18053 what should i do in the classroom

WHAT SHOULD I DO IF AN EARTHQUAKE OCCURS?

WHAT SHOULD I DO IF AN EARTHQUAKE OCCURS?
... get tricked by misinformation When walking outside Take caution against falling objects, such as signs and broken windows Tools and construction materials can fall down at a construction site ... as possible Calmly obtain accurate information False rumors and information can spread during disasters, leading to further confusion Obtain accurate information from the TV or radio and don’t ... structures and are safer than high-rise buildings Calmly evacuate, following instructions from shop clerks and subway staff When in high-rise buildings Elevators with earthquake sensors will stop...
 • 14
 • 119
 • 0

WHAT SHOULD I DO IF AN EARTHQUAKE OCCURS

WHAT SHOULD I DO IF AN EARTHQUAKE OCCURS
... get tricked by misinformation When walking outside Take caution against falling objects, such as signs and broken windows Tools and construction materials can fall down at a construction site ... as possible Calmly obtain accurate information False rumors and information can spread during disasters, leading to further confusion Obtain accurate information from the TV or radio and don’t ... structures and are safer than high-rise buildings Calmly evacuate, following instructions from shop clerks and subway staff When in high-rise buildings Elevators with earthquake sensors will stop...
 • 14
 • 52
 • 0

d. Hadn''''t it been b 41. The talks in the classroom, in the corridor and in the schoolyard do not pdf

d. Hadn''''t it been b 41. The talks in the classroom, in the corridor and in the schoolyard do not pdf
... between the a North and the South b East and the West c United States and Great Britain d colored and the white >a 34 Some improvements in the bus service in this town a have recently been ... audit d deposit > a 16 They used to go skiing in the mountain every winter, but for the past five years a they don’t go b they haven’t gone c they are not going d they didn’t go b 17 Professor ... loss II Find the mistake: The twins look so alike their grandmother a The twins b look c so d alike > d Barbara’s appearance at the reception with the late Mayor’s window cause something of a...
 • 43
 • 160
 • 0

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 1 docx

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 1 docx
... contractions are made Table 1- 3 explains these two contractions 05_773883 ch 01. qxp 10 8/2/06 1: 24 PM Page 10 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Table 1- 3 Combining Definite ... for a list of these expressions 11 05_773883 ch 01. qxp 12 8/2/06 1: 24 PM Page 12 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Lending a helping hand Some verbs are semi-auxiliaries ... fields.) Identify the transitive and intransitive verbs in the following questions If the verb is intransitive, add the preposition and make any necessary contractions with the definite article If it’s...
 • 12
 • 170
 • 0

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 2 pdf

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 2 pdf
... regular -ir verb such as finir (to finish) are as follows: finir (to finish) je finis nous finissons tu finis vous finissez il/elle/on finit ils/elles finissent Je finis mes devoirs (I finish my ... 25 06_773883 ch 02. qxp 26 8 /2/ 06 1 :25 PM Page 26 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Answer Key In this section you can find the answers to all the practice problems in ... the stem The following conjugation chart shows what I mean 21 06_773883 ch 02. qxp 22 8 /2/ 06 1 :25 PM Page 22 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Regular Present Tense -re Verb...
 • 12
 • 190
 • 0

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 3 pot

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 3 pot
... enfants 35 07_7 738 83 ch 03. qxp 36 8/2/06 1:25 PM Page 36 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Dotting the i in -yer verbs The last group of spelling-change verbs with regular ... 07_7 738 83 ch 03. qxp 34 8/2/06 1:25 PM Page 34 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Handling é verbs Verbs that have an é or e accent aigu in the second to the last syllable in ... 07_7 738 83 ch 03. qxp 30 8/2/06 1:25 PM Page 30 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative As you may have noticed, the only difference between -er and -ger verbs is in the nous...
 • 14
 • 169
 • 0

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 4 doc

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 4 doc
... add -s, -s, -t Now for the plural, bring back the t from the infinitive and add -ons, -ez, -ent For the verb servir, drop the -vir from the infinitive, add the ending -s, -s, -t; bring the v back ... Drop the -ir of the infinitive and add the endings in the following table (Don’t the endings look familiar?) The “Wannabe” Endings: -ir Verbs Acting Like -er Verbs je -e nous -ons tu -es vous -ez ... contredire, interdire, and prédire end in -disez The verb boire (to drink) is in a place all its own It starts out like the other irregular -re verbs Drop the -re from the infinitive, and add -s, -s,...
 • 18
 • 166
 • 0

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 5 pot

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 5 pot
... compares the “plain” usual verb with its idiomatic counterpart 65 09_773883 ch 05. qxp 66 8/2/06 1:27 PM Page 66 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Table 5- 4 Comparing the Usual ... French is le (masculine singular), la (feminine singular), l’ (masculine or feminine singular beginning with a vowel or mute h), or les (masculine or feminine plural) For example, I wash my face in ... ch 05. qxp 64 8/2/06 1:27 PM Page 64 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Looking At Reciprocal Verbs Reciprocal verbs are another type of pronominal verb and they reciprocate...
 • 8
 • 158
 • 0

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 6 potx

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 6 potx
... ch 06. qxp 70 8/2/ 06 1:27 PM Page 70 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Table 6- 1 (continued) Infinitive Nous Form Present Participle faire faisons faisant (doing) finir finissons ... which is linked to the verb, says that I saw Olivier while I was leaving the café In the following exercises, choose between the present participle and the gerund and fill in the blanks I provide ... du film (Having arrived late, he missed the beginning of the movie.) Now try something challenging Transform these sentences by changing the auxiliaries avoir and être into the present participle...
 • 8
 • 111
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc cimetidine của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNHỮNG QUAN điểm cơ bản của hồ CHÍ MINH về vắn hóaQuy hoạch lưới điệnBài tập tình huống quản trị họcĐánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (LV thạc sĩ)sách Ngục kon tum của cựu tù chính trị Lê Vă HiếnThiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép Đại học Xây dựnggiải pháp nằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn du lịch và xây dựng nam thanhChủ đề tích hợp nhôm và ứng dụng của nhômMột số giải pháp nâng cao hoạt động marketing của khách sạn cầu am 1Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần May Nam Định (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin h5n1 trên gia cầm tại tỉnh quảng ninhẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịtQuản lý hoạt động thực hành biểu diễn của sinh viên nghệ thuật trường đại học hạ longTái cấu trúc thị trường chứng khoánGiao an the duc lop 5 ca namTăng cường kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ các Doanh nghiệp trên địa bàn Hà nộiBộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2016-2017 các môn nghiệp vụ chuyên ngành [full]BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NGÀNH THUẾ17 câu hỏi và giải đáp môn kiến thức chung chọn lọc- ôn thi công chức 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập