Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 8: Country life and city life

giáo án tiếng anh 7 unit 9 - at home and away

giáo án tiếng anh 7 unit 9 - at home and away
... questions: and then answer the answer the questions GIÁO ÁN TIẾNG ANH - What does Hoa’s aunt do? - She’s a hairdresser - Did her aunt cut Hoa’s hair? - Yes, she did - What does Mrs Mai do? - Mrs ... 5, Homework Rewrite the text in part 4, and GIÁO ÁN TIẾNG ANH Remember into the notebooks Learn by heart the part Remember V/ Draw experience GIÁO ÁN TIẾNG ANH Preparatory date: Teaching date: ... GIÁO ÁN TIẾNG ANH and tell me what are they talking about 2,Presentatio @ Play the tape n Ask students to the tape and rewrite Listen to the tape and write things that you heard sentences that...
 • 11
 • 1,405
 • 0

Giáo án tiếng anh 7 unit 9 at home and away

Giáo án tiếng anh 7 unit 9 at home and away
... and write the duty into the Write sentences about activities that you notebooks did yesterday 5, Homework V/ Draw experience Preparatory date: Teaching date: Period 60 Unt nine: At home and away ... GIÁO ÁN TIẾNG ANH Ask them to open the books and compare with the dialogue Speak those sentences Listen and repeat the dialogue Call on some students to practice the Look at the dialogue and ... text in part 4, and Remember into the notebooks 5, Homework Learn by heart the part Remember GIÁO ÁN TIẾNG ANH Preparatory date: Teaching date: Period 61 Language focus three I/ Objectives By...
 • 8
 • 266
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 7 unit 9: At home and away

Giáo án Tiếng Anh 7 unit 9: At home and away
... UNIT 9: AT HOME AND AWAY LESSON 60: LANGUAGE FOCUS I- Objectives: Giáo án Tiếng anh lớp - After the lesson students will be able to understand the past simple tense and revise some ... verb watch buy cut use decide make be help Past watched bought cut used decided made Was/ were helped Giáo án Tiếng anh lớp fit - Ss write these verbs in the past fitted - Ss work in- group and ... much is the blue hat? Assistant: It's 15000 dong Mai: What about the yellow one? Assistant: It's 12000 dong 2, Preposition a T review the prepositions of places Giáo án Tiếng anh lớp Near to the...
 • 7
 • 67
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 7 unit 9: At home and away

Giáo án Tiếng Anh 7 unit 9: At home and away
... her vacation 4- Consolidation: Ss summarize the lesson 5- Home work: Exercises: A1 Prepare the following lesson A2 UNIT 9: AT HOME AND AWAY LESSON ... UNIT 9: AT HOME AND AWAY LESSON 57 : A3,4 (P.89) I- Objectives: - After the lesson students will be able to practice the past simple tense with some more verbs and improve the ... their vacation? - Nha Trang, I think A What B When 5- Home work:Exercises: A3 ,4 Prepare the following lesson B1,2 C Where D How UNIT 9: AT HOME AND AWAY LESSON 58: NEIGHBORS B1,2 ( P 92) I-...
 • 12
 • 47
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 7 unit 9: At home and away

Giáo án Tiếng Anh 7 unit 9: At home and away
... tape and the Ss to repeat the tape Consolidation - Retell the main content of the reading Home work -Do exercise page 54 in the work book - Prepare B1 Neighbors Pre: Unit : At home and away ... Check if necessary Consolidation - Retell the main content of the text Home work - Do exercise 3-4 page 54 in work book Unit : At home and away Pre: Period : 57 Lesson 3: - A3- - A holiday ... and talk about the vacation Consolidation - Retell the main content of the simple past form Home work - Do exercise 1.2 page 53 in work book Unit : At home and away Pre: Period : 56 Lesson 2:...
 • 21
 • 80
 • 0

Giáo án Tiếng anh 12: Unit 8 - Language focus (NC)

Giáo án Tiếng anh 12: Unit 8 - Language focus (NC)
... can………………us by e-mail or fax Do you ………e-mail? What’s your e-mail address? Please…………me an e-mail with the details It took them a week to………….to my e-mail How often you……………e-mail from her? They ... computer Checking e-mails Learning English Words used in computing and telephoning I Look at the pictures and give the correct words or phrases for each device below Visual display unit (VDU) Central ... back to the shop, they would change them for me Congratulation! Congratulation! -Do exercises in Sts’ workbook -Prepare consolidation ...
 • 26
 • 3,850
 • 9

Giáo án tiếng anh 8 Học kì II (Unit 10)

Giáo án tiếng anh 8 Học kì II (Unit 10)
... contact(v) + overpackage(v) * Set the scene of the dialogue: ( use the instruction on the page 89 ) * True or False statements: Friends of the earth is an organization to help people to make friends...
 • 12
 • 886
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: CHƯƠNG1 PHÉP BIẾN HÌNHMột số kiểm định phi tham số và ứng dụng với SPSS (LV tốt nghiệp)Quản lý chi Ngân sách Nhà nước huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tổ chức dạy học theo dự án chương “Sinh sản” (SH 11 THPT) góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánhTiên Sơn (LV thạc sĩ)Giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 4 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hôn nhân và gia đình của người Khơ Mú ở huyện Phương, tỉnh Viêng Chăn (CHDCND Lào) từ năm 1975 2015 (LV thạc sĩ)Đời sống kinh tế, văn hóa của dân tộc Thái Đen (Tày Đăm) huyện Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào, giai đoạn 1975 2015 (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHYẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI 110KVBiểu tượng về đất nước trong thơ Nguyễn Khoa ĐiềmMột số kiểm định phi tham số và ứng dụng với SPSSỨng dụng Excel giải từng bước bài toán vận tảiỨng dụng phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng bằng Snort- SnortsamBaigiang b4 food and drink chuyên đề từ vựng proa cô điệuGiới thiệu về ANSYS CFXChuyên đề khử ASEAN trong nước ngầmChuyên đề hoàn thiện quy trình nghiệp vụ buồng tại khách sạn bảo khánhChí nhàn dật trong thơ chữ hán nguyễn bỉnh khiêm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập