DE CTHDC DUYEN HAI 2016HOA 10

Tổng hợp đề thi olympic các tỉnh duyên hải lớp 10

Tổng hợp đề thi olympic các tỉnh duyên hải lớp 10
... ……………………………………………… KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CHUYÊN - DUYÊN HẢI BẮC BỘ LẦN THỨ I Môn: Anh văn - Khối 10 Thời gian làm 180 phút Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2008 Tổng điểm: 100 Bài thi gồm trang ... sandwiches 10 If my husband had left the car keys , I could have pick him up at the station X ( 10p) KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CHUYÊN - DUYÊN HẢI BẮC BỘ LẦN THỨ I Môn: Anh văn - Khối 10 Thời ... HẢI BẮC BỘ LẦN THỨ I Môn: Anh văn - Khối 10 Thời gian làm 180 phút Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2008 Tổng điểm: 100 Bài thi gồm trang Họ tên thí sinh: ……………………………… Trường : …………………………… … Điểm:...
 • 46
 • 1,050
 • 2

Đề thi Duyên hải Bắc Bộ -Khối 10

Đề thi Duyên hải Bắc Bộ -Khối 10
... vi khuẩn với trồng Câu 7.(4,0 đ) Nêu hình thức sinh sản vi khuẩn? Nội bào tử gì? Nội bào tử có phải bào tử sinh sản không ? Giải thích Từ tế bào phẩy khuẩn tả ban đầu sau 48 tạo 64 24 tế bào Tính...
 • 2
 • 337
 • 0

de thi duyen hai mon tieng Anh 11 2010

 de thi duyen hai mon tieng Anh 11 2010
... They then charge admission prices to help defray the costs of maintaining the parks, and they often must also depend on world organizations for support This money enables them to invest in equipment ... replaced by which of the following? A indirectness B independence C incompetence D insensitivity The above passage is divided into two paragraphs in order to contrast A a problem and a solution B a statement ... animal products worldwide C a global increase in animal survival D defraying the cost of maintaining national parks 10 Which of the following best describes the author’s attitude? A forgiving B concerned...
 • 9
 • 1,144
 • 7

Đề thi duyên hải miền Bắc năm 2014

Đề thi duyên hải miền Bắc năm 2014
... C? c) Giải thi ch sự tạo thành D Người ta tổng hợp dẫn xuất E: C6H5OH(phenol) + CH3COCH2COOCH3 ( xt H+) E ( C10H8O2) Viết cấu trúc E và giải thi ch sự tạo thành E? (Hải Phòng) ... chế chất sau đây: a) 1,3,5 – tri brômbenzen từ axêtilen hoá chất cần thi t khác b) Axit m – toluic từ benzen hoá chất cần thi t khác (Quảng Ninh) điểm a) C H2SO4 CH3 CH3Cl AlCl3 NO2 [H] NH2 N2Cl ... dịch trường hợp sau: a) Cho lượng He vào bình phản ứng để áp suất khí bình tăng gấp đôi? b) Giả thi t thể tích khí bình tăng gấp đôi, lượng He cho vào bình phản ứng để giữ cho áp suất tổng không...
 • 14
 • 522
 • 19

ĐỀ THI HSG VAN 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI BẮC BỘ

ĐỀ THI HSG VAN 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI BẮC BỘ
... tỏ ông cống tâm hồn thi sĩ Hết K THI CHN HC SINH GII CC TRNG CHUYấN VNG NG BNG DUYấN HI BC B NM 2009 THI CHNH THC Mụn: Vn Lp 10 Thi gian 180 phỳt Câu 1: (8 điểm) (Trần Phú -Hải Phòng) Suy nghĩ ... phân tích đoạn trích Trao duyên, anh, chị làm sáng tỏ ý kiến -Hết - K THI CHN HC SINH GII CC TRNG CHUYấN VNG NG BNG DUYấN HI BC B NM 2009 THI CHNH THC Mụn: Vn Lp 10 Thi gian 180 phỳt Câu 1: ... K THI CHN HC SINH GII CC TRNG CHUYấN VNG NG BNG DUYấN HI BC B NM 2009 THI CHNH THC Mụn: Vn Lp 10 Thi gian 180 phỳt Câu 1: (8 điểm) (Lê Hồng Phong...
 • 4
 • 652
 • 13

ĐỀ THI HSG HOA 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI BẮC BỘ

ĐỀ THI HSG HOA 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI BẮC BỘ
... - Khi có mặt NaOH 0,0010M - Khi có mặt CH3COOH 0,0010M - Khi có mặt HCOONa 1,00M Biết: CH3NH2+ H+ CH3COOH CH3COO - CH3NH3 + H+ ; K = 101 0,64 ; K = 10- 4,76 Cõu (2,5 im) Phn ng oxi hoỏ ... hunh nhiờn liu l 0,30% Ngi ta t chỏy hon ton 100 ,0 gam mt loi nhiờn liu v dn sn phm chỏy (gi thit ch cú CO2, SO2 v hi nc) qua dung dch KMnO4 5,0 .10- 3M H2SO4 thỡ thy th tớch dung dch KMnO4 ó phn ... 2,987 lit khớ B cú t so vi khụng khớ bng 0,8966 t chỏy ht Trang khớ B, sau ú cho ton b sn phm vo 100 ml H 2O2 5% (D = 1g/mL) thu c dung dch D Xỏc nh % lng cỏc cht A v nng % cỏc cht to dung dch...
 • 3
 • 795
 • 40

ĐỀ THI HSG SINH 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI BẮC BỘ

ĐỀ THI HSG SINH 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI BẮC BỘ
... Tu-Ninh Bỡnh) Vỡ O2 l nguyờn t thit yu i vi s sinh trng ca nhúm vi khun ny nhng li l cht c gõy cht i vi nhúm khỏc Cõu 10: (2 im) (Trn Phỳ-Hi Phũng) Mt cỏ th ca mt loi sinh vt gim phõn to giao t, ... 2 loài thực vật,nếu gen NST liên kết hoàn toàn tự thụ phấn có khả tạo nên 102 4 kiểu tổ hợp giao tử.Trong thí nghiệm ngời ta thu đợc số hợp tử.Cho 1/4 số hợp tử phân chia...
 • 2
 • 1,107
 • 16

Hóa 10 đề thi học sinh giỏi vùng duyên hải bắc bộ

Hóa 10 đề thi học sinh giỏi vùng duyên hải bắc bộ
... ≥ 10 −39 10 −3 Để tạo ↓ Mg(OH)2 → [OH –] ≥ 10 −11 10 −3 (2) = 10- 12 M (I) = 10- 4 M (II) So sánh (I) < (II) thấy → ↓ Fe(OH)3 tạo trước b) Để tạo ↓ Mg(OH)2: [OH –] = 10- 4 → [H+] = 10- 10 → pH = 10 ... Ta có: x2 - 5 .10- 3 x - 5,29 10- 6 = -> x = [OH-] = 5,9 .10- 3M Kiểm lại [HCN] / [CN-] = 10- 4,65/ 5,9 .10- 3 = 3,8 .10- 3 -> [HCN] [NH4+] ... 6,4x10-3 – 5,5x10-3 = 9x10-4(mol) n 3+ − n Fe3O4 =1,85x10-3(mol) Fe Trong 50 ml : n Fe3O4 =4,5x10-3(mol) → m Fe3O4 =1,044 gam → % khối lượng Fe3O4 = 1,044/6 x 100 % = 17,4% n Fe2 O3 = 9,25x10-3(mol)...
 • 19
 • 2,774
 • 7

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2013 2014 môn toán có đáp án

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2013  2014 môn toán  có đáp án
... KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐÁP ÁN MÔN: TOÁN HỌC LỚP 10 ĐỀ SỐ Câu (4 điểm): Giải phương trình sau ... [ a2 k k t- k + + a +1] a n - 1M 2014 Û a - 1M 2014 2 nên Ta k a - = (a - 1)(a +1)(a +1) ( a i- a chia dư nên chia a +1 k- dư Do a n - 1M 2014 Û (k - 1) + ³ 2014 Từ suy giá trị nhỏ n = 22012 ... x) ( f Dễ thấy đơn ánh nên từ suy f ( f ( g) )x= g ( x) x( ) Đặt Suy 1,0 đơn ánh Gọi điểm cố định x0 1  g ( x) ⇒ g ( x0 ) = x0 ⇒ x0 ∈ 0; − ;  2  hàm gx0 ) ) x Ta , suy f ( x0 ) =...
 • 4
 • 1,248
 • 12

HOA 10 DE THI HSG DUYEN HAI BAC BO

HOA 10 DE THI HSG DUYEN HAI BAC BO
... 0,5 0,5 10 −39 = 10- 12 M (I) −3 10 10 −11 = 10- 4 M (II) −3 10 0,5 So sánh (I) < (II) thấy → ↓ Fe(OH)3 tạo trước – -4 + -10 b) Để tạo ↓ Mg(OH)2: [OH ] = 10 → [H ] = 10 → pH = 10 (nếu pH < 10 không ... x - 5,29 10- 6 = -> x = [OH-] = 5,9 .10- 3M Kiểm lại [HCN] / [CN-] = 10- 4,65/ 5,9 .10- 3 = 3,8 .10- 3 -> [HCN] [NH4+] ...
 • 14
 • 265
 • 11

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐBBB NĂM 2015 -Toán 10 trường sư phạm Hà Nội

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐBBB NĂM 2015 -Toán 10 trường sư phạm Hà Nội
... TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT CHUYÊN Độc lập - Tự - Hạnh phúc ———–***———– ĐỀ NGUỒN THI OLYMPIC DUYÊN HẢI MÔN TOÁN - LỚP 10 Năm học 2014 − 2015 Thời ... số đẹp TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT CHUYÊN Độc lập - Tự - Hạnh phúc ———–***———– ĐỀ NGUỒN THI OLYMPIC DUYÊN HẢI MÔN TOÁN - LỚP 11 Năm học 2014 − 2015 Thời ... – Đề lớp 10 Câu – Đề lớp 11 Thầy Nguyễn Minh Hà: Câu – Đề lớp 11 Thầy Duy Hưng: Câu 2,3,4 – Đề lớp 10 Câu 1,4 – Đề lớp 11 Biên soạn đề thi: TS Duy Hưng ...
 • 5
 • 954
 • 11

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐBBB NĂM 2015 -Toán 10 trường chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐBBB NĂM 2015 -Toán 10 trường chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên
... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐÁP ÁN CÂU 4,0 đ NỘI DUNG  x + y + + = 4( x + y ) + 3( x + y )  Giải hệ phương trình:  2014 x − y = 2015  Điều kiện: x + y ... cách xếp A1 , A2 , , An , A có nhiều vận động viên cách xếp T, vô lí Vậy cách xếp T phải chứa tất vận động viên ta có điều phải chứng minh HẾT -Người đề: Phạm Thị Hà Định Số điện ... động viên A người không nằm cách xếp T Giả sử cách xếp T có n người A1 , A2 , , An cho Ai thắng Ai +1 Nếu A thắng A1 cách xếp A, A1 , A2 , , An có nhiều vận động viên cách xếp T Do A thua A1 Lập...
 • 5
 • 510
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg sinh 10 các trường chuyên duyên hải bắc bộđề thi học sinh giỏi lớp 10 khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn vật lý năm 20112012chuyên đề hàm số bậc nhất và bậc hai lớp 10chuyên đề hàm số bậc hai lớp 10đề thi toán vào lớp 10 năm 2013 hải phòngvấn đề lương thực thực phẩm duyên hải nam trung bộhóa 10 duyên hải bắc bộđề thi hsg duyên hải bắc bộđề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên nguyễn trãi năm học 20132014 môn toán chung tỉnh hải dươngđề thi toán vào lớp 10 năm 2012 hai phongđề thi hóa vào lớp 10 tỉnh hải dươngđề thi văn vào lớp 10 hải phòng năm 2012dap an de thi hoa vao lop 10 tinh hai duongđề thi toán vào lớp 10 hải phòng 2012đề thi văn vào lớp 10 hải phòng năm 2013đề thi triet_ cao học_ đh khxhnhtphcmde thi tin học Cao học đhxhnv tphcmNgôn ngữ học đối chiếuNGỮ PHÁP học (trong nnhdc)course in generall00 sausNâng cao hiệu quả hoạt động Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamĐề kiểm tra định kì tiếng anh unit 1 lớp 10Trắc nghiệm toán lượng giácTRẮC NGHIỆM vật lí 11Tự học ngữ văn 11 Trịnh Quỳnh Biênngữ pháp tiếng anhThẩm quyền của tòa án cấp sơ thẩm đối với việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại (tt)Những nhân tố ảnh hướng đến lòng trung thành của người dân đối với các phòng khám tư trên địa bàn thành phố trà vinh (tt)Chuyên đề PT lượng giác đủThủ thuật tính đạo hàm bằng casioĐề CƯƠNG hóa 11 (đầy đủ)Phân dạng bài tập mẫu và phương pháp giải toán 116 CHUYÊN đề hóa hữu cơ 11Lý thuyết hóa 12 fullGiải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Thanh toán theo phương thức Tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập