THIẾT LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NGHIỀN CLINKE CHẾ TẠO XI MĂNG PORTLAND PCB30 (Thuyết minh+bản vẽ)

Quy trình công nghệ hàn kết cấu bình xăng ô tô tải ( thuyết minh + bản vẽ cad)

Quy trình công nghệ hàn kết cấu bình xăng ô tô tải ( thuyết minh + bản vẽ cad)
... xét Với đề “ Quy trình công nghệ hàn kết cấu bình xăng ô tải ”, dạng sản xuất sản xuất hàng khối Do chúng em chọn công nghệ hàn hồ quang bán tự động Đồ án Công nghệ Hàn điện nóng chảy NHÓM ... gia công phôi hàn có phù hợp với qui trình công nghệ không Việc kiểm tra sơ bao gồm: + Kiểm tra bậc thợ hàn: xem xét thợ hàn trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu quy trình công nghệ hàn ... công nghệ không + Kiểm tra thiết bị hàn: Xác định máy hàn sử dụng có phù hợp với phiếu công nghệ hay qui trình công nghệ hàn không +Kiểm tra nguyên vật liệu hàn que hàn, nguyên vật liệu gia công...
 • 43
 • 656
 • 6

thiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo

thiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo
... A.Lập quy trình công nghệ hàn I>Chọn phương pháp hàn Việc chọn phương pháp hàn hợp lý phụ thuộc vào vật liệu bản, chiều dày vật hàn, dạng sản xuất, yêu cầu chất lượng mối hàn vị trí mối hàn không ... mép hàn +Hàn (1+7) vào (6x2): hàn sấp, kiểu chữ T, không vát mép hàn +Hàn chi tiết số vào (6x2): hàn sấp, kiểu chữ T, không vát mép hàn +Hàn (3+4) vào (6x2): hàn sấp, kiểu chữ T, không vát mép hàn ... 102(phút) IV .Hàn (1+7) vào (6x2) Hàn sấp, kiểu chữ T, không vát mép hàn Nhận thấy tính toán kết bước công nghệ hoàn toán giống phần hàn chi tiết lại với Có thể xem mục II để lấy kết cho bước hàn Điểu...
 • 13
 • 179
 • 0

Thiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu bình chứa CO2 ( thuyết minh + bản vẽ cad)

Thiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu bình chứa CO2 ( thuyết minh + bản vẽ cad)
... PL = PCM + HD + 6S 60 Trong ú: + PCM l h s c trng cho s giũn vựng nh hng nhit chuyn bin pha: PCM = C + Si Mn + Cr + Cu Ni V Mo + + + + 30 20 60 10 15 = 0,24 + 0,07 0,5 + 0,25 0,25 + + = 0,248 ... 0,25 + 0,04 + 0,04 + + 25 100 = 1000.0,24 25 100 = 20,472 HCS=1000C 3Mn + Cr + Mo + V 30,25 + 0,25 S+P+ Ta thy HCS > thộp d b nt núng - Thụng s nhy cm vi nt ngui: Tớnh ng lng cacbon tng ng CE ( ... = (mm) + S lp hn: n = + S ng hn: + Cng dũng in hn: I = (8 0-100).h = 50.9 = 450 A, ú h1 = s/2 +( 2 -3) l chiu sõu chy lp th nht + Tc cp dõy hn: + in ỏp hnTheo cụng thc 6-5[3] in ỏp hn: Uh = 20 +...
 • 46
 • 440
 • 1

Thiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu dầm gối đỡ cầu trục ( thuyết minh + bản vẽ cad)

Thiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu dầm gối đỡ cầu trục ( thuyết minh + bản vẽ cad)
... C + Mn Mn + Mo + V Ni + Cu + + 15 CE = 0.2 + 0.5 0.5 + = 0.38 < 0.45 Theo CT (Tr 59) [3] kt lun thộp ớt b nt ngui - Tớnh toỏn cỏc thụng s vi nt tng PCM = C + Si Mn + Cr + Cu Ni V Mo + + + + + ... 0,73.21,1 Theo công thức (5 -26)tr.39[4], chiều cao toàn mối hàn là: H = h + a =7,3 + 3,2 = 10,5 mm Theo công thức (6 -14) tr.61[4], chiều cao mối hàn là: C = Fd = 50 7,1 mm Theo công thức (6 -13) tr.61[61], ... Theo công thức (4 -10) tr.27[4], tốc độ hàn là: Vh = 15.700 27cm / h = 0,75cm / s 7,8.50.10 Công suất rộng mối hàn là: b = 2,9 7,3 = 21,1 mm Theo công thức (5 -25)tr.39[4], chiều cao mối hàn là:...
 • 43
 • 291
 • 0

Thiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu bình chứa khí Amoniac ( thuyết minh + bản vẽ cad)

Thiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu bình chứa khí Amoniac ( thuyết minh + bản vẽ cad)
... Rothe-Frank-Caro CaCN2 + 3H2O CaCO3 + 2NH3 - Phng thc Persek t nitruanhụmAlN v nc 2AlN + 3H2O Al2O3 + 2NH3 - T NO v H2 2NO + 5H2 2NH3 + 2H2O - T NH4Cl NH4Cl + NaOH NH3 + H2O + NaCl ng dng amoniac Amoniac ... C + Mn Mn + Mo + V Ni + Cu 0,5 0,5 + + = 0,15 + + = 0,33 15 Vi CE < 0,45, thộp ớt b nt ngui - Thụng s nhy cm vi nt tng PL = PCM + HD + 6S 60 Trong ú: PCM _ h s giũn vựng nh hng nhit PCM = c + ... hn d I (mm) (A) Uh (V) Vh (m/h) - 12 - Kớch thc vỏt mộp f () (mm) P (mm) Nhúm Lp: K51CKCTM Trng DH Nụng Nghip HN ỏn cụng ngh hn in núng chy Kớch thc ca mi hn h c b (mm) (mm) (mm) F (mm2) n...
 • 46
 • 762
 • 4

Thiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu bình chứa khí ôxy ( thuyết minh + bản vẽ cad)

Thiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu bình chứa khí ôxy ( thuyết minh + bản vẽ cad)
... tốt hàn không phát sinh khí độc Qua vẽ cấu tạo tổng thể bình chứa khí CO ta thấy kết cấu bình có đặc điểm sau: - Các mối hàn có kích thước hình dạng khác nhau, bình lien kết từ chi tiết: thân bình, ... trọng mối hàn không quan trọng - Mối hàn quan trọng mối hàn liên kết hai đáy với thân bình, mối hàn liên kết tạo thành thân bình ( hàn theo đường dọc), mối hàn gắn thân đáy bình Đấy mối hàn chịu ... VÀ HÀN ĐÍNH KẾT CẤU HÀN 4.1 Phân tích, lựa chọn đồ gá hàn Chọn đồ gá hàn khâu quan trọng thiết kế chế tạo loại kết cấu hàn đồ gá: - Làm giảm biến dạng cục nung nóng co ngót kim loại nóng chảy kết...
 • 49
 • 731
 • 3

Thiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo vỏ bình ngưng tụ áp suất hơi trong thùng khi làm việc khoảng 3 at =3 kgcm2 số lượng sản phẩmsản xuất hàng loạt

Thiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo vỏ bình ngưng tụ áp suất hơi trong thùng khi làm việc khoảng 3 at =3 kgcm2 số lượng sản phẩmsản xuất hàng loạt
... Đồ án CNH NC Nhiệm vụ thiết kế Đề : Thiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo vỏ bình ngng tụ. áp suất thùng làm việc khoảng at =3 kg/cm2 .Số lợng sản phẩm :sản xuất hàng loạt Nội dung gồm hai ... tiết số b Quy trình công nghệ chuẩn bị chi tiết số c Quy trình công nghệ chuẩn bị chi tiết số d Quy trình công nghệ chuẩn bị chi tiết số e Quy trình công nghệ chuẩn bị chi tiết số f Quy trình công ... 20 22 Bản thông số công nghệ hàn cho kiểu liên kết 22 23 Chi phí hiệu kinh tế sản xuất hàn 23 29 Tài liệu tham khảo : Hớng dẫn thiết kế môn học công nghệ hàn điện nóng chảy 33 Đồ án CNH NC (Tác...
 • 34
 • 203
 • 0

Đồ án môn học chế tạo máy: Thiết lập quy trình công nghệ chế tạo chi tiết càng

Đồ án môn học chế tạo máy: Thiết lập quy trình công nghệ chế tạo chi tiết càng
... Thiết kế Quy Trình Công Nghệ Chế Tạo Chi Tiết Xác định đường lối công nghệ và chọn phương án gia công Phương án gia công phụ thuộc dạng sản xuất Với dạng ssản xuất loạt lớn ta chon phương án ... TS Trần Xuân Việt , Nhà khoa học kỹ thuật Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy , Tác giả : GS TS Trần Văn Địch , Nhà xuất khoa học kỹ thuật Thiết lập vẽ đồ án chi tiết máy , Tác giả : TS Nguyễn ... ĐỒ ÁN CNTCM GVHD: T.S LƯU ĐỨC BÌNH NỘI DUNG THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Chương I : Phân tích điều kiện làm việc...
 • 28
 • 197
 • 0

Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng bạc ( thuyết minh + bản vẽ)

Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng bạc ( thuyết minh + bản vẽ)
... tiện bán tinh: 2 m Z = 2 .( Rz + Ta + a + b ) = 2 .(5 0 +5 0 + 9,6 +1 8,5 ) =24 2( ) Khi tiện tinh: 2 m Z = 2 .( R z + Ta + a + b ) = 2 .(2 5 + 25 + 0,48 +1 2 ) =10 2( ) Bảng tính toán lợng d: TT ND Các ... Thành Chơng III Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng bạc , Xác định đờng lối công nghệ : Sau phân tích kết cấu chi tiết , điều kiện hiên chọn phơng án phân tán nguyên công , có sử ... = 1( ) m Vậy ta có công thức tính lợng d gia công : 2 Z = 2 .( Rz + Ta + a + b ) Khi tiện thô: 2 m Z = 2 .( Rz + Ta + a + b ) = 2 .(1 60 +2 00 + 370 +1 60 ) =152 6( ) Khi tiện bán tinh: 2 m Z = 2.(...
 • 42
 • 4,032
 • 72

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ HÀN NÓNG CHẢY Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu như hình vẽ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ HÀN NÓNG CHẢY Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu như hình vẽ
... kết cấu khâu quan trọng , loại kết cấu yêu cầu loại vật liệu khác Ví dụ nh kết cấu phải làm việc chịu nhiệt độ, áp suất lớn hay kết cấu phải chịu loại tải trọng động Dựa vào yêu cầu toán : Kết ... v.Số lợng cần chế tạo la 1.hai chi tiết có hình dạng hình học hình trụ tròn xoay có đáy chỏm cầu với S = 8mm nên ta chon phơng pháp dập nguội phoi chi tiết có dạng hình tròn (hình vẽ chi tiết): ... tiết giống nh hình vẽ tổng thể) Chi tiết số liên kết với chi tiết số mối hàn + Chi tiết số 8: ( gồm có chi tiết kích thớc nh hình vẽ) Chi tiết số liên kết với chi tiết4,7.bằng mối hàn góc Sinh...
 • 75
 • 794
 • 3

Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu cho như hình vẽ ( bản thuyết minh + bản vẽ cad)

Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu cho như hình vẽ ( bản thuyết minh + bản vẽ cad)
... *d6*h + *(rng(6)2 rtr2) = 3,14*1110*290 + 3,14 *(5 502 1602) = 880 232 (mm2) Tng din tớch chu ỏp lc: S = S3 + S4 + S5 + S6 = 18 033 726,5 (mm2) + p sut lm vic: P =3 (at); vi (at) = 9,81*10^4 (N/m2) ... Uh = (1 5 20) + 15,7*0,16 = (1 7,4 22,4 ) (V) => Chn Uh =20 (V) - i vi que hn ng kớnh 4,0 (mm) => lhq = dq/2 = mm = 0,2 (cm) => Uh = (1 5 20) + 15,7*0,2 = (1 8,14 23,14 ) (V) => Chn Uh =23 (V) ... 3,2 (mm) => lhq = dq= 3.2 mm = 0,32 (cm) => Uh = (1 5 20) + 15,7*0,32 = (2 0 25) (V) => Chn Uh =22 (V) - i vi que hn ng kớnh 4,0 (mm) => lhq = dq = mm = 0,4 (cm) => Uh = (1 5 20) + 15,7*0,4 = (2 1.28...
 • 64
 • 226
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ HÀN ĐIỆN NÓNG CHẢY Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu như hình vẽ ( thuyết minh + bản vẽ cad chi tiết)

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ HÀN ĐIỆN NÓNG CHẢY Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu như hình vẽ ( thuyết minh + bản vẽ cad chi tiết)
... Yên Khoa Cơ Khí Đồ án môn học đồ án môn học Công nghệ hàn điện nóng chảy Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu nh hình vẽ Trờng ĐHSPKT Hng Yên Khoa Cơ Khí Đồ án môn học Mục Lục Lời ... f ( ). = 27.0,75=20,25 (N/mm2) gión di tng i (N/mm2) CHƯƠNG IX:lậP QUY TRìNH CÔNG NGHệ Để CHế TạO CHI TIếT Sau chế tạo đợc chi tiết,việc lắp ghép chi tiết đẻ hàn khâu quan trọng quy trình công ... Ih=140(A) Vậy hàn lớp sau ta chọn Ih= 140(A) 2.3 Điện áp hàn( Uh) Nó đợc tính theo công thức:Uh=a+b.Lhq với lhq=d Điện áp hàn lớp 1(que hàn 2,5mm) Uh1=a+b.d1=1 7+1 5,7.0,25=21(v) Điện áp hàn lớp sau(3,2mm)...
 • 55
 • 469
 • 4

thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng hộpT7 (thuyết minh + bản vẽ)

thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng hộpT7 (thuyết minh + bản vẽ)
... môn học Máy Công Nghệ Chế Tạo Sinh viên: Nghiêm Viết Hoàn Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy I Phân tích chức làm việc chi tiết Dựa vào vẽ chi tiết ta thấy thõn giá đỡ chi tiết dạng hộp Do thõn ... - Số chi tiết đợc chế tạo thêm để dự trữ =(5 ữ 7)% Vậy N =2000.1(1 + 6+7 ) =2260 chi tiết /năm 100 Trọng lợng chi tiết đợc xác định theo công thức Q = V. (kg) Trong Q - Trọng lợng chi tiết ... loạt vừa IV- Xác định phơng pháp chế tạo phôi thiết kế vẽ chi tiết lồng phôi Xác định phơng pháp chế tạo phôi Kết cấu chi tiết không phức tạp nhng vật liệu chi tiết gang xám18x36 nên ta dùng phơng...
 • 51
 • 264
 • 0

qui trình công nghệ chế tạo chi tiết tay biên + thuyết minh + bản vẽ

qui trình công nghệ chế tạo chi tiết tay biên + thuyết minh + bản vẽ
... học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Sơn Định Nội dung thuyết minh tính toán Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Phân tích chức làm việc chi tiết: Theo đề thiết kế: Thiết kế qui trình công nghệ chế ... chế tạo chi tiết tay biên với sản lợng 8000 chi tiết/ năm, điều kiện sản xuất tự Tay biên dạng chi tiết họ chi tiết dạng càng, chúng loại chi tiết có lỗ mà tâm chúng song song với tao với góc Chi ... 50) + = 4,5 mm L2 = (2 ữ 5) mm To1 = L + L1 + L2 50 + 4,5 + = = 0,033 phút 60.30 S n Vậy thời gian để gia công chi tiết là: To = T01 + T02.1 + T02.2 + T02.3 + T03.1 + T03.2 + T03.3 + T04 + T04.1...
 • 28
 • 418
 • 0

Đồ án tốt nghiệp công nghệ hàn, Công nghệ chế tạo cánh tay cần cẩu ( thuyết minh + bản vẽ. file đính kèm)

Đồ án tốt nghiệp công nghệ hàn, Công nghệ chế tạo cánh tay cần cẩu ( thuyết minh + bản vẽ. file đính kèm)
... thành: Thuyết minh: - Tổng quan máy nâng chuyển - Quy trình chế tạo cánh tay cần cẩu Bản vẽ: - Bản vẽ thiết kế mẫu hàn thử, khổ A4 - Bản vẽ thiết kế cánh tay cần cẩu, khổ A0 - Bản vẽ đồ hàn, ... dụng công nghệ hàn vào chế tạo tay cần cẩu quan trọng Đây nội dung nhiệm vụ em giao Nhiệm vụ đồ án: Công nghệ chế tạo tay cần cẩu. ” Để giải nhiệm vụ giao, em tiến hành tìm hiểu công nghệ chế tạo ... cấu tay cẩu tự thiết kế đồ gá Chiều dài tay cần 36 (m) chia làm đoạn: Đầu cần, chân cần dài (m) đoạn cần dài 12 (m) Khi chế tạo đoạn kết cấu phải thiết kế đồ gá phù hợp với đoạn Kết cấu tay cẩu...
 • 70
 • 298
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết lập quy trình công nghệ nhiệt luyện42 tr thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục thuyết minh bản vẽhiết kế quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu bình chứa chất lỏngđặc điểm quy trình công nghệ sản xuất chế tạo sản phẩmtính toán thiết kế hệ thống bãi đỗ xe tự động kiểu quay vòng tầng lập quy trình công nghệ chế tạo chi tiết tiêu biểuthiết kế và lập quy trình cong nghệ chế tạo dao phaythiết kế hệ dẫn động môtơ hộp giảm tốc bánh răng hành tinh và lập quy trình công nghệ gia công bánh răng trung tâm z31nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết nắp chia dầu của bơm cao áp bít tông hướng trụcnghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe wave 110ccthiết kế quy trình công nghệ lắp ráp tàu 53 000 dwt trên đà trượt nghiênglập quy trình công nghệthiết kế quy trình công nghệlập quy trình công nghệ chế tạothiết kế quy trình công nghệ hàn tự độngthiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máyTOEFL PRACTICAL TESTS MỚI NHẤT có đáp án đầy đủ.Phân tích sự lãnh đạo của đảng với việc xây dựng nhà nước pháp quyềnHoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp và thương mạiKiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong quy trình kiểm toán tài chínhbài tập lớn môn lập TRÌNH WEB (ASP NET) gồm tệp filebai tap cau tao tu tieng anh 2 wordformTense revision (Ôn tập các thì)CONDITIONAL SENTENCE 2BT mệnh đề quan hệMatlab image processing tutorialPhân tích cấu trúc xúc xính heo bằng máy TA.XTplusKiến thức, thực hành và nhu cầu giáo dục vệ sinh phụ nữ của học sinh nữ tại một số trường THCS quận thanh xuân, hà nội năm 2015Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại một số trạm y tế xã, phường thuộc 8 tỉnh việt nam năm 2015Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 29Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 34Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 22Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 23Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 24Nghệ thuật sân khấu múa rối nướcThể lệ hội thi Bí thư chi bộ giỏi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập