18053 what should i do in the classroom

WHAT SHOULD I DO IF AN EARTHQUAKE OCCURS?

WHAT SHOULD I DO IF AN EARTHQUAKE OCCURS?
... get tricked by misinformation When walking outside Take caution against falling objects, such as signs and broken windows Tools and construction materials can fall down at a construction site ... as possible Calmly obtain accurate information False rumors and information can spread during disasters, leading to further confusion Obtain accurate information from the TV or radio and don’t ... structures and are safer than high-rise buildings Calmly evacuate, following instructions from shop clerks and subway staff When in high-rise buildings Elevators with earthquake sensors will stop...
 • 14
 • 112
 • 0

WHAT SHOULD I DO IF AN EARTHQUAKE OCCURS

WHAT SHOULD I DO IF AN EARTHQUAKE OCCURS
... get tricked by misinformation When walking outside Take caution against falling objects, such as signs and broken windows Tools and construction materials can fall down at a construction site ... as possible Calmly obtain accurate information False rumors and information can spread during disasters, leading to further confusion Obtain accurate information from the TV or radio and don’t ... structures and are safer than high-rise buildings Calmly evacuate, following instructions from shop clerks and subway staff When in high-rise buildings Elevators with earthquake sensors will stop...
 • 14
 • 45
 • 0

d. Hadn''''t it been b 41. The talks in the classroom, in the corridor and in the schoolyard do not pdf

d. Hadn''''t it been b 41. The talks in the classroom, in the corridor and in the schoolyard do not pdf
... between the a North and the South b East and the West c United States and Great Britain d colored and the white >a 34 Some improvements in the bus service in this town a have recently been ... audit d deposit > a 16 They used to go skiing in the mountain every winter, but for the past five years a they don’t go b they haven’t gone c they are not going d they didn’t go b 17 Professor ... loss II Find the mistake: The twins look so alike their grandmother a The twins b look c so d alike > d Barbara’s appearance at the reception with the late Mayor’s window cause something of a...
 • 43
 • 149
 • 0

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 1 docx

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 1 docx
... contractions are made Table 1- 3 explains these two contractions 05_773883 ch 01. qxp 10 8/2/06 1: 24 PM Page 10 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Table 1- 3 Combining Definite ... for a list of these expressions 11 05_773883 ch 01. qxp 12 8/2/06 1: 24 PM Page 12 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Lending a helping hand Some verbs are semi-auxiliaries ... fields.) Identify the transitive and intransitive verbs in the following questions If the verb is intransitive, add the preposition and make any necessary contractions with the definite article If it’s...
 • 12
 • 160
 • 0

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 2 pdf

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 2 pdf
... regular -ir verb such as finir (to finish) are as follows: finir (to finish) je finis nous finissons tu finis vous finissez il/elle/on finit ils/elles finissent Je finis mes devoirs (I finish my ... 25 06_773883 ch 02. qxp 26 8 /2/ 06 1 :25 PM Page 26 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Answer Key In this section you can find the answers to all the practice problems in ... the stem The following conjugation chart shows what I mean 21 06_773883 ch 02. qxp 22 8 /2/ 06 1 :25 PM Page 22 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Regular Present Tense -re Verb...
 • 12
 • 177
 • 0

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 3 pot

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 3 pot
... enfants 35 07_7 738 83 ch 03. qxp 36 8/2/06 1:25 PM Page 36 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Dotting the i in -yer verbs The last group of spelling-change verbs with regular ... 07_7 738 83 ch 03. qxp 34 8/2/06 1:25 PM Page 34 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Handling é verbs Verbs that have an é or e accent aigu in the second to the last syllable in ... 07_7 738 83 ch 03. qxp 30 8/2/06 1:25 PM Page 30 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative As you may have noticed, the only difference between -er and -ger verbs is in the nous...
 • 14
 • 161
 • 0

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 4 doc

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 4 doc
... add -s, -s, -t Now for the plural, bring back the t from the infinitive and add -ons, -ez, -ent For the verb servir, drop the -vir from the infinitive, add the ending -s, -s, -t; bring the v back ... Drop the -ir of the infinitive and add the endings in the following table (Don’t the endings look familiar?) The “Wannabe” Endings: -ir Verbs Acting Like -er Verbs je -e nous -ons tu -es vous -ez ... contredire, interdire, and prédire end in -disez The verb boire (to drink) is in a place all its own It starts out like the other irregular -re verbs Drop the -re from the infinitive, and add -s, -s,...
 • 18
 • 154
 • 0

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 5 pot

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 5 pot
... compares the “plain” usual verb with its idiomatic counterpart 65 09_773883 ch 05. qxp 66 8/2/06 1:27 PM Page 66 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Table 5- 4 Comparing the Usual ... French is le (masculine singular), la (feminine singular), l’ (masculine or feminine singular beginning with a vowel or mute h), or les (masculine or feminine plural) For example, I wash my face in ... ch 05. qxp 64 8/2/06 1:27 PM Page 64 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Looking At Reciprocal Verbs Reciprocal verbs are another type of pronominal verb and they reciprocate...
 • 8
 • 149
 • 0

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 6 potx

Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 6 potx
... ch 06. qxp 70 8/2/ 06 1:27 PM Page 70 Part I: Living in the Here and Now: The Present Indicative Table 6- 1 (continued) Infinitive Nous Form Present Participle faire faisons faisant (doing) finir finissons ... which is linked to the verb, says that I saw Olivier while I was leaving the café In the following exercises, choose between the present participle and the gerund and fill in the blanks I provide ... du film (Having arrived late, he missed the beginning of the movie.) Now try something challenging Transform these sentences by changing the auxiliaries avoir and être into the present participle...
 • 8
 • 103
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: NGHIÊN cứu THIẾT kế các MẠCH lọc TƯƠNG tựHoạt động giám sát của đại biểu quốc hội và đoàn đại biểu quốc hội ở Việt Nam hiện nay - Qua thực tiễn tỉnh Thanh HóaHội thảo Phát triển Tạp chí Khoa học trong các trường đại học Giải pháp cho Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh thuộc Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà NộiHợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt NamHợp đồng thuê khai thác tàu bay trong lĩnh vực hàng không dân dụng tại Việt NamLearning Approaches in Relation with Demographic FactorsLES RELATIONS COOPERATIVES ENTRE LES ACTEURS DU CANAL MARKETING UNE ETUDE EXPLORATOIRE AU VIETNAMLý luận và thực tiễn về sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mạiMô hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Kinh nghiệm châu Phi và bài học cho Việt NamNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếKhôi phục lại các thời kỳ khô hạn dựa trên vòng sinh trưởng của cây Pơ-mu khu vực tỉnh Kon Tum, Việt NamMô hình hồi quy cho biến định tính và ứng dụngNghiên cứu biến động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.Bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú ThọCơ sở khoa học cho bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản khu vực Đơn Dương - Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá khả năng tự làm sạch của nước song, ứng dụng cho sông Nhuệ đoạn chảy qua thành phố Hà NộiNghiên cứu xử lý nước thải nông thôn bằng các vật liệu có nguồn gốc từ đấtPhân tích và đánh giá xu hướng ô nhiễm của một số kim loại nặng trong trầm tích lõi tại vùng ven biển Quảng Ninh và HuếPhương pháp hiệu chỉnh giải phương trình tích phân tự chậpVai trò của Nhà nước đối với việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập