Xác suất huỳnh chí hào

Xác suất huỳnh chí hào

Xác suất  huỳnh chí hào
... thêm tài liệu học tập khác Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn kh on gb oc uo c co m Chuyên đề LTĐH 62 Truy cập www.khongbocuoc.com để download thêm tài liệu học tập khác Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn kh on ... liệu học tập khác Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn kh on gb oc uo c co m Chuyên đề LTĐH 64 Truy cập www.khongbocuoc.com để download thêm tài liệu học tập khác Chuyên đề LTĐH Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn ... co m Chuyên đề LTĐH Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn Bài 10: Trong hộp kín có chứa 10 cầu trắng cầu đỏ Giả thiết kích thước trọng lượng tất quả cầu nói y hệt Lấy hú họa cầu Tìm xác suất biến cố: cầu...
 • 6
 • 92
 • 0

Chuyên đề hình học không gian (Huỳnh Chí Hào)

Chuyên đề hình học không gian (Huỳnh Chí Hào)
... ,An đề n tam giác: SA1A2, SA2A3, ,SAnA1 Hình gồm n tam giác đa giác A1A2 An gọi hình chóp ký hiệu S.A1A2 An 89 Chuyên đề LTĐH Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn Hình chóp đều: • Một hình chóp gọi hình ... bên hình bình hành; - Hai đáy hai đa giác Hình hộp: hình lăng trụ có đáy hình bình hành + Trong hình hộp - Các mặt bên hình bình hành; - Các đường chéo hình hộp cắt trung điểm đường 90 Chuyên đề ... chữ nhật: hình hộp đứng có đáy hình chữ nhật 91 Chuyên đề LTĐH Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn Hình lập phương: hình hộp chữ nhật có tất cạnh 92 Chuyên đề LTĐH Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn THỂ TÍCH CỦA...
 • 18
 • 409
 • 2

Chủ đề định lý Ta- let trong tam giác - Huỳnh Chí Hào pptx

Chủ đề định lý Ta- let trong tam giác - Huỳnh Chí Hào pptx
... Boxmath.vn Huỳnh Chí Hào Bài 6: ============Hết============ Mỗi ngày dành 60 phút hoàn thành nội dung phiếu ...
 • 2
 • 290
 • 4

Chuyên đề hình học không gian (Huỳnh Chí Hào)

Chuyên đề hình học không gian (Huỳnh Chí Hào)
... tài liệu học tập, xem giảng : http://diendan.shpt.info 94 Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn Chuyên đề LTĐH Hình chóp đều:  Một hình chóp gọi hình chóp đáy đa giác cạnh bên  Một hình chóp gọi hình chóp ... giác + Trong hình lăng trụ - Độ dài cạnh bên chiều cao; - Các mặt bên hình chữ nhật Hình hộp đứng: hình lăng trụ đứng có đáy hình bình hành Hình hộp chữ nhật: hình hộp đứng có đáy hình chữ nhật ... + Trong hình hộp - Các mặt bên hình bình hành; - Các đường chéo hình hộp cắt trung điểm đường Download tài liệu học tập, xem giảng : http://diendan.shpt.info 95 Chuyên đề LTĐH Huỳnh Chí Hào –...
 • 18
 • 147
 • 0

Ứng dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số nhiều biến (Huỳnh Chí Hào)

Ứng dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số nhiều biến (Huỳnh Chí Hào)
... Suy A t t 2t 9, t Xét hàm số f t t t 2t 9, t f ' t 3t 2t 0, t Vậy hàm số nghịch biến , nên: 4 2 2 2 f t f 5; max f t f 33 3t 3t Để ý t x y t x y Vậy ... xy yz zx x y z nên t t t t2 Khi A t t2 Xét hàm số f (t ) , t t t3 Ta có f ' (t ) t t t t Suy f (t ) đồng biến [ 3, 3] Do f (t ) f (3) 14 Dấu đẳng thức xảy t x ... 3t s 2t 1 Khi M x y xy 16t 9t , với t 1 Ta có M ' (t ) 32t t ; Suy Bảng biến thiên 32 t - M'(t) 32 + M 81 64 11 Mt k thut tỡm GTLN v GTNN ca hm s THPT chuyờn Nguyn...
 • 25
 • 366
 • 0

Tài liệu Đề cương chi tiết học phần môn học: Xác suất thống kê pdf

Tài liệu Đề cương chi tiết học phần môn học: Xác suất thống kê pdf
... Tài liệu học tập chi nh: Xác xuất thống (Giáo trình nội bộ) 7.2 Tài liệu tham khảo: Xác xuất thống (Lý thuyết, tập), Đặng Hấn, NXB thống kê, 1996 Xác suất thống (Lý thuyết, bài ... mẫu điều chi nh, tỉ lệ mẫu IV Phân phối của các đặc trưng mẫu V Cách tính các đặc trưng trung bình phương sai mẫu : Trực tiếp, biến đổi, Tính máy tính có chức thống Chương ... Khoảng ước lượng cho tỉ lệ III.4 Các toán : Xác định cỡ mẫu, xác định độ tin cậy Chương 6: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ I Bài toán mở đầu Khái niệm sai lầm loại I và II Mức...
 • 4
 • 1,005
 • 16

Bài tập xác suất thống kê với bài giải chi tiết

Bài tập xác suất thống kê với bài giải chi tiết
... chi m t l 40% n sinh viên, chi m t l 60% nam sinh viên a) Ch n ng u nhiên m t sinh viên c a l p Tính xác su t ch n c m t sinh viên quê An Giang N u bi t r ng sinh viên v a ch n quê An Giang xác ... thi u v i xác su t chi n th ng l n lư t 0,6; 0,7 0,8 Gi s m i ngư i thi u m t tr n c l p nhau.Tính xác su t : a/ i n th ng nh t m t tr n, b/ i n th ng tr n Gi i t: A : “v n ng viên A chi n th ... a/ Xác su t có ho ho n P ( A) = Xác su t có gãy P (B ) = P ( AD ) P ( D | A) = 0, 005 v t li u P ( BD ) P (D | B ) = 0, 003 xác su t sai l m c a ngư i P (C ) = P (CD ) P (D |C ) = 0, 0012 b/ Xác...
 • 125
 • 5,826
 • 72

Tổ hợp và xác suất (chi tiết) - Luyện Thi Đại Học

Tổ hợp và xác suất (chi tiết) - Luyện Thi Đại Học
... – (n-1)! = (n - 1)! (n – 1) = (n – 1) Pn-1 Tổ hợp xác suất 20 Do thay n = ,2 ,3 , , n vào hệ thức ta : P1 = P2 – P1 = 1P1 P3 – P2 = 2P2 Pn-1 – Pn – = (n-2) Pn – Pn – Pn – = (n – 1) Pn- Cộng ... có xì nên số cách chọn xì C4 10! Tổ hợp xác suất 37 Vậy xác suất xì P’ = C4 C52 §2 Các quy tắc tính xác suất A Tóm tắt giáo khoa Quy tắc cộng xác suất a) Biến cố hợp Cho hai biến cố A B liên quan ... Tính xác suất để hai rút già đầm b) Tính xác suất hai rút 56 Một bình đựng bi xanh bi đỏ.Lần lượt lấy bi liên tiếp lần lần trả lại bi lấy vào bình a) Tính xác suất để bi xanh Tổ hợp xác suất...
 • 60
 • 553
 • 69

Tác động của xác suất bị kiểm tra tới hành vi tuân thủ thuế của người nộp thuế tại Tp. Hồ chí minh

Tác động của xác suất bị kiểm tra tới hành vi tuân thủ thuế của người nộp thuế tại Tp. Hồ chí minh
... xác suất bị kiểm tra tới hành vi tuân thủ thuế NNT, trính phân tìch phát số yếu tố có tác động mạnh xác suất bị kiểm tra tới hành vi tuân thủ thuế Các nhân tố lịch sử bị kiểm tra hồ thuế đánh ... trốn thuế Vì vậy, xác suất bị kiểm tra yếu tố khả thi kiểm chứng Vi t Nam Từ lý trên, sinh vi n định chọn đề tài nghiên cứu “ Tác động xác suất bị kiểm tra tới hành vi tuân thủ thuế người nộp thuế ... người nộp thuế 100,0 % nên tuân thủ thuế? % within Mức độ tuân thủ thuế % of Total 32 Mức xác suất bị kiểm tra người nộp thuế nên tuân thủ thuế kết hợp Mức độ tuân thủ thuế Mức độ tuân thủ thuế...
 • 63
 • 506
 • 9

Tổ hợp xác suất - Luyện thi ĐH (Có đáp án chi tiết)

Tổ hợp xác suất - Luyện thi ĐH (Có đáp án chi tiết)
... thu Lập bảng phân bố xác suất X tính E(X) GV: Lê Ngọc Sơn Chun đề 11 Tổ Hợp Lớp 11K2 - Xác Suất Chuyên đề luyện thi ĐH - đáp án chi tiết Lời giải Ta có bảng phân bố xác suất: X P 10 11 12 12 ... Theo giả thi t a3n−3 = 26n ⇔ + n2 = 26n ⇔ n = 4n(n−1)(n−2) + n2 k=0 i=3 k=1 i=1 GV: Lê Ngọc Sơn Chun đề 11 Tổ Hợp Lớp 11K2 - Xác Suất Chuyên đề luyện thi ĐH - đáp án chi tiết 11.33 (A-02) Cho ... phương trình có nghiệm x = GV: Lê Ngọc Sơn Chuyên đề luyện thi ĐH - đáp án chi tiết 11.7 (D-05) Tính giá trị M = Chun đề 11 Tổ Hợp Lớp 11K2 - Xác Suất A4 + 3A3 n n+1 2 2 biết Cn+1 + 2Cn+2 + 2Cn+3...
 • 9
 • 2,173
 • 136

Bài tập xác suất thống kê có lời giải chi tiết

Bài tập xác suất thống kê có lời giải chi tiết
... a I m nhiều Bài 5: Gọi E1 : nhóm thí inh đạt giải u t c E2 : nhóm thí inh đạt giải u t c E3 ; nhóm thí inh đạt giải u t c E4 ; nhóm thí inh đạt giải u t c Theo ài ta có; P(E1) = ; ... ảy là: 38 38x38 c u t cần tính P(A)= = 0.922 Bài 9: Không đề ài tờ ài tập Bài 10: a, Do lớp nên hông lớp em có em lớp.Vậy c u t em chọn ng , t/h: T/H1: học inh lớp 10A= học inh lớp ... thuyết chương Những khái niệm xác suất Định lý cộng xác suất Định lý nhân xác suất 3 Công thức Becnuni 4 Công thức xác suất đầy đủ Công...
 • 31
 • 4,004
 • 0

Bài tập xác suất thống kê có lời giải chi tiết

Bài tập xác suất thống kê có lời giải chi tiết
... độc lập với a) Tính xácsuất để linh kiện B bò hỏng b) Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động c) Giả sử máy linh kiện hỏng Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động Lời giải - A 1000 0,02% ... Tính xác suất để chi n só A thưởng b) Giả sử chi n só A dự thi 10 lần Hỏi số lần thưởng tin bao nhiêu? c) Chi n só A phải tham gia hội thi lần để xác suất lần thưởng không nhỏ 98%? Lời giải ... Kiểm tra 100 kiện (trong nhiều kiện) Tính xác suất để a) 42 kiện nhận b) từ 40 đến 45 kiện nhận c) 42 kiện nhận Lời giải Trước hết ta tìm xác suất để kiện nhận Theo giả thiết, kiện chứa...
 • 13
 • 4,121
 • 8

Bài tập xác suất hay có lời giải chi tiết

Bài tập xác suất hay có lời giải chi tiết
... bò diệt vơiù xác suất 80% Nếu viên trúng mục tiêu bò diệt với xác suất 20% a) Tính xác suất để mục tiêu bò diệt b) Giả sử mục tiêu bò diệt Tính xác suất 10 viên trúng Lời giải Tóm tắt: ... cố sản phẩm loại A sản phẩm Giả sử sản phẩm sản phẩm loại A Khi biến cố D xảy Do đó, xác suất để sản phẩm loại A máy sản xuất xác suất điều kiện P(A2/D) Theo công thức nhân xác suất ... lấy ba bi đỏ bi trắng từ hộp II Tìm xác suất để ba bi lấy từ hộp I hai bi đỏ bi trắng Lời giải P(A1) = P(A2) = P(A3) = 1/3 Theo công thức xác suất đầy đủ, ta có: P(B) = P(A1)P(B/A1) + P(A2)P(B/...
 • 13
 • 1,461
 • 1

Bài tập xác suất hay có lời giải chi tiết

Bài tập xác suất hay có lời giải chi tiết
... độc lập với a) Tính xácsuất để linh kiện B bò hỏng b) Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động c) Giả sử máy linh kiện hỏng Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động Lời giải - A 1000 0,02% ... Tính xác suất để chi n só A thưởng b) Giả sử chi n só A dự thi 10 lần Hỏi số lần thưởng tin bao nhiêu? c) Chi n só A phải tham gia hội thi lần để xác suất lần thưởng không nhỏ 98%? Lời giải ... Kiểm tra 100 kiện (trong nhiều kiện) Tính xác suất để a) 42 kiện nhận b) từ 40 đến 45 kiện nhận c) 42 kiện nhận Lời giải Trước hết ta tìm xác suất để kiện nhận Theo giả thiết, kiện chứa...
 • 13
 • 820
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao và ổn định năng suất, chất lượng nhãn hương chi trồng ở tỉnh hưng yênKHẢO SÁT HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁILuận văn thạc sỹ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến bệnh viêm đường sinh dục ở lợn nái ngoại sinh sản nuôi trong trang trại và biện pháp phòng, trị bệnh viêm tử cungluận văn thạc sỹ: Ảnh hưởng của lượng phân bón n, p, k khác nhau đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng giống lúa n46 vụ xuân 2008 tại gia lâm hà nộiNhân giống chuối tiêu hồng bằng kĩ thuật in vitroNhững thủ thuật dạy phần “warm up” trong môn tiếng Anh 8, 9 nhằm gây hứng thú học tập cho hoc sinh trước khi vào bài họcPhát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp y tế bắc giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở liên việt, huyện xín mần, hà giang trong bối cảnh hiện nayQuản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh ở các trường trung học phổ thông thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninhrobot dò đường mobile robotCông Thức Thống Kê Kinh DoanhQuản lý hoạt động dạy học môn toán đối với các trường THCS quận hoàng mai, thành phố hà nội đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nayBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nộiđồ án đo tốc độ theo nguyên lý không tiếp xúcQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở tứ hiệp, huyện thanh trì, thành phố hà nội trong giai đoạn hiện nayQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông lý tự trọng, huyện nam trực, tỉnh nam định theo hướng phát triển năng lực học sinhQuản lý thu chi ở các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI LIỆU CỦA CÁN BỘ VĂN THƯ TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞSử dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy phần văn bản nhật dụng trong Ngữ văn 8 ở Trường THCSMột số giải pháp đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn trường THCS Nga Thủy
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập