bo de kt hoa 8 cuc hot

Bo de KT hoa 8( co ma tran)

Bo de KT hoa 8( co ma tran)
... dãy chất sau: A H2 , SO2, CO, NaClO B SO3, CO2 , CaO, PbO C Na2O, SO2, K2O, NaHCO3 D Cl 2, O3, FeO, F2O Câu 11: Các oxit sau, dãy oxit oxit bazơ? A SO2, SO3, P2O5 , CO2 B CO, CaO, Fe2O3, K2O C Al2O3, ... Câu (2,0 đ): Than cháy theo phản ứng hóa học: Cacbon + khí oxi khí cacbonic a Cho biết khối lợng Cacbon 4,5 kg, khối lợng oxi 12 kg Khối lợng Cacbonic đợc tạo thành là: A 16,5 kg B 16,6 kg C 17 ... B (0,5 đ) Câu (2,0 đ): C + O2 to CO2 a Đáp án A(0,5 đ) - Giải thích: (0,5 đ) áp dụng định luật bảo toàn khối lợng: m +m =m m m C O CO => 4,5 + 12 = CO => CO = 16,5 (kg) 2 2 b Đáp án đúng: F...
 • 10
 • 249
 • 0

ngan hang de kt toan 8 cuc hot

ngan hang de kt toan 8 cuc hot
... trình, giám khảo Nguyễn Đức Hoà Phạm Văn Bằng Lê Minh Khang Nguyễn Đức Hanh Nguyễn Thị Yến +Th ký Giải thởng: Các đội chơi: Nhất 100 000 đ; nhì 80 000 đ; ba 60000đ; t 40 0000 đ Khán giả: Chuẩn bị ... cho cổ động viên) +Th ký 20000 +Giải thởng đội chơi 280 000 +Giải thởng cho khán giả 105000 +Khách mời (5 đại diện cha mẹ học sinh) 100000 Tổng 86 5000 ( Tổng tám trăm sáu năm ngàn đồng) Duyệt ban ... giám hiệu Tổ trởng Lê Thị Khang ...
 • 2
 • 145
 • 0

Bộ đề KT English 9 cực hot

Bộ đề KT English 9 cực hot
... information : (2m) English is a very useful language If we know English, we can go to any ……… we like We will not find it hard to ………… people understand what we want to say English also helps ... home late They took a taxi ( so ) ………………………………………………………………………………… The last time I saw David in 199 8 ( seen ) …………………………………………………………………………… “ Do you have any appointments ?” Nam said to me ( whether ... differently from others ? a enjoyed b looked c cried d lived We have lived in this town ………………… 199 8 a ago b for c since d in Minh used to ………………… to his old friend when he was 8th form a writing...
 • 8
 • 129
 • 0

de kt hoa 8

de kt hoa 8
... K2O, ZnO b, Viết PTHH biểu diễn phản ứng hoá hợp ? Câu8.Điều chế O2 cách phân huỷ KClO3 (kaliclorat), thu đợc KCl (kaliclorua) , 6,72lítO2 đktc a,Tính khối lợng KClO3 dùng b, Nếu lợng O2 để đốt ... b, Nếu lợng O2 để đốt cháy 13,5g Al chất d, d gam Biết K=39, Cl= 35,5 , O=16 ,Al =27 Câu9.( Lớp 8Alàm ,các lớp khác không làm) Nung a gam KClO3 b gam KMnO4 thu đợc lợng O2 Tính tỉ lệ a/b ...
 • 2
 • 271
 • 1

Một số đề KT Hóa 8, 9

Một số đề KT Hóa 8, 9
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/241/43313//MotsobaiKTHoa8%2 09. doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 173
 • 0

Đề KT hóa 8 - Số 4

Đề KT hóa 8 - Số 4
... (3) CaO + H2O Ca(OH)2 (4) CH4 + O2 CO2 + 2H2O Nhóm gồm phản ứng hoá hợp là: A (1) (3) B (2) (4) C (2) (3) D (2), (3) (4) Câu 7: Phơng trình sau đúng? A S + O2 SO2 B 4P + O2 P2O5 C N2 + O2 ... O2 Fe3O2 Câu 8: Trong không khí, thông thờng nitơ chiếm khoảng thể tích: A 12% B 21% C 2,1% D 78% II Tự luận Câu 1: Đọc tên oxit sau: c P2O5 d Fe2O3 Câu : Tính thể tích khí Oxi (đktc) cần dùng ... P2O5 C CuO, MgO, Na2O D CaO, CO2, FeO Câu 4: Nhóm chất tác dụng đợc với Oxi điều kiện thích hợp là: A C, S, CaCO3 B H2, Fe, H2O C S, P, NaCl D Mg, C, CH4 Câu 5: Cách dùng để thu khí oxi phòng thí...
 • 2
 • 146
 • 0

Đề KT Hóa 8

Đề KT Hóa 8
... sinh : bút, thớc kẻ III Tiến trình tổ chức dạy học : ổn định tổ chức lớp : - 8A : - 8B : - 8C : - 8D : Bài : A Ma trận đề : Mức độ Nhận biết Thông biểu Vận dụng TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL 1 Khái ... Na2SO4 + H2O b Khối lợng Natrisunfat (2 điểm) mNa2SO4 = mNaOH + mH2SO4 - mH2O mNa2SO4 = 80 + 96 - 36 = 140g Đề thi Kiểm tra chất lợng học kỳ I Môn thi: hoá học I Mục tiêu : Kiến thức : - Nhằm kiểm ... điểm) b/ Tính H2 đktc nZn = 6,5 65 = 0,1 mol (2 điểm) Theo PTHH: Cứ mol Zn tham gia phản ứng sinh mol H2 Vậy có 0,1 mol Zn tham gia phản ứng sinh 0,1 mol H2 Thể tích khí H2 đkktc sinh sau phản...
 • 8
 • 235
 • 0

Đề KT Hóa 8 Tiết 16 (đề 2)

Đề KT Hóa 8 Tiết 16 (đề 2)
... thức hóa học tính phân tử khối hợp chất có phân tử gồm Kali (K), Bari (Ba), Nhôm (Al) liên kết với: a) Cl b) SO4 Cho biết nguyên tử khối : K = 39, Ba = 137, Al = 27, Cl = 35,5, S = 32, O = 16 ... Câu 8: (1 điểm) Nguyên tử X nặng gấp lần nguyên tử Oxi Tính nguyên tử khối X cho biết X nguyên tố nào?...
 • 3
 • 288
 • 1

Đề KT Hóa 8 Tiết 25 (đê1)

Đề KT Hóa 8 Tiết 25 (đê1)
... Câu 4:( điểm) Đề kiểm tra tiết Hóa (20 08- 2009) Trang Trường THCS Nguyễn Tri Phương GV: Phùng Thị Hoa Canxi cacbonat (CaCO3) thành phần đá vôi Khi nung đá vôi xảy phản ứng hóa học sau: Canxi ... Đề kiểm tra tiết Hóa (20 08- 2009) Trang ... Khi nung đá vôi xảy phản ứng hóa học sau: Canxi cacbonat Canxi oxit + Cacbon đioxit Biết nung 280 kg đá vôi tạo 140kg canxi oxit CaO (vôi sống) 110kg khí cacbon đioxit CO2 a) Viết công thức khối...
 • 3
 • 350
 • 2

Đề Kt Hóa 8 Tiết 25 (đề 2)

Đề Kt Hóa 8 Tiết 25 (đề 2)
... Đề kiểm tra tiết Hóa (20 08- 2009) Trang Trường THCS Nguyễn Tri Phương GV: Phùng Thị Hoa Đề kiểm tra tiết Hóa (20 08- 2009)...
 • 3
 • 179
 • 0

Đề KT Hóa 8-9 ( 1tiết HK I )

Đề KT Hóa 8-9 ( 1tiết HK I )
... 0,2.27 = 5,4(g); mH2SO4 = 0,3.98 = 29,5(g) c)Cách 1: mAl2(SO 4)3 = 34,2(g) Cách 2: mAl2(SO 4)3 = 5,4 + 29,5 – 0,3.2 = 34,2(g) (0 ,5 ) (0 ,5 ) (0 ,5 ) (0 ,5 ) (0 ,5 ) (0 ,5 ) (1 ) (0 ,5 ) (0 ,5 ) ... = + 0,35 ≈ 0,33(M); CM(HCld ) = ≈ 2,3(M) ≈ 0,117(ml) Họ tên: (1 ) (1 ) KiÓm tra tiÕt Lớp: i m: MÔN: HOÁ HỌC ( I) - Số L i phê giáo viên: Câu1: Chất sau tác dụng v i dd HCl : A CaSO3 ... (s i bọt) B Có chất kết tủa (chất không tan) C Có thay đ i màu sắc D Có toả nhiệt phát sáng E Một số dấu hiệu Câu5: Chọn tượng cột (I) để ghép v i phần cột (II) cho phù hợp: Cột I Cột II a.Hiện...
 • 10
 • 249
 • 0

DE KT HOA 8

DE KT HOA 8
... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A.Phần trắc nghiệm khách quan: ( 4điểm) I Khoanh tròn đáp án (4điểm) Câu 1: B Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: A Câu 5: C II Đánh dấu (x) vào ô thích ... 0,3.64 + 0,2.56 = 19,2 + 11,2 = 30,4 (g) (0,5 đ) b/ Tính Vh2 = VSO2 + VH2 = 0,1.22,4 + 4.22,4 = 91 ,84 (lít) ( 0,5 điểm) Câu 2: Lập công thức hoá học hợp chất Fe2O3 (2 điểm) Trong đó: Lập công thức ... lượng tính đv C phân tử barisunpat (5 BaSO4) là: A 1160 đv C ; B 1165 đv C ; C 1175 đv C ; D 1 180 đv C Câu 7: Công thức hoá học hợp chất tạo Fe(II) OH (I): A Fe1 (OH)3 ; B Fe (OH)2 C Fe2(OH)1...
 • 5
 • 217
 • 0

Đề KT Hóa 8 Tiết 16( đề 1)

Đề KT Hóa 8 Tiết 16( đề 1)
... NaSO4; Ca2(PO4)3 16 Fe ( NO3)3 ; CuCl2 ; NaSO4 ; Ca3( PO4)2 17 Fe(NO3)3 ; CuCl2 ; Na2SO4; Ca3(PO4)2 18 Fe(NO3)2 ; CuCl2 ; Na2SO4 Câu 6: (1 điểm) a) Biết P(V) Hãy chọn công thức hoá học phù hợp với ... hoá trị số công thức sau đây: 19 P4O4 B P4O10 C P2O5 D P2O3 b) Biết N (III) Hãy chọn công thức hóa học phù hợp với quy tắc hoá trị số công thức sau đây: A NO2 B N2O3 C N2O D NO B PHẦN TỰ LUẬN: ... Câu 8: (1 điểm) a) Nêu quy tắc hoá trị hợp chất hai nguyên tố Lấy công thức hoá học hai hợp chất câu...
 • 4
 • 275
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích chi tiết tác phẩm Chí Phèo (Nam Cao)Phân tích chi tiết tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)Phân tích chi tiết tác phẩm Đời thừa (Nam Cao)Phân tích chi tiết tác phẩm Hai đứa trẻ (Thạch Lam)Đặc điểm thơ Phạm Ngọc Cảnh (LV thạc sĩ)Quản lý chi ngân sách nhà nước về xây dựng cơ bản cho giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hấp phụ metylen xanh, phẩm đỏ ĐH 120 của vật liệu hấp phụ composite chế tạo từ graphene và bùn đỏ (LV thạc sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)Nghiên cứu mô hình người sử dụng mở trong các hệ thống gợi ý thông tin theo nhu cầu (LV thạc sĩ)Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh nha trang (tt)Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh đà nẵng (tt)Giải pháp mở rộng cho vay nông nghiệp nông thôn tại các chi nhánh NHNoPTNT duyên hải miền trung (tt)Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý lớp 12 có hướng dẫn và đáp ánHoàn thiện hệ thống thông tin công tác quản lý sinh viên tại trường cao đẳng thương mại (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh dung quất (tt)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến tính chất của đất dưới các quần xã rừng trồng ở xã phú đình, huyện định hóa, tỉnh thái nguyênNâng cao sự hài lòng của người học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng nghề số 1 bộ quốc phòngHoàn thiện chính sách sản phẩm tại công ty thông tin di động mobifone (tt)Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình định (tt)Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành và kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIVAIDS của người dân thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam năm 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập