Giáo án tiếng anh 4 tập I

Giáo án tiếng anh 4 tập I

Giáo án tiếng anh 4 tập I
... Reinforce pupils’ pronunciation - Notice - Do choral and individual repetition of the song line by line - Work in groups - Sing the song and clap their hands III Consolidation: - Retell pupils ... Reinforce pupils’ pronunciation - Notice - Do choral and individual repetition of the song line by line - Work in groups - Sing the song and clap their hands III Consolidation: - Retell pupils ... comprehension Answer: 1–b 2–d 3–a 4 c Transcript: Hakim: Hello I m Hakim Mai: Hi, Hakim I m Mai Hakim: Nice to meet you, Hakim Where are you from? Mai: I m from Malaysia Linda: Hello I m Linda Hakim:...
 • 154
 • 182
 • 1

Giáo án tiếng anh ôn tập hè lớp 7

Giáo án tiếng anh ôn tập hè lớp 7
... I NEED ") HATE = ghét APPEAR = trông LOVE = yêu SEEM = LIKE = thích OWN = sở hữu SOUND = nghe Modal verbs (Động từ khuyết thiếu) Các động từ khuyết thiếu tiếng Anh CAN, COULD, MAY, MIGHT, SHALL, ... liền sau THAN, ta không lập lại vị ngữ có vế trước THAN, Nếu muốn rõ nghĩa, ta cần dùng TRỢ ĐỘNG TỪ tương ứng Với động từ TO BE, vế sau THAN lập lại TO BE tương ứng, điều không bắt buộc School ... Khi diễn tả hành động xảy nói - Khi diễn tả hành động xảy tại, không thiết lúc nói - Khi diễn ta hành động mà bình thường không xảy ra, xảy tạm thời, lý - Khi diễn tả hành động xảy tương lai...
 • 12
 • 990
 • 12

giao an tieng anh 4

giao an tieng anh 4
... lesson Listen and repeat ( 14 ) Listen and repeat - Ask Ss to open their book on P 34 Tell them that they are going to listen to the recording and repeat the dialogue between Nga, Nam and Quan Teacher: ... English Chanh Lo Primary School School year: 2013 -2013 dialogues chorally to reinforce their pronunciation Let’s chant (10’) Let’s chant - Ask Ss to look at the chant - Help Ss listen and repeat ... English Chanh Lo Primary School School year: 2013 -2013 I Objectives - Ss will be able to write a simple paragraph about hobbies of them and someone’s - Develop reading and writing skill II Language...
 • 5
 • 168
 • 1

Giáo án Tiếng anh 4 mới(2015- 2016)

Giáo án Tiếng anh 4 mới(2015- 2016)
... Students’: books, notebooks, workbooks III Teaching processes: Class organization (1’) Class 4A 4B 4C 4D Attendanc e Absence New lesson: Stages & Time Teacher’s activities Students ‘activities ... Students’: books, notebooks, workbooks III Teaching processes: Class organization(1’) Class 4A 4B 4C 4D Attendance Absence New lesson: Stages & Time Teacher’s activities Students’ activities Warm ... Students’: books, notebooks, workbooks III Teaching processes: Class organization(1’) Class 4A 4B 4C 4D Attendance Absence New lesson: Stages & Time Teacher’s activities Students’ activities Warm...
 • 12
 • 653
 • 19

giáo án tiếng anh 4

giáo án tiếng anh 4
... Teacher: Nguyễn ThÞ Ngäc DÇu 44 School year: 2013- 20 14 English: Yen Hoa Primary school Week : 11 Tuesday, November 6th 2012 (4R) Period : 22 Thursday, November 8th 2012 (4B) Unit 5: MY SCHOOL SUBJECTS ... school Week : 12 Tuesday, November 13th 2012 (4R) Period : 24 Thursday, November 15th 2012 (4B) Unit 5: MY SCHOOL SUBJECTS Lesson 4: Section B (4- >7) I/ OBJECTIVES: - Competences: By the end ... Speak and write Ngày tháng năm 2012 Ký duyệt tổ CM Teacher: Nguyễn ThÞ Ngäc DÇu 46 School year: 2013- 20 14 English: Yen Hoa Primary school Week : 12 Monday, November 12th 2012 (4R) Period : 23 Thursday,...
 • 144
 • 154
 • 0

GIÁO án TIẾNG ANH lớp 4 mới tập HUẤN CT của bộ

GIÁO án TIẾNG ANH lớp 4 mới tập HUẤN CT của bộ
... using the prompts in bubbles Picture a: Good morning, Miss Hien Good morning, Mai Picture b: Good afternoon, Mr Loc Good afternoon, Phong Picture c: Good evening, Mr Thanh Good evening, Miss … Work ... pictures - Call a few pairs to act out in front of the class Check as a class and correct pronunciation, if necessary - Tell pupils that they are going to revise what they have learnt it in Activity ... pupils work in pairs, acting out how to greet and say goodbye - Call a few pairs to act out in front of the class Correct the pronunciation, if necessary - Have pupils practice greeting and responding...
 • 16
 • 1,471
 • 9

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19 bài tập đọc bốn anh tài

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19 bài tập đọc  bốn anh tài
... b Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu - Quan sát lắng nghe *.Luyện đọc: - HS đọc, lớp đọc thầm - Gọi HS đọc toàn - HS theo dõi - GV phân đoạn - HS nối tiếp đọc theo trình tự + Đoạn 1: Ngày ... bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện - HS đọc thành tiếng đọc Ngày xưa , / tinh thông - HS luyện đọc theo cặp võ nghệ - đến HS thi đọc diễn cảm - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm đoạn văn - Nhận xét ... GV đọc mẫu, ý cách đọc * Tìm hiểu bài: - Yêu cầu HS đọc đoạn 1, trao đổi trả lời câu hỏi + Cẩu Khây nhỏ người ăn lúc + Tìm chi tiết nói lên sức khoẻ hết chín chõ xôi, 10 tuổi sức trai 18 tài...
 • 4
 • 602
 • 2

Giáo án tiếng việt 4 tuần 20 bài tập đọc bốn anh tài (tiếp theo)

Giáo án tiếng việt 4 tuần 20 bài tập đọc  bốn anh tài (tiếp theo)
... a-Luyện đọc: -Đọc mẫu H: Đọc toàn (1H) -Đọc đoạn (2 đoạn) H: Chia đoạn, đọc nối tiếp (- >4) núc nác, núng G: Theo dõi ghi bảng từ học sinh đọc sai H: Luyện phát âm -Đọc H: Đọc toàn (2H) ... xét, ghi bảng 4. Luyện đọc diễn cảm: H: Nối tiếp đọc đoạn G: Hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn Treo bảng phụ - đọc mẫu H: Luyện đọc theo cặp 5,Củng cố – dặn dò: (3P) Thi đọc trước lớp (4H) H+G: Nhận ... Đọc toàn (2H) G: Nhận xét chung H: Đọc phần giải (1H) b-Tìm hiểu bài: - gặp bà cụ nấu cơm cho G: Nêu yêu cầu câu hỏi ăn, cho họ ngủ nhờ H: Đọc thầm, đọc thành tiếng đoạn trả -Yêu tinh trở đập cửa...
 • 3
 • 344
 • 1

Giáo án tiếng việt 4 tuần 21 bài tập đọc anh hùng lao động trần đại nghĩa

Giáo án tiếng việt 4 tuần 21 bài tập đọc  anh hùng lao động trần đại nghĩa
... thiệu tiểu sử nhà khoa học Trần Đại Nghĩa trước năm 1 946 - ý đoạn 1: + Trần Đại Nghĩa theo Bác Hồ nước - Đoạn 2, năm 1 946 -Trần Đại Nghĩa theo Bác Hồ nước nào? …Theo tiếng gọi thiêng liêng Tổ ... nước, ông lại nhà KH xuất sắc Nhà nước đẫ đánh giá cao cống hiến Trần Đại Nghĩa -Ca ngợi anh hựng lao động Trần Đại Nghĩa cú cống hiến xuất sắc - Ý nghĩa câu chuyện nói lên điều cho nghiệp quốc ... bài: a) Luyện đọc: - 1HS đọc - Cả lớp đọc thầm -GV chia đoạn +Đoạn1: Trần Đại Nghĩa .chế tạo +Đoạn2:Năm 1 946 …lô cốt giặc +Đoạn3:Bên cạnh những…kĩ thuật nhà nước +Đoạn 4: Những cống...
 • 5
 • 339
 • 2

giáo án tiếng anh lớp 4 toàn tập

giáo án tiếng anh lớp 4 toàn tập
... at home a 3.a 4. b - Ps chant in group and individual - Ps chant and the action - Check in pairs - Do at home Week Period 21 UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY? Lesson 2-3: part 4- 5 -4 I Objectives: ... listen and repeat - Do at home Week: Period: 17 Unit 3: WHAT’S DAY IS IT TODAY? Lesson 1-2: part 4- 4-5 I Objectives: After the lesson Ss will be able to: - Ask and answer questions about days of ... …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT Ngày……tháng… năm 2015 Week Period 13 UNIT 2: I’M FROM JAPAN Lesson 3: part 4- 5-6 (page17) I Objectives: After the lesson, students are able...
 • 41
 • 269
 • 1

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 3 TUẦN 1-4

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 3 TUẦN 1-4
... people: student is Nam St is Mai, St is Nga and other is Phong S1: Hello I’m Nam S2: Hi, Nam I’m Mai S3: Hello I’m Nga S4: Hi, Nga I’m Phong - Do Ex in workbook - Ps learn new words and say Teaching ... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Week Date: Trình ký 13 ...
 • 13
 • 3,531
 • 90

giao an tieng anh 8 (bai 1 - 4 )

giao an tieng anh 8 (bai 1 - 4 )
... arrangement Are you fine today ? Do you want to play a game ? T - WC * Play a game: Hangman - - - - (RICE) - - - - - - - (NOODLES) New lesson a Listening * Prelistening - - - - - - - (CHICKEN) ... Vocab - a socket : (realia) - a precaution : (trans) - (to) injure : - (to) destroy : - a match : T - WC Danger in (picture) the home (trans) for children (realia) - a bead : (realia) - an object ... Vocab : - a customer : (explanation) T - WC - a delivery service : - stationery : (example) - (to) come over : (trans) Vũ Thị Nhớ Tân Thành junior high school 17 Lesson plan - 2009 2 010 - (to) pick...
 • 34
 • 235
 • 0

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 8 TOÀN TẬP doc

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 8 TOÀN TẬP doc
... TEST 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 1 08 109 100 111 29 - Week: - Period: 14 - Teaching date:17/9/ 08 Lesson 3: Unit ... Van could reach him at 88 4 84 6 What’s the customer’s name ? The customer name is Mr Nam What did he want from the Thanh Cong Delivery Service ? He wanted from The Thanh Cong Delivery Service ... (7) Mr Ha (8) at  Answers Thanh Cong Delivery Service Date: June 16 Time: After midday For: Mr Van Message: Mr Nam called about his stationery order He wanted you call him at 86 34 082 Taken by:...
 • 270
 • 3,010
 • 79

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 4: VOLUNTEER WORK AND LITERACY PROGRAMS docx

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 4: VOLUNTEER WORK AND LITERACY PROGRAMS docx
... from Nouns Noun + ful/ al/ ous/ able  Adjective Ex: - helpful, careful, beautiful - national, natural, digital - poisonous, famous, continuous - changeable, countable, comfortable  GRAMMAR Reported ... appreciation (n) đánh giá cao campaign (n) chiến dịch E LANGUAGE FOCUS (p 5 2-5 6) touch (v) chạm approach (n) phương pháp assistant (n) người phụ tá eradicate (v) xoá concentrate (v) tập trung illiteracy ... gián tiếp Đổi động từ giới thiệu sang: “asked, told, ordered, advised, requested, reminded, begged….” Thêm to/ not to vào trước động từ Đổi ngôi: - Đổi thứ NHẤT phù hợp với CHỦ TỪ mệnh đề - Đổi...
 • 7
 • 7,304
 • 31

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 3: AT HOME Lesson 2 ( A3 - 4 ) pot

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 3: AT HOME Lesson 2 ( A3 - 4 ) pot
... individually - mother ( n) : mẹ =>Checking Vocab: R.O.R - sister ( n): chị (em ) gái + Presentation text: A3/ P. 32 - brother ( n) : anh (em ) trai - my: , - T sets the scene: - This is Ba He is 12 He ... Exercise 4/ .2 0 -2 1 ( exercise practice book), Ex 5, 6/ p.1 8- 19 ( exercise answering the notebook) questions in pairs 3.Prepare: B 1 -2 T guides Ss to the homework  - THE END ... that? - Have Ss tell the way to ask the Model sentences name of a person they have not S1: Who’s that? known S2: It’s his mother Ss: What is her/ his name? S1: What’s her name? Ss: answer S2:...
 • 4
 • 4,615
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: giao an tieng anh 4 moi tron bogiao an tieng anh 4 moigiao an tieng anh 4 sach moigiao an tieng anh 4 moi 2015giao an tieng anh 4giao an tieng anh 4 tron bogiáo án tiếng việt 4 tập 1giáo án tiếng việt 4 tập 2giao an tieng anh 4 hoc ki 2giao an tieng anh 4 ki 2giao an tieng anh 4 chuong trinh moigiáo án tiếng anh 4 unit 13giao an tieng anh 4 cũgiáo án tiếng anh lớp 4 tập 2giáo án tiếng anh lớp 4 tap 1 unit 1Internship report 28 06 2017Preliminary English test 8Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaỨng dụng phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng bằng Snort.Snortsam (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu điều khiển tốc độ, vị trí và đảo chiều động cơ tuyến tính theo phương pháp điều chế độ rộng xung ứng dụng trong hệ chuyển động thẳng (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phương pháp lưới giải bài toán song điều hòa trong miền tròn và ứng dụng (LV thạc sĩ)Xác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn Pasteurella multocida và Streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và đề xuất biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Quản lý bồi dưỡng năng lực cho Hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Thủy vân thuận nghịch trên ảnh số và một số ứng dụng trong y tế (LV thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Niềm tin tôn giáo của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (LA tiến sĩ)Quá trình truyền giáo của đạo Tin Lành tại Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975 (LA tiến sĩ)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)bộ đề trắc nghiệm plc có đáp ánGiáo trình Adobe Photoshop CS 8 - Giáo trình Photoshop mới nhất90 ngày thiết lập sự thịnh vượngNHẬT KÝ CỦA DZUngay cua 1 000 000 ngay cua 1 000 000isothermal designs review compatibility mode
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập