Quản trị marketing công ty cổ phần dầu khí anpha (anpha petrol)

Quản trị marketing công ty cổ phần dầu khí anpha (anpha petrol)

Quản trị marketing công ty cổ phần dầu khí anpha (anpha petrol)
... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ANPHA 45 3.1 Công ty cổ phần dầu khí Anpha 45 3.1.1 Giới thiệu chung công ty cổ phần dầu khí Anpha 45 3.1.2 ... trị Marketing công ty Đề tài Quản trị Marketing công ty cổ phần dầu khí Anpha giúp cho công ty cổ phần dầu khí Anpha tư nhận thức đắn quản trị Marketing, từ thực hiệu chiến lược biện pháp Marketing ... doanh công ty cổ phần dầu khí Anpha 64 3.3.4 Hoạch định chương trình Marketing công ty cổ phần dầu khí Anpha 66 3.3.5 Tổ chức thực kiểm tra hoạt động Marketing công ty cổ phần dầu khí Anpha...
 • 118
 • 188
 • 1

Quản trị marketing công ty cổ phần dầu khí anpha (anpha petrol)

Quản trị marketing công ty cổ phần dầu khí anpha (anpha petrol)
... trị Marketing công ty Đề tài Quản trị Marketing công ty cổ phần dầu khí Anpha giúp cho công ty cổ phần dầu khí Anpha tƣ nhận thức đắn quản trị Marketing, từ thực hiệu chiến lƣợc biện pháp Marketing ... ĐỘNG QUẢN TRỊ MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ANPHA Error! Bookmark not defined 3.1 Công ty cổ phần dầu khí Anpha Error! Bookmark not defined 3.1.1 Giới thiệu chung công ty cổ phần dầu ... công tác quản trị Marketing công ty cổ phần dầu khí Anpha *Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận quản trị Marketing - Đánh giá làm rõ thực trạng hoạt động quản trị Marketing công ty cổ phần...
 • 13
 • 86
 • 0

nhận xét về kết quả kinh doanh và hoạt động quản trị của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 5 hải phòng trong những năm gần đây

nhận xét về kết quả kinh doanh và hoạt động quản trị của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 5 hải phòng trong những năm gần đây
... KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ HẢI PHÒNG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 4.1 Những kết đạt Qua phân tích chi tiết tình hình sản xuất kinh doanh công ty ta thấy: ... Hải Phòng Số điện thoại: 031 357 8 259 Số fax: 031 357 8 259 Số tài khoản: 32110000000364 ngân hàng đầu phát triển Hải Phòng Công ty cổ phần đầu xây dựng số HẢi Phòng trước công ty xây dựng số ... 62.400 30.000 15. 000 1.400 9.000 7.000 120.000 5. 000 50 0 Nguồn: Phòng kế hoạch PHẦN 3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ HẢI PHÒNG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY Hoàng Thị Thoa...
 • 25
 • 294
 • 0

thực trạng công tác quản trị tại công ty cổ phần đầucông nghệ hải vân

thực trạng công tác quản trị tại công ty cổ phần đầu tư công nghệ hải vân
... thành phát triển Công ty Cổ phần Đầu & Công nghệ Hải Vân 1.1.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần Đầu & Công nghệ Hải Vân Công ty cổ phần đầu & công nghệ Hải Vân thành lập ngày 29/01/2010 ... Cổ phần Đầu & Công nghệ Hải Vân Chương 2: Thực trạng công tác quản trị Công ty Cổ phần Đầu & Công nghệ Hải Vân Chương 3: Đánh giá chung định hướng phát triển hoạt động quản trị sản xuất Công ... Báo Cáo Thực Tập GVHD: Th.s Dương Văn Hùng 1.1.2 Quá trình phát triển Công ty Cổ phần Đầu & Công nghệ Hải Vân Công ty Cổ phần Đầu & Công nghệ Hải Vân chuyển đổi từ Công ty TNHH Hải Vân thành...
 • 79
 • 159
 • 0

hoàn thiện các chỉ tiêu phân tích tài chính phục vụ cho công tác quản trị tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại phú điền

hoàn thiện các chỉ tiêu phân tích tài chính phục vụ cho công tác quản trị tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại phú điền
... tiêu phân tích tài phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp Chơng 2: Thực trạng sử dụng tiêu phân tích tài công ty cổ phần Đầu t Xây dựng Thơng mại Phú Điền phục vụ công tác quản trị công ty ... trạng sử dụng tiêu phân tích tài công ty cổ phần đầu t xây dựng thơng mại phú điền phục vụ công tác quản trị công ty 2.1 Tổng quan công ty cổ phần Đầu t Xây dựng Thơng mại Phú Điền 2.1.1 Quá ... pháp hoàn thiện tiêu phân tích tài công ty cổ phần Đầu t Xây dựng Thơng mại Phú Điền 4 Chơng sở lý luận phân tài tiêu tài phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp 1.1 Khái niệm, mục tiêu, ...
 • 88
 • 195
 • 0

Hoàn thiện cấu tổ chức bộ máy quản trị tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Long Thành

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Long Thành
... chung v Cụng ty c phn u t xõy dng thng mi Long Thnh 1.1: Tng quan v Cụng ty c phn u t xõy dng thng mi Long Thnh 1.1.1: S lc v Cụng ty - Tờn ting Vit: Cụng ty c phn u t xõy dng thng mi Long Thnh ... doanh ca Cụng ty c phn u t xõy dng thng mi Long Thnh 1.4.1: Tỡnh hỡnh hot ng sn xut kinh doanh hin ca Cụng ty c phn u t xõy dng thng mi Long Thnh Cụng ty c phn u t xõy dng thng mi Long Thnh l mt ... chia cỏc chc nng qun tr hin ca Cụng ty c phn u t xõy dng thng mi Long Thnh Cụng ty c phn u t xõy dng thng mi Long Thnh l mt Cụng ty cú quy mụ va Hin Cụng ty phõn nh cỏc chc nng qun tr nh sau:...
 • 57
 • 88
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH
... gồm các cổ đông: Công Đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc Công Đoàn Công ty Điện lực Sơn La Công ty Cổ phần đầu và phát triển Bình Minh Công ty Cổ phần đầu xây dựng và thương ... cho công ty • Tham mưu giúp giám đốc công ty thực hiện chức chủ đầu và quản lý công tác xây dựng các dự án thủy điện và các dự án khác công ty • Tham mưu cho giám đốc công ty ... thiết bị công nghệ đầu các dự án công ty 5- Một số nhiệm vụ khac theo sụ phân công , ủy quyền trực tiếp giám đốc công ty 6- Được phép sử dụng dấu công ty vào những công việc...
 • 25
 • 105
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối gas ở Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha

Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối gas ở Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha
... nghiệp Chương II:Thực trạng hệ thống kênh phân phối gas Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Chương III: Giai pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối cho Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Em xin chân thành ... tồn công ty gas có định hướng đúng, đủ mạnh chất lượng 1.2.Tổng quan Công ty Cổ Phần Dầu Khí Anpha 1.2.1.Giới thiệu tổng quan Công ty cổ phần Dầu khí Anpha • Tên gọi công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU ... 1.2.2 Theo độ dài kênh phân phối 1.2.2.1 Kênh phân phối ngắn Kênh phân phối ngắn loại kênh phân phối có trung gian tham gia vào kênh Kênh phân phối ngắn thông thường kênh phân phối trực tiếp,doanh...
 • 88
 • 141
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối gas ở Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha trường DH KINH TẾ QUỐC DÂN

LUẬN VĂN THẠC SĨ Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối gas ở Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha trường DH KINH TẾ QUỐC DÂN
... thị trường gas hoá lỏng Việt Nam Chương II:Thực trạng hệ thống kênh phân phối gas Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Chương III: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối cho Công ty cổ phần Dầu khí ... DẦU KHÍ ANPHA I.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ANPHA 1.1 Tổng quan Công ty Cổ Phần Dầu Khí Anpha 1.1.1 Giới thiệu tổng quan Công ty cổ phần Dầu khí Anpha • Tên gọi công ... tập trường em chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối gas Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha Mục đích đề tài nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối cho sản phẩm gas...
 • 100
 • 213
 • 0

Hoàn Thiện Hệ Thống Kênh Phân Phối Ở Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Anpha

Hoàn Thiện Hệ Thống Kênh Phân Phối Ở Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Anpha
... Nam Chương II:Thực trạng hệ thống kênh phân phối gas Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Chương III: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối cho Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Em xin chân thành ... THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GAS CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ANPHA I THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ANPHA 1.1 Tổng quan Công ty Cổ Phần Dầu Khí Anpha 1.1.1 Giới ... lợi hệ thống kênh phân phối trung gian thương mại 1.2.2 Theo độ dài kênh phân phối 1.2.2.1 Kênh phân phối ngắn Kênh phân phối ngắn loại kênh phân phối có trung gian tham gia vào kênh Kênh phân phối...
 • 105
 • 183
 • 0

Báo cáo của hội đồng quản trị tại công ty cổ phần chế tạ giàn khoan dầu khí

Báo cáo của hội đồng quản trị tại công ty cổ phần chế tạ giàn khoan dầu khí
... Điều lệ Công ty lần thứ “Phụ lục 02” đính kèm, điều chỉnh số vốn điều lệ Công ty, cấu Trang 3/4 tỷ lệ sở hữu cổ phần Cổ đông có thay đổi việc Cổ đông góp vốn năm 2012 Ngày 25/6/2007, Đại hội cổ đông ... 101.337.910.000 đồng Và số vốn điều lệ Công ty là: 594.897.870.000 đồng; - Để đảm bảo hạn chế rủi ro vốn điều lệ trượt giá cổ phiếu gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD Công ty tránh thiệt hại cho Cổ đông, ... kỳ 02 (năm 20122017) để tiếp tục đảm nhiệm công việc HĐQT & BKS nhiệm kỳ 01 kết thúc Trên toàn nội dung Báo cáo HĐQT Công ty công tác quản Công ty hoạt động SXKD năm 2011, phương hướng hoạt...
 • 4
 • 215
 • 0

hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng của công ty cổ phần dầu khí dung quất

hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng của công ty cổ phần dầu khí dung quất
... tài: “ Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng công ty cổ phần dầu khí Dung Quất Mục tiêu nghiên cứu  Đánh giá công tác quản trị quan hệ khách hàng công ty cổ phần dầu khí Dung Quất  ... quan công ty cổ phần dầu khí Dung Quất Chương 2: Thực trạng công tác quản trị khách hàng công ty c phần dầu khí Dung Quất Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị mối quan hệ khách ... doanh) 2.2 Thực trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng Công ty Cổ phần dầu khí Dung Quất Mô hình quản trị quan hệ khách hàng công ty Thiết lập sở liệu Phân tích lựa chọn khách hàng mục tiêu Xây...
 • 55
 • 175
 • 1

một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại công ty cổ phần dầu khí rồng

một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại công ty cổ phần dầu khí rồng
... TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ RỒNG 2.1.Khái quát chung Công ty Cổ Phần Dầu Khí Rồng 2.1.1.Lịch sử hình thành Công ty Cổ Phần Dầu Khí Rồng  Tên công ty viết tiếng Việt: Công ty ... Lý luận chung quản trị nhân - Chương 2: Thực trạng quản trị nhân Công ty Cổ Phần Dầu Khí Rồng - Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân Công ty Cổ Phần Dầu Khí Rồng SV: Nguyễn ... Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân Công ty Cổ Phần Dầu Khí Rồng 3.2.1 Các giải pháp công ty xăng dầu Giải pháp 1: Thực tốt công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực Trong năm gần đây,...
 • 50
 • 89
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo kế toán tài chính và báo cáo kế toán quản trị của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại miền bắcđánh giá chung về các mặt quản trị tại công ty cổ phần đầu tư amp công nghệ hải vânhoàn thiện hệ thống kênh phân phối gas ở công ty cổ phần dầu khí anphahoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng của công ty cổ phần dầu khí dung quấtbộ máy quản trị của công ty cổ phầnquản trị trong công ty cổ phầnhội đồng quản trị trong công ty cổ phầnhội đồng quản trị của công ty cổ phầncấu trúc quản trị trong công ty cổ phầncơ cấu quản trị của công ty cổ phầnhệ thống báo cáo quản trị của công ty cổ phần xây dựngxây dựng bộ máy quản lí tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựngluận văn thạc sĩ về tố chức công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dịch vụ và xnk quận i fimexcotiểu luận hou65 đồng quản trị torng công ty cổ phầnchủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần là gìMột số kiến thức ôn tập tuyển sinh 10 và một số đề thiNgôn ngữ lập trình c# chương 1so sánh đặc điểm phát triển trí tuệ của HS THPT với HS THCSLHS-Nguyễn Thùy Linh-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm sát xét xử vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dânVai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt Nam (1) - CopyCác yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn thương hiệu bia của khách hàng tại thành phố hồ chí minhHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namHoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng biên hòaĐo lường mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ của sacombankLL_Nguyễn Thị Hôngf Minh_ Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối caoLL_Nguyễn Thị Thu Hiiền_ TrÁCH nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ theo pháp luật việt nam hiện nayLựa chọn một mặt hàng Xuất khẩu của Việt Nam và đánh giá tình hình xuất khẩu mặt hàng đó sang một thị trường tiêu biểu trong thời gian quaLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcLL_Phan Thị Sánh_Vài trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayLL_Trần THị Phương_ Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc GiangLL-Hoàng Kim Liên-Quy trình xây dựng văn bản luật ở Việt Nam hiện nayLL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt NamLL-Nguyễn Thị Hà Phương-Các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamLL-Nguyễn Thị Thu Hương-Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong trường đại họcHoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hà Tây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập