Kỹ thuật lập pháp trong quốc triều hình luật

Kỹ thuật lập pháp trong quốc triều hình luật

Kỹ thuật lập pháp trong quốc triều hình luật
... trị nghiệp lập pháp xây dựng nhà nƣớc pháp quyền 37 CHƢƠNG 2: KỸ THUẬT LẬP PHÁP CỦA QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT VÀ GIÁ TRỊ KẾ THỪA 2.1 Kỹ thuật lập pháp Quốc triều hình luật Kỹ thuật lập pháp vấn đề ... định Quốc triều hình luật, luận văn nêu đƣợc giá trị kỹ thuật lập pháp nói chung kỹ thuật lập pháp lĩnh vực cụ thể Từ rút kinh nghiệm quý báu kỹ thuật lập pháp Nghiên cứu kỹ thuật lập pháp Quốc triều ... chỉnh pháp luật Quốc triều hình luật học kinh nghiệm lập pháp ngƣời soạn thảo Quốc triều hình luật Nhƣ vậy, có số công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề kỹ thuật lập pháp Quốc triều hình luật, ...
 • 107
 • 199
 • 2

Kỹ thuật lập pháp trong quốc triều hình luật

Kỹ thuật lập pháp trong quốc triều hình luật
... 2: KỸ THUẬT LẬP PHÁP CỦA QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT VÀ GIÁ TRỊ KẾ THỪA Error! Bookmark not defined 2.1 Kỹ thuật lập pháp Quốc triều hình luậtError! Bookmark not defined 2.1.1 Quốc triều hình luật ... chỉnh pháp luật Quốc triều hình luật học kinh nghiệm lập pháp người soạn thảo Quốc triều hình luật Như vậy, có số công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề kỹ thuật lập pháp Quốc triều hình luật, ... hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình Quốc triều hình luật Các viết tác phẩm chủ yếu đề cập đến vấn đề nội dung Quốc triều hình luật không xem xét Quốc triều hình luật phương diện kỹ thuật lập pháp...
 • 16
 • 52
 • 0

đánh giá về chế độ tài sản giữa vợ và chồng trong thời kỳ hôn nhân của bộ quốc triều hình luật

đánh giá về chế độ tài sản giữa vợ và chồng trong thời kỳ hôn nhân của bộ quốc triều hình luật 9đ
... điển hình Bỏ qua điều nêu quy định tài sản riêng vợ chồng Quốc triều Hình luật thành tựu lập pháp lịch sử Việt Nam II .Đánh giá chế độ tài sản vợ chồng thời hôn nhân quy định Quốc triều hình luật ... người vợ có quyền quản lý tài sản hôn nhân có con, chồng chết trước quyền thừa kế tài sản gia đình hôn nhân không con, chồng chết trước Như vậy, chế định sở hữu tài sản vợ chồng thời hôn nhân luật ... dụng học lý: người vợ vật sở hữu chồng, quyền pháp lý lợi tức tài sản người vợ tạo ra, trừ hai vợ chồng hôn khế trước, đặt tài sản chế độ giám hộ vậy, kí 15, Bộ Quốc triều hình luật Việt Nam thừa...
 • 7
 • 354
 • 4

Tư tưởng đức trị và pháp trị trong Quốc triều hình luật

Tư tưởng đức trị và pháp trị trong Quốc triều hình luật
... TƢỞNG ĐỨC TRỊ VÀ PHÁP TRỊ TRONG LỊCH SỬ PHƢƠNG ĐÔNG 1.1 Tƣ tƣởng đức trị pháp trị lịch sử Trung Quốc 1.1.1 Khái niệm đức trị pháp trị Ở Trung Quốc, đức trị pháp trị hai đƣờng lối trị nƣớc ... TƢ TƢỞNG ĐỨC TRỊ VÀ PHÁP TRỊ TRONG LỊCH SỬ PHƢƠNG ĐÔNG 1.1 Tƣ tƣởng đức trị pháp trị lịch sử Trung Quốc 1.2 Tƣ tƣởng đức trị pháp trị lịch sử Việt Nam trƣớc Quốc triều hình luật đời ... hoàn thiện Quốc triều hình luật dƣới thời ông trị mang niên hiệu Hồng Đức - Những nghiên cứu Quốc triều hình luật : Cuốn Quốc triều hình luật - Lịch sử hình thành, nội dung giá trị TS Lê...
 • 93
 • 260
 • 0

Chế định hôn nhân trong Quốc triều hình luật

Chế định hôn nhân trong Quốc triều hình luật
... Từ điều luật quy định hôn nhân ,có thể rút nội dung chế định hôn nhân Bộ Quốc triều hình luật sau : I,Các nguyên tắc lĩnh vực hôn nhân : Các nguyên tắc lĩnh vực hôn nhân luật :hôn nhân không tự ... ý chế định hôn nhân Quốc triều hình luật Luật khác giới Bộ Quốc triều hình luật ,hình phạt cho người phụ nữ phạm tội thường nhẹ người đàn ông 2, Các điều luật quy định vấn đề hôn nhân Bộ Quốc ... không Bộ Quốc triều hình luật quy định cách rõ ràng III,Chấm dứt hôn nhân Bộ Quốc triều hình luật quy định hôn nhân chấm dứt hai trường hợp :do bên vợ chồng chết trước ,do ly hôn 1 ,Hôn nhân chấm...
 • 11
 • 786
 • 0

so sánh hệ thống ngũ hình trong Quốc Triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ

so sánh hệ thống ngũ hình trong Quốc Triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ
... nhân thay trượng xuy Đây điểm ưu việt hẳn hộ luật Gia Long ĐỒ: hình phạt thứ thang hình phạt ngũ hình, áp dụng cho n phạm tội nặng *Hoàng Việt luật lệ: Trong luật này, người bị phạm tội bị gửi ... trảm, đuợc áp dụng độc lập Khác nhau: XUY: *Hoàng Việt luật lệ: Không có khác nhiều so với quốc triều hình luật, có thêm m phần cụ thể Trong biểu đồ hình cụ (để trừng phạt) có quy định “Dùng mây ... dất nướ TỬ: * Hoàng Việt luật lệ hình phạt nghiêm khắc hệ thống hình phạt HVLL H phạt gồm bậc: giảo (thắt cổ) trảm (chém đầu) Trong trường hợp x hình giam lại để chờ phúc thẩm vào mùa thu gọi...
 • 7
 • 1,337
 • 48

đề tài một số nội dung và giá trị cơ bản về quyền con người trong quốc triều hình luật

đề tài một số nội dung và giá trị cơ bản về quyền con người trong quốc triều hình luật
... MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ CƠ BẢN VỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG “QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT” NGUYỄN THANH BÌNH (*) Quốc triều hình luật (hay gọi Lê triều hình luật) xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh triều ... dung giá trị liên quan đến quyền người đề cập Luật Hồng Đức ? Trước hết, Luật Hồng Đức đưa nhiều điều luật, quy phạm cụ thể nhằm tạo môi trường, thể chế,… để quyền người tôn trọng bảo vệ Về vấn đề ... sóc, bảo vệ tất quyền khác người thực có ý nghĩa quyền sống, quyền chăm sóc, bảo vệ tôn trọng, bảo đảm thực tế thể chế hoá pháp luật, đạo luật Liên quan đến quyền sống – quyền người, Luật Hồng Đức...
 • 14
 • 1,045
 • 3

Đánh giá chế độ thừa kế hương hỏa trong Quốc triều hình luật

Đánh giá chế độ thừa kế hương hỏa trong Quốc triều hình luật
... 2 Chế độ thừa kế Thừa kế chế định quan trọng luật dân sự, quy định từ lâu nhiều luật cổ mà cụ thể luật Hồng Đức, quy định chương Điền sản Có hình thức thừa kế: thừa kế theo di trúc, thừa kế ... tuyệt.” Luật dự liệu trường hợp cháu điều kiện thờ cúng ông bà tổ tiên, tha phương cầu thực cho phép lập người thừa tự, giao lại hương hỏa cho họ III Đánh giá chế độ thừa kế hương hỏa Quốc triều hình ... - Thừa kế theo luật: cha mẹ chết mà chúc thư chúc thư không hợp Có hàng thừa kế: hàng thừa kế thứ con; hàng thừa kế thứ hai cha mẹ người thừa tự vợ chồng Hàng thừa kế thứ phát sinh cha mẹ chết...
 • 6
 • 466
 • 3

Vấn đề quyền nữ giới trong quốc triều hình luật

Vấn đề quyền nữ giới trong quốc triều hình luật
... thể, vấn đề có quan tâm trọng hay không mà Vì điều phụ thuộc nhiều vào ý thức hệ giai cấp thống trị Quyền nữ giới thể qua luật Quốc triều hình luật nào? Quốc triều hình luật (hay gọi Lê triều hình ... hành vi gây tổn hại tới danh dự sức khoẻ người phụ nữ Nhận xét Vấn đề quyền nữ giới Quốc triều hình luật phản ánh qua 54 điều (Quốc triều hình luật gồm 47 điều, Hồng Đức thiện thư gồm điều); có ... mắc lỗi, phạm pháp luật có giảm nhẹ mức độ hình phạt người nam giới Như góc độ pháp luật, quyền nữ giới ghi nhận thành điều luật cụ thể, thực tế xã hội thời Lê vấn đề quyền nữ giới thực Qua tìm...
 • 21
 • 433
 • 0

Tư tưởng Nho giáo trong Quốc triều hình luật

Tư tưởng Nho giáo trong Quốc triều hình luật
... 1.2 Nhno nhõn t kinh t xó hi giai on Lờ s 21 Chng 2: j\hng ni (lung Nho giỏo c ch nhtrong Quctriu hỡnh lu t 30 2.1 Nho eiỏo vi t cỏch hc thuyờt chớnh tr xó hitrontng quan vi phỏp lut 30 ... s ni dung Nho giỏo c bn Ouc triuhỡnh lut .49 2.3.1 Tụn quõn v bo v hong tc 57 2.3.2 i ns quan li - s th hin sinh ng o lm tụi ca Nho g i a .59 2.3.3 Coi trng luõn lớ Nho giỏo gia ... 69 2.3.4 Coi trng l nehi Nho giỏo 76 Chng 3: Bc u ỏnh giỏ c im ni dung t tng Nho giỏo Quc triu hỡnh lut 78 3.1 Vay mn nhng ni duna Nho giỏo lut phỏp Trung Quc -...
 • 123
 • 343
 • 0

Quan niệm của Nho giáo về đạo làm người và ảnh hưởng của nó trong Quốc triều hình luật

Quan niệm của Nho giáo về đạo làm người và ảnh hưởng của nó trong Quốc triều hình luật
... về đạo làm người của Nho giáo, với tiế t Chương Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo đạo làm người Quốc triều hình luật, với tiế t Chƣơng 1: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TƢ TƢỞNG VỀ ĐẠO LÀM ... Chƣơng ẢNH HƢỞNG CỦA TƢ TƢỞNG VỀ ĐẠO LÀM NGƢƠI ́ CỦA NHO GIÁO TRONG QUÔC TRIỀU HÌNH LUẬT 2.1 Hoàn cảnh đời, kết cấu và nội dung khái quátcủa Quốc triều hình luật 2.1.1 Hoàn cảnh đời Quốc triều ... chọn vấn đề : “Tư tưởng của Nho giáo đạo làm người và ảnh hưởng của nó Quốc triều hình luật làm đề tài nghiên cứu của mình Tình hình nghiên cứu Nho giáo đã du nhâ ̣p và phát...
 • 102
 • 312
 • 2

[ Bản Full ] Các tội xâm phạm tính mạng của con người trong Quốc triều hình luật và sự kế thừa trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành

[ Bản Full ] Các tội xâm phạm tính mạng của con người trong Quốc triều hình luật và sự kế thừa trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VŨ GIA HÂN CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG CỦA CON NGƯỜI TRONG QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT VÀ SỰ KẾ THỪA TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH Chuyên ngành Mã số : Luật hình ... điểm kế thừa quy định tội xâm phạm tính mạng người Bộ luật hình năm 1999 từ Quốc triều hình luật vấn đề đặt để hoàn thiện quy định Bộ luật hình hành Chương CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG CỦA CON NGƯỜI ... điểm tội xâm phạm tính mạng người Bộ luật hình năm 1999 52 Chương 3: NHỮNG ĐIỂM KẾ THỪA QUY ĐỊNH CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG CỦA CON NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 TỪ QUỐC TRIỀU HÌNH...
 • 105
 • 227
 • 1

Khái quát về nội dung của hệ thống ngũ hình trong “Quốc Triều hình luật” và “Hoàng Việt luật lệ

Khái quát về nội dung của hệ thống ngũ hình trong “Quốc Triều hình luật” và “Hoàng Việt luật lệ
... 1) Khái quát nội dung hệ thống ngũ hình “Quốc Triều hình luật “Hoàng Việt luật lệ - Trong Quốc triều hình luật Ngũ hình Quốc Triều hình luật quy định điều Bộ luật, gồm hình phạt, được xếp theo ... luật cổ, mà luợc bỏ bổ sung để phù hợp với quan hệ xã hội xã hội định Để thấy rõ điều này, “So sánh hệ thống Ngũ hình Quốc triều hình luật Hoàng Việt luật lệ NỘI DUNG 1) Khái quát nội dung hệ ... điểm khác hệ thống Ngũ hình Quốc triều hình luật Hoàng Việt luật lệ Ngũ hình Xuy hình Quốc triều hình luật Mắc tội bị phạt kèm theo phạt tiền, biếm chức Trượng hình Phụ nữ chịu trượng hình, phạm...
 • 8
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng nho giáo trong quốc triều hình luậtkỹ thuật lập hiến trong hiến phápnguyên tắc pháp căn trong bộ quốc triều hình luậttrình độ kỹ thuật lập phápkỹ thuật lập pháp của luật đất đaikỹ thuật lập pháp là gìkỹ thuật lập phápkỹ thuật lập trình trong excelkỹ thuật lập trình trong accesschế định thừa kế trong bộ quốc triều hình luậtnguyên tắc chiếu cố trong bộ quốc triều hình luậtso sánh hệ thống ngũ hình trong bộ quốc triều hình luật và bộ hoàng việt luật lệchế định hôn nhân trong bộ quốc triều hình luậttrình độ kỹ thuật lập pháp văn bản quy phạm pháp luậtquyn phu nu trong bo quoc trieu hinh luatBG SINH THÁI học QUẦN THỂ QUẦN xãTác động của tín dụng vi mô đến thu nhập và chi tiêu của người nghèo tại tỉnh trà vinh (tt)Nghiên cứu ảnh hưởng của phóng xạ tới nhiễm sắc thể, gen p53 ở nhân viên y tế có tiếp xúc nghề nghiệpNghiên cứu động lực học dọc liên hợp máy kéo bốn bánh và rơ moóc một trục khi vận chuyển gỗ trên đường lâm nghiệpNghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng sốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngHE SINH THAI PGS TS nguyễn hoàng tríGIÁO TRÌNH LỊCH sử các học THUYẾT CHÍNH TRỊCHƯƠNG 8 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở đức THỜI cần đạiNGHIÊN cứu sơ bộ về DỊCH tễ học tại 3 TĨNH THÀNH PHÍA NAM TP hồ CHÍ MINH, TIỀN GIANG, KIÊN GIANGCHƯƠNG 10 tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ MARX LENINHướng dẫn sản xuất cà chua an toàn theo Vietgap6 1 mach tuan tu part 1ThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMACHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP TOÁN HỌC KÌ 2 11NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH MẶT NÓN MẶT TRỤ MẶT CẦUGiáo án KHTN 7 Vnen môn Sinh họcBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô lý THUYẾT HÀNH VI của NGƯỜI sản XUẤT và NGƯỜI TIÊU DÙNGBình ổn giá gạo trong nướcGiải pháp duy trì nguồn nhân lực tại công ty TNHH dược mỹ phẩm innophaGiải pháp phát triển thương hiệu mủ cao su tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đến năm 2020
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập