Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước nghệ an

II.Chức năng quyền hạn của các phòng ban cấp huyện trong quản vốn đầu xây dựng bản bằng ngân sách nhà nước

II.Chức năng quyền hạn của các phòng ban cấp huyện trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước
... đạo, đạo kịp thời cấp quyền địa phơng - quan giúp việc tham mu giao kế hoạch chi tiết công trình đến ban quản kịp thời để ban quản chủ động thực quản vốn đầu t - Các quan chuyên môn ... kiến thiết, vốn vay xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, vốn NS huyện vốn mục tiêu NS tỉnh, vốn kiên cố hoá trờng lớp học, vốn ODA) Số vốn toán năm 2009: 47.178 triệu đồng, đó: - Vốn xây dựng tập ... kịp thời, đồng thời trình quản dự án thực theo quy định hành nhà nớc công tác quản đầu t xây dựng Khó khăn: - Đồng Hỷ huyện có nguồn thu cân đối thấp, số thu ngân sách hàng năm đáp ứng 20%...
 • 51
 • 829
 • 4

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản thuộc ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước quận ba đình

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước quận ba đình
... dung kiểm soát toán vốn đầu XDCB thuộc NSNN cách khoa học hiệu Vì sâu tìm hiểu nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện công tác kiểm soát toán vốn đầu xây dựng thuộc Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà ... thiện công tác kiểm soát toán vốn đầu XDCB Kho bạc Nhà nước Quận Ba Đình 6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Những ... nâng cao công tác kiểm soát toán vốn đầu xây dựng thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thời gian tới Tóm lại, quản lý vốn đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước trách nhiệm...
 • 98
 • 190
 • 4

Luận văn tốt nghiệp Quản chi đầu xây dựng bản của ngân sách nhà nước ở tỉnh nam định

Luận văn tốt nghiệp Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước ở tỉnh nam định
... chi quản chi đầu XDCB NSNN tỉnh Nam Định Chương III: Giải pháp hoàn thiện quản chi đầu XDCB NSNN tỉnh Nam Định CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA NGÂN ... vụ chi ngân sách, chi đầu XDCB từ NSNN bao gồm chi đầu XDCB dự án đầu Trung ương quản chi đầu XDCB dự án đầu địa phương quản Các dự án đầu trung ương quản dự án đầu ... mẽ đầu XDCB 2.2 Thực trạng chi quản chi đầu XDCB tỉnh Nam Định 40 2.2.1 sở pháp máy quản chi đầu XDCB 2.2.1.1 Hệ thống văn pháp quy chủ yếu liên quan đến công tác quản chi...
 • 73
 • 105
 • 2

Quản nhà nước về đầu xây dựng bản bằng ngân sách nhà nước tại huyện sóc sơn, hà nội

Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước tại huyện sóc sơn, hà nội
... thụng gii quyt cụng vic ca t chc, cỏ nhõn ti cỏc c quan qun hnh chớnh nh nc thuc Thnh ph H Ni 12 UBND Thnh ph H Ni, 2010 Quy ch qun cỏc d ỏn u t xõy dng trờn a bn thnh ph H Ni ban hnh kốm ... 42 2.1 Nhng yu t nh hng n u t XDCB bng NSNN ti huyn Súc Sn 42 2.1.1 V trớ a lý, hnh chớnh dõn c v iu kin t nhiờn 42 2.1.2 Nhng yu t tỏc ng n u t XDCB ca huyn Súc Sn ... 93 3.2.1 B sung, sa i phỏp lut v th ch 93 3.2.2 Tng cng kim soỏt phõn b v qun k hoch u t XDCB 93 3.2.3 y mnh ci cỏch hnh chớnh QLNN v u t XDCB 94 3.2.4 Nõng...
 • 12
 • 44
 • 0

Nghiên cứu hoạt động chi đầu xây dựng bản thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội

Nghiên cứu hoạt động chi đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội
... ñ u nhà nư c ñư c hình thành chuy n ngân sách nhà nư c sang t ng c c ñ u phát tri n ñ vay theo hình th c tín d ng ưu ñãi, v n nhà nư c vay vi n tr c a nư c qua h th ng ngân sách nhà nư ... t phát t th c ti n trên, vi c l a ch n ñ tài: “ Nghiên c u ho t ñ ng chi ñ u xây d ng b n thu c ngân sách nhà nư c ñ a bàn qu n Long Biên, thành ph N i” 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M ... n thu c ngân sách Nhà nư c ñ a bàn qu n Long Biên 48 4.1.1 K t qu th c hi n chi XDCB thu c ngân sách nhà nư c 48 4.1.2 Th c tr ng quy trình ho t ñ ng chi ñ u xây d ng b n c a qu n Long Biên...
 • 129
 • 231
 • 1

Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản thuộc ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước phúc thọ hà nội

Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước phúc thọ  hà nội
... nh c a c quan nhà n sách nhà n c Cùng v i vi c qu n lỦ qu NSNN, Kho b c Nhà n ch c th c hi n k toán ngân sách nhà n qu nhà n c có th m quy n; qu ngân c t c; t ch c qu n lỦ, u hành ngân c t p trung, ... i k Kho b c Nhà n c c quan tr c thu c B Tài chính, th c hi n ch c n ng tham m u, giúp B tr sách nhà n ng B Tài qu n lỦ nhà n c, qu tài nhà n k toán nhà n c v qu ngân c; qu n lỦ ngân qu nhà n ... NSNN Kho b c Nhà n c có nhi m v t ch c th c hi n vi c thu n p vào qu ngân sách nhà n c kho n ti n t ch c cá nhân n p t i h th ng Kho b c Nhà n c; th c hi n h ch toán s thu ngân sách nhà n c p ngân...
 • 100
 • 47
 • 0

Báo cáo khoa học: "Một số giải pháp thu hút và quản vốn đầu t- xây dựng giao thông" potx

Báo cáo khoa học:
... khung pháp quản vốn đầu t từ hình thành chủ trơng đầu t, chuẩn bị đầu t đến giai đoạn triển khai dự án kết thúc khai thác dự án Xây dựng hệ thống kiểm toán nội doanh nghiệp xây dựng giao ... tới, để thu hút vốn đầu t, phủ cần mạnh dạn thực giải pháp sau: Có sách cởi mở việc khuyến khích đầu t trực tiếp từ nớc (FDI), mở rộng huy động vốn qua thị trờng để xây dựng công trình giao thông ... thời hai nhóm giải pháp có liên quan đến hai lĩnh vực có quan hệ mật thiết với thu hút vốn đầu t sử dụng vốn đầu t cách có hiệu hơn, cụ thể: Thứ nhất: Vốn đầu t thực dự án công trình giao thông...
 • 3
 • 169
 • 0

QUẢN CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG BẢN - CHƯƠNG 1 doc

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN - CHƯƠNG 1 doc
... qun cỏc d ỏn cú hiu qu Biờn son: Th.S Nguyn Chớ Cụng CHNG 1: TNG QUAN V QUN Lí CHT LNG TRONG XY DNG C BN Biờn son: Th.S Nguyn Chớ Cụng CHNG 1: TNG QUAN V QUN Lí CHT LNG TRONG XY DNG C BN 1. 1: ... e/ Chất lợng không thuộc tính sản phẩm, hàng hóa mà ta hiểu hàng ngày Chất lợng áp dụng cho hệ thống, trình Biờn son: Th.S Nguyn Chớ Cụng 1. 1.2: Qun cht lng Chất lợng không tự sinh ra; chất ... liên quan chặt chẽ với Muốn đạt đợc chất lợng mong muốn cần phải quản cách đắn yếu tố Quản chất lợng hoạt động có phối hợp nhằm định hớng kiểm soát tổ chức chất lợng Vic nh hng v kim soỏt...
 • 24
 • 245
 • 4

QUẢN CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG BẢN - CHƯƠNG 2 ppt

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN - CHƯƠNG 2 ppt
... tỏc bo m CLCTXD 2. 1.4: Cỏc bn di lut hng dn QLNN v CLCTXD: - Ngh nh 16 /20 05/N-CP - Ngh nh 20 9 /20 04/N-CP ngy 16/ 12/ 2004 ca Th tng Chớnh ph - Quy nh 18 /20 03/Q-BXD ngy 27 thỏng nm 20 03 ca BXD Biờn ... THI CễNG TNG D TON TNG D TON HNG MC -Gớa tr thit b -Gớa tr xõy lp -D toỏn hng mc -Chi phớ khỏc -Gớa tr thit b -D toỏn hng mc -Chi phớ khỏc - -u thu thit b -u thu chỡa khoỏ trao tay (Tng thu TK+XD) ... Th.S Nguyn Chớ Cụng 21 2. 7.4: QUN Lí CHT LNG GIAI ON THC HIN U T 2. 7.4 .2: Trỏch nhim ca Ch u t a Giai on chun b thi cụng: - Lp h thng qun cht lng phự hp vi yờu cu ca d ỏn - Kim tra cỏc iu kin...
 • 30
 • 168
 • 3

QUẢN CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG BẢN - CHƯƠNG 3 pot

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN - CHƯƠNG 3 pot
... NN QUẢN LÝ T.C sở lập, NN chấp thuận Q.L 10 3. 4: TÍNH PHÁP LÝ CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VÀ QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM LUẬT XÂY DỰNG văn pháp luật cao nhằm quản hoạt động xây dựng ... Chí Công 3. 2 .3: Quan hệ Quy chuẩn Tiêu chuẩn Quản Kỹ thuật LUẬT XÂY DỰNG Các điều lệ , quy chế: Cụ thể hoá vấn đề quản lý, thủ tục hành Quy chuẩn xây dựng: -Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu -Giải pháp ... vụ cho việc xây dựng, quy định bắt buộc dùng hoạt động xây dựng Biên soạn: Th.S Nguyễn Chí Công 11 3. 5: TÍNH PHÁP LÝ GIỮA QUY CHUẨN XÂY DỰNG VÀ TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG QUY CHUẨN XÂY DỰNG (Pháp chế_...
 • 15
 • 95
 • 4

QUẢN CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG BẢN - CHƯƠNG 4 potx

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN - CHƯƠNG 4 potx
... 9001: 2000 CHƯƠNG 4: ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000 TRONG XÂY DỰNG 4. 3- HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 4. 3. 1- Các yêu cầu chung 4. 3. 2- Sự tương tác trình 4. 3. 3- Yêu cầu ... 9001: 2000 4. 4.1. 4- Hoạch định (Lập kế hoạch) 4. 4.1 .4. 1- Mục tiêu chất lượng: - ược thiết lập cấp phận tương ứng - o lường được; -Nhất quán với sách chất lượng 4. 4.1 .4. 2- Hoạch định HTQLCL -Tiến hành ... Sự tương tác trình 4. 3. 3- Yêu cầu hệ thống văn 4. 4- BỐN NHÓM YÊU CẦU 4. 4. 1- Trách nhiệm lãnh đạo 4. 4. 2- Quản nguồn lực 4. 4. 3- Tạo sản phẩm 4. 4. 4- Đo lường, phân tích cải tiến Biên soạn: Th.s...
 • 60
 • 118
 • 3

Định hướng huy động và sử dụng vốn đầu ngân sách nhà nước cho giao thông đường bộ ở Việt nam giai đoạn 2001-2010

Định hướng huy động và sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước cho giao thông đường bộ ở Việt nam giai đoạn 2001-2010
... đề đầu t đầu t cho giao thông đờng Chơng II: Thực trạng huy động sử dụng vốn đầu t NSNN cho giao thông đờng Việt Nam giai đoạn 1995- 2000 Chơng III: Định hớng huy động sử dụng vốn đầu t NSNN cho ... Thực trạng huy động sử dụng vốn đầu t Ngân sách Nhà nớc cho giao thông đờng giai đoạn 1995-2000: Thực trạng đầu t NSNN cho giao thông đờng Nhà nớc có chủ trơng tập trung đầu t cho giao thông vận ... thoát vốn đầu t xây dựng sở hạ tầng giao thông lớn gây lãng phí vốn đáng phải xem xét lại III- Sự cần thiết khách quan phải định hớng huy động sử dụng vốn đầu t Ngân sách Nhà nớc cho giao thông...
 • 73
 • 300
 • 0

Giải pháp nhằm tăng cường quản vốn đầu xây dựng bản từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Vũ Thư.DOC

Giải pháp nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Vũ Thư.DOC
... điểm xây dựng công tác xây dựng 1.3 Quản vốn đầu xây dựng từ ngân sách Nhà nước 1.3.1 Nội dung quản vốn đầu xây dựng 1.3.1.1 Chủ thể quản đối ng quản * Chủ thể quản lý: tổng ... 1.3.1.2 Quản nguồn vốn đầu xây dựng từ Ngân sách Nhà nước Theo nguyên tắc, nguồn vốn ngân sách nhà nước phải nhà nước quản chặt chẽ từ khâu giao kế hoạch đầu Do nguồn vốn đầu xây dựng ... chung vốn đầu xây dựng từ ngân sách Nhà nước - Chương II: Thực trạng quản vốn đầu xây dựng từ ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Thư giai đoạn 2004 – 2007 - Chương III: Những giải pháp...
 • 87
 • 674
 • 22

Thực trạng quản vốn đầu xây dựng bản của bảo hiểm xã hội việt nam

Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của bảo hiểm xã hội việt nam
... ngân vốn chậm 2.2.2.1 Công tác tạo nguồn vốn đầu t XDCB BHXH Việt Nam Công tác tạo nguồn vốn đầu t xây dựng Bảo hiểm hội Việt Nam có đặc điểm riêng khác với ngnh khác: - Nguồn vốn đầu t xây dựng ... chế quản ti Bảo hiểm hội Việt Nam v Thông t số: 85/1998/TT-BTC ngy 25/06/1998 Bộ Ti Hớng dẫn quy chế quản ti bảo hiểm hội Việt Nam -Công tác tạo nguồn vốn phục vụ đầu t XDCB BHXH Việt ... chế quản ti bảo hiểm hội Việt Nam Chính từ thay đổi hợp dẫn đến nguồn vốn phục vụ cho đầu t XDCB Bảo hiểm hội không ngừng tăng lên qua năm -Trình độ tổ chức quản BHXH Việt Nam...
 • 41
 • 311
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý vốn đầu tư ngân sách xãquản lý chất lượng trong xây dựng cơ bảntổng quan về quản lý chất lượng trong xây dựng cơ bảnvốn đầu tư ngân sách nhà nướcquản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nướchoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của bảo hiểm xã hội việt namquản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của thành phố hà nộihoàn thiện chính sách quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nướcluận văn giải pháp nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện vũ thư doctóm tắt luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện bình sơn tỉnh quảng ngãihoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện bình sơn tỉnh quảng ngãiquản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp xãcac nhan to anh huong den cong tac quan ly von dau tu xay dung co bancông tác quản lý vốn đầu tư xây dưng cơ bản từ ngân sách nhà nướcgiải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản xdcb để phát triển kinh tế xã hội ở nước ta hiện nay pdfĐánh giá kết quả thắt tĩnh mạch tâm vị thực quản ở bệnh nhân xơ gan tại khoa tiêu hóa bệnh viện bạch maiTƯ DUY NGHỆ THUẬT của MA văn KHÁNG TRONG TIỂU THUYẾT ĐỒNG bạc TRẮNG HOA xòe và mùa lá RỤNG TRONG vườnMÔ HÌNH vũ TRỤ CHUẨN LAMBDA CDMNghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclayNGHIÊN cứu HIỆU QUẢ bảo vệ cơ TIM của SEVOFLURAN TRONG PHẪU THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦĐề thi tiếng nhật JTEST AD 108DIỄN NGÔN PHỐ TRONG TIỂU THUYẾT TRẦN dầnHÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG CHỐNG NGOẠI xâm QUA NHÓM TRUYỀN THUYẾT CHI LĂNG, LẠNG sơnKHẢO sát NHÓM bài CA TRONG lễ hội ĐANGZ KRUOS (ĐANG KHÙA) của NGƯỜI MÔNG ở tủa CHÙA – điện BIÊNTANG CA của NGƯỜI MÔNG đỏ xã mùn CHUNG, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH điện BIÊNNGHIÊN cứu BIỂU HIỆN GEN GP5 của VIRUS gây hội CHỨNG rối LOẠN SINH sản và hô hấp ở lợn (PRRS) TRÊN tế bào THUỐC lá và hạt đậu TƯƠNGTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÊMINA TRONG GIẢNG dạy học PHẦN PHƯƠNG PHÁP dạy học TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU họcCambridge practice tests for IELTS 6TỔ CHỨC dạy học CHỦ đề TÍCH hợp“ KIM LOẠI TRONG đời SỐNG”BẬC TRUNG học PHỔ THÔNGNGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ bị tổn THƯƠNG DO BIẾN đổi KHÍ hậu của hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn VEN BIỂN cửa SÔNG lèn, TỈNH THANH hóaCUỘC vận ĐỘNG xây DỰNG NÔNG THÔN mới ở xã ĐỒNG LUẬN HUYỆN THANH THỦY TỈNH PHÚ THỌ từ năm 2010 đến năm 2015HÔN NHÂN của NGƯỜI THÁI ĐEN ở HUYỆN THUẬN CHÂU ( TỈNH sơn LA) TRUYỀN THỐNG và HIỆN đạinghiên cứu mạng lưới đô thị tỉnh quảng ninhHoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút FDI vào tình Hải DươngNâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI trên địa bàn tỉnh bắc ninh trong thời gian tới
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập