7001 fce speaking test

Tổng hợp đề thi nói tiếng anh b2 (FCE) speaking test for b2 (FCE)

Tổng hợp đề thi nói tiếng anh b2 (FCE)  speaking test for b2 (FCE)
... Discussion - What things people buy for special occasions? - Are men or women better at shopping for special occasions? - Do you think that advertisements can make people buy things they not need? ... Do you think computer games are good? - What are the drawbacks of computer games? - How can parents prevent children from these kinds of games? - Do you think schools can anything about this issue? ... that would suit you the most Please say - How did you come to know about this job? - Who can work in this field? - Why is this job useful? Discussion - Factories create a lot of jobs but they also...
 • 8
 • 368
 • 3

Tips for the IELTS Speaking Test

Tips for the IELTS Speaking Test
... who has influenced you Say how long you have known them them, why they were special, how they differ from the other family members, and how they influenced you Describe a story, book, or movie ... is your topic The question in the exam may be Describe a teacher who has influenced you Say where different! you met them, what subjects they taught, why they were special and how they influenced ... your country Compare the experience of your parents What changes are coming? The topic in Part is related to the topic in Part So if, for example, Part was about a teacher, then Part might be about...
 • 3
 • 2,452
 • 106

The Speaking test

The Speaking test
... information about the holiday Find out about       the the the the the the destination form of transport length of the holiday dates of the holiday number of people going reason for the holiday ... blood 11 SPEAKING TIPS - TRUE OR FALSE? Look at the following statements about the IELTS Speaking test and decide if they are true or false The IELTS Speaking test is basically a grammar test It ... And what type of clothes should I bring? Like, what's the weather going to be like? Bathers Definitely bathers 'cause there are beaches, and the river You can swim in the river There's some beautiful...
 • 49
 • 272
 • 5

Speaking test and some application to vietnamese high school pupil = kiểm tra kỹ năng nói và một số ứng dụng đối với học sinh PTTH ở việt nam

Speaking test and some application to vietnamese high school pupil = kiểm tra kỹ năng nói và một số ứng dụng đối với học sinh PTTH ở việt nam
... university 47 Speaking test and some applications to Vietnamese High School pupils Chapter 3: Some applications for Vietnamese High school pupils 3.1 problems of testing speaking in Vietnam Testing ... Speaking test and some applications to Vietnamese High School pupils vinh university department of foreign languages DƯƠNG THị HƯƠNG speaking test and some applications to Vietnamese High School ... university 19 Speaking test and some applications to Vietnamese High School pupils interview to a close, because it is no use to subject them to a longer ordeal On the other hand, the test intents to see...
 • 54
 • 275
 • 0

Tài liệu Topic of speaking test doc

Tài liệu Topic of speaking test doc
... yet it also makes it interesting When I studied at Ha noi University of Agriculture, I participated in a team of the faculty of Agronomy My team won and the champion cup belonged to my team I always ... a lot of good things about playing football It not only helps you stronger, but also helps you learn to unite When I studied at Ha noi University of Agriculture, I participated in a team of the ... make a lot of delicious and special dishes đĩa thức ăn For example, square cake , spring rolls, etc… As for me, I usually spare time with my family on the first day of the new year I often go out...
 • 7
 • 342
 • 7

Tài liệu Speaking test 1 doc

Tài liệu Speaking test 1 doc
... market research important for export business? - Why is internet useful for global economy? Speaking test 11 Interview - What you do? - Is there any training required for your job? - Do you want ... skills? - Do you think reading is more important than other modules like writing, speaking and listening? Why? Speaking test Interview - Do you live in a house or an apartment? - Which part of your ... for companies in a global market? - How does the Internet affect the growth of business? Speaking test 10 Interview - What is your full name? - What you do? - Which part of the day you like most?...
 • 18
 • 259
 • 0

IELTS Speaking test in Australia – June 2013

IELTS Speaking test in Australia – June 2013
... What about private universities? IELTS Speaking test in Vietnam March 2013 IELTS Speaking test in Singapore February 2013 Speaking test Speaking test Interview Interview - What is your full ... IELTS Speaking test in Australia June 2013 IELTS Speaking tests in Iran and India July 2013 Speaking test Interview What is your full name? - Can I ... Questions regarding health, children, schools and education IELTS test in the UAE, India, Qatar July 2013 IELTS Speaking test in Hyderabad, India May 2013 Speaking test Interview What is...
 • 13
 • 485
 • 15

teacher michaels pronunciation practice & speaking test

teacher michaels pronunciation practice & speaking test
... TOEIC Speaking Practice Test Michael L Farrington, A-ATC Language Services Rev 20/11/12 The speaking section of the TOEIC takes approximately 20 minutes to complete You will be asked 11 speaking ... define a core list of English pronunciation items for Vietnamese students to acquire Methods to deal with the problems or materials for practice can be found in “English Pronunciation for All” (Trần ... minutes to complete You will be asked 11 speaking questions Different types of speaking skills are evaluated including pronunciation, intonation, grammar, vocabulary, content, and cohesion Questions...
 • 20
 • 87
 • 0

SPEAKING TEST 6 pot

SPEAKING TEST 6 pot
... but I staying at home with you A don’t mind B am not minding C wasn’t minding D haven’t mind 26 Ann: “What a beautiful pull – over you are wearing!” – Tom: “Oh, _” A Glad you like it...
 • 2
 • 73
 • 0

SPEAKING TEST 3 doc

SPEAKING TEST 3 doc
... “Yes, but I .” A did never like her B ever did like her C never did like her D was like her 23 Could you _ me ten pound until next payday? A borrow B provide C let D lend 24 Ann: “Are you ... ” A John’s brother book B it’s John’s brother C it’s John’s brother’s D that John’s brother’s 30 Let’s go to the next part, ? A will we B shan’t we C won’t we D shall we ...
 • 2
 • 59
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: toeic speaking test formattoeic speaking test part 1how to prepare for the toeic speaking testthe speaking test formathow to pass toeic speaking testfce practice teststoeic speaking test part 2listening and speaking testtoeic speaking test questions 10toeic speaking test practice questionstoeic speaking test questions and answerstoeic speaking test questionstoeic speaking test questions 46toeic speaking test online practicehow to approach ielts speaking testChuyên đề bồi dưỡng hsg toán tiểu họcAnten thông tin áp dụng trong các hệ thống thông tin đa sóng mangBài toán nội suy và mạng nơron RBFCác giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Khánh HòCác giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Massage mỹ phẩm tại TP.HCMGiải phán nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố Cần ThơGiải pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng dịch vụ bưu kiện tại bưu điện thành phố Đà LạtGiải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing-Mix đối với dịch vụ MyTV của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASCGiải pháp phát triển dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Viễn thông cho công ty phần mềm và truyền thông VASC.PDFHỗ trợ định vị và nâng cao hiệu năng định tuyến dựa trên thông tin vị trí cho các mạng cảm biến không dâHoàn thiện công tác Quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.PDFBÀI THUYẾT TRÌNH MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌCĐÁP ÁN CUỘC THI TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG 86 NĂM ĐOÀN TNCSHCMMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào “Giúp bạn đến trường” “Hướng tới tương lai” tại trường THCS Kỳ SơnTanki master drill n5MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC.Shiken ni deru n1 n2 bunpouPattern betsu tettei drill JLPT n1Nihongo soumatome n1 bunpouJLPT super moshi n1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập