2016 IELTS foundation students life unit 2 baigiang

IELTS Foundation Answer Key - Past 2

IELTS Foundation Answer Key - Past 2
... selecting key points and grouping information appropriately are key features of string answers 23 IELTS Foundation Student’s Book Answer Key Language focus p63 Contrast linkers / markers Example answers ... tools Text 2: Dolphins Earthtrust Hawaii dolphins are selfaware Text 3: Orang-utans Smith-sonian National Zoological Park New York Commun-icate IELTS Foundation Student’s Book Answer Key Text 1 ... increasingly diverse workforce, …) NOT GIVEN 22 IELTS Foundation Student’s Book Answer Key Matching headings to paragraphs 5 Labelling a diagram Fig 1: C Fig 2: A Fig 3: E Vocabulary p61 Suffixes proportion...
 • 13
 • 1,138
 • 2

UNIT 1 - HOME LIFE TEST 2 potx

UNIT 1 - HOME LIFE TEST 2 potx
... No matter b However c Despite d Because of B Choose the word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentences 26 .Although we _ all day, we haven't managed to find a suitable applicant ... crossing rivers C Identify the one underlined word or phrase - A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct BTQN QUYNH NHU 41 While the teacher was explaining the sum on the blackboard, ... phrase - a, b, c or d - that best fits the blank space in the following passage FAMILY HISTORY In an age when technology is developing faster than ever before, many people are being ( 51) ...
 • 5
 • 485
 • 1

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 8 Country life and city life Lesson 2 : Speak pps

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 8 Country life and city life Lesson 2 : Speak pps
... am / is / are + V-ing + Use : used to describe changes with get and become II / While – speaking : Listen and copy - Ask Ss to look at the two pictures on page 73 and talk to their partners about ... Hoa,s grand father is 78 “ - Five years ago , she was 73 and she was stronger than she is now - Ask Ss to make a sentence about her health => Hoa,s grand father is getting weaker + Form : am / ... Ss can speak easily - traffic - > busy - sky -> cloudy - houses -> high - city -> beautiful - trees - > green - Get Ss to work in pairs - Monitor and help Ss speak * Possible answers : - The...
 • 4
 • 1,648
 • 4

AV 10 Unit 1 A day in the life of 2

AV 10 Unit 1 A day in the life of 2
... saw) snow for the first time in my life The moon (goes / went) round the earth 10 Mary’s grandfather died (at / in) 19 98 11 They would really like to visit the art gallery (on / in) Friday 12 ... works rarely hard, although she gets a high A B C D salary I think she would rather to go to Da Lat for the A B holiday C D John knew Mary in July 25 th, 20 08, when he was a TLBT10 21 BTCB A B C ... David often has rice noodle for A B C breakfast D We arrived in the airport at o’clock yesterday A B C D He buy his girlfriend a diamond ring last Sunday A TLBT10 B C D BTCB CE1 5a CE 15 Put the...
 • 23
 • 167
 • 0

unit 2 anh 4 new năm học 2015 2016

unit 2 anh 4 new năm học 2015 2016
... Hakim Welcome to Viet Nam ! D Malaysia .2 Bài tập Hoàn thành đọc với từ cho sẵn Cơ sở Bồi dưỡng văn hóa Đức Tuệ Cô Trang 0 948 .519.377 Unit anh new In I'M FROM JAPAN from hello England ... you? Where you live? Cơ sở Bồi dưỡng văn hóa Đức Tuệ Cô Trang 0 948 .519.377 Unit anh new I'M FROM JAPAN III Bài tập sách tập A PHONICS Bài tập Complete and say j v _apan _iet ... Unit anh new I'M FROM JAPAN Tom / America Tony / Australia Linda / England...
 • 4
 • 636
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: focus on skills for ielts foundation students bookfocus on ielts foundation students book phần 1 pptielts foundation course part 2unit 1 the chemistry of life chapter 2 the chemical context of life answersobjectives after finishing the lesson students ss will be able to review and practice the main grammar learnt in unit 2 and prepare to do a forty five minute testunit 2 life in the countrysideôn unit 2 tiếng anh lớp 11ielts practice test plus part 2ielts foundation course part 9ielts foundation course part 10ielts foundation course part 11ielts foundation course part 4ielts foundation course part 6ielts foundation course part 3ielts foundation course part 7Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường THCS thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninhHiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật việt namNghiên cứu đặc tính điện hóa của fenofibrat và ứng dụng trong phân tíchSinh kế của người dân tái định cư của dự án mở rộng quốc lộ 1d trên địa bàn thành phố quy nhơn, tỉnh bình địnhCác nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại việt namCác nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh bình địnhChất lượng các khoản dồn tích và khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng phân tích thực nghiệm tại việt namXây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần tư vấn công nghệ giai đoạn 2012 - 2017Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại công ty điện lực Phú Thọ.Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng .Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề của trường Cao đẳng nghề Dầu khíPhân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế bưu chính viễn thông (PCC)Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai Bwaco của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu tại Thành phố Vũng TàuMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Trúc Thôn.Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Phú ThọTối ưu hóa các tham số công nghệ chèn lò bằng sức nước trong khai thác than dưới các công trình cần bảo vệ trên mặt mỏ vùng quảng ninh (tt)Đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng điện năng truyền tải trên lưới điện của Công ty truyền tải điện 1Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực từ dự án tại Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015Sách tiếng Anh Beeno 2Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam.
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập