bo de kt hoa 8 cuc hot

Bo de KT hoa 8( co ma tran)

Bo de KT hoa 8( co ma tran)
... dãy chất sau: A H2 , SO2, CO, NaClO B SO3, CO2 , CaO, PbO C Na2O, SO2, K2O, NaHCO3 D Cl 2, O3, FeO, F2O Câu 11: Các oxit sau, dãy oxit oxit bazơ? A SO2, SO3, P2O5 , CO2 B CO, CaO, Fe2O3, K2O C Al2O3, ... Câu (2,0 đ): Than cháy theo phản ứng hóa học: Cacbon + khí oxi khí cacbonic a Cho biết khối lợng Cacbon 4,5 kg, khối lợng oxi 12 kg Khối lợng Cacbonic đợc tạo thành là: A 16,5 kg B 16,6 kg C 17 ... B (0,5 đ) Câu (2,0 đ): C + O2 to CO2 a Đáp án A(0,5 đ) - Giải thích: (0,5 đ) áp dụng định luật bảo toàn khối lợng: m +m =m m m C O CO => 4,5 + 12 = CO => CO = 16,5 (kg) 2 2 b Đáp án đúng: F...
 • 10
 • 226
 • 0

ngan hang de kt toan 8 cuc hot

ngan hang de kt toan 8 cuc hot
... trình, giám khảo Nguyễn Đức Hoà Phạm Văn Bằng Lê Minh Khang Nguyễn Đức Hanh Nguyễn Thị Yến +Th ký Giải thởng: Các đội chơi: Nhất 100 000 đ; nhì 80 000 đ; ba 60000đ; t 40 0000 đ Khán giả: Chuẩn bị ... cho cổ động viên) +Th ký 20000 +Giải thởng đội chơi 280 000 +Giải thởng cho khán giả 105000 +Khách mời (5 đại diện cha mẹ học sinh) 100000 Tổng 86 5000 ( Tổng tám trăm sáu năm ngàn đồng) Duyệt ban ... giám hiệu Tổ trởng Lê Thị Khang ...
 • 2
 • 124
 • 0

Bộ đề KT English 9 cực hot

Bộ đề KT English 9 cực hot
... information : (2m) English is a very useful language If we know English, we can go to any ……… we like We will not find it hard to ………… people understand what we want to say English also helps ... home late They took a taxi ( so ) ………………………………………………………………………………… The last time I saw David in 199 8 ( seen ) …………………………………………………………………………… “ Do you have any appointments ?” Nam said to me ( whether ... differently from others ? a enjoyed b looked c cried d lived We have lived in this town ………………… 199 8 a ago b for c since d in Minh used to ………………… to his old friend when he was 8th form a writing...
 • 8
 • 111
 • 0

de kt hoa 8

de kt hoa 8
... K2O, ZnO b, Viết PTHH biểu diễn phản ứng hoá hợp ? Câu8.Điều chế O2 cách phân huỷ KClO3 (kaliclorat), thu đợc KCl (kaliclorua) , 6,72lítO2 đktc a,Tính khối lợng KClO3 dùng b, Nếu lợng O2 để đốt ... b, Nếu lợng O2 để đốt cháy 13,5g Al chất d, d gam Biết K=39, Cl= 35,5 , O=16 ,Al =27 Câu9.( Lớp 8Alàm ,các lớp khác không làm) Nung a gam KClO3 b gam KMnO4 thu đợc lợng O2 Tính tỉ lệ a/b ...
 • 2
 • 250
 • 1

Một số đề KT Hóa 8, 9

Một số đề KT Hóa 8, 9
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/241/43313//MotsobaiKTHoa8%2 09. doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 155
 • 0

Đề KT hóa 8 - Số 4

Đề KT hóa 8 - Số 4
... (3) CaO + H2O Ca(OH)2 (4) CH4 + O2 CO2 + 2H2O Nhóm gồm phản ứng hoá hợp là: A (1) (3) B (2) (4) C (2) (3) D (2), (3) (4) Câu 7: Phơng trình sau đúng? A S + O2 SO2 B 4P + O2 P2O5 C N2 + O2 ... O2 Fe3O2 Câu 8: Trong không khí, thông thờng nitơ chiếm khoảng thể tích: A 12% B 21% C 2,1% D 78% II Tự luận Câu 1: Đọc tên oxit sau: c P2O5 d Fe2O3 Câu : Tính thể tích khí Oxi (đktc) cần dùng ... P2O5 C CuO, MgO, Na2O D CaO, CO2, FeO Câu 4: Nhóm chất tác dụng đợc với Oxi điều kiện thích hợp là: A C, S, CaCO3 B H2, Fe, H2O C S, P, NaCl D Mg, C, CH4 Câu 5: Cách dùng để thu khí oxi phòng thí...
 • 2
 • 133
 • 0

Đề KT Hóa 8

Đề KT Hóa 8
... sinh : bút, thớc kẻ III Tiến trình tổ chức dạy học : ổn định tổ chức lớp : - 8A : - 8B : - 8C : - 8D : Bài : A Ma trận đề : Mức độ Nhận biết Thông biểu Vận dụng TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL 1 Khái ... Na2SO4 + H2O b Khối lợng Natrisunfat (2 điểm) mNa2SO4 = mNaOH + mH2SO4 - mH2O mNa2SO4 = 80 + 96 - 36 = 140g Đề thi Kiểm tra chất lợng học kỳ I Môn thi: hoá học I Mục tiêu : Kiến thức : - Nhằm kiểm ... điểm) b/ Tính H2 đktc nZn = 6,5 65 = 0,1 mol (2 điểm) Theo PTHH: Cứ mol Zn tham gia phản ứng sinh mol H2 Vậy có 0,1 mol Zn tham gia phản ứng sinh 0,1 mol H2 Thể tích khí H2 đkktc sinh sau phản...
 • 8
 • 206
 • 0

Đề KT Hóa 8 Tiết 16 (đề 2)

Đề KT Hóa 8 Tiết 16 (đề 2)
... thức hóa học tính phân tử khối hợp chất có phân tử gồm Kali (K), Bari (Ba), Nhôm (Al) liên kết với: a) Cl b) SO4 Cho biết nguyên tử khối : K = 39, Ba = 137, Al = 27, Cl = 35,5, S = 32, O = 16 ... Câu 8: (1 điểm) Nguyên tử X nặng gấp lần nguyên tử Oxi Tính nguyên tử khối X cho biết X nguyên tố nào?...
 • 3
 • 266
 • 1

Đề KT Hóa 8 Tiết 25 (đê1)

Đề KT Hóa 8 Tiết 25 (đê1)
... Câu 4:( điểm) Đề kiểm tra tiết Hóa (20 08- 2009) Trang Trường THCS Nguyễn Tri Phương GV: Phùng Thị Hoa Canxi cacbonat (CaCO3) thành phần đá vôi Khi nung đá vôi xảy phản ứng hóa học sau: Canxi ... Đề kiểm tra tiết Hóa (20 08- 2009) Trang ... Khi nung đá vôi xảy phản ứng hóa học sau: Canxi cacbonat Canxi oxit + Cacbon đioxit Biết nung 280 kg đá vôi tạo 140kg canxi oxit CaO (vôi sống) 110kg khí cacbon đioxit CO2 a) Viết công thức khối...
 • 3
 • 313
 • 2

Đề Kt Hóa 8 Tiết 25 (đề 2)

Đề Kt Hóa 8 Tiết 25 (đề 2)
... Đề kiểm tra tiết Hóa (20 08- 2009) Trang Trường THCS Nguyễn Tri Phương GV: Phùng Thị Hoa Đề kiểm tra tiết Hóa (20 08- 2009)...
 • 3
 • 166
 • 0

Đề KT Hóa 8-9 ( 1tiết HK I )

Đề KT Hóa 8-9 ( 1tiết HK I )
... 0,2.27 = 5,4(g); mH2SO4 = 0,3.98 = 29,5(g) c)Cách 1: mAl2(SO 4)3 = 34,2(g) Cách 2: mAl2(SO 4)3 = 5,4 + 29,5 – 0,3.2 = 34,2(g) (0 ,5 ) (0 ,5 ) (0 ,5 ) (0 ,5 ) (0 ,5 ) (0 ,5 ) (1 ) (0 ,5 ) (0 ,5 ) ... = + 0,35 ≈ 0,33(M); CM(HCld ) = ≈ 2,3(M) ≈ 0,117(ml) Họ tên: (1 ) (1 ) KiÓm tra tiÕt Lớp: i m: MÔN: HOÁ HỌC ( I) - Số L i phê giáo viên: Câu1: Chất sau tác dụng v i dd HCl : A CaSO3 ... (s i bọt) B Có chất kết tủa (chất không tan) C Có thay đ i màu sắc D Có toả nhiệt phát sáng E Một số dấu hiệu Câu5: Chọn tượng cột (I) để ghép v i phần cột (II) cho phù hợp: Cột I Cột II a.Hiện...
 • 10
 • 224
 • 0

DE KT HOA 8

DE KT HOA 8
... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A.Phần trắc nghiệm khách quan: ( 4điểm) I Khoanh tròn đáp án (4điểm) Câu 1: B Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: A Câu 5: C II Đánh dấu (x) vào ô thích ... 0,3.64 + 0,2.56 = 19,2 + 11,2 = 30,4 (g) (0,5 đ) b/ Tính Vh2 = VSO2 + VH2 = 0,1.22,4 + 4.22,4 = 91 ,84 (lít) ( 0,5 điểm) Câu 2: Lập công thức hoá học hợp chất Fe2O3 (2 điểm) Trong đó: Lập công thức ... lượng tính đv C phân tử barisunpat (5 BaSO4) là: A 1160 đv C ; B 1165 đv C ; C 1175 đv C ; D 1 180 đv C Câu 7: Công thức hoá học hợp chất tạo Fe(II) OH (I): A Fe1 (OH)3 ; B Fe (OH)2 C Fe2(OH)1...
 • 5
 • 193
 • 0

Đề KT Hóa 8 Tiết 16( đề 1)

Đề KT Hóa 8 Tiết 16( đề 1)
... NaSO4; Ca2(PO4)3 16 Fe ( NO3)3 ; CuCl2 ; NaSO4 ; Ca3( PO4)2 17 Fe(NO3)3 ; CuCl2 ; Na2SO4; Ca3(PO4)2 18 Fe(NO3)2 ; CuCl2 ; Na2SO4 Câu 6: (1 điểm) a) Biết P(V) Hãy chọn công thức hoá học phù hợp với ... hoá trị số công thức sau đây: 19 P4O4 B P4O10 C P2O5 D P2O3 b) Biết N (III) Hãy chọn công thức hóa học phù hợp với quy tắc hoá trị số công thức sau đây: A NO2 B N2O3 C N2O D NO B PHẦN TỰ LUẬN: ... Câu 8: (1 điểm) a) Nêu quy tắc hoá trị hợp chất hai nguyên tố Lấy công thức hoá học hai hợp chất câu...
 • 4
 • 241
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: BƯỚC đầu NHẬN xét sự BIẾN đổi KHỚP cắn và CHỨC NĂNG NHAI ở BỆNH NHÂN cắt đoạn XƯƠNG hàm dưới đã được GHÉP XƯƠNGĐẶC điểm HÌNH ẢNH tổn THƯƠNG ở BỆNH NHÂN đột QUỴ não có hội CHỨNG CHUYỂN hóaĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TĂNG HUYẾT áp của BỆNH NHÂN PHONG tại LÀNG PHONG CHÍ LINH năm 2013TÁC DỤNG của MISOPROSTOL TRONG ĐÌNH CHỈ THAI NHỎ hơn HOẶC BẰNG 12 TUẦN NGỪNG PHÁT TRIỂN TRONG tử CUNG tại BỆNH VIỆN PHỤ sản THÁI BÌNHTHÁI độ đối với HIV AIDS, HIỂU BIẾT về NGUỒN CUNG cấp THÔNG TIN và nơi điều TRỊ HIV AIDS của học SINH TRUNG học PHỔ THÔNGKẾT QUẢ gây mê mổ TIM dưới TUẦN HOÀN NGOÀI cơ THỂ TRONG bốn năm tại BỆNH VIỆN BẠCH MAIKIẾN THỨC, THÁI độ và THỰC HÀNH về làm mẹ AN TOÀN của các bà mẹ tại THỊ xã LAI CHÂU năm 2009DẤU HIỆU TRẦM CẢM Ở SINH VIÊN HỆ Y HỌC DỰ PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUANTÌNH DỤC VÀ MA TÚY TRONG NHÓM NAM QUAN HỆ ĐỒNG TÍNH TẠI HÀ NỘI NĂM 2014KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ TIÊM VACCIN CÚM MÙA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ HAI BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG TẠI HÀ NỘI NĂM 2015 VÀ YẾU TỐ LIÊN QUANTạp chí nghiên cứu y học Volume 104 số 6 năm 2016ĐIỀU TRỊ BÍĐÁI CƠ NĂNG TRÊN BỆNH NHÂN SAU MỔ TRĨ BẰNG MÁYĐIỆN CHÂM SỬ DỤNG MIẾNG DÁN ĐIỆN XUNG KẾT HỢP TIÊM PROSTIGMINTÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ CẢI THIỆN TẦM VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG CỔ CỦA BÀI THUỐC “CÁT CĂN THANG” KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU VAI GÁY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG TIEUKHATLING TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP2 ĐÃ DÙNG THUỐC YHỌC HIỆN ĐẠI TẠI BỆNH VIỆN YHỌC CỔ TRUYỀNHÀNỘIbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏibồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đấtbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề hệ thống kiến thức và phân dạng bài tập về nhiệt độ không khí trên bề mặt trái đấtbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và hoàn lưu khí quyểnHẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ ILÂM SÀNG VÀ TÌNH TRẠNG ĐỘT BIẾN GEN CỦA MỘT SỐ CA BỆNH MUCOPOLYSACCHARIDOSIS TYP II
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập