30 câu trắc nghiệm kèm lời giải thích khá chi tiết (2)

30 câu trắc nghiệm kèm lời giải thích khá chi tiết (2)

30 câu trắc nghiệm kèm lời giải thích khá chi tiết (2)
... night? A in ngủ B away=down: từ chối C up= arrive D over ĐÁP ÁN CÁC CÂU ĐỀU LÀ A 55 Câu trắc nghiệm kèm lời giải thích chi tiết Câu 1: It is better to try to work rather than against nature A.for ... biểu diễn Câu 29: A believed B thought C made D considered ĐA: D Giải thích: D: xem như, coi Câu 30: A weaker B more C greater D Faster Câu 31: A eager B active C bold D Passive ĐA: B Giải thích: ... lệ chi m dụng (ý nói tỉ lệ phòng đặt , có người thuê khách sạn) Phân biệt occupancy & occupation : nghề nghiệp, occupant : người ở, người chi m dụng Dịch : Khách sạn NEW YORK tỉ lệ chi m dụng khách...
 • 52
 • 250
 • 0

30 câu trắc nghiệm kèm lời giải thích khá chi tiết

30 câu trắc nghiệm kèm lời giải thích khá chi tiết
... lệ chi m dụng (ý nói tỉ lệ phòng đặt , có người thuê khách sạn) Phân biệt occupancy & occupation : nghề nghiệp, occupant : người ở, người chi m dụng Dịch : Khách sạn NEW YORK tỉ lệ chi m dụng khách ... ấn CÂU : A : " _" B " Not at all." A Is it 0k if I sit here? B Would it be possible for me to sit here? C Mind if I sit here? D Can I sit here? KEY C Bạn có phiền tôt ngồi không? Không có CÂU ... organized key D Biến thể câu Đk loại 3, viết lại sau: If the company had hired an editor , the manual could have been organized better.=> "The supervisor commented that" làm nhiễu câu Dich : Người giám...
 • 3
 • 284
 • 0

Trắc nghiệmlời giải thích thanh toán quốc tế - phần 1

Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 1
... từ ngày 11 /10 /2005 B Vì theo quy định thời hạn toán hối phiếu 30 ngày sau nhìn thấy hối fiếu (hối fiếu kì hạn) Vì ngày 10 /10 /05 NH nhìn thấy NH fải trả tiền vòng 30 ngày kể từ ngày 11 /10 /05 Câu30: ... Ngày 10 /10 /2005 Ngân hàng A tiếp nhận B/E đòi tiền kí fát ngày 01/ 10/2005 có quy định thời hạn tóan là: 30 days after sight Là NH FH L/C, ngân hàng A fải trả tiền: a)30 ngày kể từ ngày 01/ 10/2005 ... tàu ngày “lên tàu” xem ngày giao hàng Câu 11 : Sử dụng thẻ toán có nhiều ưu điểm séc du lịch, a)Đúng b)Sai A Vì sử dụng thẻ toán rút tiền mặt nhiều nơi, vào thời gian mà ko fải thông qua NH.Mặt...
 • 11
 • 1,139
 • 28

Trắc nghiệmlời giải thích thanh toán quốc tế - phần 2

Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 2
... b)Hối fiếu toán nhờ thu c)Hối fiếu toán L/C d)Hối fiếu đc bảo lãnh D Vì hối fiếu hạn chế rủi ro khả toán có bảo lãnh tổ chức có uy tín cầm tờ hối fiếu hạn chế đc rủi ro khả tóan Câu 62: Theo UCP ... invoice, contract, bill of lading, C/O… Câu 64: Theo URC 522 ICC, ctừ ctừ tài a)Promissory note b)Contract c)Invoice d)C/O A Vì theo URC 522 ICC ctừ tài bao gồm:Draft, promissory note, cheque; ctừ ... mại quốc tế bên tham gia hiểu biết tin tưởng lẫn nên sử dụng phương thức tóan nào? a)Chuyển tiền b)Mở tài khỏan ghi sổ c)Nhờ thu trơn d)Tín dụng ctừ A Vì chuyển tiền phương thức tóan quốc tế...
 • 11
 • 654
 • 19

Trắc nghiệmlời giải thích thanh toán quốc tế - phần 3

Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 3
... tin Date of issve: 1 -3 -2 005 Period of presentation:2 0-4 -2 005 Expiry date: 1-5 -2 005 Hiệu lực L/C đc hiểu ngày nào? a) 1 -3 -2 005 b)2 0-4 -2 005 c) 1-5 -2 005 d)Từ 1 -3 -2 005 tới 1-5 -2 005 D Vì thời hạn hiệu ... Biết tỷ giá USD/SGD=1,6812/20 USD/JPY=112,24 /32 1 Hỏi khách hàng nhận đc số tiền JPY bao nhiêu? a) 13. 354. 735 ,15 b) 13. 361.884 ,37 c) 13. 346.016,65 d) 13. 350.210,50 C Ta có SGD/JPY = (USD/JPY : USD/SGD) ... hạn tháng Số tiền chiết khấu (EUR) bao nhiêu? a )31 25 b )31 50 c )32 00 d )32 50 A Số tiền chiết khấu NH nhận đc (l/s chiết khấu)=(500.000*2.5% *3) /12 =31 25 Câu 124: Ngân hàng chiết khấu tờ hối fiếu,...
 • 10
 • 402
 • 6

88 câu trắc nghiệmlời giải môn Tiếng Anh pot

88 câu trắc nghiệm và lời giải môn Tiếng Anh pot
... of the occupation 71 A strong B strength C strengthen D strengthened 72 A position B location C spot D room 73 A upon B in C at D for 74 A meeting B taking C making D interviewing 75 A use B make...
 • 6
 • 253
 • 10

100 cau trac nghiem tieng anh giai thich tap 3 7187

100 cau trac nghiem tieng anh giai thich tap 3 7187
... lãnh B Nguyễn Tiến Dũng (mrnsapro@gmail.com) – Tổng hợp 100 câu hỏi tiếng Anh (Kèm theo đáp án & giải thích) – Tập -4- 28 29 30 31 32 33 34 The car burst into _ but the driver managed to escape ... (mrnsapro@gmail.com) – Tổng hợp 100 câu hỏi tiếng Anh (Kèm theo đáp án & giải thích) – Tập -5- 35 36 37 38 39 40 41 J.K Rowling has _ an enormous influence on children's literature A had B given ... Chiếu cố cho Nguyễn Tiến Dũng (mrnsapro@gmail.com) – Tổng hợp 100 câu hỏi tiếng Anh (Kèm theo đáp án & giải thích) – Tập -3- 22 23 24 25 26 27 B make C D have In spite of his poor education,...
 • 7
 • 51
 • 2

530 câu trắc nghiệm triết học có đáp án chi tiết

530 câu trắc nghiệm triết học có đáp án chi tiết
... dục * Đáp án: a Câu 779: Đặc trưng phản ánh khoa học? a.Khoa học phản ánh thực hệ thống phạm trù, quy luật b Khoa học phản ánh thực tư trừu tượng c.Khoa học phản ánh thực tổng kết kinh nghiệm ... * Đáp án: b Câu 650: Tác phẩm coi đánh dấu chín muồi giới quan (chủ nghĩa vật lịch sử)? a Hệ tư tưởng Đức b Bản thảo kinh tế triết học 1844 c Sự khốn triết học d Luận cương Phoiơbắc * Đáp án: ... Đáp án: c Câu 783: Nguồn gốc ngôn ngữ: a Tự nhiên b Lao động c Nhu cầu trao đổi, gián tiếp d Đấng siêu nhiên, thần thánh * Đáp án: b Câu 784*: Tác phẩm Lút vích Phoi - - bắc cáo chung triết học...
 • 65
 • 476
 • 3

Câu hỏi trắc nghiệmlời giải 20 câu

Câu hỏi trắc nghiệm có lời giải 20 câu
... giá trị thuộc tính lại 18 Truy vấn sở liệu gì? A Là dạng lọc ;Có khả thu thập thông tin từ nhiều bảng CSDL quan hệ B Là dạng lọc; C khả thu thập thông tin từ nhiều bảng CSDL quan hệ D Là yêu ... tin;Liệt kê tập ghi;Liệt kê tập trường;Thực phép toán;Xóa số ghi;Thực thao tác quản lí liệu khác 20 Các hệ quản trị CSDL cung cấp nhiều cách xem liệu nào? A Xem toàn bảng; Dùng công cụ lọc liệu...
 • 3
 • 551
 • 7

Câu hỏi trắc nghiệm, đúng sai giải thích và bài tập có đáp án kinh tế vĩ mô 1

Câu hỏi trắc nghiệm, đúng sai giải thích và bài tập có đáp án kinh tế vĩ mô 1
... Không câu 18 Trong kinh tế học "phân phối" đề cập đến: a Bán lẻ, bán buôn vận chuyển b Câu hỏi c Câu hỏi d Câu hỏi cho e Không câu Sử dụng số liệu sau cho câu hỏi 10 , 11 12 Các số liệu phản ánh ... Kinh tế học b Kinh tế học vi c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng e Kinh tế học thị trường 13 Một lý thuyết hay hình kinh tế là: a Phương trình toán học b Sự dự đoán tương ... a Kinh tế học b Kinh tế học vi c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng e Kinh tế học tổng thể 12 Nghiên cứu hành vi kinh tế , đặc biệt yếu tố thất nghiệp lạm phát gọi là: a Kinh...
 • 187
 • 1,013
 • 2

Một số câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, giải thích môn luật dân sự

Một số câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, giải thích môn luật dân sự
... pháp nhân Cá nhân tư cách pháp nhân trường hợp (như câu 3) Câu “Bộ công thương quan thuộc phủ“ Đúng, sai giải thích ? Đúng Vì:  Theo Điều Luật tổ chức phủ năm 2001 Cơ cấu tổ chức Chính phủ gồm ... 2005 (như câu 3) Câu 7: “Trong máy nhà nước ta nay, quan quản lý hành nhà nước trung ương có quyền ban hành văn quy phạm pháp luật nghị quyết” Đúng, sai Giải thích  Sai Vì: Theo quy định Luật ban ... ngang có Bọ công thương Câu 6: “Mọi tổ chức tham gia vào quan hệ pháp luật với tư cách chủ thể gọi pháp nhân” đúng, sai , giải thích  Sai Vì: Tổ chức tham gia vào quan hệ pháp luật với tư cách pháp...
 • 28
 • 481
 • 2

400 câu hỏi trắc nghiệmlời giải về điện xoay chiều

400 câu hỏi trắc nghiệm và lời giải về điện xoay chiều
... phát điện xoay chiều có cặp cực quay 25 vòng/s tạo hai đầu điện áp có trị hiệu dụng U = 120V Tần số dòng điện xoay chiều A 100Hz B 60Hz C 25Hz D 50Hz C©u 28 : Cho mạch điện xoay chiều gồm điện ... đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, gồm điện trở R = 100  , cuộn cảm có độ tự cảm L = /  (H) tụ điện điện dung C = 100 /  ( F ) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định ... mạch có điện trở R mắc vào mạng điện xoay chiều 110V – 50Hz Khi mắc vào mạng điện xoay chiều 110V – 60Hz công suất toả nhiệt bàn không đổi B tăng lên tăng lên giảm xuống D giảm xuống Đặt điện áp...
 • 10
 • 123
 • 0

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆMlời GIẢI môn TTQT

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM và lời GIẢI môn TTQT
... yêu cầu, thời gian … Câu 20: Một B/L hoàn hảo bắt buộc fải có từ hoàn hảo clean bề mặt vận đơn đó, a)Đúng b)Sai B Vận đơn vận đơn thuyền trưởng ko viết vào vận đơn viết vào nhg nói tất hàng ... trả lời NHTB thông báo cho người hưởng lợi biết thông tin mà ko fải chịu trách nhiệm Còn NH FH có trả lời thông tin mà NHTB lại ko thông báo cho người XK xảy rủi ro NHTB fải chịu trách nhiệm Câu ... tiền hối fiếu toán tiền Câu 38: Sử dụng L/C xác nhận trường hợp người xuất ko tin tưởng vào khả toán NHFH là: a)Đúng b)Sai A Vì hợp đồng người thụ hưởng ko tin tưởng vào khả toán NH FH để đảm...
 • 32
 • 43
 • 0

30 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG I

30 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG I
... Câu 16) Chiếu tia t i lên gương phẳng,biết góc phản xạ 450 Góc tạo tia t i mặt phẳng gương là: A) 450 B) 900 C) 1200 D) 1450 Câu 17) Chiếu tia t i vuông góc v i gương phẳng,thì tia phản ... vật Câu 21) Nhận xét sau quan sát ảnh nến cháy gương cầu l i A) nh ngược chiều v i chiều vật B) nh chiều v i chiều nến C) nh phương thẳng đứng nến D) Câu A,C Câu 22) nh tạo gương cầu l i so v i ... D) Chùm tia Câu 29) Chùm tia t i song song gặp gương cầu l i chùm tia phản xạ chùm sáng sau: A) song song B) h i tụ C) phân kỳ D) Câu 30) Chùm tia t i song song gặp gương cầu lõm, chùm tia phản...
 • 3
 • 685
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi on tap trac nghiem va loi giai mon phap luat dai cuongngân hàng câu hỏi trắc nghiệm có lời giải môn tài chính tiền tệtổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có lời giải môn sinh học lớp 830 câu trắc nghiệm tin 1030 cau trac nghiem hoa lop 10 co ban30 câu trắc nghiệm tài chính doanh nghiệpcâu trắc nghiệm đường lối đảng cộng sản việt namtrắc nghiệm đúng sai giải thích kinh tế vĩ mô250 câu trắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam phần iibài taạp tài chính tiền tệ trắc nghiệm có lời giải276 câu trắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam phần i30 cau trac nghiem lich su huyen thang binh276 câu trắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam phần iicâu trắc nghiệm trả lời ngắn49 cau trac nghiem ôn tập công nghệ 12 học kì 2Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, Móng Cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật và dạy nghề Hữu nghị Viêng Chăn Hà Nội (LV thạc sĩ)Lunchtime Games BookHạn chế tài chính và quyết định đầu tư của các công ty trên thị trường chứng khoán việt namLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namBài tập thực hành tính chống thấm với GEO SEEPWSự tham gia của người dân trong quản lý rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh bình địnhVốn chủ sở hữu và rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại việt namẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minhGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaChiến lược phát triển kinh tế biển việt nam xét từ tiếp cận cạnh tranh quốc tếĐánh giá tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tới chất lượng cuộc sống của người dân tại huyện mê linh, thành phố hà nộiBiến đổi quan hệ dòng họ của người tày ở xã quang lang, huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn từ năm 1986 đến nayĐánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động biến đổi khí hậu đến quảng namĐánh giá sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã hoài hải, huyện hoài nhơn, tỉnh bình địnhĐánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái nông nghiệp huyện đà bắc, tỉnh hòa bình và đề xuất các giải pháp ứng phó”Tiếp nhận văn học phương tây qua các luận văn thạc sĩ ở trường đại học sư phạm hà nội giai đoạn 2000 2015Quản lý dạy học môn địa lý theo hướng tích hợp ở các trường trung học phổ thông thành phố điện biên phủ, tỉnh điện biênTrắc nghiệm chuyên ngành tài chính kế toán (tach) thi công chức quảng ngãi 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập