Khai phá tri thức song ngữ và ứng dụng trong dịch máy anh việt

Khai phá tri thức song ngữ ứng dụng trong dịch máy anh việt

Khai phá tri thức song ngữ và ứng dụng trong dịch máy anh  việt
... cụm từ song ngữ ứng dụng vào việc nâng cao chất lượng dịch cho hệ thống dịch máy thống kê Anh - Việt Từ khóa: dịch máy, dịch máy thống kê, tri thức song ngữ, ngữ liệu song ngữ, văn song ngữ, gióng ... luận án 1.1 Khai phá tri thức song ngữ Nhiệm vụ khai phá tri thức song ngữ (mining parallel knowledge) tự động tìm thành phần có ngữ nghĩa tương ứng văn hai ngôn ngữ khác Tri thức song ngữ gồm nhiều ... HÙNG KHAI PHÁ TRI THỨC SONG NGỮ VÀ ỨNG DỤNG TRONG DỊCH MÁY ANH – VIỆT Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 62 48 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Lê Anh...
 • 129
 • 142
 • 0

Tóm tắt luận án khai phá tri thức song ngữ ứng dụng trong dịch máy

Tóm tắt luận án khai phá tri thức song ngữ và ứng dụng trong dịch máy
... cải thiện đáng kể 22 Kết luận Luận án tập trung vào việc khai phá tri thức song ngữ ứng dụng dịch máy Chúng đề xuất số phương pháp để xây dựng ngữ liệu song ngữ cho dịch máy thống kê, đưa số cải ... phần có ngữ nghĩa tương ứng văn hai ngôn ngữ khác Tri thức song ngữ gồm nhiều khía cạnh: song ngữ từ, song ngữ cụm từ, song ngữ cấu trúc, vv 1.1.1 Xây dựng ngữ liệu song ngữ Ngữ liệu song ngữ tập ... cho dịch máy thống kê • Chương Trình bày nội dung, kết nghiên cứu xác định cụm từ song ngữ cho dịch máy thống kê Chương Tổng quan 1.1 Khai phá tri thức song ngữ Nhiệm vụ khai phá tri thức song ngữ...
 • 26
 • 58
 • 0

Khai phá luật kết hợp mờ ứng dụng trong cơ sở dữ liệu cước điện thoại

Khai phá luật kết hợp mờ và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu cước điện thoại
... II: LUẬT KẾT HỢP 27 2.1 Giới thiệu 27 2.2 Phát biểu toán khai phá luật kết hợp 29 2.2.1 Luật kết hợp .29 2.2.2 Phát biểu toán khai phá luật kết hợp 32 2.3 Luật ... phá liệu 44 3.2 Rời rạc hoá thuộc tính dựa vào tập mờ 45 3.3 Luật kết hợp mờ 48 3.4 Một số thuật toán khai phá luật kết hợp mờ .50 3.5 Thuật toán khai phá luật kết hợp mờ ... - Kho liệu OLAP - Khai phá liệu phát tri thức: phân lớp, phân cụm, kết hợp, phân tích mẫu, phân tích ngoại lai … - Ứng dụng khai phá liệu mở rộng: khai phá liệu dòng, khai phá text, khai phá web…...
 • 79
 • 96
 • 0

Công nghệ ghép kênh quang theo bước sóng wdm ứng dụng trong mạng đường trục Việt Nam

Công nghệ ghép kênh quang theo bước sóng wdm và ứng dụng trong mạng đường trục Việt Nam
... quang từ nguồn quang bước sóng phát khác sợi quang Kỹ thuật ghép kênh quang theo bước sóng WDM thực ý tưởng 1.2 Nguyên lý ghép kênh theo bước sóng WDM 1.2.1 Giói thiệu hệ thống ghép kênh theo ... truyền dẫn ghép kênh theo bước sóng quang WDM (Wavelength Devision Multiplexing) ứng dụng rộng rãi mạng viễn thông quốc gia giới Ghép kênh theo bước sóng WDM công nghệ trong sợi quang đồng thời ... song công, dùng công nghệ WDM tiết kiệm lượng đầu tư lớn cho đường dây Căn vào nhu cầu, công nghệ WDM có nhiều ứng dụng như: mạng đường trục, mạng phân phối kiểu quảng bá, mạng cục (LAN) nhiều đường...
 • 47
 • 465
 • 4

Tìm hiểu về khai phá dữ liệu (data mining) ứng dụng khai phá dữ liệu từ website tuyển dụng

Tìm hiểu về khai phá dữ liệu (data mining) và ứng dụng khai phá dữ liệu từ website tuyển dụng
... hƣớng phát triển tƣơng lai Đồ án tốt nghiệp: Khai phá liệu từ website việc làm Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ PHÁT HIỆN TRI THỨC I Tổng quan khai phá liệu Tổ chức khai thác sở liệu ... DỤNG, THỬ NGHIỆM KHAI PHÁ DỮ LIỆU VIỆC LÀM TÍCH HỢP TỪ CÁC WEBSITE TUYỂN DỤNG Nội dung chƣơng áp dụng kỹ thuật khai phá liệu vào toán tìm xu hƣớng chọn ngành nghề ứng viên tuyển dụng của doanh ... ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM KHAI PHÁ DỮ LIỆU TÍCH HỢP TỪ CÁC WEBSITE TUYỂN DỤNG 55 Bài toán: 55 1.1 Phát biểu toán: 55 Đồ án tốt nghiệp: Khai phá liệu từ website...
 • 71
 • 873
 • 4

canh lề văn bản song ngữ ứng dụng giải quyết những trường hợp đặc thù của ngôn ngữ anh - việt

canh lề văn bản song ngữ và ứng dụng giải quyết những trường hợp đặc thù của ngôn ngữ anh - việt
... phộp canh l kh d cho tng khong cỏch ca chỳng l nh nht Cỏc phộp canh l kh d bao gm: Phộp canh l mt-khụng ( 1-0 ) Phộp canh l khụng-mt ( 0-1 ) Phộp canh l mt-mt ( 1-1 ) Phộp canh l mt-hai ( 1-2 ) ... phộp canh l ny l phộp canh l mt-khụng ( 1-0 ), ngc li l phộp canh l khụng mt ( 0-1 ) V mt lý thuyt cũn cú phộp canh l ba-mt ( 3-1 ) hoc phộp canh l mt-ba ( 1-3 ), nhng vi xỏc sut vụ cựng thp 1.2 Phộp canh ... Bng 6-1 3 Phỏt hin cỏc phộp canh l 1-2 .71 Bng 6-1 4 Phỏt hin cỏc phộp canh l 1-2 , 2-1 72 Bng 6-1 5 Vớ d trng hp phõn on cõu sai, nhng canh l ỳng .73 Bng 6-1 6 Canh l 1-0 c xỏc nh canh...
 • 103
 • 318
 • 0

CANH LỀ VĂN BẢN SONG NGỮ ỨNG DỤNG GIẢI QUYẾT NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ CỦA NGÔN NGỮ ANH - VIỆT doc

CANH LỀ VĂN BẢN SONG NGỮ VÀ ỨNG DỤNG GIẢI QUYẾT NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ CỦA NGÔN NGỮ ANH - VIỆT doc
... phộp canh l kh d cho tng khong cỏch ca chỳng l nh nht Cỏc phộp canh l kh d bao gm: Phộp canh l mt-khụng ( 1-0 ) Phộp canh l khụng-mt ( 0-1 ) Phộp canh l mt-mt ( 1-1 ) Phộp canh l mt-hai ( 1-2 ) ... phộp canh l ny l phộp canh l mt-khụng ( 1-0 ), ngc li l phộp canh l khụng mt ( 0-1 ) V mt lý thuyt cũn cú phộp canh l ba-mt ( 3-1 ) hoc phộp canh l mt-ba ( 1-3 ), nhng vi xỏc sut vụ cựng thp 1.2 Phộp canh ... Bng 6-1 3 Phỏt hin cỏc phộp canh l 1-2 .71 Bng 6-1 4 Phỏt hin cỏc phộp canh l 1-2 , 2-1 72 Bng 6-1 5 Vớ d trng hp phõn on cõu sai, nhng canh l ỳng .73 Bng 6-1 6 Canh l 1-0 c xỏc nh canh...
 • 103
 • 339
 • 0

phương pháp khai phá dữ liệu dạng đóng ứng dụng

phương pháp khai phá dữ liệu dạng đóng và ứng dụng
... 1: TÌM HIỂU PHƢƠNG PHÁP KHAI PHÁ DỮ LIỆU 1.2 Khai phá liệu 1.2 Ứng dụng việc khai phá liệu 1.3 Qui trình khai phá tri thức 1.3.1 Qui trình khai phá tri thức ... trình khai phá tri thức, quy trình chuẩn bị liệu, một vài phƣơng pháp khai phá liệu nhƣ: phƣơng pháp phân lớp, phƣơng pháp phân cụm, thuật toán k-mean Chƣơng 2: Trong chƣơng nghiên cứu phƣơng pháp ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN HỒNG HẢI PHƯƠNG PHÁP KHAI PHÁ DỮ LIỆU DẠNG ĐÓNG VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 LUẬN...
 • 70
 • 162
 • 0

Quy trình sản xuất cao nấm bào ngư ứng dụng trong sản xuất thực phẩm

Quy trình sản xuất cao nấm bào ngư và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm
... quay nh c acid amin cao nh t gi sinh h c c a cao n cao n m thu t ch t sinh h c cao n m kh V n ph i tr n ph gia, ch cao n t o nên s n ph m t cao n tài s t o m t lo i cao n c cao nh t t ngu n nguyên ... 39 KHÓA LU N T T NGHI P N CHÂN 2.2 2.2.1 Quy trình s n xu t cao n nêm d ki n ng d ng s n xu t b t 2.2.1.1 Quy trình s n xu t cao n ki n 2.2.1.1.1 Quy trình s n xu t N X T p ch t R a s ch X lý ... ti p xúc v i dung môi Quá trình trích ly ch t r n ph thu c vào c u t o b m r n Nhi c c a ch t trích ly cao t t nhi ch t vào dung môi, làm gi hòa tan c a dung nh s khu trình trích ly Tuy nhiên...
 • 179
 • 181
 • 0

đồ án công nghệ thông tin nghiên cứu các thuật toán khai phá luật kết hợp nhanh ứng dụng

đồ án công nghệ thông tin nghiên cứu các thuật toán khai phá luật kết hợp nhanh và ứng dụng
... 28 Nghiên cứu thuật toán khai phá luật kết hợp nhanh ứng dụng Chương 3: CÁC THUẬT TOÁN KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP Do việc sinh luật kết hợp có ý nghĩa lớn thực tiễn, ngày có nhiều thuật toán khai phá ... itemset thuật toán khai phá luật kết hợp nguyên thuỷ Sau đó, họ thuật toán Apriori [4] đưa ra, rõ toán cụ thể khai phá luật kết hợp Thuật toán Apriori trở thành thuật toán khuôn mẫu toán khai phá ... sinh luật nhanh Do toán thực đơn giản, nên hiệu toán khai phá luật kết hợp phụ thuộc nhiều vào thực toán Trong chương 3, ta sâu nghiên cứu thuật toán khai phá luật kết hợp khác Đa phần thuật toán...
 • 98
 • 203
 • 0

Tìm hiểu công nghệ WiMAX triển khai ứng dụng trong mạng viễn thông việt nam

Tìm hiểu công nghệ WiMAX  triển khai và ứng dụng trong mạng viễn thông việt nam
... hình ứng dụng, lộ trình phát triển tình hình triển khai WiMAX 1.2 Công nghệ WiMAX WiMax mạng không dây băng thông rộng viết tắt Worldwide Interoperability for Microwave Access WiMax ứng dụng thiết ... dịch vụ công nghệ Tây Nguyên 1.9 Kết luận chương Qua tìm hiểu phần trình bày giúp ta có nhìn tổng quan công nghệ Wimax, khả ứng dụng tình hình triển khai thực tế Từ để bắt đầu sâu hơn, tìm hiểu ... nhà khai thác quản lý toàn giới yên tâm đầu tư vào băng thông rộng di động thực dùng WiMAX, khu vực Châu Á khai thác băng tần 2,5 GHz 1.8.2 Tình hình triển khai WiMAX Việt Nam 30 VNPT triển khai...
 • 93
 • 911
 • 6

Hệ thức lượng giác ứng dụng trong chương trình toán bâch trung học

Hệ thức lượng giác và ứng dụng trong chương trình toán bâch trung học
... b2 bn Chương NG D NG C A H TH C LƯ NG GIÁC Chương trình bày m t s ng d ng c a h th c lư ng giác chương trình toán b c trung h c ph thông C th nh ng toán v tam giác, t giác, v s ph c nh ng toán ... c a h th c lư ng giác chương trình toán b c trung h c ph thông C th nh ng toán v tam giác, t giác, v s ph c nh ng toán hình h c không gian 5 Chương CÁC H TH C LƯ NG GIÁC Chương nh c l i m t s ... h th c lư ng giác ñ gi i m t s l p toán thu c chương trình b c trung h c ph thông Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Lư ng giác m t ch ñ toán h c quan tr ng có - Chương trình Toán b c trung h c, ñ...
 • 13
 • 285
 • 0

Giao thức RSVP TE ứng dụng trong điều khiển lưu lượng

Giao thức RSVP TE và ứng dụng trong điều khiển lưu lượng
... lưu lượng MPLS, khái niệm bản, trình xử lý gói tin MPLS, kỹ thuật, chế điều khiển lưu lượng MPLS CHƯƠNG II: ỨNG DỤNG RSVP- TE TRONG ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG MPLS Nghiên cứu ứng dụng RSVP- TE điều khiển ... giá hiệu kỹ thuật điều khiển lưu lượng với RSVP- TE 18 KẾT LUẬN Nội dung luận văn trình bày kỹ thuật điều khiển lưu lượng MPLS ứng dụng giao thức báo hiệu RSVP- TE điều khiển lưu lượng MPLS, từ làm ... tổng quan chế điều khiển lưu lượng MPLS  Nghiên cứu ứng dụng RSVP- TE điều khiển lưu lượng MPLS Với khả hỗ trợ giao thức chiếm dụng tài nguyên RSVPTE, chế điều khiển lưu lượng mạng dễ dàng hơn, giải...
 • 23
 • 345
 • 0

các công thức tích phân ứng dụng trong lí thuyết hàm nguyên

các công thức tích phân và ứng dụng trong lí thuyết hàm nguyên
... bày công thức tích phân ứng dụng vào lý thuyết hàm nguyên Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu công thức tích phân hàm nguyên Phạm vi nghiên cứu: chứng minh công thức tích phân ... Từ công thức tích phân, ta chứng minh nhiều định thuyết hàm chỉnh hình, hàm phân hình, từ công thức tích phân tìm kết cho lý thuyết hàm biến phức Trong luận văn trình bày số công thức tích ... ta ak  k > p Vậy f đa thức bậc p  Chương ỨNG DỤNG CỦA CÁC CÔNG THỨC TÍCH PHÂN 3.1 Định dạng hàm nguyên Hàm nguyên chia làm ba loại : -Hàm f(z) = a với z -Hàm đa thức hàm khác số có hữu hạn...
 • 45
 • 1,175
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số tính chất của đa thức đối xứng và ứng dụng trong đại sốtrí tuệ xúc cảm và ứng dụng trong công việckhái niệm về phụ tải điện và ứng dụng trong vận hành hệ thống nhà máy thuỷ điệndịch vụ web theo qos và ứng dụng trong dịch vụ đặt vé tàutìm hiểu khai phá tri thức và xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán và điều trị bệnh bằng thuốc đông y1 1 5 các ứng dụng của khai phá tri thức1 1 6 các thách thức với khai phá tri thức và khai phá dữ liệu1 2 các ứng dụng cụ thể áp dụng kỹ thuật khai phá tri thứckhai phá tri thức và phát hiện tri thứcdự đoán và cảnh báo rủi ro tín dụng bằng phương pháp khai phá tri thức từ dữ liệukhai phá tri thứckhai phá dữ liệu; qui trình khai phá tri thứckhai phá dữ liệu song ngữ từ webnghiên cứu module thu phát sóng rf và ứng dụng vào thực tếxác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ men tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn và ứng dụng trong thiết lập khẩu phần nuôi gà thịtCHIẾN lược MARKETING TOÀN cầuHOẠCH ĐỊNH CHIẾN lược CHO CÔNG TY NHỰA BÌNH MINHTƯ TƯỞNG TRIẾT học TINH THẦN và VAI TRÒ của nó đối với VIỆC xây DỰNG nền văn hóa VIỆT NAM HIỆN NAYtong hop 7 bo de thi dia ly suy tam 2017 (co dap an)DO AN TOT NGHIEP UNG DUNG PLC s7 300 DE DIEU KHIEN TRAM TRON BE TONG TU DONGDE KHAO SAT CHAT LUONG ON THI THPT QUOC GIA YEN LAC MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)DE KHAO SAT CHAT LUONG NGO SI LIEN MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt chuyen 2016 2017 (co dap an)XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC MAKETING TRỰC TUYẾN CHO CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TUYẾNPHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAMHỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAMChế định viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt NamPHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAGiải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Một số mô hình hoạt động đội TNTP Hồ Chí Minhbai tap on tap hinh hoc lop 7 93550Phân tích nội dung quy luật lượng đổi dẫn đến chất đổi. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này trong hoạt động thực tiễn.Gốm tiên tiếngốm xốp sic gia cố sợi mulitGốm tiên tiến sản xuất gốm xốp mulitThu thuat casio tim he so trong khai trien nhi thuc newton bui the viet
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập