Thiết kế máy đập búa gia công đá vôi (thuyết minh+bản vẽ)

Thi công, thiết kế nút giao thông vĩnh tuy hà nội ( thuyết minh + bản vẽ )

Thi công, thiết kế nút giao thông vĩnh tuy  hà nội ( thuyết minh + bản vẽ )
... Thng chn l = 5m T õy, cụng thc c vit li: S = v(t f + t ) + K v + l0 g ( + f i ) = 11.1 1(0 ,8 + 0, 2) + 2.11.112 +5 2.9,8 1(0 ,5 + 0,03 0,0 8) = 44(m) 4.1.2/ Xỏc nh tm nhỡn trờn trc dc Trong trng ... quỏt v bo m an ton tớnh toỏn ta chn id = % S = v (t f + t ) + K v + l0 g ( + f ) = 11,1 1(0 ,8 + 0, 2) + 2.11,112 +5 2.9,8 2(0 ,5 + 0,0 3) = 40(m) 4.2 Xỏc nh bỏn kớnh ng cong ng ca cỏc cu nhỏnh i ... cu E (Gúc tõm l 102 ) - Xỏc nh bỏn kớnh R1 theo cụng thc sau vi: h s lc ngang = 0,16 isc = 6% vd = 9,72 m/s (= 35km/h) v2 9, 722 R1 = = = 43,8m g ( + i sc ) 9.8 1(0 .16 + 0.0 6) Chn R1 = 45m(cm...
 • 22
 • 1,076
 • 9

Thiết kế khu chung cư C7 phường Cát Bi ( thuyết mình + bản vẽ ở file đính kèm)

Thiết kế khu chung cư C7 phường Cát Bi ( thuyết mình + bản vẽ ở file đính kèm)
... đất phía mũi cọc h1 + h2 + h3 + h4 + h5 + h6 + h7 + h8 = h1 + h2 + h3 + h4 + h5 + h6 + h7 + h8 1,68.3,5 + 1,78.6 + 1,56.8 + 1,82.6 + 1,92.4 + 1,77.5,6 + 1,95.5,4 + 1,98.2,5 = 41 = 1,72T ... 52 thiết kế chung c cao tầng phờng cát bi N2tt = 1,1.(LM.BM - Fc).lc.tb h h tb = i i=2 i i = 1,78.6 + 1,56.8 + 1,82.6 + 1,92.4 + 1,77.5,6 + 1,95.5,4 + 1,98.2,5 = 1,79 T/m 37,5 N2TC =1,1 (LM.BM ... 091443 Trang 14 thiết kế chung c cao tầng phờng cát bi Tổng tải trọng tác dụng lên là: q=40 1+2 40 = 641 Kg/m2 Nội lực: P=(g+p/2)xl1xl2 =(4 0 1+2 40/2)x2,22x3,05=4576,5 Kg P=(p/2) xl1xl2 =(2 40/2)x2,88x3,05=...
 • 55
 • 112
 • 0

ĐỒ án CAD CAM CNC THIẾT kế PHÂN KHUÔN và GIA CÔNG KHUÔN yên SAU XE đạp

ĐỒ án CAD CAM CNC THIẾT kế PHÂN KHUÔN và GIA CÔNG KHUÔN yên SAU XE đạp
... Trang Đồ án Công nghệ CAD/ CAM/ CNC CHƯƠNG II GVHD: Trần Đình Sơn PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHI TIẾT 2.1Lựa chọn chi tiết Sản phẩm trình sản xuất chi tiết yên sau xe đạp Chi tiết lắp ráp khung yên sau xe ... tính để thiết kế lập trình gia công chi tiết máy công cụ CNC II YÊU CẦU: Nội dung đồ án phải đảm bảo yêu cầu sau: - Chi tiết chọn để thiết kế lập trình gia công máy công cụ CNC phải có hình dáng ... VỀ CAD/ CAM/ CNC .6 1.1 Vai trò chức CAD/ CAM/ CNC 1.2 Ứng dụng CAD/ CAM/ CNC việc thiết kế chế tạo sản phẩm 1.3 Giới thiệu chung chức ProE tổ hợp CAD/ CAM/ CNC CHƯƠNG II PHÂN...
 • 52
 • 294
 • 0

thiết kế máy đập hàm trong sản xuất đá vật liệu xây dựng

thiết kế máy đập hàm trong sản xuất đá vật liệu xây dựng
... Khê CHỈÅNG VÁÛT LIÃÛU ÂẠ TRONG CÄNG NGHIÃÛP SN XÚT VÁÛT LIÃÛU XÁY DỈÛN G SVTH: Nguùn Âỉïc Bçnh - Låïp 97C1C Trang Âäư ạn täút nghiãûp Khoa Cå Khê 1.1 GIÅÏI THIÃÛU CHUNG: Trong ngnh sn xút váût ... 97C1C Trang 20 Âäư ạn täút nghiãûp Khoa Cå Khê 3.1 PHÁN LOẢI MẠY ÂÁÛP NGHIÃƯN TRONG CÄNG NGHIÃÛP VÁÛT LIÃÛU XÁY DỈÛN G: Trong cäng nghiãûp váût liãûu xáy dỉûng ch úu cạc mạy âáûp nghiãưn cå khê cọ ... 3.1.7.Mạy nghiãưn âáûp kiãøu tang quay: Trong âọ váût liãûu âáûp phạ våỵ xy dỉåïi tạc dủng va âáûp v mi mn củc bäü bàòng cạc váût âáûp råi tỉû 3.1.8.Mạy âáûp kiãøu âéa: Trong âọ váût liãûu âáûp giỉỵa...
 • 92
 • 218
 • 2

thiết kế máy đập hàm trong sản xuất đá vật liệu xây dựng

thiết kế máy đập hàm trong sản xuất đá vật liệu xây dựng
... Âäư ạn täút nghiãûp Khoa Cå Khê CHỈÅNG VÁÛT LIÃÛU ÂẠ TRONG CÄNG NGHIÃÛP SN XÚT VÁÛT LIÃÛU XÁY DỈÛN G 1.1 GIÅÏI THIÃÛU CHUNG: Trong ngnh sn xút váût liãûu xáy dỉûng, âạ l váût liãûu quan ... 97C1C Trang 14 Âäư ạn täút nghiãûp Khoa Cå Khê 3.1 PHÁN LOẢI MẠY ÂÁÛP NGHIÃƯN TRONG CÄNG NGHIÃÛP VÁÛT LIÃÛU XÁY DỈÛN G: Trong cäng nghiãûp váût liãûu xáy dỉûng ch úu cạc mạy âáûp nghiãưn cå khê cọ ... 3.1.7.Mạy nghiãưn âáûp kiãøu tang quay: Trong âọ váût liãûu âáûp phạ våỵ xy dỉåïi tạc dủng va âáûp v mi mn củc bäü bàòng cạc váût âáûp råi tỉû 3.1.8.Mạy âáûp kiãøu âéa: Trong âọ váût liãûu âáûp giỉỵa...
 • 66
 • 109
 • 0

Thiết kế quy trình gia công thân máy mài để bàn H43 (thuyết minh + bản vẽ)

Thiết kế quy trình gia công thân máy mài để bàn H43 (thuyết minh + bản vẽ)
... thi gian nguyờn cụng Thời gian nguyên công đợc xác định theo công thức: TCT = To + TP + TPV + Ttn Trong đó: TCT : thời gian (thời gian nguyên công ) T0 : thời gian bản( thời gian cần thiết để biến ... thc: Zmin = Rzi-1 + Tai-1 +i-1 + i + Khi phay thụ: Zmin = 250 +3 50 + 64 +4 0 = 704 (àm) = 0,7(mm) + Khi phay tinh: Zmin = 50 +5 0 + 3,84 + = 105,82( àm) = 0,105(mm) GVHD: V Th Quy SVTH: Phm Vn Khuờ ... thời gian phụ(thời gian cần thiết để ngời công nhân gá, tháo chi tiết, mở máy, mài dao, điều chỉnh máy .), TP = 0,1T0 TPV : thời gian phục vụ chỗ làm việc gồm: thời gian phục vụ kỹ thuật, mài...
 • 42
 • 335
 • 9

(Thuyết minh+Bản vẽ) ĐA Tốt nghiệp: Thiết kế máy đào gầu nghịch và tổ chức thi công công tác đất

(Thuyết minh+Bản vẽ) ĐA Tốt nghiệp: Thiết kế máy đào gầu nghịch và tổ chức thi công công tác đất
... ra, máy sở máy xúc gầu lắp thi t bị thi công khác thi t bị gầu xúc nh: cần trục, búa đóng cọc, thi t bị ấn bấc thấm, 2, Phân loại máy xúc gầu a, Phân loại theo dạng thi t bị làm việc + Máy xúc gầu ... máy đào gầu nghịch -Nên dùng máy đào bánh xích trờng hợp sau: +Khối lợng thi công đất tập trung chỗ, không cần di chuyển máy nhiều +Thi công đất yếu, máy đào ổn định làm việc di chuyển +Thi công ... phải tính toán thông số kỹ thuật máy sở thi t kế có dung tích gầu q = 0,4 (m 3) dựa vào nguyên tắc đồng dạng Sau tiến hành thi t kế thi t bị công tác máy thi t kế Những số liệu chung: A- Bán kính...
 • 72
 • 597
 • 0

Thiết kế hệ thống điều khiển công nghệ cho truyền động bàn máy bào giường

Thiết kế hệ thống điều khiển công nghệ cho truyền động bàn máy bào giường
... 4RM(2,22) làm cho Rơle KN Rơle3G có điện đóng tiếp điểm KT() 3G() bên mạch động lực cho phép bàn máy chuyển động thuận với vận tốc V3 Khi bàn máy chuyển động đến E bàn máy tác động lên công tác hành ... 5RM(2,21) làm cho Rơle KN Rơle2G có điện đóng tiếp điểm KT() 2G() bên mạch động lực cho phép bàn máy chuyển động thuận với vận tốc V2 Khi bàn máy chuyển động đến F bàn máy tác động lên công tác hành ... 1RM(2,20) làm cho Rơle KT Rơle1G có điện đóng tiếp điểm KT() 1G() bên mạch động lực cho phép bàn máy chuyển động thuận với vận tốc V1 Khi bàn máy chuyển động đến đến B tác động nên công tác hành...
 • 9
 • 687
 • 21

Thiết kế phân khuôn và gia công khuôn vỏ xe ô tô mô hình

Thiết kế phân khuôn và gia công khuôn vỏ xe ô tô mô hình
... CHƯƠNG III.PHÂN KHUÔN VÀ LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG 10 3.1 Phân khuôn 10 3.2 Lập quy trình công nghệ gia công 17 3.2.1 Khả công nghệ gia công chi tiết ... chọn để thiết kế lập trình gia công máy công cụ CNC phải có hình dáng bề mặt phức tạp, không gia công gia công không đạt yêu cầu kỹ thuật cho trước máy công cụ vạn - Bề mặt gia công kết hợp nhiều ... bước công nghệ, nguyên công gia công máy tính Quá trình lập trình gia công gồm bước sau: - Tạo khuôn gia công - Tạo phôi ban đầu - Thiết lập thông số kỹ thuật cho dao, máy - Thiết lập thông số...
 • 52
 • 635
 • 0

Thiết kế quy trình công nghệ gia công bánh đai (Có file bản vẽ)

Thiết kế quy trình công nghệ gia công bánh đai (Có file bản vẽ)
... : THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CƠ Lập tiến trình nguyên công : Nguyên công : chuẩn bị phôi Nguyên công : Tiện mặt đáy A, sử dụng dao tiện đầu cong có gắn mảnh hợp kim cứng để gia công ... 1K62 Nguyên công : Gia công rãnh đai dao tiện rãnh đai định hình máy tiện 1K62 Nguyên công : Gia công lỗ Ø8, sử dụng dao khoan đuôi côn thép gió P18 để gia công lỗ máy khoan 2A135 Nguyên công : Nhiệt ... NGHIỆP: GVHD: doantotnghiep.vn Nguyên công 10 Kiểm tra bánh đai Biện luận tính toán quy trính công nghệ gia công : A A A 34±1.0 Ø74 Ø35 R3 Ø112±1.6 33±1.0 A Nguyên công : chuẩn bị phôi - Bước 1: Phôi...
 • 26
 • 2,908
 • 70

Tài liệu Đề tài: THIẾT KẾ PHÂN KHUÔN VÀ GIA CÔNG KHUÔN VỎ XE Ô TÔ MÔ HÌNH pptx

Tài liệu Đề tài: THIẾT KẾ PHÂN KHUÔN VÀ GIA CÔNG KHUÔN VỎ XE Ô TÔ MÔ HÌNH pptx
... CHƯƠNG III.PHÂN KHUÔN VÀ LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG .10 3.1 Phân khuôn 10 3.2 Lập quy trình công nghệ gia công 17 3.2.1 Khả công nghệ gia công chi tiết ... chọn để thiết kế lập trình gia công máy công cụ CNC phải có hình dáng bề mặt phức tạp, không gia công gia công không đạt yêu cầu kỹ thuật cho trước máy công cụ vạn - Bề mặt gia công kết hợp nhiều ... bước công nghệ, nguyên công gia công máy tính Quá trình lập trình gia công gồm bước sau: - Tạo khuôn gia công - Tạo phôi ban đầu - Thiết lập thông số kỹ thuật cho dao, máy - Thiết lập thông số...
 • 52
 • 405
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế máy đập lúatính toán thiết kế đồ gá phay gia công tay biêntính toán thiết kế máy nghiền búathiết kế máy âm thanh giảcông trình thủy công thiết kế hạ tầng nhà máy đóng mới sửa chữa tàu 18 000dwt thuyết minh bản vẽthiet ke may nghien buadự án đầu tư nhà máy sản xuất gia công da thuộc g5 tnt42 tr thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục thuyết minh bản vẽthiết kế máy tiện ren vít vạn năng với số cấp tốc độ zn 22; h 200thuyết minh bản vẽ thiết kế thi công nha xuongthiết kế cơ cấu di chuyển cầu trục 5 tấn kèm bản vẽthiết kế cần trục tháp bánh lốp sức nâng q 104 t thuyết minh bản vẽ fullthiết kế hệ thống cấp nước thành phố lạng sơn kèm bản vẽthiết kế hệ thống thoát nước thị xã đồng xoài kèm bản vẽthiết kế mạch điều khiển có tiếp điểm và thuyết minh sơ đồ nguyên lýĐề cương ôn thi môn Truyền động và điều khiển CNCTìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Cây bao trùm trong đồ thị và một số ứng dụng (LV tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám đánh giá xói mòn đất trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Kinh tế nông nghiệp Châu Văn Lãng, tỉnh Thái Nguyên nửa đầu thế kỷ XIX (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)VÙNG ĐẤT AN GIANG THỜI KỲ 1757-1867XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬNBồi dưỡng năng lực Toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh trong dạy học môn Toán THPT ban cơ bản (LV thạc sĩ)Nghệ thuật tiểu thuyết của hồ anh thái qua đức phật, nàng savitri và tôiQuản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở trưng vương, uông bí, quảng ninhhiệu ứng plasmon bề mặt, quá trình tạo hạt nano bạcNghiên cứu chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm muộn bằng chỉ thị phân tửTổ chức bồi dưỡng kĩ năng đánh giá năng lực học sinh cho giáo viên các trường THCS thành phố uông bí, quảng ninhCHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2018: TÂY TIẾN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập