KIỂM NGHIỆM dược PHẨM NXB y học

KIỂM NGHIỆM dược PHẨM NXB y học

KIỂM NGHIỆM dược PHẨM  NXB y học
... Chơng Kiểm nghiệm dạng bào chế Nguyễn Thị Kiều Anh 5.1 Kiểm nghiệm thuốc bột 140 5.2 Kiểm nghiệm thuốc viên nang 145 5.3 Kiểm nghiệm thuốc viên nén 147 5.4 Kiểm nghiệm thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền ... làm kiểm nghiệm phải có sổ ghi chép đ y đủ số liệu tiến hành thí nghiệm, sổ gọi Sổ tay kiểm nghiệm viên Sổ tay kiểm nghiệm viên đợc coi chứng từ gốc số liệu sau công bố phiếu trả lời kết kiểm nghiệm ... kiểm nghiệm phải rõ ràng, xác, gọn, đ y đủ thống Nội dung phiếu kiểm nghiệm phải có: Phần tiêu đề (bao gồm tên quan kiểm nghiệm, số phiếu kiểm nghiệm, tên mẫu kiểm nghiệm, lý lịch mẫu kiểm nghiệm) ,...
 • 190
 • 119
 • 0

phương pháp sinh học kiểm nghiệm dược phẩm

phương pháp sinh học kiểm nghiệm dược phẩm
... hai phương pháp thử thường dùng phương pháp màng lọc phương pháp cấy trực tiếp Khi tiến hành thử phải làm bề ống (hoặc chai, lọ, bình ) đựng chế phẩm chất sát khuẩn thích hợp Sau lấy lượng chế phẩm ... trùng Chuẩn bị thí nghiệm Lấy mẫu: 35 Đối với thử nghiệm đây, thử nghiệm lấy 10ml 10g chế phẩm Cách thử nghiệm: Một mẫu chế phẩm cần xác định giới hạn vi khuẩn phải thực đầy đủ thử nghiệm sau: Đếm ... tan tốt tạo thành dung dịch đục, dùng phương pháp đĩa thạch Còn chế phẩm khác dùng phương pháp hoà loãng ống nghiệm 36 Hoà tan làm nhũ hoá 10 g 10 ml chế phẩm vừa đủ 100 ml dung dịch đệm phosphat...
 • 120
 • 67
 • 0

Kiểm nghiệm dược phẩm

Kiểm nghiệm dược phẩm
... phiếu kiểm nghiệm phải có: Phần tiêu đề (bao gồm tên quan kiểm nghiệm, số phiếu kiểm nghiệm, tên mẫu kiểm nghiệm, lý lịch mẫu kiểm nghiệm) , tiêu thử kết quả, kết luận cuối mẫu thuốc kiểm nghiệm ... hành thí nghiệm, sổ gọi Sổ tay kiểm nghiệm viên Sổ tay kiểm nghiệm viên đợc coi chứng từ gốc số liệu sau công bố phiếu trả lời kết kiểm nghiệm (gọi phiếu kiểm nghiệm) Xử lý số liệu thực nghiệm ... trả lời thức phiếu quan kiểm nghiệm (gọi phiếu kiểm nghiệm hay phiếu phân tích) Phiếu kiểm nghiệm cần có chữ ký dấu giám đốc quan kiểm nghiệm đơn vị Câu chữ viết phiếu kiểm nghiệm phải rõ ràng,...
 • 191
 • 5,828
 • 47

Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm

Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm
... Phòng kiểm nghiệm Trung tâm - Tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM tổ chức hàng năm nhằm đánh giá trình độ, lực phòng kiểm nghiệm ... đựơc kiểm soát Tỉ lệ thuốc không đạt chất lượng tương đối thấp ( 1,83 %), chưa phát có thuốc giả IV- Thực số công tác khác : 1/ Công tác hành – tổ chức : - Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm -Mỹ phẩm ... 2/ Khó khăn : - Trung tâm Kiểm nghiệm phải thuê tạm nhà dân làm trụ sở để làm việc, phòng chức năng, hệ thống phòng kiểm nghiệm chưa phù hợp - Việc tuyển dụng cán hệ thống kiểm nghiệm gặp nhiều...
 • 11
 • 2,083
 • 15

ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) TRONG KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM potx

ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) TRONG KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM potx
... gọi trình hấp thu lượng nguyên tử tự trạng thái tạo phổ nguyên tử Phổ sinh trình gọi phổ hấp thu nguyên tử 1.2 Nguyên tắc phép đo AAS Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử dựa hấp thụ chọn lọc ... cộng hưởng nguyên tử trạng thái tự nguyên tố cần xác định Đối với nguyên tố vạch cộng hưởng thường vạch quang phổ nhạy phổ phát xạ nguyên tử nguyên tử Như để thu phổ hấp thụ nguyên tử nguyên tố ... ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP AAS TRONG KIỂM NGIỆM DƯỢC PHẨM - - I ĐỊNH LƯỢNG NGUYÊN TỐ CROM TRONG THUỐC VIÊN NÉN BẰNG QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ: Đặt vấn đề: - Crom (Cr) 10 nguyên tố vi...
 • 16
 • 1,385
 • 7

KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - PHẦN 6 potx

KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - PHẦN 6 potx
... 45 21,5 22,0 52 13,5 25 60 26, 4 27,9 35 11,9 30 35 26, 7 27,4 76 26, 6 30 70 * áp suất nớc riêng phần khí ** Độ ẩm tơng đối tính % WHO khuyến cáo nhà sản xuất: Nếu chế phẩm đợc lu hành vùng nên ... t0,9 Đó thời điểm mà tỷ số [C/ C0] = 0,9 kt1/2 = - 0 ,69 3 (6. 10) kt0,9 = -0 ,105 (6. 11) Thứ nguyên số k t -1 178 Khi nghiên cứu độ ổn định cần kiểm tra nồng độ hoạt chất tạp chất phân huỷ Nếu hệ ... Tính hồi qui bậc nhất, ta có số tốc độ: - 350C: k35 = 0,0 062 3 tháng -1 (r = 0,993) - 450C: k45 = 0,0123 tháng -1 (r = 0,997) - 550C: k55 = 0,0280 tháng -1 (r = 0,997) Để tính tuổi thọ nhiệt độ...
 • 20
 • 1,023
 • 26

KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - PHẦN 5 docx

KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - PHẦN 5 docx
... 710 0,710 0, 450 355 0, 355 0,224 250 0, 250 0,160 180 0,180 0,1 25 1 25 0,1 25 0,090 90 0,090 0,063 Các ký hiệu quy định cỡ bột: Bột thô (1400/ 355 ) Bột nửa thô (710/ 250 ) Bột nửa mịn ( 355 /180) Bột ... lợng nằm giới hạn 85 - 1 15% hàm lợng trung bình đơn vị trở lên nằm giới hạn 75 - 1 25% hàm lợng Nếu hai ba đơn vị có giá trị hàm lợng nằm giới hạn 85 -1 15% nhng giới hạn 75 - 1 25% hàm lợng trung ... (PPRC)1997, p.p A5; A7; A51 - A56 The Bristish Pharmacopoiea 2001, p.p 17 75 - 1824; A167; A233; A2 35; A236; A 250 ; A 252 ; A317 The United States Pharmacopeia XXIV(2000), p.p 1939; 1941 - 1 951 ; 2000 - 2002;...
 • 31
 • 1,996
 • 30

KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - PHẦN 4 potx

KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - PHẦN 4 potx
... vào đĩa 15 - 20 ml môi trờng dinh dỡng thích hợp để nguội dới 45 oC ủ 30 - 35oC/ 24 - 48 vi khuẩn 25 - 28oC /48 - 72 C albicans 129 Nhận xét kết quả: Đếm số khuẩn lạc vi sinh vật đĩa thí nghiệm Gọi ... đáp ứng động vật thí nghiệm chế phẩm đợc đa vào thể liều lợng theo quy định thí nghiệm để đánh giá chất lợng chế phẩm cần thử 4. 2.2 Động vật thí nghiệm Động vật dùng thí nghiệm phải đồng đều, ... ổn định Vì kết thử nghiệm sinh học phải đợc đánh giá toán thống kê Độ xác phép thử đợc thể giới hạn tin cậy 4. 2 Kiểm nghiệm thuốc phơng pháp thử động vật 4. 2.1 Nguyên tắc Kiểm nghiệm thuốc phép...
 • 25
 • 275
 • 2

KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - PHẦN 2 docx

KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - PHẦN 2 docx
... dung dịch KMnO4 môi trờng acid : 2MnO4 + 5C2O4 + 8H+ = 2Mn2+ + 10CO2 + 4H2O 2. 1 .26 Peroxyd Phản ứng với K2Cr2O7 môi trờng acid: Cr2O 72 + 4H2O2 + 2H+ = 2H2Cr2O6 + 3H2O (acid pecromic) Acid pecromic ... dịch I2; S2O 32 + I2 = S4O 62 + 2I Tác dụng với HCl cho kết tủa S giải phóng khí SO2: S2O 32 + 2H+ = S + SO2 + H2O Tác dụng với AgNO3 cho kết tủa vàng chuyển dần sang đen: S2O 32 + 2Ag+ = Ag2S2O3vàng ... (NH4)2SO4 + Cu2(OH)2SO4 Cu2(OH)2SO4 + (NH4)2SO4 + 6NH3 = Cu(NH3) 42+ + 2SO 42 + 2H2O 2. 1.17 Ethanol Tác dụng với acid acetic (môi trờng H2SO4) tạo ethyl acetat có mùi thơm: 42 C2H5OH + CH3COOH C2H5COOCH3...
 • 31
 • 762
 • 1

KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - PHẦN 1 docx

KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - PHẦN 1 docx
... 1g chất 24 dới 1ml dung môi Rất tan : Tan : -nt-nt- - 10 ml > 1 0-3 0 -ntml ml -nt-nt- Hơi tan : -nt- > 3 0 -1 00 Khó tan : -nt- > 10 0 -1 000ml -nt- Rất khó tan : -nt- >10 0 0 -1 0.000ml -nt- >10 .000ml -nt- ... đầu 11 5 4 .1. 1 Nguyên tắc 11 5 4 .1. 2 Chất chuẩn 11 6 4 .1. 3 Đánh giá kết 11 6 4.2 Kiểm nghiệm thuốc phơng pháp thử động vật 11 6 4.3 Kiểm nghiệm thuốc phơng pháp thử vi sinh vật 11 7 4.3 .1 Đại cơng ... tự lợng giá 13 8 4 .1 Chơng Kiểm nghiệm dạng bào chế Nguyễn Thị Kiều Anh 5 .1 Kiểm nghiệm thuốc bột 14 0 5.2 Kiểm nghiệm thuốc viên nang 14 5 5.3 Kiểm nghiệm thuốc viên nén 14 7 5.4 Kiểm nghiệm thuốc...
 • 37
 • 277
 • 1

báo cáo nhóm Kiểm nghiệm dược phẩm

báo cáo nhóm Kiểm nghiệm dược phẩm
... máy tính) Đà Nẵng, 7/2011 12 Kiểm nghiệm dược phẩm Nhóm Máy sắc ký lớp mỏng Máy quang phổ hấp phụ Đà Nẵng, 7/2011 13 Kiểm nghiệm dược phẩm Nhóm Chương 2: Phần thực nghiệm (Clopheniramin) Định ... Kiểm nghiệm dược phẩm Chương 1: Tổng quan Nhóm Đà Nẵng, 7/2011 Giới thiệu Clopheniramin Các phương pháp xác định TỔNG QUAN Kiểm nghiệm dược phẩm Nhóm  Tên chung quốc tế: ... thủy đậu Phối hợp số chế phẩm bán thị trường để điều trị triệu chứng ho cảm lạnh  Bảo quản: Ðể nơi khô, mát, tránh ánh sáng Đà Nẵng, 7/2011 TỔNG QUAN Kiểm nghiệm dược phẩm Nhóm phương pháp Đà Nẵng,...
 • 17
 • 124
 • 0

Khảo sát hoạt động kiểm tra chất lượng thuốc của trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm tỉnh thái nguyên năm 2011

Khảo sát hoạt động kiểm tra chất lượng thuốc của trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm  mỹ phẩm tỉnh thái nguyên năm 2011
... tài Khảo sát hoạt động kiểm tra chất lượng thuốc Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm Thái Nguyên năm 2011 với mục tiêu : 1/ Mô tả thực trạng Trung tâm kiểm nghiệm Dược mỹ phẩm Thái Nguyên ... hợp hoạt chất kiểm nghiệm trung tâm năm 2011 46 3.2 Công tác chất lượng thuốc kiểm tra trung tâm kiểm nghiệm Dược mỹ phẩm tỉnh Thái Nguyên năm 2011 48 3.2.1 Khảo sát chất lượng ... kiểm nghiệm Dược mỹ phẩm thái Nguyên năm 2011 24 Khảo sát hoạt động kiểm tra chất lượng thuốc thực trung tâm mặt: + Kiểm tra chất lượng thuốc theo nhóm tác dụng + Kiểm tra chất lượng thuốc...
 • 79
 • 175
 • 1

Phân tích khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc GLP tại trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm tỉnh lạng sơn

Phân tích khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc  GLP tại trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm tỉnh lạng sơn
... HỌC DƯỢC HÀ NỘI HOÀNG THANH THÚY PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH TỐT PHÒNG KIỂM NGHIỆM THUỐC -GLP TẠI TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM VÀ MỸ PHẨM TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN DƯỢC ... dung tiêu nghiên cứu Đề tài phân tích khả đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc - GLP Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm tỉnh Lạng Sơn, tập trung phân tích thực ... trấn [9] 1.3.2 Vài nét Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm tỉnh Lạng Sơn Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm tỉnh Lạng Sơn Tiền thân Trạm kiểm nghiệm Dược dược Lạng Sơn thành lập từ năm...
 • 108
 • 552
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nâng cấp trung tâm y tế dự phòng trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm trung tâm truyền thống giáo dục sức khoẻ trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản trung tâm phòng chống aidsquy trình kiểm nghiệm dược phẩmtrung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm thừa thiên huếtrung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩmtrung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm đồng naitrung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm quảng bìnhtrung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm an giangtrung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm bình dươngtrung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm hải phòngtrung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm hà nộitrung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm nghệ antrung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm đà nẵngkiểm nghiệm duoc phamtrung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩmphuong phap vat ly de kiem nghiem duoc phamĐề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 11 (Có đáp án)99 đề ôn thi tốt nghiêp môn hóa giải chi tiếtXây dựng mô hình ứng dụng KHCN nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội của đồng bào các dân tộc xã phiêng luôn huyện mộc châu tỉnh sơn laKết quả nghiên cứu chọn lọc giống đậu tương AK 06Sensory evaluation of food principles and practices 2editionMĩ thuật 3 CN đan mạch 2017Môn địa lý lớp 9: bài tập ôn tập học kỳ và phương pháp vẽ biểu đồNghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viênNghiên cứu điển hình các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiNGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN TRÊN GEN FLT3 Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN LƠ XEMI CẤP DÒNG TỦYNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHNGHIÊN CỨU GIỚI Ở VIỆT NAM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI CẢI CÁCH LUẬT PHÁP VÀ XÃ HỘINghiên cứu phát triển hệ thống sắc kí miễn dịch cạnh tranh phát hiện nhanh các độc tố ruột tụ cầu trNghiên cứu phương pháp đánh giá và cải thiện hiệu năng giao thức TCP cho mạng máy tínhNGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN_ TỪ CỦA MỘT SỐ PEROVSKITE NHIỆT ĐIỆNNghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat trong nướcNghiên cứu và chế tạo vật liệu cấu trúc nano TiO2 dạng ống ứng dụng trong cảm biến khíBộ đề thi học sinh giỏi địa của các cấp lớpBỘ đề TRẮC NGHIỆM HKII TOÁN 10 KT 45pBài tập tiếng anh 8 thí điểm unit 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập