18316 the passive voice works of art

18316 the passive voice works of art

18316 the passive voice works of art
... The Thinker composed by Beethoven Für Elise sculptured by Rodin The telephone invented by Alexander Graham Bell Airplanes invented by the Wright brothers Corpse Bride The law of gravity ... de la Galette Guernica painted by Pierre-Auguste Renoir painted by Pablo Picasso Cave paintings The starry night painted by Vincent Van Gogh painted by prehistoric people ...
 • 5
 • 19
 • 0

Common errors in the use of the passive voice made by the first year english major students at hanoi pedagogical university no 2

Common errors in the use of the passive voice made by the first  year english major students at hanoi pedagogical university no 2
... What kinds of errors in using passive voice are made by the major students at the Foreign Language Faculty? What kinds of errors in passive voice are made by the first year English major at Hanoi ... xxxvii Errors in the use of passive voice concerning in (w)h-questions Errors in the use of the Passive with prepositions Errors in the use of passive voice in yes -no questions Errors in the use of ... the passive 10 Errors in the change of the object of the active into the subject of the passive 11 Errors in the use of passive voice with an indefinite pronoun as the subject 12 Errors in the use...
 • 58
 • 165
 • 0

The Passive voice and exercises

The Passive voice and exercises
... locked the box and cant open it - The box has been locked and cant be opened 15 They had eaten all the dinner before they finished the conversation - All the dinner had been eaten before the conversation ... been disappointed very much by the movie 10 They havr to pay the bill before the first of the month - The bill has to be paid before the first of the month 11 They will ask you several questions ... Mrs Green is cooking the food in the kichen - The food is being cooked in the kichen by Mrs Green The doctor examined the patients - The patients are examined by the doctor These boys made that...
 • 3
 • 690
 • 17

Bài soạn THE PASSIVE VOICE(CƠ BẢN)

Bài soạn THE PASSIVE VOICE(CƠ BẢN)
... done D.This cannot to be done 25.They not know anything about the extinction of that species A.Anything about the extinction of that species is not known by them B .The extinction of that species ... me about the project before A .The project has not told to me before B .The project has been not told to me before C.I have not told about the project before D.I have not been told about the project ... 27 .The reclainming of land to conserve the environment A.should carried out B.should carry out C.should be carried out D.should have been carried out 28 .The vase of roses was put A.on the...
 • 3
 • 419
 • 2

Tài liệu The Passive Voice docx

Tài liệu The Passive Voice docx
... SINGULAR: the other book (is) the other (is) PLURAL: the other books (are) the others (are) Note that a final -s is used only for a plural pronoun (others) Another means one more in addition to the ... nothing at all: The building where they work is new The building in which they work is new The building, which they work in, is new The building that they work in is new The building they work ... incorrect: The person who they saw was sick (informal) The person whom they saw was sick (formal) There's the driver who the police arrested (informal) There's the driver whom the police arrested...
 • 47
 • 211
 • 0

The Passive Voice docx

The Passive Voice docx
... Grammar : The Passive Voice Procedure Part Compare Active voice And Passive voice Part Passive Forms in Simple Present And present continuous Part Part Practice Homework PART I -Active and Passive ... +agent) Eg : This tree is being planted by my grandfather now S be + pp (Ved) by + o (agent) What is the way to change active voice into passive voice ? Động từ chuyển dạng khứ phân từ (V3) Lấy tân ... E.g : The report is typed by the secretary this morning -Trạng từ (ngữ) địa điểm đứng trước”by” - E.g : He is found in the forest by the police Simple present : Active : Jane S cleans V the floor...
 • 16
 • 234
 • 1

turn these sentences into the passive voice

turn these sentences into the passive voice
... broke into the house 44.They have awarded the best student a scholarship 45.They made him stay behind after class 46.They built that old red house in the year 1822 47.They have already announced the ... write these music lessons in ink 74.We saw our friends outside the church 75 .The little girl puts the gift on the shelf 76.They can see various kinds of strange flowers,trees and plants at the ... farmers keep grass in the pasture? 121.Have they cut grass for hay? 122.Last night, the visitors ate all the cakes 123.I didn’t know the name of the new machine 124.They fertilized the land with manure...
 • 4
 • 864
 • 0

THE PASSIVE VOICE LÝ THUYẾT VÀ VÀ BÀI TẬP

THE PASSIVE VOICE LÝ THUYẾT VÀ VÀ BÀI TẬP
... instructing all the workers of the plant Somebody has taken some of my books away They will hold the meeting before the May Day They have to repair the engine of the car 10 The boys broke the window ... advertising every day 12 They may use this room for the classroom 13 The teacher is going to tell the story 14 Mary is cutting the cake with a sharp knife 15 They have provided the victims with food ... mother had written the letter before 1985  The letter had been written by my mother before 1985 S + had + been + V3/ed + … + by + O Simple future : a Ex7: Police will destroy these drugs => These...
 • 9
 • 425
 • 8

CHUYÊN ĐỀ THE PASSIVE VOICE REPORTED SPEECH

CHUYÊN ĐỀ THE PASSIVE VOICE REPORTED SPEECH
... had written that book Ex2: ‘What happens ?’ They said They wanted to know what happened Exercise :Complete the sentences in reported speech Note whether the sentence is a request, a statement or ... (that) we would have a test the next day They said, “We have worked for this company for 10 years now.”  They said that they had worked for that company for 10 years then II Câu hỏi ( questions): ... let the others see you 18 Did anybody ever teach you how to behave ? 19 It surprised me to hear someone had robbed you ( passive ) 20 People ought to tell us how much they expect of us ( passive...
 • 6
 • 317
 • 1

THE PASSIVE VOICE

THE PASSIVE VOICE
... *Passive voice with relative pronouns : E.g :The teacher who teach him English is my father =>He is taught English by the teacher who is my father E.g :I don’t know whom the doctor ... everything in time ( passive ) 14 We are to pity rather than despise these homeless boys ( passive ) 15 We haven’t moved anything since they sent you away to cure you ( passive ) *FURTHER PRACTICE : ... talk to her =>Lewt her be talked to by us -Don’t let the others see you => Don’t let you be seen by the others *Other Patterns : -I’d like them to make me a cup of tea =>I’d like (myself ) to...
 • 3
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Thiên ưu 8 vụ Mùa 2015 và vụ Xuân 2016 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nối các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý các khoản thu từ đất tại Chi cục Thuế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã Rabin và RSA (LV thạc sĩ)22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018Nghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)Bai 24 bai tap dem phat bieu huu coGiải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TỨ GIÁC NỘI TIẾPCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS GHỀNH RÁNG GIAI ĐOẠN 2010 2020BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chínhQuản lý hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua khóa học hè tại các cơ sở Phật giáo thành phố Hải Dương (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập