Hàm số ôn thi đại học cấp tốc

Hàm số ôn thi đại học cấp tốc

Hàm số ôn thi đại học cấp tốc
... kiện cần để hàm số đơn điệu : Giả sử hàm số f có đạo hàm khoảng I ( ) I f ' ( x ) ≤ với x ∈ I • Nếu hàm số f nghịch biến khoảng bo cu Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu : oc • Nếu hàm số f đồng biến ... a) Do hàm số g x = t a n x − x − oc uo ( ) Xét hàm số g x = t a n x − x −  π a ) Xét chiều biến thi n hàm số đoạn 0;   4  π Hàm số f x = x − t a n x liên trục đoạn 0;  có đạo hàm π ... khoảng xác định * Đối với hàm số y = ax + bx + c có hai khoảng đơn điệu a 'x + b ' * Cả hai dạng hàm số đơn điệu » oc * Đối với hàm số y = Ví dụ :Xét chiều biến thi n hàm số sau: y = 3x − x gb y...
 • 149
 • 27
 • 0

Ôn thi đại học cấp tốc- Vấn đề phát triển GTVT- HVViệt- THPT Đức Thọ - hà Tĩnh

Ôn thi đại học cấp tốc- Vấn đề phát triển GTVT- HVViệt- THPT Đức Thọ - hà Tĩnh
... giao thông theo chiều kinh tuyến - Nớc ta có 2360 sông lớn 10 km Cứ 20 km bờ biển lại có cửa sông, nhiều thung lũng sông theo hớng TB - ĐN hay T - Đ cho phép phát triển giao thông theo hớng TB-ĐN ... kiện phát triển GTVT nớc ta a Nớc ta có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển giao thông * Vị trí địa lí - Nằm phía đông dảo Đông Dơng, gần trung tâm ĐNA, vị trí trung chuyển số tuyến hàng không ... việc thi t lập hệ thống giao thông nớc * ĐK kinh tế xã hội - Có sở vật chất ngày hoàn thi n, đại hoá, nâng cao khả vậnc huyển nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh t - xã hội - Hệ thống công nghiệp...
 • 4
 • 129
 • 0

Ôn thi Đại Học cấp tốc, phần dân cư, nông nghiệp thí điểm

Ôn thi Đại Học cấp tốc, phần dân cư, nông nghiệp thí điểm
... lợi phát triển nông nghiệp Nớc ta tồn tai song song nề nông nghiệp tự cấp, tự túc cổ truyền nông nghiệp sản xuất hàng hoá đại Sự chuyển đổi từ nông nghiệp cổ truyền sang nông nghiệp hàng hoá ... Hàng nông nghiệp thuỷ sản mặt hàng xuất chủ lực nớc ta - Là thị trờng công nghiệp, tạo liên minh công - nông - Nông nghiệp phát triển, suất cao giải phóng lao động cung cấp cho ngành công nghiệp ... công nghiệp Hình thành vùng kinh tế phát triển động, hình thành ba vùng kinh tế trọng điểm - ảnh hởng đến việc làm: + Đa dạng hoá kinh tế nông thôn, đa nông nghiệp tự cung tự cấp sang nông nghiệp...
 • 15
 • 135
 • 0

on thi dai hoc cap toc 21 ngay

on thi dai hoc cap toc 21 ngay
... sù biÕn thi n vµ vÏ ®å thÞ hµm sè (C) cđa hµm sè 2, ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tun cđa (C) t¹i ®iĨm n 3, Dùa vµo ®å thÞ (C) h·y biƯn ln theo m sè nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh x3 – 6x2 + 9x –m=0 ( Thi TN ... Khi ®ã cã nhiỊu h¬n mét tiÕp tun +, §êng th¼ng y= kx + b cã hƯ sè gãc k=tg α • Hai ®êng th¼ng song song cã cïng hƯ sè gãc VD: y= 5x+ 3; y= 5x-9 • Hai ®êng th¼ng vu«ng gãc cã tÝch hƯ sè gãc b»ng ... sè(C):y= f(x) = 2x +mx – (m+1)(C).BiÕt A lµ ®iĨm thc ®åthÞ cã hoµnh ®é ©m.T×m m ®Ĩ tt t¹i A song song víi ®êng th¼ng y=2x Cho hµm sè(C):y= f(x) = x3- 3x.T×m m ®Ĩ ®êng th¼ng y=m(x+1)+2 c¾t ®å...
 • 7
 • 151
 • 0

ÔN THI ĐẠI HỌC CẤP TỐC

ÔN THI ĐẠI HỌC CẤP TỐC
... Tần số ánh sáng lớn lượng phôtôn ứng với ánh sáng nhỏ C Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn lượng phôtôn ứng với ánh sáng lớn D Năng lượng phôtôn chùm sáng không phụ thuộc vào tần số ánh ... không phân nhánh hiệu điện u = U cos2πft Biết điện trở R, độ tự cảm L cuộn cảm, điện dung C tụ điện U0 có giá trị không đổi Thay đổi tần số f dòng điện công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại ... từ C Tia X xạ không nhìn thấy mắt thường D Tia X có khả đâm xuyên Câu 28: Phát biểu sau nói thuyết phôtôn ánh sáng (thuyết lượng tử ánh sáng)? A Tần số ánh sáng lớn lượng phôtôn ứng với ánh sáng...
 • 2
 • 142
 • 0

Tuyển tập các dạng bài tập khảo sát hàm số ôn thi đại học môn toán năm 2013

Tuyển tập các dạng bài tập khảo sát hàm số ôn thi đại học môn toán năm 2013
... Câu 26 Cho hàm số 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1) m = 2) Tìm m để hàm số (1) có cực trị đồng thời khoảng cách từ điểm cực đại đồ thị hàm số đến gốc tọa độ O lần khoảng cách từ điểm ... 23 Cho hàm số y  (m  2) x  3x  mx  , m tham số 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số m = 2) Tìm giá trị m để điểm cực đại, cực tiểu đồ thị hàm số cho có hồnh độ số dương Giải  Các điểm ... tương tự hàm số: y  x3  3mx  x  3m  Câu 51 Cho hàm số y  x  x  x  m , m tham số thực 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số cho m  2) Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số cho...
 • 64
 • 2,340
 • 16

Hàm số ôn thi đại học

Hàm số ôn thi đại học
... (C) vẽ đồ thị hàm số xa U x  U x  (C’) y  y  xa xa  Dạng 2: Từ đồ thị hàm số y     Dạng 3: Cho hàm số y  f  x  (C) vẽ đồ thị hàm số (C’) : y  f x  Dạng 4: Cho hàm số y  f  x ... phần qua trục Oy hàm số chẵn Bài tập 2: Cho hàm số y  x  x  Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số Biện luận theo m số nghiệm phương trình x  x  m Hướng dẫn: 2 Đồ thị hàm số y  x  x  10 ... x0   x  ABI vuông I có cạnh huyền AB  2    x0   Bài 13 Cho hàm số y  x  2mx  m, m tham số Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò hàm số m=1 Biết A điểm thuộc đồ thò hàm số có hoành độ Tìm...
 • 109
 • 1,328
 • 238

50 câu hỏi phụ khảo sát hàm số ôn thi đại học

50 câu hỏi phụ khảo sát hàm số ôn thi đại học
... − = √ Vậy giá trị cần tìm m là: a = ± Bài 24 Câu I ý đề thi thử đại học Vinh lần Cho hàm số y = x − (3m + 1)x2 + 2(m + 1) (m tham số) Tìm m để hàm số có điểm cực trị tạo thành tam giác có trọng ... m = 3 Đáp số: m = Bài 25 Câu I ý đề thi thử đại học lần THPT Trung Giả Cho hàm số y = mx + (m − 1)x2 + (3m − 4)x + có đồ thị (Cm ).Tìm tất giá trị m cho (Cm ) có điểm mà tiếp tuyến vuông góc với ... tìm Bài 43 Cho hàm số y = x3 − 2x2 + (m − 2)x + 3m (m tham số) Tìm m để tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ 55 đồ thị hàm số cho qua điểm A 1; − 27 Giải ta có : tiếp tuyến hàm bậc có hệ số góc nhỏ tiếp...
 • 19
 • 3,833
 • 355

cực trị của hàm số ôn thi đại học

cực trị của hàm số ôn thi đại học
... (2 m ) x + m + (m l tham s) (1) 1) Kho sỏt s bin thi n v v th hm s (1) m = 2) Tỡm cỏc giỏ tr ca m th hm s (1) cú im cc i, im cc tiu, ng thi honh ca im cc tiu nh hn y = x + 2(1 2m) x + ... M ; ữ 5 5 y = x 3mx + 3(m 1) x m3 + m (1) 1) Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s (1) m = 2) Tỡm m hm s (1) cú cc tr ng thi khong cỏch t im cc i ca th hm s n gc ta O bng ln khong cỏch ... x + 2(m 2) x + m2 5m + ( Cm ) 1) Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s m = 2) Vi nhng giỏ tr no ca m thỡ th (Cm) cú im cc i v im cc tiu, ng thi cỏc im cc i v im cc tiu lp thnh mt tam giỏc u...
 • 33
 • 1,773
 • 89

tính đơn điệu của hàm số ôn thi đại học

tính đơn điệu của hàm số ôn thi đại học
... x2 )2 − x1 x2 = Trang Hàm số nghịch biến ⇔ m= m Khảo sát hàm số y = −2 x + 3mx − Cho hàm số Câu (1) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số m = 2) Tìm giá trị m để hàm số (1) đồng biến khoảng ... ; β ]  Trang Khảo sát hàm số Câu Cho hàm số y = (m − 1) x + mx + (3m − 2) x (1) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số (1) m=2 2) Tìm tất giá trị tham số m để hàm số (1) đồng biến tập xác ... biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1) m = −1 2) Tìm tất giá trị tham số m để hàm số (1) nghịch biến khoảng (−∞;1) • Tập xác định: D = R \ {–m} y ′= m2 − ( x + m)2 Trang Khảo sát hàm số Hàm số nghịch...
 • 11
 • 293
 • 7

đồ thị hàm số ôn thi đại học

đồ thị hàm số ôn thi đại học
... ( x − 3) x x +1 x −1 x −2 x −3 x x +1 BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC SỰ TƯƠNG GIAO GIỮA HAI ĐỒ THỊ HÀM SỐ §2 Sử dụng tương giao hai đồ thị hàm số để xét phương trình A Phương pháp giải toán Trong ... BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC SỰ TƯƠNG GIAO GIỮA HAI ĐỒ THỊ HÀM SỐ 2) Tìm m để phương trình x − x + − 2− m = có ba nghiệm phân biệt Bài Cho hàm số y = x − x + ( C ) 1) Khảo sát vẽ đồ thị ( C ) ... website: violet.vn/phphong84 BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC SỰ TƯƠNG GIAO GIỮA HAI ĐỒ THỊ HÀM SỐ §3 Sử dụng phương trình để xét toán tương giao hai đồ thị hàm số A Tóm tắt lý thuyết Cho y = f ( x...
 • 15
 • 205
 • 0

tiếp tuyến của đồ thị hàm số ôn thi đại học

tiếp tuyến của đồ thị hàm số ôn thi đại học
... tập Bài Viết phương trình tiếp tuyến ( C) biết ( C) đồ thị hàm số y = x − x + x + , tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ ( C ) đồ thị hàm số y = − x − x + x + , tiếp tuyến có hệ số góc lớn 2) y = x3 − mx ... hệ số góc tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ 1) đồ thị −10 Viết phương trình tiếp tuyến Bài Viết phương trình tiếp tuyến 1) [ĐHB06] d : y = x −1 ( C) đồ thị hàm số ( C) y= biết x + x −1 x+2 tiếp tuyến ... a;3) với Tiếp tuyến tiếp xúc ( ) a ∈ −∞; −  ∪  3; +∞   §3 Hệ số góc tiếp tuyến A Giới thi u f ' ( x0 ) y = f ( x) Ta biết hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hồnh độ x0 Trong học này,...
 • 25
 • 900
 • 48

Xem thêm

Từ khóa: các dạng khảo sát hàm số ôn thi đại họccác dạng toán hàm số ôn thi đại họccâu hỏi phụ hàm số ôn thi đại họcchuyên đề hàm số ôn thi đại họcchuyên đề khảo sát hàm số ôn thi đại họckhao sat ham so on thi dai hoc co loi giaiXây dựng ứng dụng quản lý shipping cho công ty vận chuyển khánh thịnh thái nguyênXây dựng ứng dụng hỗ trợ học tiếng anh trên nền tảng androidPhát triển pluginflemap ứng dụng bản đồ đa chức năng cho các website sử dụng mạng nguồn mởSử dụng công nghệ JSP xây dựng module quản lý chấm công nhân viên cho công ty phần mềm 2NF – software hà nộiXây dựng website bán hàng cho cửa hàng thời trang bảo bình shop bằng mô hình MVCXây dựng game phiêu lưu trên unityPhát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp haiXây dựng phần mềm tra cứu tuyến xe tại thái nguyên trên hệ điều hành androidTiếp cận dựa trên logic mờ cho bài toán xếp hạng tín dụng khách hàngỨng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiệnNghiên cứu các phương pháp trích chọn sự kiện và ứng dụng vào bài toán trích chọn sự kiện dịch bệnhGiáo trình bài tập 3 đạo hàm và vi phânGiáo trình bài tập bài giảng pháp luật đại cương th s lê thị bích ngọcGiáo trình bài tập clctt4 bThủy vân thuận nghịch trên ảnh số và một số ứng dụng trong y tếXây dựng các lược đồ thủy vân bền vững bằng cách kểt hợp phép biến đổi DWT và SVDLập luận mờ sử dụng đại số gia tử theo tiếp cận hiệu chỉnh định lượng ngữ nghĩa của giá trị ngôn ngữ và ứng dụngXây dựng sản phẩm thương mại điện tử vanesa và chức năng banner builder trên nền shopifyKiểm thử ứng dụng web với công cụ seleniumNghiên cứu giải pháp kết hợp đại số gia tử và công nghệ tính toán mềm giải bài toán lập luận mờ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập