you live? Cơ sở Bồi dưỡng văn hóa Đức Tuệ Cô Trang 0 948 .519.377 Unit anh new I'M FROM JAPAN III Bài tập sách tập A PHONICS Bài tập Complete and say j v _apan _iet ... Unit anh new I'M FROM JAPAN Tom / America Tony / Australia Linda / England...
 • 4
 • 587
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: focus on skills for ielts foundation students bookfocus on ielts foundation students book phần 1 pptielts foundation course part 2unit 1 the chemistry of life chapter 2 the chemical context of life answersobjectives after finishing the lesson students ss will be able to review and practice the main grammar learnt in unit 2 and prepare to do a forty five minute testunit 2 life in the countrysideôn unit 2 tiếng anh lớp 11ielts practice test plus part 2ielts foundation course part 9ielts foundation course part 10ielts foundation course part 11ielts foundation course part 4ielts foundation course part 6ielts foundation course part 3ielts foundation course part 7Kết quả nghiên cứu chọn lọc giống đậu tương AK 06quy trình sản xuất mè xửng truyền thốngbài tiểu luận về quy trình sản xuất mè xửng truyền thống525 câu TRẮC NGHIỆM đạo hàm 11Nghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viênNGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KERATINASE TRONG TẾ BÀO ESCHERICHIACOLI VÀ BACILLUS_mergedĐề cương ôn tập địa lý 9 cả nămNghiên cứu đặc điểm xói lở và bồi tụ đoạn sông Đà từ đập thủy điện Hòa Bình đến xã Tân Đức và Minh NNghiên cứu mô hình vùng thấm trong thân đê_ đập bằng phương pháp điện đa cực cải tiến và Ra đa đấtNGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CÁC POLYBROM DIPHENYL ETE TRONG NHỰA VÀ BỤI TẠI MỘT SỐ KHNghiên cứu sơ bộ hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng tạiNghiên cứu và đề xuất một mô hình thanh toán điện tửNghiên cứu về trắc nghiệm thích nghiGiáo án tiếng việt lớp 4 tuần 24: vẽ về cuộc sống an toànĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 12 HKII BÀI KT 45PĐỀ THAM KHẢO TOÁN 11 HKII 45pBỘ đề TRẮC NGHIỆM HKII TOÁN 10 KT 45pKhảo sát năng lực viết tiếng việt của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh sơn laĐổi mới công tác bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên toán trung học cơ sở tỉnh lai châuBài tập tiếng anh 8 thí điểm unit 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập